Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Erkeği Kendine Aşık Etme Duası

Erkeği kendine aşık etme duası nedir, nasıl okunmalıdır? Erkek kendine nasıl aşık ettirilir? Büyü ile erkek aşık edilir mi? Aşk dualarına dair gerçek bilgilere yazımız içerisinden ulaşabilirsiniz.

 Erkeği Kendine Aşık Etme Duası

Erkeği kendine aşık etmede birçok yolları deneyen kadınlar her zaman başarılı olamayabilir. Bu yüzden kadınların erkekleri bağlamalarında etkili olan dualar vardır. Bu duaları okudukları zaman her zaman hayatlarında istedikleri erkekleri kolay ve hızlı bir şekilde elde edebilir.

Çok Etkili Aşk Duası

Erkeklerin aşık olmalarında ve bağlanmalarında çok etkili olan dualar vardır. Bu duaları kadınların usulüne uygun bir şekilde okuması sonucunda istedikleri erkekleri kendilerine kolay bir şekilde aşık edebilir. Bu sayede mutlu ilişkiler ortaya çıkar. Aşağıda kadınların elde etmek istedikleri erkekler için okumaları gereken en etkili aşk duası yer alır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.

Erkeği Aşık Etme Duasının Uygulanışı

Erkeği aşık etme duasının uygulanışında dikkat edilmesi gereken konular vardır. Bu hususlara dikkat edildiği zaman okunan aşk duaları her zaman kısa sürede etkilerini göstermeye başlar. Aşk dualarının okunmasında kesinlikle abdestli olmak gerekir. Bunun dışında duaların okunacak yerin de çok temiz olmasında yarar vardır.  Bunun yanı sıra aşk dualarının sessiz ve kimsenin olmadığı yerde okunması gerekir.  Ayrıca aşk duaları her zaman Allah’a içten ve kalpten bir şekilde sığınarak okunmalıdır.

Bu sayede edilen dualar etkili bir şekilde belirtilerini yansıtmaya başlar. Bunun sonucunda da sevdiğiniz erkeği kolay bir şekilde elde etme fırsatını yakalamış olursunuz. Aşağıda erkekleri aşık etmede okunması gereken dua yer alır:

 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan.

Tesirli Aşk Duaları Nelerdir?

Tesirli aşk duaları sayesinde istediğiniz erkeği kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. Özellikle Kuran-ı Kerim’de yer alan dualar aşk ve sevginin arttırılmasında ya da karşılıklı olmasında oldukça etkilidir. Bu yüzden her zaman iyi niyetler doğrultusunda ve abdestli bir şekilde Kuran-ı Kerim’de etkisi yüksek olan duaları düzenli bir şekilde okuyarak aşık olmasını istediğiniz erkeği kendinize bağlayabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz insanla bir ömür boyu mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Tesiri yüksek olan aşk dualarının okunmasında aynı zamanda Allah’a gönülden sığınıp O’na yalvarmak gerekir. Bu sayede içten edilen dualar her zaman Allah tarafından kabul olur. Aşağıda kadınların erkekler için okumaları gereken en etkili aşk duası detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • “Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin.”

Yukarıda verilen duanın yatsı namazının kılınmasından hemen sonra okunması gerekir. Aynı zamanda bu duanın 7 gün boyunca ve her gün toplamda 7 defa okunması önerilir. Bütün bu şartların yerine getirilmesinden sonra kadınlar istedikleri erkekleri kendilerine aşık edebilir.

Büyü İle Erkekleri Aşık Etme

Büyü ile erkekleri aşık etmek de mümkündür. Fakat aşk ve bağlama büyülerinin yapılmasında muhakkak işinde uzman olan medyumlara gitmek gerekir. Çünkü bu büyülerin etkilerinin çok kuvvetli olmasından dolayı büyü yanlış uygulandığı zaman geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkarır. Bu yüzden işinde en uzman ve profesyonel olan medyumlar seçilmelidir.

Daha sonra medyumların istedikleri malzemeleri eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra aşk ve bağlama büyüleri başarılı bir şekilde yapılır. Bu sayede yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde size bağlanmasını istediğiniz erkek deliler gibi aşık olur.   Böylece sevdiğiniz adamla bir ömür boyu sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşama şansını elde edersiniz. Dileyen herkes aşklarına karşılık bulmak için aşk ve bağlama büyülerini işinde ehli olan medyumlara giderek yaptırabilir.

Erkekler Nasıl Aşık Edilir?

Erkekleri deli gibi aşık etmenin birçok yolu vardır. Önemli olan en kısa sürede ve etkili bir şekilde etkilerini gösteren yolları tercih etmektir. Kadınların istedikleri erkekleri kendilerine aşık edebilmeleri için ilk olarak yapılacak büyüde medyuma kişi hakkında detaylı bilgiler vermesi gerekir. Bunun dışında erkeklerin aşık olması ve bağlanması için kadınların erkeklerin suyuna gitmesi gerekir. Çünkü erkeklere yapılan aşk ve bağlama büyülerinin tutması için erkeklerin hiçbir koşulda öfkeli veya sinirli olmaması gerekir.

Bunun dışında erkeklerin bağlanmalarında her zaman kadınların iyi bir şekilde erkeklere davranması gerekir. Bütün bu şartların yerine getirilmesinden sonra yapılan aşk ve bağlama büyüleri sonsuza kadar kalıcı bir şekilde tutar ve erkekler bağlandıkları kadın ile bir ömür boyu mutlu bir şekilde yaşamaya devam eder.

Çok tesirli aşık etme duası bilgilerini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Aşk Dualarının Kabul Olması

Aşk dualarının kabul olması için ilk olarak istenilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Bütün koşullara uyum sağlandıktan sonra okunan aşk duaları hemen kabul olur. Aşk dualarının kabul olma zamanları okuyan kişiye ve duanın okunduğu kişiye göre farklılık gösterir. Yani her aşk duası herkeste aynı zamanda etki göstermez. Bu yüzden aşk dualarının okunmasından sonra en kısa sürede etkilerini görmek isteyenler muhakkak duayı en iyi şekilde okuyan uzmanlara okutmaları gerekir. Bu sayede okunan dualar etkili bir şekilde ve kısa sürede etkisini göstermeye başlar. Bunun sonucunda da özellikle kadınlar sevdikleri adama hemen kavuşmuş olur.

Erkekleri Aşık Eden Dua

Erkekleri aşık etmede etkili olan dualar vardır. Bu duaların istenilen zamanda ve sayıda okunması durumunda aşık olan kadınlar aşklarına hemen karşılık bulur. Bunun yanı sıra erkekleri aşık etmede etkili olan duaların okunmasında her zaman niyetlerin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bu sayede platonik olarak duyulan aşklara karşılık bulunur. Aşağıda erkekleri aşık etmede etkili olan dua yer alır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • El hamdü lillahi rabbil âlemîn.
 • Er rahmânir rahiym.
 • Mâliki yevmiddîn.
 • İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn.
 • İhdinas sirâtal müstekiym.
 • Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn.
 • Elif lâm mîm.
 • Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn.
 • Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun.
 • Velelzîne yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn.
 • Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn.
 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyine eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm.
 • Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr.
 • Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyine ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.
 • Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.
 • İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin sümmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin.

Yukarıda verilen duanın muhakkak yatsı namazının kılınmasından hemen sonra okunması gerekir. Bu sayede edilen dualar hemen kabul olur.

Aşk Dualarının Okunma Zamanı

Aşk dualarının daha kısa sürede ve etkili bir şekilde kabul olmasında bazı zamanlar vardır. Bu zamanlar tercih edildiği zaman okunan dualar hemen kabul olur. Özellikle aşk dualarının okunmaları sabah, öğle, akşam ve yatsı namazlarının kılınmasından sonra yapılmalıdır. Bunun dışında aşk duaları Cuma günleri okunduğu zaman daha kuvvetli bir şekilde etkilerini gösterir. Aynı zamanda aşk duaları özel günlerde de okunmalıdır. Yani Kadir veya Arefe gecelerinde okunan bütün dualar daha çabuk bir şekilde kabul olur. Bütün bu vakitlere dikkat edildiği zaman okunan aşk duaları her zaman Allah tarafından kabul olur.

Aşk Dualarının Kabul Olma Durumu

Aşk dualarının kabul olması için dikkat edilmesi gereken konular vardır. Özellikle bu duaların okunmasında her zaman samimi ve içten olmak gerekir. Aynı zamanda aşk dualarının okunmasında iyi niyetli olmak da en büyük şartlardan birisidir. Bunun dışında aşk dualarının kabul olmasında gece yatmadan önce duaların okunması gerekir. Bunun dışında aşk dualarının kabul olması için büyüden ve haram işlerden uzak durmak da yapılması gereken şartlar arasındadır. Bütün bu şartların yerine getirilmesinden sonra edilen dualar hemen kabul olur.

Aşk Dualarında Esmaların Önemi

Aşk dualarının esmalar ile okunması durumunda duaların etkileri daha kuvvetli bir hale dönüşür. Yani Allah’ın isimlerinden istenilenlerin, aşk dualarının okunması sırasında zikredilmesi durumunda aşk dualarının etkileri net bir şekilde kendini gösterir ve bu dualar kısa sürede sonuçlarını ortaya koyar. Aşağıda aşk dualarının okunma esnasında zikredilmesi gereken esmalar yer alır. Bu esmaları şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Vehhab
 • Rezzak
 • Vasi
 • Kadir

Yukarıda verilen esmaların aşk dualarında okunmasından sonra dilediğiniz bütün istekler Allah tarafından kabul edilir. Bu esmaların okunmasında aynı zamanda muhakkak abdestli olmak gerekir. Bunun yanı sıra kalbin de her zaman temiz olması gerekir.

POPÜLER YAZILAR

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Muhabbet Esmaları ve Duaları

en-etkili-ask-buyusu
En kuvvetli aşk büyüsü yapılışı sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdığı büyü... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Duası Ritüeli ile Sevdiğine Kavuş

ask ritueli nasil yapilir
Aşk ritüelleri ve aşk duaları ilişkilerde ve evliliklerde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmaktadır.... Devamını oku

En Etkili Aşk Duası Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask duasi hangisidir
Aşık etme duaları sayesinde garantili bir şekilde karşılıksız aşklara çözümler bulunabilir. İstenilen aşk dualarının okunmasında dikkat... Devamını oku

Kadını Kendine Aşık Etme Duası

kadini kendine asik etme duasi
Kadınları aşık eden ve bağlayan duaların okunmasında her zaman dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz