Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Eşler Arasında Geçimsizlik Giderme Ritüeli

Eşler arasında geçimsizlik giderme ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Eşler arasında geçimsizlik giderme için yapılması gerekenler nelerdir? Gerekli ve gerçek bilgiler için yazımızı okuyunuz.

 Eşler Arasında Geçimsizlik Giderme Ritüeli

Eşler arasında yapılan kara büyülerden veya sevginin azalmasından dolayı meydana gelen soğuklukların ortadan kalkması için dua ritüelleri yapılmaktadır. Ayrıca büyü ritüelleri de yapılarak evli çiftler arasındaki buzlar erimektedir.

Eşlerin Arasını Düzelten Ritüel Türleri

Aşağıda eşlerin arasındaki soğukluğu düzeltmek için yapılan büyü çeşitleri sırasıyla listelenmektedir:

 • Evli çiftler arasında yapılan sıcaklık büyüsü,
 • Çiftlerin arasındaki sohbeti arttırmak için uygulanan muhabbet büyüsü,
 • Karı koca için özel dua büyüsü,
 • Terk etmiş eşi geri döndürme büyüsü,
 • Eşler arasındaki kırgınlıkları ve soğuklukları düzeltme büyüsü.

Eşlerin Arasındaki Geçimsizliği Gideren Büyü Ritüeli

Eşler arasında meydana gelen kavgaları yok etmek için yapılan ritüel kişiye özel olarak hazırlanmaktadır. Bu büyünün yapılmasında genellikle dualar ve tılsımlı sözcükler bir kağıda yazılarak vefk haline getirilir ve bu vefk yakılarak kül haline çevrilir. Kül halini almış kağıt daha sonra toprağın altına gömülür. Vefkin yanında karşı tarafa ait kişisel eşyalar da büyü yapılırken kullanılabilmektedir. Bu ritüel sayesinde eşinizle aranızda olan bütün sorunlar ortadan kalkacaktır.

Eşlerin Arasını Düzelten Ritüellerin Etkileri Bozulur Mu?

Eşler arasında muhabbeti ve sevgiyi arttırmak için yapılan büyü hiçbir koşulda bozulamaz. Çünkü bu büyü Havas ve Ledün ilmi doğrultusunda yapıldığı için ve büyüyü yapan medyumun doğuştan gelen üstün yetenekleri olmasından dolayı büyünün bozulması mümkün değildir. Büyünün yapılmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar her zaman kalıcı olarak etkisini gösterecektir. Eşlerin arasını düzelten büyü ritüeli ile eşinizle aranızda olan buzlar tamamen eriyecektir.

Eşlerin Arasındaki Muhabbeti Arttırma Ritüeli

Eşler arasındaki sevgiyi ve bağlılığı arttırmak için aşağıda verilen dua ritüelinin yapılması gerekir. İstenilen duanın abdestli bir şekilde sabah ve akşam 1 hafta boyunca okunması tavsiye edilmektedir. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

Esma Ritüeli İle Eşlerin Arasındaki Geçimsizliği Engelleme

Esma ritüeli ile eşlerin arasındaki tartışma sona erer. İstenilen esmaların telaffuz edilmesi için öncelikle abdest almak gerekir. “Ya Vedüd” ve “Ya Cami” esmalarını her gün gece yatmadan önce zikretmeniz sonucunda eşinizle eskisinden daha iyi geçineceksiniz. Verilen iki esmanın zikredilmesinden sonra aşağıda verilen duanın okunması gerekir:

 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun.

Ayrıca bolluk ve bereket için para kazanma duası bilgilerine bakabilirsiniz.

Eşlerin Arasındaki Sevgiyi Arttıran Dua Ritüeli

Aşağıda yer alan sevgi duasının yatsı namazından sonra okunması durumunda eşinizle aranızda olan geçimsizlik ortadan kalkar. Verilen duanın 1 defa Besmele çekilerek okunması istenir. Toplamda 3 defa her gün dua okunmalıdır:

 • Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.
 • Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.
 • Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.
 • Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.
 • İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.
 • El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Eşlerin Arasındaki Aşkı Arttıran Ritüel

Aşağıda eşler arasındaki sevginin pekişmesi için yapılması gereken ritüelin aşamaları adım adım anlatılmaktadır:

 • Öncelikle sessiz ve karanlık bir odaya geçmeniz gerekir.
 • Güneşin doğduğu yöne doğru dönün ve siyah üzümü sağ elinize, nohudu ise sol elinize alın.
 • Gözlerinizi kapatarak 21 kere “Ya Hüddam Garâminâr Efendi, varlığının bilinci ile yanına geldim, bana yardım etme görevini üstlenmelisin.” tılsımlı sözcüğü okumalısınız.
 • Eşinizle aranızdaki sevginin daha fazla artması için niyet etmeniz gerekir.
 • Niyetinizi ettikten sonra yere oturun ve iki dizinizin arasına siyah üzümü- nohudu alın.
 • Malzemelerin üzerine “Hüddam Garaminar Efendi, bu tılsımın hakikate dönmesi için senin varlığına iltica ediyorum, bana yardımcı olacağına canı gönülden inanıyorum, aşk büyüsünün en tesirli haliyle sana sesleniyorum ve beni ihmal etmeden en güzel şekilde yardımcı olacağını biliyorum. Sana müracaat eden insanlar hiçbir şekilde yarı yolda kalmaz ve sen görevli varlıklar içerisinde nüfuzu ve gücü elinde tutan en üstün varlık olarak bütün engelleri aşıp aşkın amacına ulaşmasına ve engelleri kaldırmasına vesile olursun, hüküm sendedir artık, yap görevini.” tılsımlı sözcüğü söyleyin.
 • Siyah üzümü sağ elinize alarak yiyin.
 • Nohudu sol elinize alın ve ““Görevli varlıklar içerisinde bazı varlıkların diğer bütün varlıklardan güçlü olduğu elbette ki bilinen bir gerçek; sen de diğer görevli varlıklar içerisinde gücü ve kudreti temsil eden Hüddam Garaminar Efendi olarak elbette ki ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişir ve onların yapmış olduğu büyüyü amacına ulaştırabilmek için seferber olursun. İşte senin adına siyah üzüm tanesini yedim ve işte yine senin adına nohut tanesini iki dizimin arasına alıp toprağa gömmek üzere bekliyorum. Şimdi görevini tamamlayacağını biliyorum ve bundan sonraki aşamalarda da benim yanımda olacağından eminim.” sözcüğü okuyun.
 • En son olarak nohudu alın ve kimsenin görmeyeceği bir yerde bulunan toprağın altına gömün.
 • Gömme işlemi yapılırken “Artık hüküm sende olduğu için sana karşı gelebilecek hiçbir potansiyel bulunmamaktadır, işte bütün potansiyellerin fevkinde olan varlığın devrededir.” tılsımlı sözcük söylenmelidir.
 • Bütün işlemlerin tamamlanmasından sonra bir hafta içerisinde eşinizle aranızda olan sorunları halletmiş olacaksınız.

Eşlerin Arasındaki Geçimsizlik İçin Sevgi Ritüeli

Eşler arasındaki geçimsizliği sevgi ritüeli ile 24 saatte ortadan kaldırmak mümkündür. Bunun için aşağıda verilen duanın gece yatmadan önce okunması gerekir. Bu duayı okuyan çiftler 24 saat içerisinde aralarındaki geçimsizliğe çözüm bulmuş olacaktır. Duanın okunuşunu şu şekilde verebiliriz:

 • Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü’mina tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu innellahe kane bi ma ta’melune habıra.La yestevil kaıdune minel mü’minıne ğayru ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne deraceh ve küllev veadellahül husna ve feddalellahül mücahidıne alel kaıdıne ecran azıyma.Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve kanellahü ğafurar rahıyma.İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim kalu fıme küntüm kalu künna müstad’afıne fil ard kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha fe ülaike me’vahüm cehennem ve saet mesıyra. İllel müstad’afıne miner ricali ven nisai vel vildani la yestetıy’une hıyletev ve la yehtedune sebıla.Fe ülaike asellahü ey ya’füve anhüm ve kanellahü afüvven ğafura.Ve mey yühacir fı sebılillahi yecid fil erdı mürağamen kesırav veseah ve mey yahruc mim beytihı mühaciran ilellahi ve rasulihı sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu alellah ve kanellahü ğafurar rahıyma.

Eşlerin Arasını Düzeltme Ritüelinin Belirtileri

Eşler arasını düzeltmek için yapılan ritüelin sonucunda ortaya çıkan etkiler sırasıyla aşağıda listelenmektedir:

 • Eşler arasında günlük olarak yaşanan sorunlar ve problemler tamamen ortadan kalkar.
 • Karı koca eskisinden daha çok birbirlerine bağlanır.
 • Eşinizle aranızda hoş muhabbetler olur.
 • Eşiniz size daha çok saygı ve sevgi gösterir.
 • Sürekli sizin yanınızda olmak ister.

Eşleri Birbirine Bağlama Ritüeli

Eşlerin birbirine bağlanmasında etkili olan ritüellerden birisi de yazılı vefk ile hazırlanan büyülerdir. Özellikle Havas ve Ledün ilmi doğrultusunda hazırlanan vefkler her zaman eşler arasında daha kuvvetli bağın olmasını sağlar. Bağlama vefki hazırlanırken eşinizin kişisel bilgileri kullanılır. Örneğin, adı, soyadı, doğum tarihi gibi bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ve Kuran’ı Kerim’de yer alan dualar ile vefk mürekkeple yazılır. Mürekkebin rengi mavi olmalıdır. Yazılan vefkin evli çiftlerin evinde her zaman kimsenin görmeyeceği yerde bulunması durumunda eşler sonsuza kadar birbirine bağlı bir şekilde hayatlarına devam eder.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz