Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

İstediğin Kişi Telefonla Arasın veya Mesaj Atsın Ritüeli

İstediğin kişi telefonla arasın veya mesaj atsın ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? İstediğin kişinin araması için yapılması gerekenleri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 İstediğin Kişi Telefonla Arasın veya Mesaj Atsın Ritüeli

İstediğini aratan ve terk eden sevgilileri döndüren ritüellerde gerçekten ritüelin olacağına inanılması gerekir.

İstediğin Kişiyi Telefonda Aratan Müzik Ritüeli

Sevdiğini aratmak isteyenler dinlendirici bir müzik açmalıdır. Burada müziğin sesi çok yüksek olmamalıdır. Şarkı açıldıktan sonra açık havada o kişi düşünülmelidir. Onun arayacağı hayal edilmelidir. Ardından 5 dakika boyunca işleme bu şekilde devam edilmelidir. Bu uygulamanın sonuçları 10 dakika içerisinde görülmektedir. 10 dakika sonra uzaktan telepatik bağ kurma yöntemi ile istenilen kişi arar ve konuşmak ister.

İstediğinin Araması İçin Vefk Ritüeli

Ayrılan sevgilinin yeniden araması için ve kısmetin tekrardan açılması için hocaya gidilerek vefk uygulanır ve bu işlemin ardından yaklaşık olarak bir hafta sonra etkiler görülmeye başlar. Vefkte okunan etkili dua şu şekildedir:

 • Allahümme entel melikül hayyül kayyumül Mübin. Ellezi la ilahe illa ente rabbi halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike masteta’tü euzü bike min şerri ma sana’tü ebuü leke bi nı’metike aleyye ve ebuü bi zenbi fağfirli zünubi fe innehu la yağfiruz zünube illa ente ya ğaffar. Sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illellahü vallahü ekberu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. Hüvel evvelü vel ahıru vez zahiru vel batınü ve hüve bi külli şey’in alim. Yuhyi ve yümitü ve hüve hayyüllezi la yemutü bi yedihil hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir. Sübhaneke ya azıymel müazzameh. Sübhaneke ya kayyumel mükerram. Sübhaneke ya bais. Sübhaneke ya varis. Sübhaneke ya kadir. Sübhaneke ya muktedir. Sübhaneke ya alimes sirri vel hafiyyat. Sübhaneke ya baıse men fil cedalete vel müsmekat. Sübhaneke ya müsta’bede cemiy’ıl halaık. Sübhaneke ya mukaddiral vahd ves savafık. Sübhaneke ya men la tatraü aleyhil afat. Sübhaneke ya mükevvinel ezmineti vel evkat. Ala kadruke ve tealeyte amma yekulüz zalimune ulüvven kebira.

İstediğini Aratma Ritüelinin Sonuçları

Yapılan istediğini aratma ve istediğini aşık etme ritüellerinin sonuçları şu şekildedir:

 • Platonik olarak aşık olanlar yaptıkları ritüeller sonucunda aşklarına karşılık bulur.
 • Kısmetinin kapalı olduğuna inananların uygulamalar ile kısmetleri açılır. İnsanlar karşılarına hem kendilerinin sevileceği hem de çok sevecekleri kısmetler ile karşılaşır.
 • İçinde sevgi ve aşk duygusu olmayanların bu duyguları canlanır.
 • Ayrılanlar ve terk edilenler, uygulamalar sonucunda geri döner. Sevgililerini pişman edip aratmak isteyenler istediklerine nail olur.
 • Birbirine karşı inat yapan çiftler uygulamalar ile inatlarından vazgeçer ve birbirlerini arar.
 • Aralarında tartışma ve huzursuzluk olanlar ritüeller sayesinde huzura kavuşur.

İstediğini Aratmak İçin Resim İle Aşk Uygulaması

Sevdiğinin resmi ile kendine ömür boyu aşık etmek mümkündür. Bunun için aşağıda yer alan adımlar uygulanmalıdır:

 • Bir adet onun resmi bir adet de seven kişinin resmi alınmalıdır.
 • Ardından iki resim arasına bir tane mıknatıs yerleştirilmelidir.
 • Bununla birlikte resimlerin kenarlarının da zımbalanması da gerekir.
 • Daha sonra kadife bir örtüye sarılan resimler tütsülenmelidir.
 • Uygulama dolunayın olduğu gece yapılmalıdır. Özellikle gece 12’den sonra yapılan uygulamalar daha etkilidir.
 • Tütsüleme işlemi yapılırken dikkatli olunmalıdır.
 • Uygulamanın son aşamasına gelindiğinde teşekkür edilmelidir.

Ritüelin etkileri 15 gün içerisinde görülmeye başlamaktadır. Kadınlar ve erkekler karşı cinse karşı bu uygulamayı yaparak araması imkansız olanları dahi aratabilmektedir.

Yastık Ritüeli Nasıl Yapılır?

Yastık uygulamasında izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • Öncelikle bir adet beyaz renkte yastık alınmalıdır.
 • Bir miktar kurutulmuş gül ile yastığın içi doldurulmalıdır.
 • Bir tane mor renkte ipek kumaş alınmalıdır. Bu kumaşın içerisine kişniş konulmalıdır. Daha sonra bir adet madeni para da eklenmelidir.
 • Kumaş katlanarak yastığın içerisine saklanmalıdır.
 • Bir gece boyunca kumaş ile yastık bekletilmelidir.
 • 21 gece boyunca bu yastıkta yatılmalıdır.
 • 21 gün boyunca görülen tüm dualar bir kağıda yazılmalıdır.
 • Daha sonra bu kağıt toprağın içerisine gömülmelidir.
 • Kağıdın yanına madeni para da konulmalıdır.

Ritüelin uygulamasına ara verilerek 21’er gün daha devam edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, uygulamanın periyotlarında 21 günden az ya da çok yapılmamasıdır.

Sevdiğin kişinin sana aşk duası ile bağlansın ritüeli hakkında bilgileri de inceleyebilirsiniz.

Evde Yapılabilecek Birini Aratma Ritüeli

Evde yapılabilecek uygulamalardan bir tanesi, kağıt uygulamasıdır. Bunun için öncelikle beyaz bir kağıt alınmalıdır. Ardından kağıda aşağıda yer alan dua yazılmalıdır:

 • Sübhaneke ya mu’tikar rikab. Sübhaneke ya müsebbibel esbab. Sübhaneke ya hayyü ya kayyumüllezi la yemut. Sübhaneke ya ilahi ve ilahen nasut. Halaktena Rabbena bi yedike ve faddaltena ala kesirin min halkık. Fe lekel hamdü ven na’ma. Ve leket tavlü vel ala’. Tebarakte Rabbena ve tealeyte. Nestağfiruke ve netubü ileyke. Allahümme entel evvelü fe la şey’e kableke. Ve entel ahıru fe la şey’e ba’deke. Ve entez zahiru fe la şey’e yüşbihüke. Ve entel batinü fe la şey’e yerak. Ve entel vahıdü bi la kesir. Ve entel kadiru bi la vezir. Ve entel müdebbiru bi la müşir. Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tuızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayru inneke ala külli şey’in kadir. Tülicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab. Sübhaneke ya menıhtecebe fil ula an cemiy’ıl vera. Sübhaneke ya men teradda bil vekari vel kibriya’. Sübhaneke ya malike cemiy’ıl eşya’. Sübhaneke ya men teazzeze bil kudrati vel ula. Ve ya men ya’lemü ma fid davahis seb’ı vel husna. Ve ya men ya’lemü ma yeteleclecü fis suduri vel ahşa’. Ve ya men şerrafel aruda alel müdüni vel kura. Sübhaneke ya men ya’lemü ma tahtel cebubi ves sera. Sübhaneke ya men teala ve letufe an en yüra tebarakte ve tealeyte la rabbe ğayruke ve la kahira sivak. Allahümme entel mün’ımül müfdılül mükıylüş şekur. Ve eşhedü enneke entellahüllezi la ilahe illa ente. Ente rabbi ve rabbü külli şey’in fatırus semavati vel erdı alimül ğaybi veş şehadetil aliyyül kebirul müteal.

Dua yazıldıktan sonra kağıt katlanarak evin bir köşesinde saklanmalıdır. Bu kağıdı uygulamayı yapandan başka kimse görmemelidir. 10 gün saklandıktan sonra istenilen kişinin aradığı görülür.

Dil Ritüeli İle Sevdiğinin Sadece Kendini Aramasını Sağlama

Sevdiğinin kendinden başkası ile konuşmasını istemeyenler aşağıda yer alan uygulama adımlarını izlemelidir:

 • Öncelikle büyü yapma konusunda uzman ve daha önce başarılı büyüler yapımı için medyumlara gidilmelidir.
 • Medyuma gidildiğinde her medyumun kendine göre istediği malzemeler bulunmaktadır. Bu malzemeler büyülerin kime yapıldığına ve ne amaçla yapıldığına göre farklılık göstermektedir. Medyumun istediği tüm malzemeler eksiksiz bir şekilde temin edilmelidir.
 • Dil bağlama büyülerinde genellikle kime büyü yapılacaksa ona ait kişisel eşyalar kullanılmaktadır. Bunlar arasında tırnak, saç, vb. gibi maddeler yer almaktadır.
 • Medyum bu malzemelere kendinin tılsımlı sözlerini söyler. Burada onun ne kadar usta olduğuna bağlı olarak sözlerin etkili olup olmadığı görülmektedir.
 • Uygulama tamamlandıktan sonra kısa sürede sevgili arar ve insanların istediklerinin de araması sağlanır.

İstediğini Aratmak İçin Domuz Yağı Ritüeli

Domuz yağı ile ilgili yapılan uygulamalar hem ayırma hem de birleştirme amaçlı yapılan uygulamalardır. Etkisi kuvvetli ve kısa sürede görülen bu uygulama için domuzun yağına ihtiyaç duyulmaktadır. Domuz yağını temin ettikten sonra insanlar hem evde kendileri hem de bu konuda uzmanlardan yardım alarak bu uygulamayı gerçekleştirebilir. Domuz yağı uygulaması şu şekildedir:

 • Domuz yağı alınarak evin belli yerlerine bu yağdan sürülmelidir.
 • Yağ sürülürken her bir dokunuşta istediğinin araması için dilek dilenilmelidir.
 • Domuz yağı uygulamasında etkili olan yerler genellikle kapı araları ve evin daha çok görülmeyen yerleridir.
 • Bu uygulama yapılırken tek başına olunmalıdır.
 • Ritüel uygulandıktan sonra eve gelen biri hemen aşık olur ve sürekli aramak ister.
 • Domuz yağı uygulaması için medyuma gidildiğinde de dikkatli olunmalıdır. Uygulama adımlarında yapılan hatalar tam tersi etki yaratarak ayrılıklara sebep olabilmektedir.

Su Ritüeli Nasıl Yapılır?

Su ritüelinde gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

 • Bir adet içi su dolu plastik şişeye ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Bir adet beyaz kağıt gerekmektedir.
 • Mavi renkte kaleme ihtiyaç duyulmaktadır.

Uygulamaya başlamadan önce istediğinin araması için dilek dilenip bu dilek kağıda yazılmalıdır. Bu işlem kodlamalar şeklinde de yapılabilir. Yani dilemek istenilen kelimelerin sadece baş harfleri de yazılabilir. Yazı yazarken mavi renkteki kalem kullanılmalıdır. Burada dileğin gerçekleşmesi mavi rengin enerjisinden de gelmektedir. Kalem ile yazı yazıldıktan sonra kağıt katlanarak pet şişenin içerisine atılmalıdır. Ardından şişeye Fatiha suresi okunur. Suya işlemler uygulandıktan sonra su içilir. Burada içilmesi gereken miktar bir yudumdur. Bu işlem 7 gün boyunca tekrar tekrar yapılmalıdır. Günde bir defa uygulama yapılması yeterlidir. Bir haftanın sonunda insanlar istedikleri kişinin aradığını görecektir.

Adaçayı Ritüeli İle İstediğini Aratma

Adaçayı uygulamasında gerekli olan malzemeler aşağıda yer almaktadır:

 • Bir adet kap gerekmektedir.
 • Bir miktar adaçayı kullanılmaktadır.
 • Ocağa ihtiyaç duyulmaktadır.

Öncelikle adaçayları kabın içerisine konulmalıdır. Ardından ocağın üstünde tütsü olarak yakılmalıdır. Daha sonra yakılan tütsü ev ya da ofis içerisinde tüm odalara yayılmalıdır. Bu arada tütsünün her yere yayılması gerekmektedir. Tütsü yayılırken bir yandan da kimin araması isteniyorsa onun ismi söylenmelidir ve aramasına ihtiyaç duyulduğu dile getirilmelidir. Bu işlem sabah ve akşam namazında yapılabilir.

Tütsü tamamen kül haline geldiğinde küller iki şekilde yok edilmelidir. Birinci yol denize atma imkanı olanlar külleri bir kağıda toplayıp denize savurmalıdır. Diğer bir yol ise toprağa gömme yoludur. Kimsenin görmediği bir yerde küller toprağa gömülmelidir. Bu ritüelin uygulanmasından sonra uzakta olan insanlar hemen arar ve görüşmek ister. Uygulama eski sevgililer için ya da küs olunan birinden intikam almak için de yapılabilir.

Defne Ritüeli İle Sevdiğini Geri Aratma

Defne ritüelinde aşağıda yer alan malzemeler kullanılmaktadır:

 • 3 tane defne yaprağına ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Bir adet mürekkepli kalem kullanılmaktadır. Kalemin rengi kırmızı olmalıdır.
 • Bir adet boş bir kağıda ihtiyaç duyulmaktadır.

Öncelikle kağıt alınmalıdır. Bu kağıda dilek yazılmalıdır. Daha sonra kağıda yazılan dilek 3 defa söylenmelidir.  Kağıt katlanmalıdır. Daha sonra kağıt kimsenin görmesinin mümkün olmadığı bir yerde saklanmalıdır. Bu işlem bir kez yapıldıktan sonra sabahları uyanıldığında üçer kez dilek tekrarlanmalıdır. Dilek gerçekleştikten sonra kağıt saklandığı şekilde toprağa gömülmelidir. Toprağa gömerken yırtma ya da yakma işlemleri yapılmamalıdır.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz