Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Haksızlığa Uğrayan Mazlumun Hakkını Almasını Sağlayan Ritüel 

Haksızlığa uğrayan mazlumun hakkını almasını sağlayan ritüel nedir, nasıl yapılır? Haksızlığa uğrayan mazlum kişi için yapılması gerekenlere yazımızdan bakabilirsiniz.

 Haksızlığa Uğrayan Mazlumun Hakkını Almasını Sağlayan Ritüel 

Haksızlığa uğrayanların yapacakları ritüellerin en etkili olduğu zaman dilimi gece yarısıdır. Bununla birlikte Cuma günleri yapılan ritüellerin de etkisi kısa sürede gözlemlenmektedir.

Haksızlığa Uğrayan Mazlum İçin Ay Ritüeli

Haksızlık yapılan biri aşağıda yer alan ritüeli uyguladığında yapılan haksızlıkların karşılıksız kalmadığını görecektir. Ritüelin uygulanışı şu şekildedir:

 • Perşembe günün gecesi gökyüzünde Ay varken dışarı ya da pencereye çıkılmalıdır.
 • Ardından eller gökyüzüne doğru açılmalıdır.
 • Kötülük yapan kişinin yaptıklarını yaşaması ya da yaptıklarına pişman olması dilenmelidir.
 • Ritüeli uygularken tek başına olunmalıdır.

Bu işleme ritüel gerçekleşene kadar devam edilmelidir.

Haksızlığa Uğrayanların Yaptıkları Ritüellerin Sonuçları

Yapılan kötülüklere ve haksızlıklara karşı ritüellerin uygulanması ile aşağıda yer alan sonuçlar elde edilmektedir:

 • Kim kötülük yaptıysa vicdanı rahatsız olur.
 • Kötülük yapanlar çok fazla pişman olur ve özür diler.
 • Hala içinde kötülük olanlar varsa, yaptıklarını aynısını ya da benzerini muhakkak yaşar.
 • Haksızlığa uğrayanlar kendilerini ifade etme imkanı bulur.
 • Haksızlığa uğrayanların önüne daha güzel imkanlar çıkar.

Yapılan Haksızlıklar Ve Kötülükler İçin Beyaz Gül Ritüeli

Beyaz renk saflığı ve iyilikleri ifade eder. Yapılan kötülüklere karşı uygulamada beyaz gül tohumuna ihtiyaç duyulmaktadır. Kalan adımlar şu şekildedir:

 • Bir adet saksı alınmalıdır.
 • Saksının içerisine toprak konulmalıdır.
 • Alınan beyaz gül tohumları saksının içerisine konulmalıdır.
 • Güller dikilirken yapılan haksızlıkların son bulacağı ve kötü insanların kalplerine iyilik geleceği dilenmelidir.
 • Tohumlar çiçek açınca ritüeli uygulayan kendine yapılan haksızlıkların karşılığının bulunduğunu görecektir.

Yasin Ritüeli İle Haksızlıkların Son Bulması

Dinimizde Yasin Suresi her türlü kötülüklerden korunmak ve haksızlığa uğranıldığında okunması gereken bir suredir. Bu dua aşağıda yer almaktadır:

 • Yâsîn. Vel Kur’ân-il hakîm.İnneke leminel mürselîn.Alâ sırâtın müstakîm.Tenzîlel azîzirrahîm.Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûnİnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h’eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûnVe sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûnİnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîmİnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübînVadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûnİzerselnâiIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûnKâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ iIeyküm lemürselûnVemâ aIeynâ illel belâgul mübîKâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîmKâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûnVecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIînİttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûVemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn İnnî izen Iefî daIâIin mübîn İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn

Duanın bu aşamasından sonra kim haksızlık yaptıysa onun ismi söylenmelidir. Bu şekilde dua doğru adrese ulaşır ve etkileri görülmeye başlar. Yasin Suresi’nin devamı şu şekildedir:

 • KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ’Iemûn Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye’tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn Ve in küIIün Iemmâ cemî’un Iedeynâ muhdarûn Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’küIûn Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a’nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn Liye’küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya’Iemûn Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîmLeşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn Ve in neşe’ nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu’ridîn Ve-iżâ kîle lehum enfikû mimmâ razekakumullâhu kâle-lleżîne keferû lilleżîne âmenû enut’imu men lev yeşâullâhu et’amehu in entum illâ fî dalâlin mubîn Ve yekûIûne metâ hâzeI va’dü in küntüm sâdikîn Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn

Mazlumun Hakkını Almasını Sağlayan Domuz Yağı Ritüeli

Domuz yağı büyüsü hem kötülük yapmak hem de yapılan kötülüklerin karşılık bulması amacı ile yapılan bir büyü çeşididir. Bu büyü sadece medyumlar ve bu alanda uzman olanlar tarafından yapılmalıdır. Uygulamanın yapılışı şu şekildedir:

 • Bir miktar domuz yağı alınmalıdır.
 • Bu yağa kötülük yapanın hayatının bozulması ve onun da acı çekmesi için sözler söylenmelidir.
 • Ardından tılsımlı domuz yağı bir keseye koyulmalıdır.
 • Kesenin ağzı bir daha açılmamak üzere sıkıca bağlanmalıdır.
 • Yapılan büyü mümkünse kötülük yapanın evine bırakılmalıdır. Bu yöntem çok hızlı bir şekilde etki eder ve o insanın evinde ve ailesinde huzur kalmaz. Hayatında sürekli aksilikler yaşar.
 • Haksızlık yapanın evine bu büyünün koyulması mümkün değilse onun yakınında olacak şekilde bırakılmalıdır.

Ayrıca işe geri alınma ritüeli hakkında bilgilere de bakabilirsiniz.

Haksızlık Karşısında Su Ritüelinin Uygulanması

Su birçok kötülüğü yok eden ve temizliği sembol eden bir maddedir. Bu sebepten dolayı birçok toplumda geçmişten bu yana yapılan kötülük ve haksızlıklara karşı ritüellerde kullanılmaktadır. Su ritüelinin uygulanışı şu şekildedir:

 • Öncelikle bir bardak temiz su alınmalıdır.
 • Suya bakılarak Nas ve Felak sureleri okunmalıdır. Bu iki dua kötülüklerden koruyan ve kötülük karşısında da okunması gereken bir duadır.
 • Dualar okunduktan sonra su tek seferde içilmelidir.
 • Okunmuş suyun etkileri kısa sürede görülmeye başlar.

Ritüele başlamadan önce abdest alınması son derece önemlidir. Bununla birlikte aklın ve kalbin de kötülüklerden arınmış olması gerekir. Bu ritüel Perşembe gecesi yapıldığında daha etkili olur. Uygulamaya istenildiği kadar devam edilebilir.

Zeytin Yaprağı Ritüeli İle Haksızlıkları Yenme

Zeytin dalı barışın simgesi olduğu için kötülüklere karşı yapılan ritüelde sıklıkla kullanılır. Ritüele başlarken öncelikle taze zeytin yaprağı toplanmalıdır. Ardından bu yapraklar bir tencereye konulmalıdır. Daha sonra tencere ocağa alınarak ısıtılmalıdır. Isıtılan yaprakların kokusu evin her yerine dolaştırılmalıdır. Bu işlemden sonra yapraklar bir kaseye alınmalıdır ve üstüne su eklenmelidir. Bu su sabah ve akşam içilmelidir. Ritüelin etkisi bir hafta sonra kendini göstermeye başlar.  Ardından kim haksızlık yaptıysa çok fazla pişman olur ve gelip özür diler.  Uygulama sonucunda yapılan su aynı zamanda düşmanlara da içirilebilir. Bu şekilde de son derece etkili sonuçlar vermektedir.

Haksızlıklara Ve Kötülüklere Karşı Büyü Ritüeli

Kötülüklerden korunmak için büyü yaptırılarak kısa sürede etkili sonuçlar elde edilebilir. Bunun için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

 • Kim pişman edilmek isteniyorsa ona ait resim kullanılmaktadır.
 • Büyü yapılacak olana ait tırnak ya da saç örneği alınmalıdır.

Bu iki üç malzeme medyuma teslim edildikten sonra işlem başlamaktadır. Öncelikle resme çeşitli tılsımlı sözler söylenmektedir. Burada pişman eden ve kötülük görmesi için dualar da edilebilir. Bu aşamada dikkatli olunması gereken nokta, sözlerin ve duaların doğru bir şekilde söylenmesidir. Aksi takdirde büyü yapılana değil, yapana etki eder ve geri dönüşü olmayan hatalar ortaya çıkar.

Büyünün ikinci aşaması olarak aynı sözler tırnak ve saç teli için de söylenir. Daha sonra işlemlerin tamamlanması ile bu üç malzeme yakılır. Yakılan malzemelerin külleri bir deniz ya da nehir kıyısından uçurulmalıdır. Bu aşamadan sonra büyü gerçekleşmiş olur ve artık sabırlı bir şekilde sonuçlar beklenir. Büyünün etkisi 15 gün ile 20 gün arasında görülmeye başlar.

Kırmızı İp Ritüeli İle Mazlumun Hakkını Alması

Kırmızı ip ritüelinin aşamaları aşağıdaki gibidir:

 • Yaklaşık olarak bir metre uzunluğunda bir ip alınmalıdır. İpin rengi kırmızı seçilmelidir. Diğer renklerin kullanılması etkili olmamaktadır.
 • Birkaç tane beyaz renkte kağıt alınmalıdır.
 • Kağıtların her biri kare şeklinde kesilmelidir. Kesilen kağıtlara kötülükler için dualar yazılmalıdır.
 • Yazılı kağıtlar ipe bağlanmalıdır.
 • İp gece vakti bir ağaca asılmalıdır. Ritüelin etkisi gerçekleşene kadar ip ağaçtan alınmamalıdır.
 • Uygulama gece 12 gibi yapılmalıdır.

Ritüel uygulanırken ikinci bir kişi görmemelidir. Aksi takdirde uygulamanın büyüsü kaçmaktadır.

Kötülüklere Karşı Türbeye Gitme Ritüeli

Kötülüklerden korunmak ya da yapılan kötülüklere karşı Allah’tan yardım istemek isteyenler türbelere giderek dua etmelidir. Türbeye gitme ritüelleri özellikle yaz aylarında çok sık bir şekilde yapılır. Bunun için öncelikle abdest alınmalıdır. Abdestsiz camiye ya da türbeye gidilmemelidir. Ardından türbeye gidilerek dualar edilmelidir. Dinimizde duanın yeri çok önemlidir. Her türlü sıkıntıda ve darda kalınması durumunda eller Allah’a açılmalıdır.

Dua edilirken o kötülük yapanın yaptıklarına pişman olması ve yaptığı kötülüklerin cezasını çekmesi dilenmelidir.  Türbe ritüeli özellikle Cuma günleri yapılabilir. Bununla birlikte dini günlerde yapılan türbe ziyaretleri de çok önemlidir. Bu günlerde yapılan dualar daha hızlı bir şekilde kabul olur.

Mazlumlar İçin Taş Ritüeli

Taşların enerjileri insanlar üzerinde etkili olduğu için kısa sürede olaylar çözüme kavuşur. Kötülük yapanlara karşı etkili olan taşlar şu şekildedir:

 • Akik taşları haksızlığa ve kötülüğe uğrayan insanlar için etkili olan bir taştır.
 • Kötülükler için etkili olan taşlardan bir tanesi de kunzit taşıdır.
 • Obsidyen taşını edinenler kendilerine yapılan kötülüklere ve haksızlıklara karşı aydınlığa çıkar.
 • Kendini haksızlığa uğramış hissedenler mutsuzluklarına çözüm bulmak ve rahatlamak için aytaşı almalıdır.
 • Haksızlıklara karşı çözüm bulunması için iyi enerji veren taşlardan bir tanesi dumanlı kuvars taşıdır.

Belirtilen taşların hakiki ve doğal olması gerekmektedir. Taşlar alındıktan sonra başka biri tarafından bu taşlara dokunulmamalıdır. Bu durum diğer insanların enerjilerinin geçmesine sebep olur. Taşlar bir gece toprağa gömülmelidir. Bu şekilde varsa kötü enerjiler taştan toprağa geçmektedir. Ardından taşlar suda yıkanmalıdır. Aynı şekilde bu işlem de taşta olan kötü enerjilerin gitmesini sağlar. Daha sonra taşlar yastığın altına konulmalıdır. Geceleri bu şekilde dua edilip yatılmalıdır. Birkaç gün sonra taşların enerjisi ortaya çıkar ve insanlar kötülük gördükleri kişilerin gerekli cezaları çektiğini görür ve haklarını geri alırlar.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz