Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Ölesiye Sevmesi için Etkili Dua

Ölesiye sevmesi için etkili dua hangisidir, nasıl okunmalıdır? Kalıcı aşk duası hangileridir? Aşık etme duaları ile ilgili gerçek ve detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Ölesiye Sevmesi için Etkili Dua

Aşıkların birbirlerini ölene kadar sevmelerinde etkili olan dualar vardır. Bu duaların istenilen sayıda ve günde okunması durumunda aşıklar sonsuza kadar birbirlerini bir ömür boyu sevmeye devam eder. Böylece kalıcı aşklar ortaya çıkmış olur.

Ömür Boyu Sevdiren Dua

Ömür boyu aşık olmayı sağlayan dualar vardır. Bu duaların okunmasından sonra evli çiftler ve sevgililer arasında her zaman kalıcı aşklar ortaya çıkar. Ömür boyu aşıkları sevdiren duaların okunması için ilk olarak eşinizin veya sevgilinizin bir fotoğrafını ve bir yeni kilit alın. Daha sonra fotoğrafın ve kilidin üzerine 41 defa Ayetel Kürsi okuduktan sonra aşağıda verilen duayı okuyun. Bu duaların okunmasının ardından ömür boyu sevgilinizin veya eşinizin kalbi her zaman sizin için atacaktır. Okunması gereken dua şu şekildedir:

  • Ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.”

Kalıcı Aşk Duası Nelerdir?

Sevdiğiniz kişinin size sonsuza kadar bağlı bir şekilde kalması için okumanız gereken dualar vardır. Bu duaların istenilen şekillerde okunmasından sonra sevdiğiniz kişi size deliler gibi bağlanır ve bir ömür boyu sizi sevmeye devam eder.  Kalıcı olarak okunması gereken aşk dualarının her gece yatmadan önce düzenli bir şekilde okunması gerekir. Bu sayede sevdiğiniz kişi size bir ömür boyu bağlı bir şekilde yaşamaya devam eder.

Aşağıda kalıcı aşkların oluşması için her gece okunması gereken dua yer alır. Bu dua şu şekildedir:

  • Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü.

Erkeklere Kalıcı Aşk Duasının Okunması

Sevdiğiniz erkeğin veya kocanızın size bir ömür boyu bağlı kalması için her gün sabah namazından sonra okumanız gereken dua vardır. Bu duanın okunmasından sonra kocanız veya erkek arkadaşınız ölene kadar size aşık olur ve size bağlı kalır. Okunması gereken duanın muhakkak sabah namazının kılınmasından hemen sonra salavat getirilerek okunması gerekir.

Aşağıda erkeklerin aşklarının kalıcı olması için okunması gereken dua verilmektedir:

  • Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn. Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna enâmen fehüm lehâ mâlikûn. Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasîmün mübîn. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin.

Birini Bağlamaya Yarayan Aşk Duası

Birinin size bir ömür boyu bağlı kalması için okumanız gereken dualar vardır. Bu duaların istenilen zamanda ve sayıda okunması durumunda sevdiğiniz kişinin size deliler gibi bağlandığını göreceksiniz.  Bu sayede bir ömür boyu sevdiğiniz adamla veya kadınla mutlu bir şekilde yaşama fırsatını elde etmiş olursunuz.

Aşağıda sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamada etkili olan dua yer alır. Bu duayı şu şekilde verebiliriz:

  • Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys.

Ayrıca kabul olmuş aşk dualarını yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Sevgiyi Arttırmak İçin Okunacak Dua

Eşinizle veya sevgilinizle aranızdaki sevgi bağını ve muhabbeti arttırmak için etkili olan dualar vardır. Bu dualar sayesinde var olan evliliğiniz ve ilişkiniz uzun soluklu olmaya devam eder. Aşağıda evliliklerde veya ilişkilerde sevginin daha fazla artması için okunması gereken dua yer alır:

  • Fe bima nakdihim misakahüm leannahüm ve cealna kulubehüm kasiyeh yüharrifunel kelime ammevadiihi ve nesu hazzam mimma zükkiru bih ve la tezalü tettaliu ala hainetim minhüm illa kalilem minhüm fa’fü anhüm vasfad innellahe yühibbül muhsinin.Semmaune lil kesibi ekkalune lis suht in cauke fahküm beynehüm ev a’rid anhüm ve in tu’rid anhüm fe ley yedurruke şey’a ve in hakemte fahküm beynehüm bil kist innellahe yühibbül muksitiyn.Ve keyfe yühakkimunee ve indehümüt tevratü fiha hukmüllahi sümme yetevellevne mim ba’di zalik ve ma ülaike bil mü’minin.Leyse alellezine amenu ve amilus salihati cünahun fima taimu iza mettekav ve amenu ve amilus salihati sümmaettekav ve amenu sümmettekav ve ahsenu vallahü yuhabbül muhsinin.La tekum fihi ebeda le mescidün üssise alet takva min evveli yevmin ehakku en tekume fih fihi ricalüy yühibbune ey yetetahheru vallahü yühibbül müttahhirin.E fe men essese bünyanehu ala katva minellahi ve ridvanin hayrun em men essese bünyanehu ala şefacürufin harin fenhara bihi fi nari cehennem vallahü la yehdil havmez zalimin.Ve minen nasi mey yettehizü min dunillahi endadey yühibbunehüm ke hubbillah,vellezine amenu eşeddü hubbel lillah,velev yerallezine zalemu iz yeravnel azbe ennel kuvvete lillahi cemiav ve ennellahe şehidül azab.Leyse birra en tüvellu vücuheküm kibelel meşriki vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi fven nebiyyin,ve ateln male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine vebnes sebili ves sailine ve bfir rikap,ve ekames salate ve atez zekah,vel mufune bi ahdihim iza ahedu,ves sabirine fil be’sai ved darrai ve hiynel be’s,ülaikellezine sadeku,ve ülaike hümül müttekun.Ha entüm ülai tühibbunehüm ve la yühibbuneküm ve tü’minune bil kitabi küllih,ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz,kul mutu bi ğayziküm,inellahe alimüm bizatis sudur.

Aşk Büyüleri İle Ömür Boyu Nasıl Aşık Kalınır?

Aşk büyülerinin uzman medyumlar tarafından yapılmasından sonra sevdiğiniz insanla bir ömür boyu mutlu bir şekilde yaşama fırsatını elde edersiniz. Aşk büyülerinin yapım aşamaları medyumların tekniklerine göre değişir. Yani her medyum aşk büyülerini farklı malzemeler ve aşamalar ile yapar. Bu yüzden aşk büyülerinin yapımında her zaman işinde uzman olan medyumların seçilmesi gerekir.

Aşk büyülerinin doğru ritüellerle yapılmasından hemen sonra etkilerini ve belirtilerini 1 hafta içerisinde göstermeye başlar. Bunun sonucunda özellikle platonik aşklar her zaman karşılıklı bir şekilde sürmeye devam eder ve aşıklar sonsuza kadar bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşar.

Aşık Etmek İçin Okunacak Dua

Aşık etmek için okunması gereken dualar vardır. Bu duaların istenilen koşullarda okunmasından sonra sevdiğiniz insanın size de aynı duygularla gelmesine vesile olursunuz. Aşık etmek için okunacak duaların her zaman içten ve samimi bir şekilde okunması gerekir. Bunun dışında aşk dualarının okunmasında her zaman abdest alınması gerekir. Ayrıca aşık etmede etkili olan duaların okunması için muhakkak sessiz ve temiz bir yerin olması gerekir. Bütün bu kurallara uyum sağlandıktan sonra aşık etmede etkili olan dualar her zaman hızlı bir şekilde kabul olur. Bu sayede sevdiğiniz kişiyle bir ömür boyu mutlu bir şekilde yaşama şansını elde edersiniz.

Ömür Boyu Kalıcı Olan Aşk Duaları

Ömür boyu kalıcı bir şekilde etki eden aşk dualarının sayesinde evlilikler veya ilişkiler uzun soluklu olmaya devam eder. Etkili ve kalıcı aşk dualarının her gün düzenli bir şekilde içten ve samimi olarak okunmasının ardından eşiniz veya sevgiliniz ile aranızdaki aşkınız sonsuza kadar devam eder. Bu sayede aşklar her zaman sonsuz olur.

Aşağıda evliliklerde veya ilişkilerde aşkların kalıcı olmasında etkili olan dua yer alır. Bu dua şu şekildedir:

  • Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Aşk Duaları Nasıl Edilir?

Aşk dualarının okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Özellikle duaların okunmasında her zaman Allah’a içten ve samimi bir şekilde yönelmek gerekir. Bunun dışında aşk dualarının okunmasında her zaman hem bedenen hem de ruhen temiz olmak gerekir. Hiçbir şekilde haram işlere bulaşmamakta yarar vardır. Bütün bu şartların yerine getirilmesinden sonra edilen aşk duaları Allah tarafından hemen kabul olur. Dileyen herkes aşk dualarını istenilen şekilde okuyarak platonik olarak aşk duygusu besledikleri sevdiklerine kavuşabilir.

Kadınlar İçin Okunacak Aşk Duası

Özellikle erkeklerin istedikleri kadını elde etmelerinde etkili olan dualar vardır. Bu duaları okudukları zaman gönüllerindeki kadını elde ederek onunla birlikte mutlu bir şekilde yaşamaya başlar. Aşağıda erkeklerin istedikleri kadınları kendilerine aşık etmede etkili olan dua yer alır. Bu duayı şu şekilde verebiliriz:

  • Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm. İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam. Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn. Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî. Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Muhabbet Esmaları ve Duaları

en-etkili-ask-buyusu
En kuvvetli aşk büyüsü yapılışı sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdığı büyü... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Duası Ritüeli ile Sevdiğine Kavuş

ask ritueli nasil yapilir
Aşk ritüelleri ve aşk duaları ilişkilerde ve evliliklerde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmaktadır.... Devamını oku

En Etkili Aşk Duası Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask duasi hangisidir
Aşık etme duaları sayesinde garantili bir şekilde karşılıksız aşklara çözümler bulunabilir. İstenilen aşk dualarının okunmasında dikkat... Devamını oku

Kadını Kendine Aşık Etme Duası

kadini kendine asik etme duasi
Kadınları aşık eden ve bağlayan duaların okunmasında her zaman dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz