Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Papaz Büyüsü Ritüeli Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsü ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Papaz büyüsü ne işe yarar, kaç günde etkisini gösterir? Papaz büyüsü ritüeli ile ilgili merak edilenlere yazımızdan bakabilirsiniz.

 Papaz Büyüsü Ritüeli Nasıl Yapılır?

Papaz büyüsü ritüeli hem iyi niyet hem de kötü niyet doğrultusunda yapılabilmektedir. Papaz büyüsü bağlama veya ayırma işlemlerinde kullanılmaktadır.

Papaz Büyüsü Ritüelinin Amacı

Papaz büyüsü ritüeli genellikle platonik olarak duyulan aşklar için yapılmaktadır. Büyünün yapımı sayesinde bir hafta içerisinde sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlayabilirsiniz. Bunun dışında papaz büyüsü kötü niyetle de yapılabilmektedir. Özellikle nefret ettiğiniz veya sevmediğiniz bir kişinin başarılı olmasını istemediğiniz durumda papaz büyüsünü yaparak hayatında olumsuz olaylar yaşamasına vesile olabilirsiniz. Bu büyü sayesinde karşı taraf bunalıma girer ve intihar girişiminde bulunarak hayatına son verebilir.

Papaz Büyüsü Ritüelinin Uygulanışı Ve Kullanılan Malzemeler

Papaz büyüsü ritüelinin yapımında genellikle domuz gibi hayvanlar kullanılmaktadır. Domuz hayvanının vücudundan çeşitli parçalar alınarak bu parçaların üzerine tılsımlı sözcükler ve niyetler söylenir. Daha sonra domuz hayvanının parçaları derin çukurlukların altına gömülerek büyünün yapım aşaması tamamlanmış olur. Aynı zamanda metaller ve bitkiler de papaz büyüsünün yapımında kullanılmaktadır.

Papaz Büyüsü Ritüeli İçin Kime Gidilmelidir?

Papaz büyüsünü yaptırmak isteyenler işinde uzman olan medyumlara ya da daha önceden papaz büyüsünü yapmış olan deneyimli kişilere gitmelidir. Bu büyünün kara büyüler arasında yer almasından dolayı yanlış yapılmaması için işinde ehli olan medyumlar tercih edilmelidir. Ayrıca ruhsal anlamda iletişimi kuvvetli olan medyumlar da seçilmelidir.

Papaz Büyüsü Ritüelinin Etkileri

Aşağıda papaz büyüsünün ortaya çıkardığı etkiler detaylı bir şekilde sıralanmaktadır:

 • Papaz büyüsü bağlama amacı ile yapıldığı zaman büyünün etkisinde olan taraf büyüyü yapan kişiye deliler gibi aşık olur ve bütün hayatından fedakarlık ederek sadece onunla bir ömür boyu yaşamak ister.
 • Bunun dışında sevgiliniz veya eşiniz sizi bırakıp gitmişse, papaz büyüsü sayesinde hemen evine döner ve size pişman olduğunu söyler.
 • Kısmetiniz kapalı olduğu zamanlarda papaz büyüsünü yaptırdığınızda karşınıza istediğiniz karakterde birisi çıkar.
 • Fizyolojik olarak papaz büyüsü yapılan kişiler sürekli olarak bunalım ve depresyon içerisinde olur.
 • Her zaman kendilerini halsiz ve yorgun hissederler.
 • Ayrıca intihar girişiminde bulunarak yaşamanın bir amacı olmadığını düşünürler.

Papaz Büyüsü Ritüeli Nasıl Bozulur?

Papaz büyüsünün etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı bozulması da çok zordur. Papaz büyüsünün bozulmasını isteyenler, öncelikle şeker ile şerbet yapmalıdır. Bu şerbetin üzerine daha sonra 7 defa aşağıda verilen Ayetel Kürsi’yi okumalıdır. Ayetel Kürsi’nin okunuşu şu şekildedir:

 • Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Papaz Büyüsü Ritüeli Fark Edilebilir Mi?

Papaz büyüsü doğru malzemelerle ve adımlarla yapıldığı zaman etkilerini hemen yansıtır. Papaz büyüsünün yapıldığı kişilerde asabiyet ve öfke durumları meydana gelir. Çevresinden uzaklaşmak isterler ve yalnızlığa kendilerini alıştırmaya başlar. Büyünün bağlama amacı ile yapılmasından sonra papaz büyüsünün etkisinde olan taraf büyüyü yapan kişiye deliler gibi bağlanır ve sürekli olarak onu rüyalarında görür.

Evli çiftleri veya sevgilileri birbirinden ayırmak için uygulandığı zaman ise birdenbire çiftler arasında hiçbir şey yokken kavga çıkmaya başlar ve ayrılma kararı alınır. Bir kişinin hayatta başarısız olması için yapıldığı zaman ise büyünün etkisinde olan taraf sürekli olarak olumsuz durumlarla karşı karşıya kalır.

Ayrıca gideni geri çevirme ritüeli bilgilerine bakabilirsiniz.

Papaz Büyüsü Ritüeli ile Düşmanlardan Kurtulma

Papaz büyüsü ritüeli ile düşmanları yenmek için aşağıda verilen duanın her gün 1 kere okunması gerekir. Duanın okunuşunu şu şekilde verebiliriz:

 • Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham innellahe kane aleyküm rakıyba.Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habise bit tayyibi ve la te’külu emvalehüm ila emvaliküm innehu kane huben kebıra.Ve in hıftüm illa tuksitu fil yetama fenkihu ma tabe leküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba’ fe in hıftüm ella ta’dilu fe vahıdeten ev ma leleket eymanüküm zalike edna ella teulu.Ve antün nisae sadükatihinne nıhleh fe in tıbne leküm an şey’im minhü nefsen fe küluhü henıem merıa.Ve la tü’tüs süfehae emvalekümülletı cealellahü leküm kıyamev verzükuhüm fıha veksuhüm ve kulu lehüm kavlem ma’rufa.
 • Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah fe in anestüm minhüm ruşden fedfeu ileyhim emvalehüm ve la te’küluha israfev ve bidaran ey yekberu ve men kane ğaniyyen felyesta’fif ve men kane fekıyran felye’kül bil ma’ruf fe iza defa’tüm ileyhim emvalehüm fe eşhidu aleyhim ve kefa billahi hasıba.Lir ricali nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune ve lin nisai nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune mimma kalle minhü evkesür nasıybem mefruda.Ve iza hadaral kısmete ülül kurba vel yetama vel mesakınü ferzükuhüm minhü ve kulu lehüm kavlem ma’rufa.Velyahşellezıne lev teraku min halfihim zürriyyeten dıafen hafu aleyhim felyettekullahe velyekulu kavlen sedıda.
 • İnnellezıne ye’külune emvalel yetama zulmen innema ye’külune fı bütunihim nara ve seyaslevne seıyra.Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba’di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef’a ferıdatem minellah innellahe kane alımen hakıma.Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba’di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım.Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym.Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın.

Papaz Büyüsü Ritüeli İle Aşık Etme

Papaz büyüsü ritüeli ile platonik olarak aşk beslediğiniz kişiyi aşık edebilirsiniz. Bunun için ilk olarak aşağıda verilen duayı bir levha üzerine yazarak levhanın ateşin üzerine koyulması gerekir. Yakma işlemi esnasında ise karşı tarafın size deliler gibi aşık olması için niyet etmeniz gerekir. Daha sonra yanan levhayı evde kimsenin görmeyeceği bir yerde saklamalısınız. Levhanın üzerine yazılması gereken dua şu şekildedir:

 • Ve le hedeynahüm sıratam müstekıyma.Ve mey yütıılahe ver rasule fe ülaike meallezıne en’amellahü alehim minen nebiyyıne ves sıddıkıyne veş şühedai ves salihıyn ve hasüne ülaike rafıka.Zalikel fadlü minellah ve kefa billahi alıma.Ya eyyühellezıne amenu huzu hızraküm fenfiru sübatin evinfiru cemıa.Ve inne minküm le mel leyübettıenn fe in esabetküm müsıybetün kale kad en’amellahü aleyye iz lem eküm meahüm şehıda.Ve lein esabeküm fadlüm minellahi le yekulenne ke el lem teküm beyneküm ve beynehu meveddetüy ya leytenı küntü meahüm fe efuze fevzen azıyma.Fel yükatil fı sebılillahillezıne yeşrunel hayated dünya bil ahırah ve mey yükatil fı sebılillahi fe yuktel ev yağlib fe sevfe nü’tıhi ecran azıyma.Ve ma leküm la tükatilune fı sebılillahi vel müstad’afıne miner ricali ven nisai vel vildanillezıne yekulune rabbena ahricna min hazihil rayetiz zalimi ehlüha vec’al lena mil ledünke veliyya vec’al lena mil ledünke nesıyra.

Papaz Büyüsü Ritüelinin Farklı Olmasının Sebepleri Nelerdir?

Papaz büyüsü ritüelinin diğer büyü çeşitlerinden farklı olmasının sebeplerinden birisi de Havas ve Ledün ilimlerinden yararlanılarak yapılıyor olmasıdır. Bununla birlikte bu büyü rahmani ve şeytani olarak ikiye ayrılarak iki farklı amaçla yapılabilmektedir. Papaz büyüsü yapıldıktan sonra her zaman kesin ve net sonuçlar ortaya çıkar. Ayrıca etkilerini en uzun 1 hafta içerisinde göstermeye başlar.

Papaz Büyüsü Ritüelinde Önemli Olan Dua

Aşağıda papaz büyüsü ritüelinde etkili olan duanın okunuşu yer almaktadır:

 • İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune. Eve abaunel’evvelune. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune. Leakilune min şecerin min zakkumin. Femaliune minhelbutune. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi. Feşaribune şurbelhiymi. Haza nuzuluhum yevmeddiyni. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune. Efereeytum ma tumnune. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune. Efereeytum ma tahrusune. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune. İnna lemuğremune. Bel nahnu mahrumune. Efereeytumulmaelleziy teşrebune. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune. Efereeytumunnarelletiy turune. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.

Verilen duanın yatsı namazından sonra okunması yapılan büyünün daha etkili bir şekilde tutmasını sağlayacaktır.

POPÜLER YAZILAR

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz