Dualı Vefkler ile Aşk Duası

Dualı vefkler ile aşk duası nasıl okunur? Aşk duasında önemli hususlar nelerdir? Küs olan sevgililere okunacak aşk duası ve daha fazla bilgileri merak ediyorsanız, yazımızdan öğrenebilirsiniz.

 Dualı Vefkler ile Aşk Duası

Dualı vefkler sayesinde sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayabilirsiniz. Vefkler etkisi kuvvetli olan çalışmalardan birisidir.  Doğru bir şekilde hazırlanan vefkler sayesinde aşık olma ve bağlanma durumları kısa sürede meydana gelir. Bu yüzden aşk vefklerinin hazırlanmasında her zaman işinde uzman olan medyumların tercih edilmesi gerekir.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

Aşk Duası

Aşk duaları her zaman karşılıksız olarak duyulan aşkların karşılık bulmasında oldukça etkilidir. Aşk dualarının doğru bir şekilde ve istenilen zamanda okunmasından sonra istediğiniz insanın size kısa sürede bağlandığını ve aşık olduğunu görmüş olursunuz.  Aşk duasının okunmasından sonra bir mum alın ve mumun üzerine 41 defa aşk duasını okuyun. Mumun tamamının yanmasına kadar bekleyin. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra sevdiğiniz insanın size deliler gibi aşık olduğunu göreceksiniz.

Aşağıda mumun üzerine okumanız gereken aşk duası yer alır:

  • Bismillahirrahmanirrahim izeşşemsu kuvviret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izennucumunkederet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelcibalu suyyiret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izel’i|3aru ‘uttylet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelvuhuşu huşiret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelbiharu succiret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izennufusu zuvvicet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelmev’udetu suilet. Ve izel-eshâru batalet.
  • Ennî messeniyeş-şeytânü bi nusbin ve azâb. Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetlin lil mü’minîn ve lâ yezîdüz-zalimîne illâ hasârâ.

Giden Sevgili İçin Okunacak Aşk Duası

Belli sebeplerden dolayı sizi bırakıp giden sevgilinizin size geri dönmesini istemeniz durumunda etkili olan vefkler vardır. Bu vefklerin hazırlanması her zaman kişiye özel olarak yapılır. Gideni geri getirmek için hazırlanan vefkler her zaman en etkili aşk duaları ile beraber yazılır. Bu dualar oldukça kuvvetlidir. Hazırlanan vefkin 1 hafta boyuca evde veya kıyafetlerde saklanması durumunda sizi terk edip giden sevgiliniz pişman olmuş bir şekilde size geri döner. Bunun için gideni geri döndürme vefklerinin hazırlanmasında işinde uzman olan medyumlara gidilmesinde yarar vardır.

Aşağıda giden sevgilinin geri dönmesi için okunması gereken dua yer alır:

  • Kul uhiyye ileyye ennehüs temae neferün minel cinni fekalu inna semina kuranen aceba yehdi ill rüşdi feamenna bih ve len müşrike bi rabbina ehad ave ennehü kane yekulu sefiyhüna alallahi şatata ve enna zennenna en len tekulel insü vel cinnü allallahi keziba ve ennenhü kane ricalün minel insü yeuzune ricalin minel cinni fezadühüm reheka ve ennehüm zannü kema zanentüm en lilen yed asallahu ehada ve enna lemessessemae fevecedna ha muliet harasen kaide lissem i femen yestemiil ane yecid lehü şihaben rasada ve bi esmail azim ilinsü ve davetil ceberutu ve bi hakkı ademe nurike insi ve bi hakkılcinni ve insi ve ila hazihil esmai ve bi hakkı hamim ayın sinkaf ve bi hakkı esmaillahi teala ve bihakkı hatemi süleyman bin davud ve bi hakkı kef hayın sad innehü veliyyü ve ilahi ademe ve ilahi seyyide hü ves sultane ademe ya zel celali vel ikram ey nuri nurike ins adem ve bi hakkı mustafa ve bi hakkı zebur in insi adem ve bi hakkı incil ins adem ve bi hakkı ins adem ve bi hakki tevrat insi adem ve bihakkıl nebiyyi insi adem ve bi hakkı yunus insi adem ya azim ve bi hakkı ibrahim insi adem ve bi hakık cebraili insi adem ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Gaffar ya şekur ya Halim ya Sultan ya Subhan ya Macid ya Vahid ya Kahir ya Kadim ya Hannan ya Mennan ya Deyyan ya Gufran.

Bağlama Ve Aşk Duası

Bağlama ve aşk duaları sayesinde var olan ilişkilerde veya evliliklerde aralarda meydana gelen sorunlar tamamen ortadan kalkar ve eşler veya sevgililer eskisinden daha çok birbirlerine bağlanır. Bunun dışında platonik olarak duyulan aşkların karşılık bulmasında da bağlama ve aşk duaları oldukça etkilidir. Bu duaların okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Özellikle duaları okuyacağınız kişinin resmini dikkatli bir şekilde temin etmeniz gerekir. Çünkü yanlış alınan resmin üzerine okunan bağlama ve aşk duaları sayesinde başka kişinin size bağlanmasına neden olabilirsiniz. Bunun dışında bu duaların istenilen günde ve sayıda abdestli bir şekilde okunması gerekir Bütün bu şartların yerine getirilmesinden sonra bağlanma ve aşık olma durumları meydana gelir. Aşağıda okunması gereken aşk duası yer alır:

  • Allâhümme innî es’elüke bienne leke’l-hamdü. Lâ ilâhe illâ ente’l-mennânü bedîu’s-semâvâti ve’l-ard. Yâ zü’l-celâli ve’l-ikrâm. Yâ Hayy, yâ Kayyûm.

Muhabbeti Arttıran Aşk Duası

Özellikle evliliklerde muhabbetin ve sevginin daha fazla artması için okunması gereken dualar vardır. Bu dualar sayesinde evli çiftler arasında her zaman güzel ilişkiler ve mutluluklar meydana gelir.  Muhabbeti arttırmak için özellikle “Ya Vedud”, “Ya Beduh”,  “Ya Latiyf”, “Ya Cemil”, “Ya Celil”  esmaları oldukça etkilidir. Bu esmaların her gün abdestli bir şekilde okunmasından sonra var olan evliliğinizde veya ilişkinizde sohbet ve muhabbet daha fazla artar. Bunun sonucunda da sevgiliniz veya eşiniz arasında her zaman sevgi ve bağlılık meydana gelir.

Aynı zamanda sevgi ve muhabbeti arttırmada Vakıa suresinin 37. ayeti de oldukça etkilidir. Bu surenin abdestli bir şekilde her gün 888 defa olarak okunmasından sonra eşiniz veya sevgiliniz arasında sevgi ve saygı bağları daha da kuvvetlenir.  Bu sayede sonsuza kadar mutlu ilişkiler ve evlilikler ortaya çıkar.

Küs Olan Sevgililere Okunacak Aşk Duası

Sevgiliniz ile herhangi bir sebepten dolayı küsmeniz durumunda yeniden barışmak için etkili olan dualar vardır. Bu dualar sayesinde sevgilinizle aranız düzelir ve mutlu bir şekilde ilişkinize devam etmiş olursunuz.  Küsler için okunacak duanın muhakkak abdestli bir şekilde okunması gerekir. Aşağıda sevgililerin aralarını düzeltmelerinde etkili olan dua yer alır:

  • El hamdü lillahi rabbil alemyin. Ya hayyü ya kayyum. Ecip ya kurayaiyl semiy, an mutıy, a bi hakkıl hamdü lillahi rabbil alemiyn. Ve bi hakkıl hayyil kayyum. Ve bi hakkıl meleki ebced. Errahmanir rahıym. Ya rahmanü ya rahiymü ya raufü ya atuf. Ecip ya cebrailylü semiy, an mutıy, a bi hakkır rahmanir rahıym ve bi hakkır raufül atuf. Ve bi hakkır meleki hevzah. Maliki yevmid diyn. Ve bi hakkı ya mukallibel kulub. Ve bi hakkıl meleki tıykel. İyyake na, büdü ve iyyake nesteıyn. Ya karibü ecib ya miykaiylü semiy, an mutıy, a bi hakkı iyyake na, büdü ve iyyake nesteıyn. Ve bi hakkıs seriy, ıl kariybil ma, budil müstean. Ve bi hakkıl meleki mensa. ihdinas sıratal müstekıym. Ve bi hakkıl kadiril muktedir. Ve bi hakkıl meleki faskar. Sıratalleziyne en, amte aleyhim. Ya allahü ya hakiymü ya aliym. Ecip ya aynaiylü semiy, an mutıy, a bi hakkı sıratalleziyne en, amte aleyhim. Ve bi hakkıllahil hakiymil aliym. Ve bi hakkıl meleki şetsehıl müvekkeli bil kavaimil arşiyyeh. Gayril magdubi aleyhim velad dalliyn. Ya kaimü ya aziyzü ecip ya azraiylü semiy, an mutıy, a bi hakkı gayril magdubi aleyhim velad dalliyn. Ve bi hakkıl melekil kaimil aziyzi ve bi hakkıl meleki zedzag. El müvekkili bil kavaimil arşiyyeh. Allahümme innehü leyse fis semavati deverat. Ve la fil ardı gamerat. Ve la fil bihari katarat. Ve la fil ecsami hakerat. Ve la fil kuburi sehadat. Ve la fil enfasi hatarat. İlla bi devamike arifatün ve müşahedat.

Birini Kendine Aşık Etme Duası

Platonik olarak aşk duygusu beslediğiniz insanın aynı duygularla size bağlanmasını istemeniz durumunda yapmanız gereken adımlar vardır. İlk olarak size aşık olmasını istediğiniz kişinin bir adet saç telini alın. Daha sonra bu saç telinin üzerine okunması gereken aşk duasını 21 defa okuyun. Bu işlemi yaparken samimi ve içten niyetlerde bulunmanız gerekir. 21 gün boyunca saçın üzerine aşk duasını okumanız durumunda aşık olmasını istediğiniz insan size deliler gibi bağlanır. Aşağıda 21 defa okunması gereken aşk duası detaylı bir şekilde verilmektedir:

  • Bismillahirrahmanirrahim huvel kadirü vel kahirun hemudin el cebbar ya hayyu ya kayyum ya rabbim.

Ayrıca Kayseri’de ünlü büyücü medyumlara bakabilirsiniz.

Vefk İle Aşık Etme

Aşk vefki bağlanma ve aşık etmede oldukça etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda aşk vefki yaptıranlar herhangi bir büyüye ihtiyaç duymaz.  Aşk vefkleri her zaman işinde uzman olan medyumlar tarafından yapılmaktadır.   Bu vefkler kişiye özel olarak hazırlanır. İlk olarak kişilerin yıldızına bakılır ve kişisel bilgiler doğrultusunda vefk hazırlanır. Vefklerin hazırlanmasında Kuran-ı Kerim’de yer alan dualar da kullanılır. Bunun sonucunda da kısa sürede istediğiniz insanın size bağlanmasını ve aşık olmasını sağlamış olursunuz.

Aşk vefklerinin hazırlanmasında muhakkak işinde uzman ve daha önceden aşk vefki yapmış olan medyumların seçilmesi gerekir. Dileyen herkes iyi bir medyuma aşk vefkleri yaptırarak aşklarına karşılık bulabilir.

Aşk Duasında Önemli Hususlar Nelerdir?

Aşk dualarının okunmasında önemli noktalar vardır. Özellikle okunması gereken duaların içten ve kalpten okunması gerekir. Bunun dışında istenilen sayıda ve günde okunması durumunda aşk duaları hemen etkisini gösterir ve istediğiniz insanın size aşık olmasını sağlar. Aşk dualarının okunmasında aynı zamanda abdestli olmak gerekir. Abdestsiz bir şekilde okunan dualar hiçbir şekilde kabul olmaz.

Bunun dışında aşk dualarını okuyan kişilerin kalbi her zaman temiz olmalıdır ve büyüden uzak durmalıdır. Bütün bu noktalara dikkat edildiği zaman aşk duaları okunduğunda etkili sonuçlar meydana gelir.

Vefkin Etki Süresi

Vefkin etki etme süresi kişiden kişiye ve vefki yapan medyumun el becerisine göre farklılıklar gösterir. Bu yüzden her zaman vefklerin yapılmasında tecrübeli ve bilgili olan medyumların seçilmesinde yarar vardır. İşinde uzman olan medyumlara vefklerin yaptırılmasından sonra yaklaşık olarak en geç 1 hafta içerisinde etkisini göstermeye başlar. Bunun sonucunda da hangi niyetle vefkleri yaptırdıysanız, o doğrultuda sonuçlar meydana gelir.

Vefk Duası Neden Yapılır?

Vefk dualarının yapılmasındaki amaç, kendi çabalarımız yoluyla yapılamayan dilek ve isteklerin yerine gerçekleşmesini sağlamaktır. Bunun dışında vefk duaları büyü gibi günah ve haram yöntemlerden olmadığı için her zaman iyi niyetler ve istekler doğrultusunda okunduğunda etkili sonuçlar meydana gelir. Özellikle karşılık bulunmayan aşklar için vefk dualarının okunması oldukça etkili bir çözüm yoludur. Bunun dışında var olan ilişkide muhabbeti ve sevgiyi arttırmada da oldukça etkili bir duadır.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

POPÜLER YAZILAR

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Katagori: Aşk Büyüleri
Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Terk Eden Eşi Geri Getirme Büyüsü

Terk eden sevgilileri ve eşleri geri döndürmek için dua edildiğinde gidenler geri döner. Dualar bu konuda... Devamını oku

Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

Ledün ilmini bilenler, hadislerde yer alan bütün sırları ve bilgileri kolay bir şekilde anlar. Ledün ilmine... Devamını oku

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz