Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Kabala Büyüsü Nedir, Kabala Büyüleri Nasıl Yapılır?

Kabala büyüsü nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Kabala büyüsünü kimler yapabilir? Kabala büyüsünün zararı var mı? Büyü bilgileri için yazımızı inceleyebilirsiniz.

 Kabala Büyüsü Nedir, Kabala Büyüleri Nasıl Yapılır?

Kabala büyüsü Yahudilere dayanır.  Kabala büyüsünde değişik motifler yer alır. Hatta büyüye verilen isim ile aynı isimde kitap bulunur. Kabala büyüsünün yapılmasında istenilen şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Büyünün yapılma aşamalarının  işinde ehli olan  medyum hocaları ile birlikte tamamlanmasına yarar vardır.

Kabala Büyüsü Neden Yapılır?

Kabala büyüsünün yapılma nedeni olarak hastalıklar ve aşk konusu denilebilir. Büyüyü hastalıkları olanlar iyileşmek için yaptırabilir. Bunun yanı sıra birilerini aşık etmek isteyenler de Kabala büyüsüne başvurabilir. Bu şekilde ortaya güçlü aşklar çıkarak istenilen kişi ile güzel aşklar yaşanabilir.

Büyü yapanı bulma, büyü yapan kişi nasıl bulunur? Yazımızdan detaylara bakabilirsiniz.

Kabala Büyüsünde Okunacak Aşk Duası

Kabala büyüsünde de etkili olan dua aşağıda şu şekilde yer alır:

  • Yasin vel kuranil hakim. İnne keleminel mürselin. Ala sıratın müstakım. Tenzilül azizir rahim. Litünzira kavmen ma ünzira abaühüm fehüm gafilün. Lekad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun. İnna cealna fi a’na kıhim ağlanen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun. Vecealna min beyni eydihim seddev ve mim halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Bismillahhirrahmanirrahim. Izaca enas rullahi velfeth. Veraeyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca fesebbih bi hamdi rabbike vestağfirhü innehü kane tevvaba. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi ve fethun karibün ve beşşiril mü’minin. Bismillahi ve billahi ve minallahi Allahın emriyle ve peygamberimiz aleyhisselamın kavliyle aydan güzellük aldım. Güneşten nur aldım. Altundan kıymet aldım. Gümüşten hurmet aldım. Cevherden ızzet aldım. Gökten yücelik aldım. Yirden ağırlık aldım. Sudan akıntı aldım. Miskten kokuluk aldım. Bu hamaili götüren fülanın kızının ay gibi bahtını açık eyledim. Gün gibi yüzin nurlu ve güneşten müşerref eyledim. Yıldız gibi alnın şevkli eyledim. Yir gibi ağır eyledim. Altun gibi kıymetli eyledim. Gümüş gibi hürmetlü eyledim. Cevher gibi ızzetlü eyledim. Su gibi aziz eyledim. Misk gibi kokulu eyledim. Erden ve avretden cemi nasın meyanında aziz ve hurmetlü olsun. Filane kızı filane hergezin yanında ziynetlü olsun, altun gibi kıymetli olsun, gümüş gibi hurmetlü olsun, cevher gibi izzetlü olsun, su gibi aziz olsun, misk gibi kokulu olsun, cümle yir yüzündeki halkın gözini cümle alemin gönlini ve meylini aklını fikrini eramını kararını ve hükmini ve gözini ve canını ve yüz muhabbetini ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Bi hakki Yusuf Peygamberin hüsni cemali gibi güzel eyledim.

Kabala Büyüsünde Aşk Duasının İkinci Kısmı

Kabala büyüsünde söylenebilen duanın ikinci kısmı şu şekildedir:

  • Her gören aşık olsun. Allahümme ya Azizi tüazzezed vel izzeti fil izzeti izzetike ya aziz. Gün doğdi ben doğdum, günün nurini alnımah koydum, fülan ibni fülaneh baga aşık olsun. Allahümme ya nuri tenevverte tenevvirü fin nuri nurike ya nuru. Ay doğdi ben doğdum, ayın nuriyle nurlandım, her gören baga aşık olsun. Bi hakki ya Kerimü ya Allahü ya Rahimü bi hakkı Kef He Ye Ayın Sat ve bihakki Ha Mim Ayın Sin Kaf. Ve bi hakkı Nun vel kalemi vema yesturun. Ma ente bini’mete rabbikebi mecnun. Bu hamaili götüren fülanın kızına fülanın oğlunun gönlüni, meylini, aklını, fikrini, sevdasını ve aşkını ve 366 damarını ve cemi’ azasını çevirdim. Bi hakkı İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. ve dahi yüz yirmi dört bin Peygamberlerin mucizatiyle ve cümle meşayıhların himmetiyle. La ilahe illallah. Allahın inayetiyle Muhammed Rasulullahın şefaatiyle Allahın Birliği içün bu hamaili götüren filan kızının irakde ve yakında kötüde komşuda olan düşmanlarının ağızların ve dillerin bağladim bağlansun bağlu olsun. Ve dahi Allahü teala celle şanihü birdir. Allahü Tealanın birliği içün 72 milletin gözin, dilin, ağzin bağladım bağlansun baglu olsun. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Birleh erden ve avretten ve münafıktan bu hamaili götüren filanın hakkında yaramazlık idenlerin gözlerin kulakların ağızların ve dillerin bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme feseheralena. Vecealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun. Cümle nasın dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve cemi düşmanların ağzın dilin bağladım bağlansun ve bağlu olsun. Sümmün bükmün umyün fehüm la ya’lemün. Birleh sağımda solumda ardımda önümde olan düşmanların dilin ağzın bağladım bağlansun bağlu olsun. Ve dahi 6666 Ayet Kuranda ve 7 seyyare ve 29 hurufi heca birleh ve dahi 1000 kere ya Allah didim ve bin kere Yasini şerifi başıma tac eyledim. ve bin kere İnna fetahna leke suresini sağ yanıma aldım ve bin kere Tebareke suresini sol yanıma aldım ve bin Tebbet ve bin İhlası şerifi ve bin Ayetel Kürsi ve bin Amenar Rasuli ayetlerini çevre yanıma yedi kat hisar eyledim. Filan ibni filane kulum ve meftunum olsun gönlini meylini aklını fikrini sevdasını aşkını yüz muhabbetini ve gözini ve canını ve hükmini eramını kararını ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevirdim. Benden ğayrisini görmesün, aşkımdan deli divane olsun, yansun tutuşsun, kendünin ne olduğun bilmesin, serkerden olsun.

Kabala Büyüsünde Aşk Duasının Üçüncü Kısmı

Aşağıda Kabala büyüsünde de söylendiğinde etkili olan duanın son aşaması yer alır:

  • İlahi Yarabbi gökte olan feriştehlerin hakk içün ve levhi mahfuz hurmet içün ve dahi 18000 alem hurmet içün ve Nuh Neciyullah Aleyhisselam tufandan halas olup tabhı iylediği aşuresi içün ve Hazreti Yusuf Aleyhisselamın maphustan halas oldiği hurmet içün ve Hazreti Davut Peygamberin zırhı içün ve seher vaktinde ahizar iden kulların zari içün ve sadık mü’min kulların sıtkı içün İsa Ruhullah hakkı içün beyti mamur ve beytil haram hürmet için bu hamaili götüren filan oğlu filanın gözüne şirin ve güzel göster gel. Yarabbi filanın oğlini fikrini meylini sevdasını ve aşkını ve hükmini eramını ve kararını ve canını ve gözini ve yüz muhabbetini ve 366 damarını ve cemi azasını filandan yana çevir gel Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zemini asuman arş ve kürsiye değin La İlahe illallahi Muhammedir Rasulullah hakk içün. Bu hamaili götüren filan oğlunu cümle halkın içinde ve cümle nasın yanında şirin ve aziz ve hürmetlü ve muhabbetli eyle. Yarabbi. Allahümme bi hakkı La ilahe illallahi Muhammedir rasulullahi ve bi hurmeti ilahi ve bi hürmeti Amin. Ya Rabbel alemin Ya Allahü elif be te se cim ha hı dal zel ra ze sin şın sat dat tı zı ayın ğayın fe kaf kef lam mim nun vav he lamelif ye. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatamallallahü ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim ğışavetün ve lehüm azabün azim. Ve cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirün. Vallahü min veraihim muhid. Bel hüve kuranın mecit. Fi levhin mahfuz. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulimati vennura sümmellezine keferü bi rabbihim ya’dilün.

Kabala Büyüsü Nasıl Uygulanır?

Kabala büyüsünün yapılmasında kırmızı ve siyah renkli mürekkepler yer alır. Bu mürekkeplerin renkleri ayrılık durumlarında ve aşk olaylarında farklılık gösterir. Kabala büyüsünde kime büyü yapılmak isteniyorsa, ona ait kişisel bilgilerin biliniyor olması gerekir. Bu bilgiler büyü ne amaçla yapılacaksa, o renkte mürekkep ile bir kâğıda yazılır. Daha sonra büyüde okunmak istenen dualar ya da etkili sözler varsa bunlar okunur. Bu şekilde büyü işlemi tamamlanır

Kabala Büyüsünü Herkes Yaptırabilir Mi?

Kabala büyüsünü dileyen herkes yaptırabilir. Burada büyüyü yaptırmak için herhangi bir koşul bulunmaz. Büyüde önemli olan nokta hangi amaç için büyü yaptırıldığı ve büyünün doğru bir şekilde uygulanmış olmasıdır.

Kabala Büyüsü İçin Kime Başvurulmalı?

Kabala büyüsünün yapılması için başvurulması gereken kişi alanında uzman medyumlardır. Uzman olmayanların yaptıkları büyülerde hata olması sonucunda istenmeyen etkiler ile karşılaşılır. Bu yüzden Kabala büyüsünün etkisinin doğru bir şekilde yansıması için işinde ehli olan medyum  hocalarına gidilmesi gerekir.

Kabala Büyüsünün Etkisini Bozma

Kabala büyüsünü bozmak isteyenler, büyü yapılmasında olduğu gibi büyü bozulmasında da uzmanlar ile görüşmelidir. Bunun sebebi büyü bozulmasının da dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğidir. Herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşılmaması için deneyimli medyumlar ile birlikte  Kabala büyüsü yapılmalıdır.

Kurşun nasıl dökülür? İnceleyebilirsiniz.

Kabala Büyüsünde Etkili Aşk Duası

Kabala büyüsünde etkili bir şekilde tutan aşk dualarından bir tanesi aşağıda şu şekilde yer alır:

  • La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide li davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza. Ve nasıyetihi hatta etesarrafü fihi kema üıbbü minhü ve hüve melhuzü bi cemiı ru’bi ver rehbi ya ehadü ya ehadü ya ehadü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ce ala kaffeti rasulihi ecmeine ve selemle teslimen kesira.

Kabala Büyüsünün Tutma Zamanı

Kabala büyüsünün tutma vakti büyünün amacına göre değişim gösterebilir. Bunun yanı sıra büyünün kime yapıldığı da süreyi belirleyen faktörlerden biridir. Fakat büyü yapıldıktan sonra yaklaşık olarak 15 gün içerisinde büyünün etkileri gözlemlenmiş olur. Bunun  sonucunda büyü hangi  amaçla  ve  niyetle yapılmışsa,  hemen  etkisini gösterir. Büyünün etkisinin hemen gösterilmesi için medyum hocalarının da desteğini almakta yarar vardır.

POPÜLER YAZILAR

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Büyü Nasıl Yapılır?
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

En Etkili Aşk Büyüsü Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask buyusu hangisidir
Aşk büyülerinde çeşitli ritüeller kullanılarak kuvvetli büyüler elde edilir. Bu büyüler ile birlikte insanlar kalıcı aşklar... Devamını oku

Ücretsiz Aşk Büyüsü Yapan Medyum

ucretsiz ask buyusu yapan medyum
Aşk büyüsünü her zaman medyum hocaları ücretsiz olarak yapmaz. Çünkü, aşk büyüsünün yapımında kullanılan malzemelerin bulunması... Devamını oku

Kocayı Kendine Aşık Etme Büyüsü 

kocayi kendine asik etme buyusu
Kocayı kendine aşık etme büyüsü ile evliliklerinde sorunlar ve problemler yaşayan eşler, aralıklarındaki buzları eriterek kocalarını... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz