Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

İnsanlar Arasında Çok Sevilmek için Ya Nur Esmasının Ritüeli

İnsanlar arasında çok sevilmek için ya nur esmasının ritüeli nasıl yapılır, gerekli olanlar nelerdir, kimler yapabilir? Çok sevilmek için yapılması gerekenleri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 İnsanlar Arasında Çok Sevilmek için Ya Nur Esmasının Ritüeli

Allah’ın 99 isminden “Ya Nur” esmasını okuyanlar her zaman toplumsal ilişkilerinde sevgi ve saygı içerisinde iletişimlerini sürdürür. “Ya Nur” esmasının namazlardan sonra okunması her zaman daha etkili olacaktır.

“Ya Nur” Esması Okumanın Yararları

Aşağıda “Ya Nur” esmasının okunması sonucunda meydana gelen yararlar detaylarıyla birlikte açıklanmaktadır:

 • 5 vakit namazın kılınmasından sonra 256 defa “Ya Nur” esmasının okunması durumunda insanın yüzüne nur gelir ve girdikleri bütün ortamlarda sevilmeye başlanır.
 • Nur suresinin 35’inci ayetini 7 defa okuduktan sonra hemen ardından 100 kere “Ya Nur” esmasının okunması sonucunda insanın kalbinde ilahi nur oluşmaya başlar.
 • “Ya Nur” esmasını her gün okuyanların ise yüzlerine nur dolar ve bu vesile ile girdikleri her ortamda insan ilişkilerinde her zaman sevilme içerisinde olur.
 • “Ya Nur” esmasının bir kağıda yazılarak yanında taşınılması durumunda kişi bulunduğu ortamda hem saygı hem de sevgi görmeye başlar.

“Ya Nur” Esması Ritüeli Ne Zaman Yapılır?

“Ya Nur” esmasının etki etmesi için Perşembe günleri güneşin doğmasından hemen sonra ve ikindi sonrasında okunması tavsiye edilir. Bununla birlikte gece “Ya Nur” esmasını zikretmek isteyenler ise gece yarısından sonraki zamanı tercih etmelidir. Günde etki etmesi için toplamda 256 defa zikredilmesi gerekir. Cuma günleri “Ya Nur” esmasını okumak isteyenler geceleri yatsı namazından sonraki zamanı tercih etmelidir.

“Ya Nur” Esması İle İlgili Dualar

Aşağıda içerisinde “Ya Nur” esması bulunan dualar ve ayetler sırasıyla yer almaktadır:

 • Allâhu nûrus semâvâti vel ard(ardı), meselu nûrihî ke mişkâtin fîhâ mısbâhun, el mısbâhu fî zucâcetin, ez zucâcetu ke ennehâ kevkebun durriyyun, yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev lem temseshu nâr(nârun), nûrun alâ nûr(nûrin), yehdîllâhu li nûrihî men yeşâu, ve yadribullâhul emsâle lin nâsi, vallâhu bi kulli şey’in alîm(alîmun).
 • El hamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr(nûra), summellezîne keferû bi rabbihim ya’dilûn(ya’dilûne).
 • E ve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûran yemşî bihî fîn nâsi ke men meseluhu fîz zulumâti leyse bi hâricin minhâ, kezâlike zuyyine lil kâfirîne mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
 • E fe men şerahallâhu sadrahu lil islâmi fe huve alâ nûrin min rabbihi, fe veylun lil kâsiyeti kulûbuhum min zikrillâhi, ulâike fî dalâlin mubîn(mubînin).
 • Ve eşrakatil ardu bi nûri rabbihâ ve vudıal kitâbu ve cîe bin nebiyyîne veş şuhedâi ve kudıye beynehum bil hakkı ve hum lâ yuzlemûn(yuzlemûne).
 • Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu li yuhricekum minez zulumâti ilân nûr, ve kâne bil mu’minîne rahîmâ(rahîmen).
 • Yâ ehlel kitâbi kad câekum resûlunâ yubeyyinu lekum kesîran mimmâ kuntum tuhfûne minel kitâbi ve ya’fû an kesîr(kesîrin) kad câekum minallâhi nûrun ve kitâbun mubîn(mubînun).
 • Yehdî bihillâhu menittebea rıdvânehu subules selâmi ve yuhricuhum minez zulumâti ilân nûri bi iznihî ve yehdîhim ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
 • Yevme terâl mu’minîne vel mu’minâti yes’â nûruhum beyne eydîhim ve bi eymânihim buşrâkumul yevme cennâtun tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ, zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).
 • Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe ve âminû bi resûlihî yu’tikum kifleyni min rahmetihî ve yec’al lekum nûran temşûne bihî ve yagfir lekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).
 • Huvellezî cealeş şemse dıyâen vel kamere nûren ve kadderehu menâzile li ta’lemû adedes sinîne vel hisâb(hisâbe), mâ halakallâhu zâlike illâ bil hakk(hakkı), yufassılul âyâti li kavmin ya’lemûn(ya’lemûne).
 • Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilân nûr(nûri), vellezîne keferû evliyâuhumut tâgûtu yuhricûnehum minen nûri ilâz zulumât(zulumâti), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
 • Yâ eyyuhâllezîne âmenû tûbû ilâllâhi tevbeten nasûhan, asâ rabbukum en yukeffira ankum seyyiâtikum ve yudhilekum cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru, yevme lâ yuhzîllâhun nebiyye vellezîne âmenû meahu, nûruhum yes’â beyne eydîhim ve bi eymânihim yekûlûne rabbenâ etmim lenâ nûranâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

İnsanlar Arasında Sevilmek İçin Yapılan Muska Ritüeli

İnsanlar arasında yapılan şirinlik muskası, toplum içinde insanlara karşı sempatik görünmek ve insanlar arasında daha çok sevilmek amacı ile uygulanmaktadır. Şirinlik muskasının yapılmasından sonra insanlara karşı daha sevecen ve çekici görünme şansını elde edebilirsiniz. Şirinlik muskası ayetler ve dualar ile birlikte yapılmaktadır. Yani kağıda Kuran’ı Kerim’de yer alan şirinlik duasının ve ayetlerinin yazılması durumunda hazırlanan muskanın üstlerde taşınması gerekir.

Her İstediğini Yaptırma İkna Etme Duası ve Kabul Görülme Ritüeli bilgilerini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

İnsanlar Arasında Sevilme Ritüeli Türleri

Aşağıda insanlar arasında sevilme duygusunun oluşması için yapılan sevilme ritüellerinin çeşitleri tek tek listelenmektedir:

 • İnsanların sevgisini ve saygısını kazanmak amacı ile yapılan sevilme ritüeli vardır.
 • Platonik olarak birisine ilgi duymanız durumunda karşı tarafın da aşkını kazanmak için sevilme ritüelini yapabilirsiniz.
 • Bunun dışında şans ve bahtın oluşması için de sevilme ritüeli yapılabilir.
 • Evli çiftlerin evliliklerinde daha çok sevgi ve bağlılığın oluşması amacı ile de sevilme ritüeli yapılabilmektedir.

Birileri Tarafından Sevilmek İçin Okunacak Dua

Aşağıda birilerinin gözünden sevilme duygusunu hissetmek için okunması gereken dua yer almaktadır:

 • Bismillâhirrahmânirrahıym.
 • Allâhümme sehhır lî ve meyyil lî ve eczib lî kulûbe ıbâdike ecmeıyne minel insi vel cinni ve eczib lî havâtırahüm bil mehabbetit dâimetil kâimeti aled devâmi bi devâmil leyli ven nehâri ve ente mukallibül kulûbi vel ebsârı yâ azîzü yâ ğaffâru yâ celîlü yâ cebbâru yâ müıynü yâ settâr. Ünsurnî nasran aziyzen veftah lî fethan mübiynen vahzül a’dâî hızlânen kebiyran fe demmarnâhü tedmiyran bi rahmetike yâ erhamer râhımiyne ve selâmün alel mürseliyn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Verilen duanın her gün 10 defa okunması durumunda girdiğiniz her ortamda sevilme ve saygı duyulma hislerini yaşamış olursunuz.

Sevdiğine Nur Gibi Görünmek İçin Okunacak Dua

Sevdiğinin gözünde nur gibi görünmek için; aşağıda verilen duanın bir kâğıda 41 defa alt alta düzgün bir şekilde yazılarak kıyafetlerde taşınması gerekir. Sevdiğine nur gibi görünmek için etkili olan duayı şu şekilde verebiliriz:

 • Bismillâhirrahmânirrahıym.
 • Ve imma yenzeganneke mineş şeytanı nezgun festeiz billahi innehü semiün alim rabbi euzubike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabbi en yehdurun kale uhruç minha mez’ümen medhuren limen tebiake minhüm leemleenne cehenneme minküm ecmain inne ibadi leyse leke aleyhim sultanun ve kefa bi rabbike vekila.

İnsanların Sevmesi İçin Okunacak Dua

İnsanların sizi sevmesi için okumanız gereken dua aşağıda yer almaktadır. Bu duanın her gün 1 defa içten ve samimi bir şekilde okunması gerekir. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamdii senâî vel kibriyâî zâtı vel hulku küllühüm, abdı ve imâî vel enbiyâü ver rusülü evliyâi ve asfiyâi ve muhammediin rasûlüllahi sallâllahü aleyhi ve sellem. Nebiyyî ve rusülî innî kad zevvectül eşyâe liyedüllû ala vahdâniyyetî eşhedü ve melâiketî sevâtî ve hameletü arşı innî kad zevvectü emetî hakkal bediyh fıtratı ve menbeu kudreti âdemü aleyhisselâm, aleyhi salâtî ve tesbîhî ve tenzîhihî ve tehlîlî ve hüve âyetel kürsî bişehâdeti en la ilahe illâllahü yâ âdemii yâ havvâii üdhulâ cenneti ve kula semeratî velâ takrabâ şeceratî, esselâmü aleykümâ ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cem’ı a’zâi ve cem’ı cevârihı “sevdiğiniz kişinin ismi” alâ hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti “sizin isminiz” bil mehabbetil kaviyyeti veş şediydeti min gayri mühletin bilâ ihtiyarin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne âdeme ve havvâe ve kemâ ellefte beyne mûsâ ve safûrâ ve kemâ ellefte beyne ibrâhîme ve sârâ ve hâcer, ve kemâ ellefte beyne, yûsuf ve züleyhâ ve kemâ ellefte beyne muhammed ve âişe radıyallahü anhüm ve radû anh. Ve bihakkı cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle salâvâtullahi aleyhim ecmaîn. Ve bihakkıl enbiyâi vel mürselîn. Ve sallâllahü alâ hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaînet tayyibînet tâhirîn. Ve selâmün alel mürselîn vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.

Sevilme Ritüelinin Sonuçları

Sevilme ritüelinin doğru adımlarla ve malzemelerle yapılması durumunda iş ortamında veya arkadaşlarınız arasında gözde bir insan konumunda olmaya başlarsınız. Bunun yanı sıra platonik olarak aşk duygusunu beslediğiniz kişinin gözünde bir anda sevilmeye başlamış olursunuz. Her ortamda sözünüz dikkate alınır ve her dediğiniz yapılır.

Sevilmek İçin Etkili Olan Dua

Aşağıda sevilme duygusunu yaşamak için en etkili olan dua detayları ile birlikte verilmektedir:

 • Bismillahirrahmanirrahîm.
 • Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn,
 • Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun,
 • Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun,
 • Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun,
 • İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun,
 • Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym,
 • Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın,
 • Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun,
 • Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun,
 • Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun,
 • Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun,
 • Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun,
 • Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun,
 • Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun,
 • Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın,
 • Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun,
 • Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun,
 • Ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.”

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz