Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

İş Yerinde Yükselme ve Mevki Sahibi Olma Ritüeli

İş yerinde yükselme ve mevki sahibi olma ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Makam mevki sahibi olmak için okunacak dualara yazımızdan ayrıntılı şekilde bakabilirsiniz.

 İş Yerinde Yükselme ve Mevki Sahibi Olma Ritüeli

Para ritüelleri yapmadan önce paranın geleceğine içten bir şekilde inanılmalıdır.

Bozuk Para Ritüeli İle Mevki Sahibi Olma

Bozuk para ritüeli için aşağıda yer alan adımlar uygulanmalıdır:

 • Bir adet madeni para alınmalıdır.
 • Para gece vakti toprağa gömülmelidir.
 • Parayı gömerken dua edilmelidir ve dilek dilenmelidir.
 • Gece 12’den önce yapılan ritüeller etkili olmaz.
 • Para gömüldükten sonra yeri kimseye söylenmemelidir.

Bozuk para ritüeli haftada bir kez tekrarlanmalıdır.

Tarçın Ritüeli İle Mevkide Yükselme

Tarçın yakma birçok ülkede gelenek haline geldiği gibi ülkemizde de sıklıkla yapılan bir ritüeldir. Uygulamaya başlamadan önce bir kase tarçın alınmalıdır. Ardından bir cezvede tarçın yakılmalıdır. Yapılan tütsü ev ya da iş yerlerinde gezdirilmelidir. Uygulamaya istenilen vakitlerde ve istenildiği kadar devam edilmelidir.

İş Yerinde Yükselmek İçin Yapılan Ritüelin Sonuçları

Mevki kazanmak ya da bulunduğu konumdan yükselmek isteyenlerin yapacakları ritüellerin sonuçları şu şekildedir:

 • Uygulamayı yapanlar patronları tarafından sevilir.
 • İş yerlerinde en sevilen eleman olunur.
 • Daha önce yapılan bir işte başarısız olunmasından sonra ritüeller sayesinde işlerde başarı elde edilir.
 • Üst kademeye yükselmek isteyenler ritüelden sonra istedikleri konuma gelir.
 • Uygulamanın sonunda istenilen tüm başarılar elde edilir.

Kese Ritüeli İle İş Yerinde Yükselme

Kese ritüelinde yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Öncelikle bir adet boş kağıt alınmalıdır.
 • Kağıda “Bismillahirrahmanirrahim. Amennerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü allelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn” duası yazılmalıdır.
 • Dua yazıldıktan sonra başka bir kağıt alınmalıdır.
 • Bu kağıda da “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.” duası yazılmalıdır.
 • Bir tane kese alınmalıdır. Bu kesenin ne renk olduğu önemli değildir.
 • Dua yazılı olan iki kağıt kesenin içerisine konulmalıdır.
 • Kesenin ağzı tekrar açılmayacak şekilde sıkıca bağlanmalıdır.
 • Kesenin ağzını bağlamak için kullanılan kurdelenin rengi kırmızı olmalıdır.
 • Ağzı bağlanan kese evin girişine konulmalıdır.

Ritüel uygulandıktan sonra eve gelen herkes eve bereket ve şans getirir. İş hayatında yükselmek için iş yerlerinin ya da ofislerin girişlerine de konulabilir. Bu uygulama 21 gün boyunca tekrarlanmalıdır. 21 günün sonunda herkes istediği mevki ve makama gelerek hayatlarında bolluk ve başarı yaşar.

Tohum Dikme Ritüeli İle Mevkilerde Yükselme

Yapılan ritüellerde tohum yeni bir başlangıç anlamına gelmektedir.  Bu sebepten dolayı yeni bir mevki isteyenler ya da yeni işe girecekler aşağıda yer alan adımları uygulamalıdır:

 • Bir adet saksı ve içini dolduracak kadar toprak alınmalıdır.
 • Çam tohumu alınmalıdır. Burada çam ağaçları kısmet ve bereket getiren enerjiye sahip olduğu için çam bitkisi seçilmelidir.
 • Saksıya tohum ekilmelidir.
 • Saksı ihtiyaç miktarına göre düzenli bir şekilde sulanmalıdır.
 • Ardından büyüyen fideler toprağa alınarak oraya ekilmelidir.
 • Aynı şekilde çam fidesi her zaman düzenli bir şekilde sulanmalıdır.
 • Çam ağacı her geçen gün büyüdükçe insanlar iş yerlerinde daha da yükselme şansı elde eder.
 • Bu ritüeli bir defa uygulamak yeterlidir.

Haksızlığa uğrayanların hakkını almasını sağlayan ritüel hakkında bilgilere de bakabilirsiniz.

İş Hayatında Yükselmek İçin Baklagiller Ritüeli

İş hayatında yükselmek isteyenlerin özellikle bahar döneminde yapacakları ritüel şu şekildedir:

 • Bir adet kese alınmalıdır.
 • Kesenin içerisine baklagiller konulmalıdır. Bunlar mercimek, nohut ve pirinçtir.
 • Kesenin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
 • Kese bir ağaca asılmalıdır ve ağaçtan alınmamalıdır.

Baklagiller ritüeli özellikle romanların uyguladıkları bir ritüeldir. Uygulama sonucunda hayatlarında bol kazanç ve bereket elde ederler. Bunun yanı sıra bir sınava girecekler ya da iş hayatında mevkilerinde yükselmek isteyenler de yılın bahar aylarında bu ritüeli tekrarlamalıdır. Hıdırellez zamanında yapıldığında ise etkileri daha kısa sürede görülmeye başlar. Baklagiller ritüelinde kullanılması gereken malzemeler istenildiği kadar olabilir.  Keseleri ağaca asarken dua da edilebilir.

İş Hayatında Yükselmek İçin Bereket Ritüeli

İş yerinde başarılı olmak ve bol kazançlar elde etmek için aşağıda yer alan malzemeler gerekmektedir:

 • Bir tane su bardağı kullanılmaktadır.
 • Bir su bardağı pirinç gerekmektedir.
 • 2 tane çubuk tarçın kullanılmaktadır.

Ritüele başlamadan önce bardağın içerisine tarçın ve pirinçlerin konulması gerekir. Ardından bir adet kağıda aşağıda yer alan dua yazılır:

 • Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Daha sonra kağıt bardağın yanına konulmak üzere bekletilmelidir. Evin bir köşesine bardak ve kağıt konulmalıdır. Bardak konulduktan sonra üzerine su eklenmelidir. Tarçının kokusu evin her yerine yayılır ve evin içerisinde bol kazanç ve bereket olur.  Ritüelin uygulanmasına haftanın her Pazartesi günü devam edilebilir. Bu şekilde yeni haftaya bereketli bir şekilde başlanır.

İş Hayatında Mevki Sahibi Olmak İsteyenler İçin Ritüel

Çalıştığı yerde patronları tarafından sevilmek ve mevki kazanmak isteyenler için aslan peçesi ritüeli uygulanır. Ritüel sayesinde hem iş hayatında yükselmeler hem de para anlamında daha kazançlı bir döneme girilir. Bunun yanı sıra eğitim hayatında başarılar elde etmek isteyenler de bu ritüeli uygulayabilir. Uygulama haftada bir ya da iki kez yapılmalıdır. Daha önce yaptığı işlerde ya da girdiği sınavlarda başarılar elde edemeyenler bu ritüel sayesinde hayatının en başarılı dönemini yaşar. Bunun için gerekli adımlar şu şekildedir:

 • Aslan peçesi alınmalıdır.
 • Bir adet limon ortadan ikiye kesilmelidir.
 • Ardından kesilen limon aslan peçesi üzerine üç dört damla olacak şekilde damlatılmalıdır.
 • Daha sonra aslan peçesi yakılmalıdır.
 • Bir adet kağıt alınmalıdır. Kağıda hangi yerde çalışılmak istenildiği ya da nerelerde yükselmek istenildiği yazılmalıdır.
 • Kağıt da yakılmalıdır.
 • Yakılan aslan peçesi ve kağıdın külleri birleştirilmelidir.
 • Küller lavabodan dökülmelidir.

Bu ritüel uygulanırken tek başına olunmalıdır. Sabah ya da akşam uygulanmasında herhangi bir kısıtlama yoktur. Günün her saatinde yapılabilir. Sınava girecek öğrenciler de uygulamayı yapabilir. İstedikleri üniversitelerin isimlerini kağıda yazdıkları zaman orayı kazanma imkanı elde edebilirler. İş hayatında çalışanlar da çalışmak istedikleri yeri kağıda yazdığı zaman diledikleri yerde çalışma imkanı elde etmiş olur.

İş Yerinde Mevki İçin Dua Ritüeli

İş yerlerinde makam ve mevki sahibi olmak isteyenler aşağıda yer alan duayı okumalıdır:

 • “Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”Allahummer’zuknâ, rızkan helâlen tayyiben bilâ keddin, vestecib duâ enâ bilâ reddin, ve neûzübike anilfazî hateyni el-fakri veddeyni, sübhanel müferrici an külli mahzûnin ve mağmûmin, sübhâne men ca’ale hazainehü bi kudretihi beynel kâfi ven-nûn, innemâ emrühü izâ erade şey’en en yekûle lehü kün fe ye’kün, fe sübhanellezî bî yedihi melekûtü külli şey’in ve ileyhi turce’ûn. Hüvel Evvelü minel evveli vel Ahiru ba’del âhiri vez-Zahirü vel Bâtinü ve hüve bi külli şey’in Alîm. Allahumme rahmeteke ercû, felâ tekilniy ilâ nefsiy tarfete aynin, ve aslıhliy şa’niy küllehu, lâ ilâhe illâ ente. Allahümme ekfini bihelâlike an haramike ve agninî bi fadlike ammen sivâke. Allahümme inni eûzü bike minelhemmi ve hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bike minel- cübni velbuhli ve eûzü bike min ğalebet’ddeyni ve kahriricâli. Allahümme salli ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi lima sebeka nasiril hakkı vel hadi ila sıratıkel müstakimi ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym. İnne rabbiy yebsutur rızka limen yeşâu ve yakdiru leh ve ente hayrur râzıkiyn.

Dua etmeden önce abdest alınmalıdır ve ardından kıbleye dönülmelidir. Genellikle sabah namazı ya da yatsı namazından sonra bu duanın okunması daha etkili olmaktadır. Dua bittikten sonra üstüne salavat getirilmelidir ve yükselmek istenilen mevki için Allah’tan yardım istenmelidir. Dua ederken ısrarcı ve içten olunmalıdır. Dua kabul olmuyor diye okumayı bırakmak yanlış bir davranıştır. Bu sebepten dolayı dilenen şeyin gerçek olmasına dek dua edilmeye devam edilmelidir.

İş Yerlerinde Yapılacak Mevki Kazandıran Ritüeller

İş yerlerinde yükselmek ya da daha çok kazanç elde etmek isteyenler için ofisin düzenlenmesi ritüeli yer almaktadır. Birçok insan ev ya da ofis eşyalarının düzenlenmesini yaparken ritüellere ya da enerjilere dikkat etmez. Özellikle ofislerde çalışma masası güneş ışığının geldiği yöne doğru olmalıdır. Bu şekilde çalışılan ya da yapılan işlerde enerji daha yüksek olduğu için daha başarılı olunur.

Bununla birlikte iş yerlerinin girişine nazar duası asılmalıdır. Bunlar birçok alışveriş mağazalarında satılmaktadır. Özellikle büyük şirketlerde çalışanlar nazara karşı bu şekilde önlem alabilir. Ayrıca hayal tablosu olmalıdır. İnsanlar çalıştıkları yerlerde hayal tablosu yaparak yükselmek istedikleri yerlerin listesini oraya yazmalıdır. Bu tabloya aylık olarak kazanılması hedeflenen ya da yapılması planlanan etkinlikler de yazılabilir.

Bununla birlikte haftalık olarak aşağıda yer alan ritüel de uygulanabilir. Adımlar şu şekildedir:

 • Bir miktar limon yaprakları alınmalıdır.
 • Bir miktar adaçayı alınmalıdır.
 • Bir miktar defne yaprağı alınmalıdır.
 • Üç çeşit bitki bir kaba konulmalıdır ve yakılmalıdır.
 • Yaprakların yanması ile açığa çıkan koku ofisin her yerinde gezdirilmelidir.

Ritüelin uygulamasına haftada bir kez devam edilmelidir. Yapraklardan açığa çıkan enerji ile ferahlık ve yeni başlangıçların kolaylaşması için enerji açığa çıkar. Uygulamadan bir ay sonra insanlar istedikleri işleri başarıp istedikleri mevkiye gelme şansı elde eder. Bu işleme hafta sonu evlerde de devam edilebilir. Uygulama aynı şekilde tekrarlanır. Bu şekilde evde de yeni fikirler üretme imkânı elde edilir.

POPÜLER YAZILAR

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz