Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Dualar

Düşmana galip gelmek için okunacak dualar hangileridir? Düşmanlardan nasıl korunur? Merak ediyorsanız gerçek bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Dualar

Düşmanı yenmek ve ondan korunmak için her zaman Allah’a sığınarak dua etmek gerekir.  Duanın içten ve samimi bir şekilde edilmesi durumunda Allah herkesin yanında olur ve bütün kötülüklerden uzaklaşmanızı sağlar. Düşmanın şerrinden korunmak ve onu yenmek için okunması gereken duaları abdestli bir şekilde okumak gerekir.

Düşmanı Yenmek İçin Okunacak Dua

Düşmanı yenmek için okunması gereken dua vardır. Bu duanın her gün sabah ve akşam  günde 7 kez okunması durumunda Allah sizin dualarınızı kabul eder ve düşmanınıza karşı her zaman üstün başarılar elde  edebilirsiniz. Bu duanın okunması için ilk olarak abdest alınması gerekir. Aynı zamanda duanın okunacağı yer de çok temiz olmalıdır. Aşağıda düşmanı yenmek için okunacak dua detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm,
 • İnna fetahna leke fethan mübînâ, ve yehdiyeke sırâten müstakîmâ, ve mennasru illâ min indillahil Azizi’l-Hakım, vellahu yüeyyidu binasrihi men yeşâu, ve kâne hakkan aleyna nasru’l-mü’minine, feftah beyni ve beynehüm fethâ, vec’al li min ledünke sultânen nasîra, kale Rabbünsurnî bimâ kezzebûn.

Felak Suresi İle Düşmanlardan Korunma

Kötülüklerden ve düşmanlardan korunmak ve uzaklaşmak için Felak suresinin okunmasında yarar vardır. Özellikle Felak suresinin gece yatmadan önce 20 kere okunması durumunda dualarınızın kabul olması kısa sürede gerçekleşir. Bununla birlikte Felak suresini içten ve samimi bir şekilde okumak da aranan şartların arasındadır. Aşağıda Felak suresinin okunuşu yer alır:

 • Kul euzü birabbilfelak Min şerri ma halak. Ve min şerri gasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fil’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.

Nas Suresi İle Düşmanlardan Korunma

Nas suresinin de düşmanların şerrinden korunmak ve kurtulmak için okunması durumunda etkisini hemen gösterir.  Bu surenin okunmasında muhakkak abdest alınması gerekir. Abdestsiz bir şekilde hiçbir duanın okunmaması istenir. Nas suresinin etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı ettiğiniz bütün dualar Allah tarafından kabul olur. Önemli olan kalpten duaların edilmesidir. Aşağıda düşmanların kötülüklerinden kurtulmak için okunması gereken Nas suresi detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Kul euzü birabbinnasi. Melikinnasi, İlahinnas, Min şerrilvesvasilhannas, Ellezi yüvesvisü fi sudurinnasi. Minelcinneti vennas.

Ayetel Kürsi İle Düşmanlardan Korunma

Kuran-ı Kerim’de yer alan Ayetel  Kürsi’nin her derde etkisi vardır. Özellikle bu surenin okunması durumunda başınıza gelebilecek her türlü bela ve kazalardan korunmak mümkündür. Ayetel Kürsi’yi özellikle evden çıkmadan önce her gün okumalısınız. Surenin faziletleri doğrultusunda bütün kötülüklerden uzaklaşmış olursunuz. Aşağıda Ayetel Kürsi’nin okunuşu detaylı bir şekilde yer alır:

 • Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehü ma fis-semavati ve ma fil erd. Mennellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. Ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühıtune bişey’in min ilmihı illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd.
 • Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim.

Düşmanın Kötülüklerinden Kurtulmak İçin Dua

Kötülüklerden korunmak ve kendinizi daha huzurlu veya mutlu hissetmek için her zaman okumanız gereken duayı düzenli bir şekilde aksatmadan usulüne uygun olarak okumanız gerekir. Aşağıda verilen duanın her gün 7 defa okunması durumunda bütün kötülüklerden ve düşmanların şerrinden uzaklaşarak huzura erişmiş olursunuz. Bu dua şu şekildedir:

 • Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
 • Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
 • Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)

Düşmana Karşı Güçlü Olmak İçin Okunması Gereken Dua

Güçlü olmak ve bütün düşmanlara karşı göğüs germek için her zaman Allah’a sığınarak O’ndan yardım istemek gerekir. Allah her zaman darda kalan insanlara yardım ederek bütün iyilik kapılarını onlara açar.  Bunun için kalpten ve samimi bir şekilde inanarak dua edilmesi gerekir. Bunun için aşağıda verilen duanın günde 7 defa sabah ve akşam düzenli bir şekilde okunması gerekir:

 • Ve emmellezîne fî kulubihim meradnu fe zadethum ricsen ila ricsihim ve matu ve hum kafirun.
 • E ve la yeravne ennehum yuftenune fî kulli amim merraten ev merrateyni summe la yetubune ve la hum yezzekkerun.
 • Ve iza ma unzilet suratun nezara ba’duhum ila ba’d hel yerakum min ehadin summensarafu sarafellahu kulubehum bi ennehum kavmul la yefkahun.
 • Le kad caekum rasulum min enfusikum azîzun aleyhi ma anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raufur rahîym.
 • Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîym.

Bebekler ve çocuklar için nazar dualarına yazımızdan bakabilirsiniz.

Kaza Ve Bela İçin Ne Yapılmalı?

Kaza ve belalardan korunmak için her zaman Allah’a dua etmek ve O’na sığınmak gerekir. Bütün olumsuz durumların üstesinden gelebilmek için tek etkili yol Allah’ın varlığına ve gücüne inanarak O’ndan yardım dilemektedir. Bunun için her zaman kalplerin temiz tutulması gerekir. Hiçbir zaman kötü düşüncede ve davranışta olmamakta yarar vardır. Çünkü, Allah şerden uzak duran insanların yardımına koşar.

Kaza ve belalardan kurtulmak ve uzaklaşmak için Kuran-ı Kerim’de yer alan bazı duaların okunması gerekir. Okunacak dualar sayesinde başınıza gelebilecek her türlü kötülüklerden kurtulmuş olursunuz. Aşağıda kötülüklerden ve kazalardan korunmak için okunması gereken dualar sırasıyla yer alır:

 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Fatiha Suresi: Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Yukarıda verilen duaların her gün sabah ve akşam 3 defa okunması gerekir. Bu duaların okunmasından önce muhakkak abdest alınmalıdır. Abdestsiz bir şekilde duaların okunması duaların kabul olmasını her zaman engellemektedir.

Düşmanlardan Nasıl Korunur?

Düşmanların kötülüğünden korunmak için evde yapılması gereken bazı teknikler ve yöntemler vardır. Özellikle gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine her biri 3 defa olmak üzere Nas, Felak ve Ayetel Kürsi surelerini okuyunuz. Bu dualar ile okunmuş suyu başucunuza koyduğunuz zaman bütün musibetlerden ve düşmanlardan uzaklaşmış olursunuz. Bu işlemi her gün yaptığınız zaman Allah bütün dualarınızı kabul eder ve hayatınızı düşmanlarınızdan uzak bir şekilde sürdürmüş olursunuz. Bu duaların suyun içerisine kesinlikle içten ve samimi bir şekilde okunması gerekir. Bunun sonucunda dualarınızın kabul olması gerçekleşir.

Musibet Duasının Okunuşu

Bütün uğursuz şeylerin ve musibetlerin üzerinizden uzaklaşmasını istediğiniz zaman Kuran-ı Kerim’de yer alan musibet duasının okunması gerekir. Bu duanın okunması durumunda başınıza gelebilecek her türlü bela ve musibetlerden korunmuş olursunuz. Aşağıda musibet duasının okunuşu ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • Ya Allahür-rakib-ül-hafız-ür-rahim. Ya Allah-ul-hayy-ül-halim-ül’azim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allah-ul-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebethul beyni ve beyne adüvvi!
 • Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.

Yukarıda verilen duanın sabah ve akşam okunması durumunda Allah bütün dualarınızı kabul eder ve her zaman huzurlu bir şekilde kötülüklerden uzak hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu duanın okunmasından önce aynı zamanda abdest de alınmalıdır.

Düşmanları Korkutmak İçin Okunacak Dua

Düşmanlarınızın sizden korkup uzaklaşması içim okumanız gereken dua vardır. Bu duanın okunması durumunda düşmanlarınız sizden korkarak uzaklaşır. Bunun sonucunda da hayatınız boyunca düşmanlarınıza galip gelerek onların sizden çekinmesine vesile olabilirsiniz. Aşağıda düşmanın etkisinin yok edilmesinde okunması gereken dua detaylı bir şekilde yer alır:

 • Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun,
 • Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun,
 • Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun,
 • Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun,
 • Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın,
 • Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun,
 • Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun,
 • Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt vallahü mühıytum bil kafirın,
 • Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim innellahe ala külli şey’in kadiyr,
 • Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun,
 • Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun,
 • Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislih ved’u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn,
 • Fe illem tef’alu ve len tef’alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah üıddet lil kafirın,
 • Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun,
 • İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha fe emmellezıne amenu fe ya’lemune ennehül hakku mir rabbihim ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza mesela yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra ve ma yüdıllü bihı illel fasikıyn,
 • Ellezıne yenkudune ahdellahi mim ba’di mısakıh ve yaktaune ma emerallahü bihı ey yusale ve yüfsidune fil ard ülaike hümül hasirun,
 • Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun,
 • Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat ve hüve bi külli şey’in alım,
 • Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh kalu e tec’alü fıha mey,
 • Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn,
 • Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena inneke entel alımül hakım.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz