Ağzını Dilini Kendine Karşı Tüm Azasını Bağlama Ritüeli

Ağzını dilini kendine karşı tüm azasını bağlama ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Bağlama büyüsü kaç günde etkisini gösterir? Ayrıntılı bilgileri içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

 Ağzını Dilini Kendine Karşı Tüm Azasını Bağlama Ritüeli

Ağız ve dil bağlamak için uygulanan ritüeller sayesinde ilişkinize veya evliliğinize dışarıdan gelen olumsuz yorumları engelleyebilirsiniz. Özellikle dua ritüeline başvurarak en kısa sürede sevmediğiniz kişilerin ağzını veya dilini bağlayabilirsiniz.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

Dil Bağlama Ritüeli

Dil bağlamak için aşağıda verilen duanın okunması gerekir. Bu duanın akşam saatlerinde Besmele çekildikten sonra okunması gerekir. Bununla birlikte duanın toplamda 19 defa okunması da aranan şartların arasındadır. Duanın okunuşunu şu şekilde verebiliriz:

 • Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün, men ade fe yen tekımüllahü minhü.
 • Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün Ağşeynahüm lehüm laa Yübsırün.

Ağız Bağlamak İçin Dua Ritüeli

Çevrenizde olumsuz yorumları ortadan kaldırmak için ağız bağlama ritüelini uygulayabilirsiniz. Bunun için öncelikle aşağıda verilen duanın abdestli bir şekilde okunması gerekir. Duanın içten ve kalpten okunması sonucunda çevrenizde ilişkinize veya evliliğinize kötü yorum yapan kişilerin ağızları bağlanmış olur. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Kul uhıye ileyye ennehüsteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben. (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir) Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike bir abbina ehaden. Ve ennehu teala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan. Aksemtü aleyküm eyyühel mülukün nariyyeti vel havaiyyeti vel maiyeti vet türabiyyetil ardıyyetil ulviyyeti ves süfliyyeti bi hakkil kevakibis sebatis seyyarative bihakki suretil cinni ve bi hakki ahiyyen serahiyyen edunayi (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir). Esbautin ali seddayi ve bi hakki mehilin lamisin tamisin abisin vasikın gabisin vesevekin yabisin vesihabin kabisin Aksemtü aleyküm en tüsahhirali fülan ibni fülanete hatta ye’ti ileyye bil mehabeti vel meveddetivel ülfeti bila ihtiyarin ve la kararin bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi hurmeti seyyidina Muhammed in sallallahü aleyhi ve selemle ve bi hurmeti bi elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve bi hurmeti Hazal ayatis serifeti vel esmail azimeti elvahan (3 defa okunacak) elacele(3 defa okunacak) essaate(3 defa okunacak)  ve sallallahü ala seyyidinave nebiyyina ve Mevlana venuri ebsarinave kurrete uyunina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein.

Dil Bağlamak İçin Etkili Olan Ritüel

Aşağıda dil bağlamak için uygulanacak ritüelin hazırlanışı hakkında detaylar yer almaktadır:

 • İlk olarak Perşembe gecesinin tercih edilmesi gerekir.
 • Bu gecede kırmızı bir bez alın ve bezin üzerine safrandan yapılan mürekkep ile sizin hakkınızda kötü yorum yapan kişilerin adını yazın.
 • Daha sonra “Lâ ilâhe illâ ente, Allahümme estağfiruke lizenbî ve es’elüke rahmeteke, Âllahümme zidnî ilmen, velâ tüziğ kalbî ba’de iz hedeytenî ve heblî min ledünke rahmeten inneke ente’l-vehhâb.” duasını da kağıdın arka kısmına yazın.
 • Yazma işlemi bittikten sonra bezi ağızlarından dikmeye başlayın.
 • Daha sonra hazırlanan muskanın her zaman kıyafetlerde saklanması durumunda dışarıdan gelen olumsuz yorumlar tamamen ortadan kalkmış olur.

Ayrıca aşık ettirme ve mesaj attırma ritüeli hakkında bilgilere de bakabilirsiniz.

Dil Ve Ağız Bağlama Ritüelinin Belirtileri

Aşağıda dil ve ağız bağlama ritüellerinin etkileri sırasıyla açıklanmaktadır:

 • Dil ve ağız bağlama ritüellerinin doğru malzemelerle yapılmasından sonra size karşı olumsuz konuşan kişiler artık daha ılımlı davranmaya başlar.
 • Bunun haricinde sizin hakkınızda olumsuz konuşan kişiler artık kötü sözler söylememeye başlar.
 • Ritüelin etkisi altında olan kişiler çevrelerine karşı daha sevecen ve hoşgörülü tavırlar sergiler.

Dil Ve Ağız Bağlama Ritüelinin Sonuçları

Dil ve ağız bağlama ritüeli yaklaşık olarak 5 veya 7 gün içerisinde sonuçlarını göstermeye başlar. Ritüelin yapılmasından sonra kişi artık konuştuğu insan hakkında olumsuz düşünceler içinde olmaz. Bu kişinin adını bir daha telaffuz etmez. Bununla birlikte aile içinde çok fazla sözü geçen ve ailelere karışan kişiler artık tamamen kendi kabuklarına çekilir ve kimseye karışmazlar. Dil ve ağız bağlama ritüelinin fark edilmesi bu yüzden çok kolaydır.

Birinin Dilini Bağlamak İçin Etkili Ritüel

Birinin dilini bağlamak ve bir daha ilişkiniz veya evliliğiniz hakkında konuşmasını engellemek için aşağıda verilen adımları uygulamanız gerekir. Bu adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İlk olarak temiz bir beyaz kağıt alın.
 • Daha sonra mürekkep ile “”Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun” duasını yazın.
 • Duayı yazdıktan sonra kağıdı 4 kere katlayarak muska haline getirin.
 • Daha sonra bu muskayı üzerinizde daima taşımanız durumunda özellikle aileleriniz ilişkinize veya evliliğinize karşı çıkmayacaktır.

Düğüm Ritüeli İle Ağız Ve Dil Bağlama

Düğüm ritüeli ile sizin hakkınızda olumsuz yorum yapmasını istemediğiniz kişilerin ağzını ve dilini bağlayabilirsiniz. Bu ritüelin yapım aşamaları aşağıda sırasıyla anlatılmaktadır:

 • İlk olarak sarı, kırmızı, yeşil, mavi, gri, siyah ve beyaz renkte ipek iplikler alınız.
 • Daha sonra 7 ipe ayrı ayrı Ayetel Kürsi okuyunuz.
 • Bu ipliklere yedi düğüm atılması gerekir.
 • İlk düğüm atılırken “Bismillahirrahmanirrahim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm.” duası okunmalıdır.
 • İkinci düğümde ise “”Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm.” duası okunur.
 • Üçüncü düğüm atılırken “”Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu indehü illa bi iznihi ya’lem.” duası okunmalıdır.
 • Düğümlerin atılması esnasında aynı zamanda istediğiniz kişinin bir daha sizin hakkınızda kötü konuşmaması için niyette bulunmanız gerekir.
 • Niyet ettikten sonra ipi ağır bir taşın altına koyun.
 • Bir hafta sonra çevrenizde sizin ilişkiniz veya evliliğiniz hakkınızda kötü yorumlar yapan kişiler olmayacaktır.

İstediğinin Ağzını Bağlama Ritüeli

Aşağıda istediğiniz kişinin ağzını bağlamak için uygulanacak ritüelin yapım aşamaları tek tek açıklanmaktadır:

 • İlk olarak ağzını bağlamak istediğiniz kişinin fotoğrafını alın.
 • Daha sonra fotoğrafın arkasına kişinin adının, anne adının ve doğum tarihi bilgilerinin yazılması gerekir.
 • Bilgilerin yazılmasından sonra fotoğraf bir masanın ortasına koyulur ve fotoğrafın etrafına 13 tane kırmızı mum dizilir.
 • Ardından mumlar yakılır ve her mum sırasıyla fotoğrafın üzerine damlatılır.
 • 12 mumun fotoğrafa damlatılmasından sonra 13. mum fotoğrafta yer alan kişinin ağız kısmına damlatılır.
 • Daha sonra fotoğraf yakılır ve külleri bir toprağın altına gömülür.
 • Bu sayede istediğiniz kişinin ağzını bir ömür boyu bağlayarak bir daha sizin hakkında negatif düşünceler barındırmasını engellemiş olursunuz.

Dil Ve Ağız Bağlama Ritüellerinin Amacı

Aşağıda dil ve ağız bağlama ritüellerinin ne amaçla yapıldığı en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır:

 • Dil ve ağız bağlama ritüelini eşinden hakaret ve kötü söz duyan kişiler yaptırabilir. Bu sayede özellikle kadınlar toplum içerisinde bir daha eşleri tarafından azarlanmaz ve rencide edilemez.
 • Kadınların işyerlerinde sözlü tacize uğramaları durumunda da dil ve ağız bağlama ritüeli yapılabilir. Bu sayede patronların ve çalışan ekibin ağızları ve dilleri kadınlara bir daha kötü söz söyleme konusunda tamamen bağlanır.
 • Özellikle evli çiftlerin akrabalarının evliliklerine müdahale etmesi durumunda dil ve ağız bağlama ritüeli hazırlanabilir. Kaynana, görümce veya diğer akrabalar bu ritüel sayesinde evli çiftlerin hayatlarına karışmaz.
 • Öğrencilerin okullarında öğretmenlerinden veya arkadaşlarından kötü söz duymaları ve kendilerini azarlamaları durumunda dil ve ağız bağlama ritüeli yapılarak öğretmenlerin ve diğer kötü söz söyleyen öğrencilerin ağızları tamamen bağlanır.

Kuvvetli Dil Ve Ağız Bağlama Duası

Kuvvetli dil ve ağız bağlama duası sayesinde kötü sözler sarf eden kişilerin ağızları ve dilleri kapanır. Bu duanın günde 777 kere okunması gerekir. Aynı zamanda duanın abdestli bir şekilde gece yatmadan önce okunması tavsiye edilmektedir. Okunması gereken dil ve ağız bağlama duası aşağıda verilmektedir:

 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan. Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
 • İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune. Eve abaunel’evvelune. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune. Leakilune min şecerin min zakkumin. Femaliune minhelbutune. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi. Feşaribune şurbelhiymi. Haza nuzuluhum yevmeddiyni. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune. Efereeytum ma tumnune.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

POPÜLER YAZILAR

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Terk Eden Eşi Geri Getirme Büyüsü

terk eden esi geri getirme duasi
Terk eden sevgilileri ve eşleri geri döndürmek için dua edildiğinde gidenler geri döner. Dualar bu konuda... Devamını oku

Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

ledun ilmi nedir
Ledün ilmini bilenler, hadislerde yer alan bütün sırları ve bilgileri kolay bir şekilde anlar. Ledün ilmine... Devamını oku

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz