Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Uzaktan Büyü Bozmak İçin Okunacak Dualar

Uzaktan büyü bozmak için okunacak dualar nelerdir ve nasıl okunur? Büyü bozmayı kimler yapabilir? Büyü bozma hakkında bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

 Uzaktan Büyü Bozmak İçin Okunacak Dualar

Uzaktan büyü bozmak için Kuran-ı  Kerim’de  yer  alan  surelerin  ve  duaların  okunması  gerekir. Bununla birlikte büyünün bozulmasında  okunması gereken  dualardan önce istenilen şartların yerine  getirilmesi gerekir. Bütün kurallara uyulduktan  sonra  uzaktan büyü  bozmak kolay  bir şekilde gerçekleşir.

Büyü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

Büyü yapıldığı zaman  büyünün etkisinde olanlarda  bazı farklılıklar meydana gelir. Aşağıda büyü yapıldığı zaman meydana gelen değişimler sırasıyla listelenmektedir:

 • Büyünün yapıldığı kişilerin  sürekli olarak içlerine sıkıntı ve rahatsızlık  çöker. Bununla  birlikte nefes  alıp verirken zorlanırlar.
 • Bunun dışında büyünün etkisinde olanlar her  zaman başlarına  kötü bir olay gelecekmiş gibi düşünür.  Yani sürekli zihinlerini olumsuzluklar üzerine yorar.
 • Aynı zamanda bu kişiler, geceleri karanlıkta yatmaktan korkar.
 • Bununla birlikte garipten  sesler  duymaya başlarlar.
 • Bunun yanı sıra büyü yapılan  kişiler,  uyuma esnasında  sürekli olarak dişlerini gıcırdatır ve sıkar.
 • Ayrıca sabah uyandıklarında ve günün her saatinde  kendilerini çok halsiz ve  yorgun hissederler.
 • Aynı zamanda daima birilerinin onların peşinde  olduğunu  düşünürler.

Yukarıda verilen  etkilerin ve  belirtilerin meydana gelmesi sonucunda  büyünün  etkisinde olanlar, büyünün  bozulması için  gereken duaları  ve  sureleri  okumaları gerekir.

Ayrıca nazar ve büyü bozma ayetleri nelerdir? Yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

Dinde Uzaktan Büyü Bozmak İçin Dua Var Mıdır?

Dinde uzaktan büyü bozmak için okunması  gereken birçok dua vardır. Aşağıda uzaktan  büyü bozmak için Kuran-ı Kerim’de okunması gereken dualar sırasıyla  verilmektedir:

 • Yapılan büyünün uzaktan bozulması  için her gün  7 kere sabah ve  akşam Ayet el Kürsinin okunması gerekir.
 • Bununla birlikte günde  3 kere Felak  suresinin okunması talep edilir.
 • Aynı zamanda her gün 3 defa Nas suresinin de okunması durumunda  yapılan büyüler  uzaktan kolay bir şekilde bozulabilir.
 • Bunun dışında uzaktan büyü bozmak için her gün  sabah  güneşinin doğumundan sonra ve akşam  güneşinin batışından sonra 7 kere Fatiha, İhlas, Kafirun  surelerinin okunması gerekir.

Yukarıda verilen surelerin her gün aksatılmadan eksiksiz bir şekilde okunması durumunda  büyünün etkisinde olan tarafın üzerinden bütün büyüler yok  olur ve bu  sureleri okuyanlara bir daha hiçbir koşulda büyü yapılamaz.

Uzaktan Büyü Bozulabilir Mi?

Uzaktan büyü bozmak  elbette mümkündür. Bunun için bazı tekniklerin ve yöntemlerim uygulanması gerekir. Aşağıda uzaktan büyü bozmak için yapılması gerekenler, sırasıyla  verilmektedir:

 • Uzaktan büyünün bozulmasında büyüyü bozacak kişi ve büyünün etkisinde olan taraf telefon bağlantısı sağlayarak büyüyü bozabilir. Büyüyü bozacak taraf,  telefonda  Kuran-ı Kerim’den dualar ve esmalar okuduktan sonra  uzaktan iyi niyetler  ederek büyünün  bozulmasında  etkili olur.
 • Bunun dışında medyum hocaları veya büyünün bozulmasında  tecrübeli olan kişiler  hazırladıkları sular veya  tılsımları kargo  ile büyünün etkisinde  olana göndererek uzaktan  büyünün bozulmasını  gerçekleştirebilir.
 • Bununla birlikte medyum hocalarının hazırladıkları tılsımlı sözcükleri büyünün yapıldığı kişinin adını geçirerek  uzaktan söylemesi durumunda  medyum hocaları büyüleri kişi olmadan da bozabilir.

Bir Dua Tüm Büyüleri Bozar Mı?

Bir duanın okunması  sonucunda  bütün büyülerin  bozulması mümkündür.  Bütün büyüleri  bozacak tek dua Ayet el  Kürsidir. Ayet  el Kürsinin  her gün  sabah ve  akşam kılınan namazlardan  sonra okunması durumunda uzaktan  büyü bozmak kolay  bir şekilde gerçekleşir.  Bu yüzden büyülerin tamamen etkisinin yok olması için Ayet el Kürsinin  okunması gerekir. Aşağıda  Ayet el  Kürsinin okunuşu yer alır:

 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
 • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
 • ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
 • velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
 • velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Yukarıda verilen Ayet el Kürsi ile tüm büyüler uzaktan kolay  bir şekilde  bozulabilir.  Bu  sayede büyünün  etkisinde olanlar, Ayetel Kürsinn etkisi ile büyüden kurtulmuş olur ve  ömür boyu kendilerine yapılan herhangi bir büyü etki etmez.

Araf Suresi İle  Büyü Bozma

Araf  suresi ile uzaktan kolay bir şekilde  büyünün bozulması gerçekleşebilir. Bunun için büyüyü uzaktan  bozacak kişilerin aşağıda verilen Araf  suresini eksiksiz ve  doğru niyetler ile okuması gerekir. Araf  suresi  şu  şekildedir:

 • İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşı, yugşîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veş şemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrihi, e lâ lehul halku vel emr(emru), tebârakallâhu rabbulâlemîn(âlemîne).
 • Ud’û rabbekum tedarruan ve hufyeh(hufyeten), innehu lâ yuhıbbul mu’tedîn(mu’tedîne).
 • Ve lâ tufsidû fîl ardı ba’de ıslâhıhâ ved’ûhu havfen ve tamaâ(tamaan) inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn(muhsinîne).

Yukarıda verilen  Araf  suresi büyülerin bozulmasında  okunması gereken surelerin  arasında yerini alır. Bu surenin düzgün bir şekilde okunması durumunda büyünün etkisinde olan tarafın üzerinden büyüyü uzaktan uzaklaştırabilirsiniz.

Felak Suresi İle Büyü Bozma

Felak  suresinin büyülerin bozulmasında çok  etkisi vardır.  Her büyünün bozulmasında  veya  büyülerden   korunmak için muhakkak Felak suresinin okunması tavsiye  edilir. Aşağıda Felak  suresinin Latince okunuşu verilmektedir:

 • Kul, euzü birabbil felâk,
 • min şerri ma halak,
 • ve min şerri gasikin iza vakab,
 • ve min şerri neffassâti fil ukad,
 • ve min şerri hâsidin iza hased.

Yukarıda yer Felak suresi uzaktan okunduğu  zaman da büyünün bozulması gerçekleşebilir.  Büyünün bozulması için her  gün günde  3 defa  Felak  suresinin  uzaktan okunması gerekir.

Dua Ederken Sakız İle Büyü Bozma

Dua  ederken sakız ile büyünün  bozulması da  gerçekte  var olan bir şeydir. Büyünün bozulması için dua edilme  aşamasında  sakızın kullanılmadan önce muhakkak 5  dakika  boyunca çiğnenmesi gerekir. Sakız 5  dakikalık  bir sürede  çiğnendikten sonra  bazı adımların uygulanması gerekir. Aşağıda  bu adımlar  ayrıntılı  bir şekilde  açıklanmaktadır:

 • İlk olarak gürültüsüz ve  karanlık  bir odaya  geçilmelidir.
 • Daha sonra ağızda çiğnenmiş olan sakız sağ ele alınmalıdır.
 • Bunun ardından  ayakta kıbleye dönük  bir şekilde  durmanız gerekir. Kıbleye yönünüzü verdiğinizde  gözlerinizi kapatarak  7 kere  Besmele çekmelisiniz.
 • Besmelenin çekilmesinden sonra avucunuzda yer  alan  sakıza  uzakta  büyünün yapıldığı kişiden büyünün yok  olması için niyetler
 • Niyetlerin edilmesinden sonra “Ve min şerri gâsikın izâ vekab” denilerek gözler  açılmalıdır.
 • Bütün işlemlerin tamamlanmasından sonra sakızın üzerine edilen niyetler ve dualar sonucunda uzaktan büyü bozma işlemi kolay bir şekilde  gerçekleşmiş olur.

Yukarıda verilen yöntemlerin eksiksiz bir şekilde uygulanması  sonucunda sakız ile duanın  edilmesi sayesinde uzaktan  kolay bir şekilde  büyü  bozulma işlemi  gerçekleşmiş olur.

Bakara Suresi İle Büyü Bozma

Bakara  suresi  ile büyünün yapıldığı  kişiye  uzaktan okunması sonucu büyü aniden bozulur. Bu   sayede  kişinin  davranışları ve hareketleri normale dönerek eskisi gibi  zihinsel ve  bedensel  açıdan   düzgün bir şekilde  hayatına  devam eder. Aşağıda Bakara  suresinin  nasıl  okunduğu  ayrıntılı bir şekilde yer alır:

 • Elif lam mim
 • Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn
 • Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
 • Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun
 • Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
 • İlahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
 • İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun
 • Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym
 • La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
 • Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat ülaike ashabün nar hüm fıha halidun
 • Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih la nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
 • La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih va’fü anna vağfir lena verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

Domuz yağı büyüsü nasıl bozulur? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Nas Suresi İle Büyü Bozma

Nas suresi ile uzaktan büyünün bozulması  sonucunda kısa  sürede  büyü yapılan  kişide  etkisini kaybederek tamamen uzaklaşır. Bu yüzden kılınan namazlardan hemen sonra  Nas  suresinin  3 kere okunması gerekir. Aşağıda Nas suresi detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Kul e’ûzü birabbinnâs
 • Melikinnâs
 • İlâhinnâs
 • Min şerrilvesvâsilhannâs
 • Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
 • Minelcinneti vennâs.

Nas  suresinin hepsinin baştan sona doğru  bir  şekilde okunması durumunda büyünün yapıldığı  kişiye uzaktan güzel enerjiler ve  dualar gönderilerek büyünün etkisinin yok edilmesi sağlanabilir.

Tevbe Suresi İle Büyü Bozma

Tevbe suresinin Kuran-ı Kerim’de önemli bir yeri vardır.  Bu  surenin okunması ile tüm nazar ve  büyülerden korunur ve  bütün büyüler, bu  surenin uzaktan okunması durumunda  bozulur. Aşağıda  Tevbe  suresi  bulunmaktadır:

 • Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).
 • Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
 • Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Yukarıda yer  alan  Tevbe  suresinin  her  sabah ve akşam  uzaktan 7 gün boyunca büyü yapılan kişiye okunması  durumunda yapılan  büyü tamamen etkisini kaybeder ve büyünün yapıldığı kişi eski  haline  döner.

POPÜLER YAZILAR

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Büyü Nasıl Yapılır?
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Uzaktan Yapılan Büyü Nasıl Anlaşılır, Büyü Nasıl Çözülür?

Uzak mesafeli icra edilen büyünün anlaşılması ve bozulması, büyünün etkilerinden şüphe eden kişilerin en çok merak... Devamını oku

Kendimize Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız? Üzerimde Büyü var mı?

Buyu-yapıldıgını-anlamak
Birinin bize büyü yapıp yapmadığı anlamak için birtakım belirtilere dikkat etmek ve özellikle manevi ilimler konusunda... Devamını oku

Büyü Bozulurken Fiziksel ve Ruhsal Hissedilenler ve Yaşananlar

buyu nasil bozulur
Büyünün bozulması sırasında fiziki ve ruhsal açıdan hissedilenler, pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Garantili Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

garantili medyum hoca var mi
Medyumların güvenilir olup olmadıkları konusunda dikkatli olunması gerekir. Güvenilir olmayan medyumlara herhangi bir şekilde büyü yaptırılmamalıdır.... Devamını oku

Soğukluk İçin Yapılan Büyü Nasıl Bozulur?  

sogukluk icin yapilan buyu nasil bozulur
Çiftler arasında soğukluğa sebep olan büyüler dua ile ya da büyü bozma işlemleri ile bozulabilir. Büyünün... Devamını oku

Nazar ve Büyü Bozma Ayetleri Nelerdir, Duası Nasıl Yapılır?

nazar ve buyu nasil bozulur
Nazar ve büyünün bozulmasında ayet  ve  duaların  okunması gerekr.  Duaların ve  ayetlerin okunması sonucunda nazardan ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz