Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...
 • Anasayfa >
 • Okunacak Dualar >
 • İlişkiye Zarar Veren Kötü Niyetli 3. Kişiyi Uzaklaştırmak için Tefrik Ritüeli

İlişkiye Zarar Veren Kötü Niyetli 3. Kişiyi Uzaklaştırmak için Tefrik Ritüeli

İlişkiye zarar veren kötü niyetli 3. kişiyi uzaklaştırmak için tefrik ritüeli nasıl yapılır, okunması gereken dualar nelerdir? Kötü niyetli kişileri uzaklaştırmak için okunması gereken dualara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 İlişkiye Zarar Veren Kötü Niyetli 3. Kişiyi Uzaklaştırmak için Tefrik Ritüeli

İlişkiye zarar veren kötü davranışların sebeplerinden birisi de kötü niyetle yapılan büyüler, kötü dil, kötü söz, kötü niyetle yiyeceğin üzerine yapılan büyünün yedirilmesidir. Kara büyülerin arınmasında etkili olan yöntemlerin başında ak büyülerin yapılması gelmektedir.

İlişkiye Zarar Veren Kötülüklerden Uzaklaştıran Ritüeller

Aşağıda kötülüklerden uzaklaşmak için yapılan ritüellerin neler olduğu yer almaktadır:

 • Kötülüklerden arınmak için toprağa çıplak ayakla basmanız durumunda üzerinizdeki bütün olumsuz enerjilerin hepsi tamamen toprağa geçecektir.
 • Bunun yanı sıra sirke ve tuzlu su ile banyo yaparak da vücudunuzdaki negatif elektriklerden arınmış olursunuz. Kullanılacak tuz himalaya veya deniz tuzu olmalıdır.
 • Ateş yakıp ateşin üzerinden de geçmek kötülüklerin uzaklaşmasında etkili olan ritüellerden
 • Adaçayının yakılıp üzerinden atlanması sonucunda da kötülükler üzerinizden uzak olacaktır.

Kötü Niyetli İnsanları Uzaklaştıran Dua

Aşağıda düşmanlardan ve kötü düşünceli insanlardan uzaklaşmada etkili olan dua verilmektedir. Bu duanın her sabah 3 defa okunması gerekir. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

Hangi Büyüler İle İlişkiye Zarar Vermek İçin Kötülük Yapılabilir?

Aşağıda kötülüklerin oluşmasında etkili olan büyü türleri detaylarıyla birlikte açıklanmaktadır:

 • Sabun büyüsünü erkeklerin yapması sonucunda eşlerini ölüme terk etme durumu ortaya çıkar.
 • Ölüm büyüsü veya kabala büyüsü sonucunda da büyünün etkisi altında olan taraf bütün yakın çevresinden ve ailesinden uzaklaşarak hayatta yaşamak istemez.
 • Mum büyüsünün yapılması durumunda da aile içerisinde kavgalar ve anlaşmazlıklar meydana gelir. Bunun sonucunda da darmadağın bir aile yapısı oluşmaya başlar.
 • İğne büyüsü veya bez bebek büyüsü büyünün yapıldığı kişinin sevgilisinden ayrılmasına veya işinden olmasına vesile olur.
 • Papaz büyüsü de kötü niyetle yapılan en kara büyülerden birisidir. Bu büyünün yapımı sonucunda büyünün etkisinde olan kişi ölüm döşeğine kadar düşebilir.

İlişkiye Zarar Veren Kötü İnsanlardan Korunma Duası

Aşağıda size kötülük besleyen kişiden korunmak için okumanız gereken dua yer almaktadır:

 • Bismillahirrahmanirram,
 • Bismillahi ve billahi bismillahi hayrul esmai bismillahi rabbül ardı vessemai. Bismillahillezi la yadurru measmihi şey’un fil ardı ve la fissemai ezeni. Bismillahiftetahtu ve billahi hatemtu ve bihi amentu. Bismillahi asbahtu ve alellahi tevekkeltu. Bismillahi ali kalbi ve nefsi bimillahi ali akli ve zihni. Bismillahi ali ehli ve mali. Bismillahi ali ma agtani rabbi. Bismillahişşafi bismillahil mugafi. Bismillahil vafi bismillahillezi la yadurru muasmihi şey’un fil ardı ve la fissemai ve huvessemiul alim. huvallahu allahu allahu allahu allahu rabbi la üşriku bihi şey’en. Allahu ekberu allahu ekberu allahu ekberu allahu ekberu ve eazzü ve ecellu mimma ehafu ve ahzeru ve es’eluke allahumme bihayrike min hayrikellezi la yu’tihi gayruke. Azze caruke ve celle senaüke velailahe ğayruk. Allahümme inni euzu bike min şerre nefsi ve min şerre külle sultanin ve min şerre külle şeytanin meriydin. ve min şerre külle cebbarin aniydin ve min şerre külle kadaissui ve min şerre külle dabbetin ente ahizun binasiyetiha inne rabbi ali sıratın müstekıymin. Ve ente ali külle şey’in hafiyzun. inne veliyiyallahullezi nezzelel kitabe ve huve yetevellessalihiyn. Allahümme inni esteciyruke ve ahtecibu bike şerre külle şey’in halaktehu.ve ahterisu bike min cemii halkıke ve külli mazeraet ve beraet. Ve ahterisu bike minhum. ve üfevvedu emri ileyke ve ükaddemu beyne yedeyye fi yevmi haza ve leyleti hazihi ve saati hazihi ve şehri haza. Bismillahirrahmanirrahim. kulhuvellahu ehad. Allahussamed. lem yelid ve lem yuled velem yekun lehu kufuven ehad. An emami, bismillahirrahmanirrahim, kul huvellahu ehad. allahussemad lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad. Min fevki, bismillahirrahmanirrahim, kul huvellahu ehad, allahussamed lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad. An yemiyni, bismillahirrahmanirrahim, kul huvellahu ehad, allahussamed lem yelid ve lem yuled velem yekun lehu kufuven ehad. An şimali, bismillahirrahmanirrahim, kul huvellahu ehad allahussamed lem yelid velem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim, allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. la tehuzuhu sinetun ve la nevmun lehu ma fissemavati ve ma fil ardi. menzellezi yeşfeu ındehu illa bi iznihi yalemu ma beyne eydihim ve ma halfeum ve la yuhiytune bi şeyin min ilmihi illa bi ma şae vesia kürsiyyü hüssemavati vel arda ve la yeuduhu hifzuhüma ve hüvel aliyyül azim. Bismillahirrahmanirrahim, şehidellahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıstı la ilahe illa huvel azizul hakim. Ve nahnu ala ma kale rabbuna mineşşahidiyne.

Verilen duanın her gün 7 defa okunması gerekir.

Ayrıca en etkili aşk duası ritüeli bilgilerini inceleyebilirsiniz.

İlişkiye Zarar Veren Kötülüklerden Korunmak İçin Neler Yapılabilir?

Kötülüklerden korunmak için yapılması gerekenler en ince ayrıntısına kadar aşağıda açıklanmaktadır:

 • Kötülüklerden ve kötü insanların negatif enerjisinden uzaklaşmak için her gece yatmadan önce 3 defa Nas, Felak ve Ayetel Kürsi dualarının okunması gerekir. Bu duaları bir bardak suyun içerisine okuyarak üflemeniz daha etkili olacaktır.
 • Evinizin içerisinde defne yaprağını yakmanız durumunda da büyü ve cinlerin etkisinde hemen uzaklaşmış olursunuz.
 • Üzerklik tohumunun etkisi de kötülüklerden korunmak için oldukça fazladır.
 • Defne yaprağının her gün birkaç kez ağızda çiğnenmesi sonucunda da kişilere kötülükler ve negatif enerjiler etki etmeyecektir.

İlişkiye Zarar Veren Kötü İnsanların Yaptığı Büyülerden Nasıl Korunur?

Düşmanların ve kötü insanların yaptığı büyülerden korunmak için aşağıda tavsiye edilen davranışları yapmak gerekir:

 • Öncelikle her gün farz olan ibadetleri yaparak Allah’a tevekkül etmek gerekir.
 • Her gün Kuran’an-ı Kerim’den bir iki sayfa okuma yapılması tavsiye edilir.
 • Sabah ve akşam her gün abdestli bir şekilde dolaşılması da büyülerden ve kötü insanlardan korunma yollarından birisidir. Vücut temizliğinin yanında yattığımız veya oturduğumuz yerlerin de temizliğine çok dikkat etmek gerekir.

İlişkiye Zarar Veren İnsanların Yaptığı Kötü Büyülere Karşı Dualar Nelerdir?

Aşağıda insanların yaptıkları büyünün etkisinden kurtulmak için okunması gereken dualar sırasıyla verilmektedir. Bu duaları şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Fatiha Suresi: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.
 • Bakara Suresi: Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın, Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun, Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun, Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt vallahü mühıytum bil kafirın, Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim innellahe ala külli şey’in kadiyr.
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs, Melikinnâs, İlâhinnâs, Min şerrilvesvâsilhannâs, Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Ayetel Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Verilen duaların sabah ve akşam her gün sürekli olarak okunması durumunda cinlerin ve şeytanların etkisinden uzaklaşmak mümkündür.

Kötü İnsanların Yaptığı Büyülerden Dua Dışında Nasıl Uzaklaşılır?

Kötü insanların yaptıkları büyülerden korunmak için aşağıda verilenlerin her gün uygulanması gerekir:

 • Öncelikle her gün abdestli bir şekilde işlerin yapılması gerekir.
 • Eve gün içerisinde gelen kişilerden sonra evde büyünün yapılıp yapılmadığının her gün denetimi sağlanmalıdır.
 • Haram ve haram kazançtan kesinlikle uzak durmak gerekir.
 • Kötü düşünceden ve kötü kalplilikten uzaklaşmak gerekir. Her zaman içiniz ve kalbiniz güzel düşüncelerle dolmalıdır.
 • Her gün Kuran’an-ı Kerim’den sureler ve ayetler okunmalıdır.

Kötülüklere Karşı Abdest Alınıp Rahatlanması

Gün içerisinde kötü düşüncelerden ve negatif enerjiden uzaklaşmak için her zaman abdest alınması gerekir. Bütün işlerin abdestli bir şekilde yapılması durumunda negatiflikler meydana gelmeyecektir. Abdest alırken muhakkak niyetin edilmesi gerekir. Daha sonra ağız, burun, dirsekler, ayaklar ve eller iyice temizlenmelidir.

İlişkilerde Kara Büyü Yapılması

Özellikle kadın ve erkek ilişkilerinde ayrılıkların ve kavgaların meydana gelmesi için kara büyü yapılmaktadır. Kara büyülerin yapılmasından sonra evli olan çiftler aniden kavga ederek birbirlerinden soğumaya başlar ve boşanma kararı alır. Sevgililer ise bir daha barışmayacak şekilde sonsuza kadar ayrılma kararı alır. Kara büyünün etkisinde olan kişinin ruhsal ve fiziksel sağlıkları da bozulmaya başlar. Sürekli olarak büyünün yapıldığı kişilerde depresyon ve bunalım gibi semptomlar görülmeye başlanır. Özellikle papaz büyüsü ilişkilerin bitmesi ve evli çiftlerin ayrılması için yapılan kara büyülerin arasında en çok tercih edilen büyülerden birisidir.

POPÜLER YAZILAR

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz