Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Onu Hayatına Çek Aşık Etme ve Mesaj Attırma Ritüeli

Onu hayatına çek aşık etme ve mesaj attırma ritüeli nasıl yapılır, kaç günde etkisini gösterir? Aşık etme ve mesaj attırma ritüeli hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Onu Hayatına Çek Aşık Etme ve Mesaj Attırma Ritüeli

Sevilen kişiyi hayata çekme ritüeller olmadan zor olabilir. Bir insanı karşılıksız sevmek büyük bir üzüntüye neden olur. Evde kendinizin bile uygulayabileceği basit ritüeller sayesinde sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık edebilir, onu hayatınıza çekebilirsiniz. Bu kişi size inatla mesaj atmıyor bile olsa, ritüellerden sonra size sürekli mesaj atar, arar sorar.

Platonik Sevilen Kişiyi Hayata Çekme Ritüeli

Hayata çekme ritüeli aşağıdaki dualar kullanılarak platonik sevilen kişi üzerinde tesirli olur. Duaların tesirini tam olarak yerine getirmesi için akşam namazından sonra, yalnız başına ve karanlık bir ortamda okunması gerekir. Namazdan sonra şu duayı 12 kere okuyun ve hemen uyuyun:

Kâlu innâ tetayyârnâ bikum leil lem tentehu le nercumennekum ve le yemessennekum minnâ âzabun elim

Kâlu tairukum meâ’kum ein zukkirtum bel entum kavmum musrifun

Ve câe min aksâl medineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselin

İttebiu mel lâ yes elukum ecrav vehum muhtedun

Ve mâ liye lâ a’budullezî fetaranî ve ileyhi turceun

E ettehîzu min dunihi âliheten iy yuridnir rahmânu bi durril lâ tuğni ânni şefââtuhum şey’ev ve lâ yunkizun

İnni izel le fi dâlâlim mubin

İnni âmentu bi rabbikum fesmeun.

Kocayı Kendine Bağlama Ritüeli

Kendine bağlama ritüeli sayesinde gözü dışarıda olan eşinizin yeniden sizinle ve aileniz ile ilgilenmesini sağlayabilirsiniz. Bu ritüel ile birlikte kocanız evde vakit geçirmekten büyük keyif alan bir hale gelir. Dışarıya çıkmak dahi istemez. Çocuklar ile ilgilidir. Kocanız işten gelir gelmez, şu duayı okuyun ve üzerine abdest alın:

Kîyledhulil cennete kâle yâ leyte kâvmi yâ’lemun

Bimâ ğâfera li rabbi ve cealeni minel mukramin

Ve mâ enzelnâ âlâ kavmihi mim ba’dihi min cundim mines semâi ve mâ kunnâ munzilin

İn kânet illâ sayhatev vâhîdeten fe izâ hum hamidun

Yâ hasraten âlel ibadi mâ ye’tihim mir rasulin illâ kânu bihi yestehziun

Elem yerav kem ehleknâ kablehum minel kuruni ennehum ileyhim lâ yârciun.

Çok Sevilen Kişiyi Kendine Aşık Etme Ritüeli

Aşık etme ritüeli için kişinin fotoğrafına ihtiyaç duyacaksınız. Fotoğrafın arkasında 100 tane çizik atın. Ardından her duayı okuduğunuzda çizginin üzerine çapraz şekilde bir çizik daha atın. Dua okunduktan sonra yastığınızın içine resmi koyarak 1 ay boyunca üzerine okuyun. 100 kere tekrar edilmesi gereken dua şu şekildedir:

Ve in kullul lemmâ cemi’ul ledeynâ muhdarun

Ve âyetul lehumul erdul meytetu ahyeynâhâ ve âhrâcnâ minhâ hâbben feminhu ye’kulun

Ve ceâlnâ fihâ cennâtim min nâhiliv ve â’nâbiv ve feccernâ fihâ minel uyun

Li ye’kulu min semerihi ve mâ âmilethu eydihim efelâ yeşkurun

Subhânellezi hâlekâl ezvâce kullehâ mimmâ tumbitul erdu ve min enfusihim ve mimmâ lâ yâ’lemun

Ve âyetul lehumul leylu neslehu minhun nehâra fe izâ hum muzlimun

Veş şemsu tecri li mustekârril lehâ zâlike tâkdirul azizil âlim.

Kadınlar için Aşk Ritüeli

Aşk büyüsü ritüeli aşağıdaki tariflerle yalnızca kadınlar tarafından uygulanması içindir. Erkeklerin ritüeli uygulaması ters etkiye neden olabilir. Kadınlar sevdikleri kişinin saç telini alıp, bu teli bir kumaşın içine koysun. Ardından şu duayı 222 kere tekrar edip, kumaşı evin bahçesine gömsün:

Vel kamera kaddernâhu menâzile hâttâ âde kel urcunil kâdim

Leşşemsu yembeği lehâ en tudrikel kâmera velel leylu sâbikun nehâri ve kullun fi feleki yesbehun

Ve âyetul lehum ennâ hâmelnâ zurriyyetehum fil fulkil meşhun

Ve hâlâknâ lehum mim mislihi mâ yârkebun

Ve in neşe’ nuğrikhum felâ sârihâ lehum velâhum yunkazun

İllâ rahmetem minnâ ve metâân ilâ hin

Ve izâ kile lehumutteku mâ beyne eydikum ve mâ hâlfekum leâllekum turhâmun

Ve mâ te’tihim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânu ânhâ mu’ridin.

Ayrıca evini terk eden kadını geri getirme pişman etme ritüeli bilgilerine bakabilirsiniz.

Erkekler için Aşk Ritüeli

Geri döndürme büyüsü olarak da bilinen bu ritüel özellikle bir kadın sizi terk ettiyse uygulayabilirsiniz. Bu ritüeli uygulamadan önce bütün ortamın karanlık olması gerekir. Saçınızdan tel koparıp, kendinize aşık etmek istediğiniz kişinin kıyafetinden bir parça alın. Saç telini bu kıyafetin içine koyun ve şu duayı tekrar edin:

Ve izâ kile lehum enfiku mimmâ razekakumullâhu kâlellezine keferu lillezine âmenu enut’imu mel lev yeşâullâhu at’âmehu in entum illâ fi dâlâlim mubin

Ve yekulune metâ hâzel vâ’du in kuntum sâdikin

Mâ yenzurune illâ sayhatev vâhîdeten te’huzuhum vehum yehissimun

Felâ yestetiune tâvsiyetev ve lâ ilâ ehlihim yârciun

Ve nufihâ fis suri fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilun

Kâlu yâ veylenâ mem beâsenâ mim merkâdinâ hâzâ mâ veâder rahmânu ve sadekâl murselun

Hum ve ezvâcuhum fi zilâlin alel eraiki muttekiun.

Ardından kumaşı yakın.

Sevgisizleri Kendine Çekme Ritüeli

Platonik aşk gibi durumlarda karşıdaki insandan size karşı 0 sevgi olabilir. Bu ritüel karşıdaki insanda size karşı 0 sevgi bile olsa işe yarayacaktır. Sevdiğiniz kişiyi hayalinizde canlandırın ve bir kağıda hayalinizi çizin. Mükemmel bir çizim olması gerekmiyor. Sizin çiziminiz olması yeterli. Çizim tamamlandıktan sonra şu dua okunur ve çizim evdeki saksılardan bir tanesinin içine gömülür:

Lehum fihâ fâkihetuv ve lehum mâ yeddeun

Selâmun kavlem mir rabbir rahim

Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimun

Elem â’hed ileykum yâ beni âdeme el lâ ta’buduş şeytane innehu lekum âduvvum mubin

Ve eni’buduni hâzâ sîrâtum mustekim

Ve lekâd edâlle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta’kilun

Hâzihi cehennemulleti kuntum tuâdun

İslevhel yevme bimâ kuntum tekfurun

El yevme nâhtimu âlâ efvâhihim ve tukellimunâ eydihim ve teşhedu erculuhum bimâkânu yeksibun

Velev neşâu letâmesnâ âlâ â’yunihim festebekus sîrâtâ fe ennâ yubsirun.

Sevgiliyi Kendine Deli Divane Aşık Etmek için Ritüel

Sevgiliye büyü yaparak zaten ilişki içinde olduğunuz kişiyi kendinize daha da aşık edebilirsiniz. Bunun için sevgilinizin yanınızda olmasına dikkat edin. İçinizden şu duayı tekrar edin ve dua bittikten sonra sevgilinize seni çok seviyorum deyin:

Velev neşâu le mesâhnâhum âlâ mekânetihim femestetâu mudiyyev ve lâ yârciun

Ve men nuâmmirhu nunekkishu fil halki efelâ yâ’kilun

Ve mâ âllemnâhuş şi’râ ve mâ yembeği lehu in huve illâ zikruv ve kur’ânum mubin

Li yunzira men kâne hâyyen ve yehikkâl kâvlu âlel kâfirin

E ve lem yerav ennâ halâknâ lehum mimmâ amilet eydinâ en’amen fehum lehâ mâlikun

Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakubuhum ve minhâ ye’kulun

Ve lehum fihâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurun

Vettehâzu min dunillâhi âlihetel leâllehum yunsarun

Lâ yesteti’une nâsrahum vehum lehum cundum muhdarun

Felâ yahzunke kavluhum innâ nâ’lemu mâ yusirrune ve mâ yu’linun

Evelem yerâl insânu ennâ hâlâknâhu min nutfetin fe izâ huve hâsimun mubin.

En Güçlü Kendine Çekme Ritüeli

Güçlü büyüler güçlü insanlara yapılır. Eğer şimdiye kadar pek çok yöntem denemiş olmanıza rağmen halen sevdiğiniz kişi hala size aşık değilse, bu ritüel uygulanabilir. Ritüelin uygulanması için sevdiğiniz kişinin tırnağından bir parça, bir tutam saçına ihtiyacınız var. Malzemeleri poşet içine koyun. Poşeti suyun içine koyun ve poşeti karıştırırken şu kelimeleri söyleyin:

Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun

Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun

Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun

Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun

Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun

Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın

Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun

Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun

Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın

Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr.

Suyu evin içindeki saksılardan bir tanesinin içine dökün. Kalan olursa dökebilirsiniz.

İstediğiniz Herkesi Kendinize Aşık Edebileceğiniz Aşk Ritüeli

En tesirli aşk büyüleri yaparak sevdiğiniz kişiyi kendinize sırılsıklam aşık edebilirsiniz. Ritüel için bir adet bez bebek ve çok sayıda iğneye ihtiyacınız olacak. İğneyi bez bebeğe batırın. Her iğne batırışınızda şu kelimeleri tekrar etmeniz gerekir:

Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın

Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun

Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun

Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın

Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr

Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun

Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun

Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun

Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım.

Uzun süren bir ritüel olmakla birlikte kesin işe yarar.

Kumla Yapılan Aşk Ritüeli

Aşk ritüeli kumla yapıldığında en zorlu kişilerin bile üzerinde tesirli olur. Kum ile beraber taşlara da ihtiyacınız olacak. Taşlar üzerine yazı yazabileceğiniz kadar büyük olsun. Kendinize aşık etmek istediğiniz kişinin adının baş harfini taşlara yazdıktan sonra kuma gömün. Karıştırdıktan sonra şu duayı okuyun ve kumu bahçeye atın:

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

Velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun

Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba’di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıymVe emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

En Etkili Aşk Büyüsü Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask buyusu hangisidir
Aşk büyülerinde çeşitli ritüeller kullanılarak kuvvetli büyüler elde edilir. Bu büyüler ile birlikte insanlar kalıcı aşklar... Devamını oku

Ücretsiz Aşk Büyüsü Yapan Medyum

ucretsiz ask buyusu yapan medyum
Aşk büyüsünü her zaman medyum hocaları ücretsiz olarak yapmaz. Çünkü, aşk büyüsünün yapımında kullanılan malzemelerin bulunması... Devamını oku

Kocayı Kendine Aşık Etme Büyüsü 

kocayi kendine asik etme buyusu
Kocayı kendine aşık etme büyüsü ile evliliklerinde sorunlar ve problemler yaşayan eşler, aralıklarındaki buzları eriterek kocalarını... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz