Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Ayrılık Büyüsü Ritüeli Nasıl Yapılır?

Ayrılık büyüsü ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir, etkisini ne kadar sürede gösterir? Ayırma büyüsü zararları nelerdir? Ayırma büyüsü ritüeli hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Ayrılık Büyüsü Ritüeli Nasıl Yapılır?

Ayrılık büyüsü ritüeli yaparak sevgilinizin, karınızın, kocanızın sizden ayrılmasını engelleyebilirsiniz. Ayrılık sonrası ritüeli gerektiği gibi yerine getiren kişilere, birlikte oldukları insanlar kısa süre içinde geri döner. Bu ritüelleri yapmak için tek başına olmanız eve rahatsız edilmediğinizden emin olmanız gerekmektedir. Bu sayede ritüeliniz daha etkili olacaktır.

Ayrılan Erkeğe Geri Dönmesi için Ritüel

Ayrılıktan sonra ritüel yaparak ayrılan kişiyi size geri döndürmek istemez misiniz? Cevabınız evetse atmanız gereken adım çok basit. İlk önce sessiz bir yere geçin. Tek başına olduğunuzdan emin olduktan sonra dışınızdan şu duayı tekrar edin:

Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu bitanetem min duniküm la ye’luneküm habala* veddu ma anittüm* kad bedetil bağdaü min efvahihim ve ma tuhfı suduruhüm ekber* kad beyyenna lekümül ayati in küntüm ta’kılun

Ha entüm ülai tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve tü’minune bil kitabi küllih* ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz* kul mutu bi ğayzıküm* innellahe alımüm bizatis sudur

İn temsesküm hasenetün tesü’hüm* ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu.

Aynı duayı her gün yatmadan önce 1 ay boyunca tekrar edin. Sonuçları alacaksınız.

Kaşık Kullanarak Ayrılık Ritüeli

Kaşık ile yapılan ayrılık ritüeli sayesinde aranızın bozuk olduğu hatta ayrıldığınız sevgilinizi bile kendinize geri döndürebileceksiniz. Bu ritüel etkili olduğundan yaklaşık 1 hafta içinde etkisini göstermeye başlar. Kaşık elinize aldıktan sonra kaşığa dua okuyacak ardından bu kaşık ile 2 tabak çorba içeceksiniz. Dua şu şekildedir:

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn.

En Etkili Evde Yapılan Ayrılık Ritüeli

En etkili ayrılık ritüeli arıyorsanız doğru adrestesiniz demektir. Zamansız şekilde sizden ayrılan kız arkadaş ve erkek arkadaşlarınız için bu ritüeli Cuma akşamları uygulamanız gerekmektedir. Akşam namazından sonra dışınızdan hafif yüksek sesle şu duayı okuyun:

Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba’di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıymVe emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur

Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te’mürune bil ma’rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü’minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü’minune ve ekseruhümül fasikun

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun.

Daha sonra hemen uyuyun ve ertesi Cuma günü aynı işlemi tekrar edin.

Ayrılan Kişi Size Geri Dönsün Ritüeli

Ayrılık sonrasında geri döndüren ritüel sayesinde ayrılık sizin için bir problem olmayacak. Elinize bir kağıt alın ve şu duayı 10 kere yazın:

İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın

Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın

Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta’melun

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun.

Kağıdı evde saksıların içinden bir tanesine gömün ve 10 gün boyunca aynı işlemi tekrar edin.

Ayrıca ayrılan sevgilinin aramasını ve mesaj atmasını sağlayan ritüel bilgilerine bakabilirsiniz.

Eşinizi Eve Bağlamanızı Sağlayan Ritüel

Eve bağlama ritüeli için iki parça ipe ihtiyaç duyacaksınız. İplerin biri açık diğeri kapalı renkli olsun. İpleri birbirine sarmaya başlayın. İşlem sırasında şu duayı 5 kere tekrar edin:

Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun

İllellezıne tabu mim ba’di zalike ve aslehu fe innellahe ğafurur rahıym

İnnellezıne keferu ba’de ımanihim sümmezdadu küfral len tukbele tevbetühüm* ve ülaike hümüd dallun

İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun fe ley yukbele min ehadihim mil’ül erdı zehebev ve levfteda bih* ülaike lehüm azabün elımüv ve ma lehüm min nasırın

Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tühıbbun* ve ma tünfiku min şey’in fe innellahe bihı alım

Küllüt taami kane hıllel li benı israıle illa ma harrame israılü ala nefsihı min kabli en tünezzelet tevrah* kul fe’tu bit tevrati fetluha in küntüm sadikıyn

Fe meniftera alellahil kezibe mim ba’di zalike fe ülaike hümüz zalimun

Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın.

Eşinizin Ayrılmaması için Ritüel

Ayrılmaması için dua ile birlikte ritüel gerçekleştirerek eşinizden ayrılmanızın önüne geçebilirsiniz. Bu ritüel için eşinizin bir parça kıyafetine ihtiyaç duyacaksınız. Kıyafetin arkasına kendi isminizin baş harfini yazın ve kıyafete bakarak şu duayı okuyun:

Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın

Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın

Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta’melun

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun.

Ayrılan Kişi Pişman Olup Size Geri Dönsün

Ayrılan kişiyi pişman eden ritüel sayesinde sizden ayrılan kişiyi perişan edebilirsiniz. Kişinin perişan olması için bu kişinin isim ve soy ismini bir kağıda yazmanız gerekir. Daha sonra elinizde aşağıdaki duayı kağıda ekleyip, kağıdı yatak altına koyun:

Ve câe min aksâl medineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselin

İttebiu mel lâ yes elukum ecrav vehum muhtedun

Ve mâ liye lâ a’budullezî fetaranî ve ileyhi turceun

E ettehîzu min dunihi âliheten iy yuridnir rahmânu bi durril lâ tuğni ânni şefââtuhum şey’ev ve lâ yunkizun

İnni izel le fi dâlâlim mubin

İnni âmentu bi rabbikum fesmeun

Kîyledhulil cennete kâle yâ leyte kâvmi yâ’lemun

Bimâ ğâfera li rabbi ve cealeni minel mukramin

Ve mâ enzelnâ âlâ kavmihi mim ba’dihi min cundim mines.

Peçete ile Yapılan Ayrılık Büyüsü

Peçete ile yapılan ritüel sevgilinizden ayrılmanızı sağlayacak. Sevgiliniz ayrılması zor bir insansa bu ritüeli uygulayabilirsiniz. Peçete alın ve peçeteyi bir miktar su ile ıslatın. Daha sonra peçeteye kırmızı kalemle şu duayı yazın:

Vadrib lehum meselen ashabel karyeti iz câehel murselun

İz erselnâ ileyhimusneyni fe kezzebuhumâ fe âzzeznâ bi sâlisin fe kâlu innâ ileykum murselun

Kâlu mâ entum illâ beşerum mislunâ ve mâ enzeler rahmânu min şey’in in entum illâ tekzibun

Kâlu rabbunâ yâ’lemu innâ ileykum le murselun

Ve mâ aleynâ illel belâğul mubin

Kâlu innâ tetayyârnâ bikum leil lem tentehu le nercumennekum ve le yemessennekum minnâ âzabun elim

Kâlu tairukum meâ’kum ein zukkirtum bel entum kavmum musrifun

Ve câe min aksâl medineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselin

İttebiu mel lâ yes elukum ecrav vehum muhtedun.

Ayrılmak İsteyen Kişiyi Kendine Bağlama Ritüeli

Bağlama ritüeli ile sizden ayrılmak isteyen bir kişiyi bile kendinize aşık edebilirsiniz. Bu ritüelin gerçekleşmesi için sabırlı olmak gerekir. Yatağınızın altına kağıt parçası koyarak bu ritüeli tamamlayacaksınız ancak ritüel siz uyurken bile devam edecek. Kağıda yazmanız gereken dua şu şekildedir:

İnni âmentu bi rabbikum fesmeun

Kîyledhulil cennete kâle yâ leyte kâvmi yâ’lemun

Bimâ ğâfera li rabbi ve cealeni minel mukramin

Ve mâ enzelnâ âlâ kavmihi mim ba’dihi min cundim mines semâi ve mâ kunnâ munzilin

İn kânet illâ sayhatev vâhîdeten fe izâ hum hamidun

Yâ hasraten âlel ibadi mâ ye’tihim mir rasulin illâ kânu bihi yestehziun

Elem yerav kem ehleknâ kablehum minel kuruni ennehum ileyhim lâ yârciun

Ve in kullul lemmâ cemi’ul ledeynâ muhdarun

Ve âyetul lehumul erdul meytetu ahyeynâhâ ve âhrâcnâ minhâ hâbben feminhu ye’kulun

Ve ceâlnâ fihâ cennâtim min nâhiliv ve â’nâbiv ve feccernâ fihâ minel uyun.

En Kısa Sürede Sevgilinden Ayrılmak için Ritüel

Kısa sürede etki eden ayrılık büyüsü sayesinde sizden ayrılmak istemeyen sevgilinizi kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Aynı ritüeli kocanız ya da karınız için de uygulayabilirsiniz. Bu ritüeli uygulamaya başlamadan önce mutlaka abdest almak gerekir. Ardından dua 10 kere tekrar edilir:

Ve âyetul lehumul leylu neslehu minhun nehâra fe izâ hum muzlimun

Veş şemsu tecri li mustekârril lehâ zâlike tâkdirul azizil âlim

Vel kamera kaddernâhu menâzile hâttâ âde kel urcunil kâdim

Leşşemsu yembeği lehâ en tudrikel kâmera velel leylu sâbikun nehâri ve kullun fi feleki yesbehun

Ve âyetul lehum ennâ hâmelnâ zurriyyetehum fil fulkil meşhun

Ve hâlâknâ lehum mim mislihi mâ yârkebun

Ve in neşe’ nuğrikhum felâ sârihâ lehum velâhum yunkazun

İllâ rahmetem minnâ ve metâân ilâ hin

Ve izâ kile lehumutteku mâ beyne eydikum ve mâ hâlfekum leâllekum turhâmun

Ve mâ te’tihim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânu ânhâ mu’ridin

Ve izâ kile lehum enfiku mimmâ razekakumullâhu kâlellezine keferu lillezine âmenu enut’imu mel lev yeşâullâhu at’âmehu in entum illâ fi dâlâlim mubin

Ve yekulune metâ hâzel vâ’du in kuntum sâdikin

Mâ yenzurune illâ sayhatev vâhîdeten te’huzuhum vehum yehissimun

Felâ yestetiune tâvsiyetev ve lâ ilâ ehlihim yârciun

Ve nufihâ fis suri fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilun

Kâlu yâ veylenâ mem beâsenâ mim merkâdinâ hâzâ mâ veâder rahmânu ve sadekâl murselun

İn kânet illâ sayhâtev vâhîdeten feizâ hum cemi’ul ledeynâ muhdarun

Fel yevme lâ tuzlemu nefsun şey’ev velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ’melun

İnne ashâbel cennetil yevme fi şuğulin fâkihun

Hum ve ezvâcuhum fi zilâlin alel eraiki muttekiun

Lehum fihâ fâkihetuv ve lehum mâ yeddeun

Ve lekâd edâlle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta’kilun

Hâzihi cehennemulleti kuntum tuâdun.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayrılık Büyüsü Nedir, Ayrılık Büyüleri Nasıl Yapılır?

ayrilik buyusunu kimler yapabilir
Ayrılık veya ayırma büyüsü, günümüzde en çok tercih edilen kara büyüler arasında yer almaktadır. Her ne... Devamını oku

Soğutma Büyüsü Nedir, Soğutma Büyüleri Nasıl Yapılır?

sogutma buyuleri nasil yapilir
Soğutma büyüsü yapılması amacı evli iki insanın arasının bozulmasını sağlamaktır. Soğutma büyüsü tehlikeli büyüler arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Evli Çiftlerin Arasını Bozmak için Yapılan Büyüler Nelerdir?

evli ciftlerin arasi nasil bozulur
Evli çiftlerin arasını bozmak ve onların boşanmalarını sağlamak amacı ile üçüncü kişiler tarafından yapılan kara büyüler... Devamını oku

Resimle Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır?

resimle ayirma buyusu
Resimle yapılan ayırma büyüsü doğru bir şekilde yapıldıktan sonra ayrılmasını istediğiniz evli çiftleri veya sevgilileri kısa... Devamını oku

Ayırma Büyüsü için Gerekli Malzemeler Nelerdir?

ayirma buyusu icin gerekli malzemeler
Ayırma büyüsünün yapılmasında birçok amaçlar ve sebepler bulunmaktadır.  Bu büyüyü genellikle ilişki içerisinde olup karşı taraftan... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz