Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...
 • Anasayfa >
 • Okunacak Dualar >
 • Haksız Yere İşten Çıkartılan Kişinin İşine Geri Çağrılmasını Sağlayan Ritüel

Haksız Yere İşten Çıkartılan Kişinin İşine Geri Çağrılmasını Sağlayan Ritüel

Haksız yere işten çıkartılan kişinin işine geri çağrılmasını sağlayan ritüel nasıl yapılır, gerekli olanlar nelerdir? İşe çağrılmak için yapılması gerekenleri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Haksız Yere İşten Çıkartılan Kişinin İşine Geri Çağrılmasını Sağlayan Ritüel

Haksız yere işten çıkarılanların geri işe alınması için etkili olan ritüellerin doğru malzemeler kullanılarak yapılması gerekir. Özellikle esma ve dua ritüellerinde abdestli bir şekilde duaların ve esmaların okunması talep edilir.

Haksız Yere İşten Çıkartılan İçin Esma Ritüeli

Haksız yere işten çıkarılanların aşağıda verilen duayı 7 kez yatsı namazını kıldıktan sonra okumaları gerekir. Bu duayı okumaya geçmeden önce salavat getirmeniz gerekir. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Allahümme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü aleyhim ecmain. üduke ya elhi deamin mineşşitdete gafeti daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf ellezi la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna ma nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah Ya Allah ,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak

Haksız Yere İşten Çıkarılanların Geri Dönmesini Sağlayan Dua Ritüeli

Aşağıda haksız yere işten çıkarılanların işe geri dönmesi için okumaları gereken dua verilmektedir:

 • Taha. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka. İlla tezkiratel limey yahşa. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula. Errahmanü alel arşisteva. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna. Ve hel etake hadiysü musa. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda. Felemma etaha nudiye ya musa. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ve enahtertüke festemı’ lima yuha. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a. Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda. ma tilke bi yemınike ya musa. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra. Kale elkıha ya musa. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra. Li nüriyeke min ayatinel kübra. İzheb ila fir’avne innehu tağa. Kale rabbişrah lı sadrı. Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı. Vec’al li vezıram min ehlı. Harune ehıy. Üşdüd bihı ezrı. Ve eşrikhü fı emrı. Key nüsebbihake kesıra. Ve nezkürake kesıra. İnneke künte bina besıyra. Kale kad ütiyte sü’leke ya musa. Ve lekad menenna aleyke merraten uhra. İz evhayna ila ümmike ma yuha.

İntikam Ritüeli İle İşten Çıkarılan İşçinin Geri Çağırılması

Aşağıda işten çıkarılan kişinin patronundan intikam alması için yapması gereken intikam ritüeli hakkında detaylar yer almaktadır:

 • İlk olarak bir kireç alın.
 • Daha sonra kirecin üzerine insan portresi çiziniz.
 • Bu insanı sizi işten çıkaran patronunuzun yerine koyarak ondan intikam almak için içinizden niyet edin.
 • Ardından patronunuzun sizi geri işe alması için de dualar okuyun.
 • Bu sayede 1 hafta içerisinde yapılan intikam ritüeli etkisini gösterir ve patronunuz pişman olup sizi işe geri alır.

Evini terk etmiş erkeği geri döndürme ritüeli bilgilerine de bakabilirsiniz.

Sabun Ritüeli İle Haksızlığa Uğrayan İşçilerin İşe Dönmesi

Aşağıda verilen sabun ritüeli ile işten çıkarılanlar ve haksızlığa uğrayanlar geri işe alınabilmektedir. Ritüelin yapılışı şu şekildedir:

 • İlk olarak bir adet sabun ve iğne alın.
 • Daha sonra sabunun üzerine bir insan figürü çizin.
 • Çiziminizi yaptıktan sonra iğneyi patronunuzun kalbine batırıyormuş gibi düşünerek sabundaki şekilde sol kısma iğneyi batırın.
 • Bu sayede patronunuzun kalbine pişmanlık ve vicdan duyguları düşmüş olacaktır.
 • İğne batırma işlemini yaptıktan sonra sabunun eriyene kadar beklenmesi gerekir.
 • Sabun eridikten sonra patronunuz pişman olmuş bir şekilde sizi geri işe alacaktır.

Haksızlık Karşısında Zikir Ritüeli

Haksızlıklara uğramış kişilerin zikir çekmeleri gerekir. Bunun için ilk olarak Cuma günü kılınan namazdan sonra sessiz bir odaya geçip yönünüzü kıbleye dönün. Daha sonra 100 defa “Ya Latif” demeniz gerekir. Ardından 100 defa da salavat getirmelisiniz. Bu sayede haksızlığa uğramanız durumunda Allah her zaman yanınızda olacaktır.

Bunun dışında her gün 100 defa “Ya Müntekim” esmasını okumanız durumunda da haksızlıklara karşı önlem almış olursunuz.  Her gün 145 defa “Ya Müheymin” esmasının okunması ile de iş hayatınızda size haksızlık yapan patronunuza karşı haklı duruma düşmüş olursunuz.

İşten Çıkarılan İşçinin Geri Dönmesi İçin Yapılması Gerekenler

Aşağıda işten haksız yere çıkarılan kişilerin işe geri dönmeleri için yapmaları gereken davranışlar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır:

 • İlk olarak kişilerin her gün salavat getirmeleri gerekir.
 • Aynı zamanda patronundan haksızlık görmüş kişiler günde her gün 100 defa “Ya Guddüs” esmasını okumalıdır.
 • Her gün toplamda 145 defa abdestli bir şekilde “Ya Müheymin” esmasının da okunması sonucunda meydana gelen haksızlıklar tamamen ortadan kalkacaktır.

Haksızlığa Uğrayan İşçiler İçin Pazar Ritüeli

Aşağıda Pazar ritüeli ile haksızlığa uğrayan çalışanlar patronlarına karşı galip bir duruma gelecektir. Ritüelin yapım aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Öncelikle Pazar günü bu ritüelin yapılması gerekir.
 • Pazar günü sabah ezanından sonra 1000 defa “Ya Latif” esmasının okunması gerekir.
 • Esmanın okunmasının hemen ardından 100 defa da Salavat-ı Fatihi okunmalıdır.
 • Daha sonra “Bismillahirrahmanirrahim. La İlahe illallahül azimül Halim la ilahe illallahu rabbül arşil azim la ilahe illallahu Rabbi semavati vemafilardı ve rabbül arşil Kerim.” duası okunmalıdır.
 • Bütün aşamaların tek tek yapılmasından sonra patronunuz sizi arar ve geri işe dönmenizi rica eder.

Zorla İşten Çıkarılanlar İçin Uygulanacak Ritüel

Aşağıda zorla işten çıkarılanların yapması gereken ritüel yer almaktadır:

 • Ritüeli yapmaya başlamadan önce abdest alınması gerekir.
 • Daha sonra 4 rekat namaz kılınmalıdır.
 • Namazın birinci rekatının kılınmasının ardından Fatiha suresi okunur ve daha sonra 10 defa Tebbet suresi okunmalıdır.
 • Namazın ikinci rekatında ise Fatiha suresinin okunmasının hemen ardından 20 defa Tebbet suresi okunmalıdır.
 • Kılınan namazın üçüncü rekatın da ise Fatiha suresinden hemen sonra 30 defa Tebbet suresi okunmalıdır.
 • En son olarak namazın dördüncü rekatına gelindiği zaman Fatiha suresi okunur ve 40 defa Tebbet suresi okunmalıdır.
 • Bu sayede işlerinden ayrılan kişiler geri işlerine dönme şansını elde edecektir.

Aşağıda Tebbet suresinin okunuşu verilmektedir:

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ hablun min mesed.

İşe Geri Dönmek İsteyenler İçin Dua Ritüeli

İşten çıkarılanların işe geri dönmelerinde etkili olan dua aşağıda bulunmaktadır. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Haksız Yere İşten Çıkarılanların Okumaları Gereken En Etkili Dua

Aşağıda hiçbir sebep yokken işten çıkarılan kişilerin işe geri dönmesinde en etkili olan dua yer almaktadır:

 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan. Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
 • Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun.

POPÜLER YAZILAR

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Büyü Nasıl Yapılır?
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz