Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Evini Terk Etmiş Erkeği Geri Getirme Aşık Etme Bağlama Ritüeli

Evini terk etmiş erkeği geri getirme aşık etme bağlama ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Geri getirme duaları ve büyüleri hakkında detayları yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Evini Terk Etmiş Erkeği Geri Getirme Aşık Etme Bağlama Ritüeli

Evini terk etmiş giden bir erkeğin geri dönmesi ve yeniden aşık olması için dua ritüelleri veya kağıt, celp, vb. gibi ritüeller uygulanabilmektedir.

Evini Terk Etmiş Erkeği Döndüren Kağıt Ritüeli

Aşağıda evini terk etmiş giden erkeğin geri dönmesi için hazırlanacak kağıt ritüeli hakkında bilgiler yer alır:

 • Öncelikle Ay’ın hilal şeklinin aldığı bir zamanı tercih etmek gerekir.
 • Daha sonra bir adet beyaz kağıt alın.
 • Ardından kırmızı keçeli kalem ile kağıdın üzerine sizi bırakmış giden kocanız veya erkek arkadaşınız hakkında geri dönmesi için iyi niyetlerinizi ve dileklerinizi yazmanız gerekir.
 • Yazma işlemi bittikten sonra kağıt ortadan ikiye katlanır.
 • Kağıdın bir ucu ateşle yakılır.
 • Dileğinizi sesli bir şekilde söyledikten sonra ritüelin yapım aşamaları tamamlanır ve 1 hafta sonra sizi bırakıp giden kocanız veya erkek arkadaşınız size geri dönecektir.

Evini Terk Etmiş Erkeği Geri Döndürme Ritüeli

Aşağıda evini terk etmiş giden erkek arkadaşınızın geri dönmesi için uygulamanız gereken ritüel detaylarıyla birlikte verilmektedir:

 • Ritüelin yapımına geçmeden önce 5 adet taze gül yaprağı, 3 dilim Hindistan cevizinin içi, 1 şeker kaşığı siyah çay, çok az kuru nane, çok az kekik, biraz kişniş, birkaç tane limon yaprağı alınmalıdır.
 • Bu malzemelerin bir kaba koyulması gerekir.
 • Daha sonra malzemelerin içerisine 3 bardak su eklenmelidir.
 • Su eklendikten sonra malzemeler iyice karıştırılır.
 • Ardından malzemeler 10 dakika boyunca demliğin içerisinde kaynatılır.
 • Bu karışımı sıcak bir şekilde sevgilinize içirmeniz durumunda 1 hafta sonra erkek arkadaşınız size geri döner ve eskisinden daha çok bağlanır.

Evini Terk Eden Erkeğe Dua Ritüeli Nasıl Yapılır?

Aşağıda evini terk etmiş giden kocanın ve sevgilinin geri dönmesi için dua ritüelinin nasıl uygulanması gerektiği adım adım açıklanmaktadır:

 • Öncelikle abdest almanız gerekir.
 • Daha sonra 3 gün boyunca sabah ve akşam farz olan namazların kılınması gerekir.
 • Ardından geri getirme duasının 100 defa 3 gün boyunca namazların kılınmasının hemen ardından okunması gerekir.
 • Duanın okunmasından hemen sonra 7 defa da Felak ve Nas sureleri okunmalıdır.
 • Dua okuma işlemlerinin 3 gün boyunca yapılmasından sonra sizi bırakıp giden kocanız veya eşiniz pişman olmuş bir şekilde geri dönecektir.

Aşağıda evi terk etmiş giden erkeğin geri dönmesinde 3 gün boyunca okunması gereken geri getirme duası yer almaktadır:

 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın, Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun, Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun, Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt vallahü mühıytum bil kafirın, Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim innellahe ala külli şey’in kadiyr.

Evini Terk Eden Erkek İçin Dua Ritüelinin Etki Süresi

Evini bırakıp giden kocanızın veya erkek arkadaşınızın geri dönmesinde etkili olan duanın okunmasından sonra 1 hafta içerisinde etkiler görülmeye başlanır. 1 haftanın geçmesinin ardından kocanız veya erkek arkadaşınız size geri döner ve eskisinden daha çok evliliğine veya ilişkisine sadık kalır. Bu duanın okunmasından 3 gün sonra da etkileri görülmeye başlar. Tamamen duanın okunduğu kişiye bağlı olarak bu durum değişim göstermektedir.

Ayrıca bağlama ritüeli bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Evini Terk Eden Erkeğe Celp Ritüeli

Evini terk eden erkeğin geri dönmesi için 3 veya 7 gün boyunca geceleri uyumadan önce abdestli bir şekilde “Bismillâhirrahmânirrâhîm. Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs. Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.” duasını içten ve samimi bir şekilde okumak gerekir. Bu duanın iyi niyetler doğrultusunda okunması durumunda sevdiğiniz erkek sizden özür dileyerek evine geri döner.

Evini Terk Eden Erkeği Yeniden Aşık Etme Ritüeli

Aşağıda kocanızı veya erkek arkadaşınızı evine geri döndürmek için aşağıda verilen ritüeli eksiksiz bir şekilde uygulamanız gerekir. Bu ritüelin yapım aşamalarını şu şekilde verebiliriz:

 • Öncelikle içinizden sevgilinizin veya kocanızın geri dönmesi için niyet etmeniz gerekir.
 • Daha sonra 2 rekat hacet namazını kılın.
 • Ardından 7 kere Bakara suresini okumanız gerekir.
 • Bakara suresinin okunmasından sonra 7 kere Ayetel Kürsi “Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.” okumanız gerekir.
 • Ayetel Kürsi’nin içten okunması sonucunda 1 kere de Fatiha, Nas ve Felak surelerini okumanız gerekir.
 • Bu ritüel sayesinde 1 hafta sonra kocanız veya erkek arkadaşınız size döner ve yeniden aşık olur.

Evini Terk Eden Erkeği Yeniden Bağlama Ritüeli

Evini terk eden erkeğin yeniden evine dönmesi ve karısına veya kız arkadaşına eskisinden daha çok bağlanması için aşağıda verilen duanın okunması gerekir. Bu duanın gece saatlerinde okunması daha etkili olacaktır. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente.

Sevdiğin Erkeği Geri Döndürme Ritüeli

Aşağıda sevdiğiniz erkeğin geri dönmesinde en etkili olan ritüelin yapım aşamaları adım adım anlatılmaktadır:

 • İlk olarak sessiz bir odaya geçin ve kıbleye yönünüzü dönerek gözleriniz kapalı bir şekilde ellerinizi havaya kaldırın.
 • Daha sonra 7 kere Besmele çekin ve sevdiğiniz erkeğin geri dönmesi için iyi niyette bulunun.
 • Ardından gözlerinizi açın ve dizlerinizin üzerine oturarak “Vedduha, Velleyli iza seca,Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala, Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula, Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda, Elem yecidke yetiymen feava, Ve vecedeke dallen feheda, Ve vecedeke ‘ailen feağna, Femmel yetiyme fela takher, Ve emmessaile fela tenher, Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.” duasını 7 kere okuyun.
 • Duayı okuduktan sonra “Ya Habib” esmasının 21 defa okunması gerekir.
 • Bu esmanın ardından ““Allah’ım, evrendeki her bir varlığa sevginin en güzelini ve muhabbetin en faydalısı bahşeden sonsuz kudretinden ben de istifade etmek arzusundayım. Sana içtenlik ve samimiyet iksiri ile gelen hiçbir kulunu yarı yolda bırakmadığın ve eli boş göndermedin gibi beni de yarı yolda bırakmayacağını ve eli boş göndermeyeceğini biliyorum. Rahmetin ve nimetim o kadar sonsuz ve kudretin ve kuvvetin o kadar sınırsız ki, senden talepte bulunan aciz kullarını daima bahtiyar etmek ve onlara türlü türlü güzellikler bahşetmek dilersin. Bana da güzellikler bahşet ve beni de sevdiğini geri getirme duasının bereketi ile bahtiyar et Allah’ım. Amin.” duasını okuyarak ritüeli tamamlamalısınız.
 • Bir hafta sonra sevdiğiniz erkek pişman olmuş bir şekilde size geri döner ve bir daha sizi bırakıp gitmez.

Evini Terk Eden Erkeği Aşık Etmek Ve Bağlamak İçin Dua Ritüeli

Evini terk eden erkeği yeniden aşık etmek ve bağlamak için aşağıda verilen duanın her gün 3 defa okunması gerekir. Bu duanın muhakkak abdestli bir şekilde okunması gerekir. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Lâ ilâhe İllâllahu’l-halîmül-kerîm. Sübhânellâhi Rabbil-arşil-azîm. Elhâmdü lillâhi rabbil-âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin lâ teda ‘lî zenben illâ ğaferteh ve lâ hemmen illâ ferrecteh, ve lâ hâceten hiye leke ridan illa kadaytehâ yâ erhamerrâhimîn.
 • Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

Evini Terk Eden Erkek İçin Aloe Vera Ritüeli

Aşağıda evini terk eden kocanın veya erkek arkadaşın geri dönmesi için aloe vera ritüelinin nasıl yapılması gerektiği en ince ayrıntısına kadar açıklanmaktadır:

 • İlk olarak salonunuzun sol tarafına kırmızı renkte bir saksının içerisine aloe vera bitkisini koymanız gerekir.
 • Daha sonra aloe vera bitkisinin bir dalına kırmızı kurdele bağlamanız gerekir.
 • Bağlama işlemi sırasında “Bu eve aşkı düğümledim, düğümledim, düğümledim” sözcüğünü söylemelisiniz.
 • Bu sayede 1 hafta sonra kocanız veya erkek arkadaşınız size ve evine geri döner.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

En Etkili Aşk Büyüsü Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask buyusu hangisidir
Aşk büyülerinde çeşitli ritüeller kullanılarak kuvvetli büyüler elde edilir. Bu büyüler ile birlikte insanlar kalıcı aşklar... Devamını oku

Ücretsiz Aşk Büyüsü Yapan Medyum

ucretsiz ask buyusu yapan medyum
Aşk büyüsünü her zaman medyum hocaları ücretsiz olarak yapmaz. Çünkü, aşk büyüsünün yapımında kullanılan malzemelerin bulunması... Devamını oku

Kocayı Kendine Aşık Etme Büyüsü 

kocayi kendine asik etme buyusu
Kocayı kendine aşık etme büyüsü ile evliliklerinde sorunlar ve problemler yaşayan eşler, aralıklarındaki buzları eriterek kocalarını... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz