Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Zenginlik Duası Zengin Olmak İçin Okunacak Dualar ve Zikirler  

Zenginlik duası nedir, nasıl okunur? Zengin olmak için okunması gereken dualar nelerdir? Yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Zenginlik Duası Zengin Olmak İçin Okunacak Dualar ve Zikirler  

Zengin olmak için bazı duaların namazlardan sonra okunması gerekir.  Bu duaların iyi niyetli bir şekilde okunması sonucunda Allah herkesin bütün dualarını ve dileklerini kabul eder.  Zengin olmak isteyenlerin okuması gereken duaları belli şartlara uyum sağladıktan sonra okumasında yarar vardır. Özellikle duaların okunmasında muhakkak önceden abdestin alınması gerekir.  Abdest alınıp vücut temizliği yapıldıktan sonra duanın okunacak yeri de temiz olması gerekir. Bütün bu şartlara uyum sağlandıktan sonra zenginlik duasını okuyabilirsiniz.

Zengin Olmak İçin Okunacak Dualar Ne Kadar Sayıda Olmalıdır?

Zengin olmak için okunacak duaların istenilen sayılarda okunması durumunda duaların kabul olma durumu daha çok gerçekleşir. Aşağıda zengin olmak için okunması gereken dualar ve duaların okunması gereken sayıları sırasıyla verilmektedir:

 • Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard (ardı). Ve lekad vassaynâllezîne ûtûl kitâbe min kablikum ve iyyâkum enittekullâh (enittekullâhe). Ve in tekfurû fe inne lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard (ardı). Ve kânallâhu ganiyyen hamîdâ (hamîden).

Yukarıda verilen El Ganiyy duasının her gün 106 kere okunması sonucunda Allah bolluk ve bereket kapılarını durumu kötü olan herkese açarak onların ekonomik anlamda daha zengin olmasına yardımcı olur.

Bununla birlikte İhlas suresinin de her gün 100 kere okunması sonucunda durumu kötü olanlar maddi anlamda daha çok kazançlar elde edebilir.  Aşağıda İhlas suresinin okunuşu yer alır:

 • Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Yukarıda verilen her iki duanın da sabah ve akşam özellikle kılınan namazlardan sonra istenilen sayıda okunması durumunda Allah herkesin yardımına koşar ve onlara yardım elini uzatır.

Etkili kısmet açma dualarına yazımızdan bakabilirsiniz.

Zikir Okunarak Zengin Olma Nasıl Gerçekleşir?

Zengin olmak için aynı zamanda zikirlerin de okunması gerekir.  Aşağıda zengin olmak isteyenlerin okumaları gereken zikirler sırasıyla verilmektedir:

 • İlk olarak sabah namazından sonra her gün 121 defa Ya Melik okunması gerekir.
 • Bununla birlikte sabah namazından sonra bütün ekonomik sorunların ortadan kalkması için 3038 defa Ya Rezzak okunması gerekir.
 • Aynı zamanda maddi anlamda problemlerle karşı karşıya kalanlar, her gün 14 defa Ya Vehhab okumalıdır.
 • Bunun dışında evde bolluk ve bereketin her daim olması için 137 defa Ya Vasi-u okunması gerekir.
 • Evde rızkın çok olması için 57 defa Ya Mecid okunmalıdır.
 • Bunun haricinde ticaret sektöründe daha iyi konumda olmak isteyenler, 573 kez Ya Bais okumalıdır.
 • Ekonomik anlamda evine ve ailesine iyi kazançlar sağlamak isteyenler ise 1060 Ya Ganiyyu okumalıdır.
 • Bütün yapılan işlerin kalıcı bir şekilde kazançlar sağlaması için 113 kez Ya Baki okunmalıdır.

Yukarıda verilerin zikirlerin her gün sürekli olarak istenildiği sayıda okunması durumunda zengin olma hayali içinde olanların iş hayatları ve kariyerleri çok iyi bir şekilde giderek büyük meblağlarda para kazanabilir.

Dua İle Borçların Ödenmesi

Bazı duaların ve surelerin okunması sonucunda kişiler bütün borçlarından kurtulmuş olur.  Özelikle Vakıa suresinin her sabah ve akşam namazından sonra 2 kere okunması sonucunda bütün herkes borçlarından kurtulur.  Vakıa suresinin okunması için muhakkak abdestli olmak gerekir.  Abdestsiz bir şekilde Vakıa suresinin okunması durumunda edilen duaların kabul olma süresi uzar. Aşağıda borçlardan kurtulmak için okunması gereken Vakıa suresi verilmektedir:

 • Bismillâhirrahmanirrahim
 • İza veka’atilvakia.
 • Leyse livakatiha kazibeh.
 • Hafidatun rafi’a.
 • İza ruccetilardu racce.
 • Ve bussetilcibalu besse.
 • Fekanet hebaen munbesse.
 • Ve kuntum ezvacen selase.
 • Feashabulmeymeneti ma ashabulmeymene.
 • Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeşeme.
 • Fi cennatin naim.
 • Sulletun minelevvelin.
 • Ve kalilum minelahirin.
 • Ala sururim me’dune.
 • Muttekine aleyha mutekabilin.

Yukarıda verilen surenin abdestli bir şekilde sabah ve akşam namazının kılınmasından sonra okunması durumunda borçlu olan herkes borçlarından çabuk bir şekilde kurtulur.

En Çabuk Zengin Olma Duası

Etkili ve çabuk bir şekilde yoksulluktan kurtulmak isteyenler,  bazı sureleri ve duaları okumalıdır. Aşağıda en çabuk zengin olma duasının okunuşu yer alır:

 • La ilahe illallahül’Melikül’Hakkul’Mü bin.

Yukarıda verilen duanın 100 kere okunması sonucunda fakir olan insan kısa sürede yoksul hayatından kurtularak zengin olma hayallerini gerçekleştirmiş olur. Bu sayede işleri kısa sürede çok iyi bir şekilde giderek istediği parayı kazanma şansını elde eder.

Esmaül Hüsna Duası İle Zengin Olma

Maddi anlamda çok sıkıntılar çeken kişiler, Esmaül Hüsna dualarını okunmalıdır. Özellikle zengin olmak isteyenler, her Cuma 1060 defa El Ganiyy duasını okumalıdır. Bu esmanın okunması ikindi vaktine kadar gerçekleşmelidir.  Bunun dışında zengin olmak için okunacak esmalardan birisi de El Muğni esmasıdır. Bu esmanın da 1110 kere her Cuma okunması sonucunda Allah maddi anlamda zorluklar yaşayanların dualarını kabul eder. Aşağıda El Ganiyy ve El Muğni esmalarının okunuşları detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • El Ganiyy: Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard (ardı). Ve lekad vassaynâllezîne ûtûl kitâbe min kablikum ve iyyâkum enittekullâh (enittekullâhe). Ve in tekfurû fe inne lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard (ardı). Ve kânallâhu ganiyyen hamîdâ (hamîden).
 • El Muğni: Yâ eyyuhâllezîne âmenû innemâl muşrikûne necesun fe lâ yakrabûl mescidel harâme ba’de âmihim hâzâ ve in hıftum ayleten fe sevfe yugnîkumullâhu min fadlihî in şâe, innallâhe alîmun hakîm (hakîmun).

Yukarıda verilen esmaların istenildiği sayıda ve her Cuma günleri ikindi vaktine kadar okunası gerekir.

Hz. Süleyman Duası İle Zengin Olma

Hz Süleyman duasının her gün 12 defa okunması sonucunda ekonomik problemlerle karşı karşıya kalan kişiler, kısa bir süre sonra işlerini yoluna koyarak refah ve huzura ulaşmış olacaktır.  Aşağıda Hz. Süleyman duasının okunuşu yer alır:

 • “Rabbi evzi’nî en eşküra ni’metekelletî en’amte ‘aleyye ve ‘alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhü ve edhılnî bi-rahmetike fî ‘ıbâdikes-sâlihîn.”

Yukarıda verilen duanın her gün eksiksiz ve doğru bir şekilde 12 defa okunması gerekir. Duanın istenilen sayıda ve baştan sona harf eksiği yapılmadan okunması durumunda Allah bütün rızık kapılarını açar  ve maddi anlamda darda olan kişilerin yardımına her zaman koşar. Bu duayı okuyanların evlerinde hiçbir zaman bolluk ve bereket eksik olmaz.

Zengin Olmak İçin Kuran-ı Kerim’de Okunacak Dua

Zengin olmak için Kuran-ı Kerim’de okunması gereken dualar da vardır. Aşağıda zengin olmak isteyenlerin Kuran-ı Kerim’de okuması gereken dualar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Bu duaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
 • Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın).

Yukarıda verilen Kuran-ı Kerim’de bulunan Ali İmran suresinin 26.  ve 27.  ayetlerinin okunması durumunda yoksulluk ve fakirlik içerisinde olanlar, bundan sonraki hayatlarını iyi işler ve kariyer yaparak bol kazançlı bir şekilde geçirebilir. Ali İmran ayetlerinin okunmasında muhakkak abdestli bir şekilde hareket edilmelidir.

Maddi Sıkıntıların Giderilmesi

Maddi sıkıntıların giderilmesi için insanların Allah’a ellerini açarak inanması ve O’na içten bir şekilde dualar etmesi gerekir. Aşağıda maddi sıkıntılardan kurtulmak için okunması gereken dua verilmektedir:

 • Allahümme faricel hemmi ve kaşifel ğammi müciybe da’vetil mudtarriyne rahmaned dünya vel ahırati ve rahıymehüma ente terhamüni ferhamni bi rahmetin tuğniyni biha an rahmeti men sivak

Yukarıda verilen duanın her gün 100 kere okunması sonucunda maddi anlamda sorunlar yaşayanların işleri anında güzel bir şekilde gider ve ekonomik açıdan evine yüksek meblağlarda paralar getirir.  Bunun dışında yukarıda yer alan duanın okunması ile borcu olan kişiler,  tamamen borçlarını ödeme imkânı bularak borçlarından sonsuza kadar kurtulmuş olur.

Sevdiğine kavuşma duası nasıldır? İnceleyebilirsiniz.

Vakia Suresi İle Zengin Olma

Vakia suresinin okunması ile Allah darda kalan bütün herkesin yardımına koşarak onlara maddi anlamda destek sağlar.  Vakıa suresini her gün düzenli olarak okuyanlar,  çektikleri sefaletten bir an önce kurtulur. Bunun sonucunda da geri kalan hayatlarında daha çok para kazanarak geçimlerini sağlamış olur. Aşağıda Vakıa suresinin okunuşu detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Bismillâhirrahmanirrahim
 • İza veka’atilvakia.
 • Leyse livakatiha kazibeh.
 • Hafidatun rafi’a.
 • İza ruccetilardu racce.
 • Ve bussetilcibalu besse.
 • Fekanet hebaen munbesse.
 • Ve kuntum ezvacen selase.
 • Feashabulmeymeneti ma ashabulmeymene.
 • Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeşeme.
 • Fi cennatin naim.
 • Sulletun minelevvelin.
 • Ve kalilum minelahirin.
 • Ala sururim me’dune.
 • Muttekine aleyha mutekabilin.

Yukarıda verilen Vakia suresinin eksiksiz bir şekilde okunması gerekir. Bir tane harfin bile eksik okunması durumunda duanın kabul olma süresi gittikçe uzar. Bu yüzden duanın ilk olarak abdest alınarak okunması gerekir. Daha sonra ise Vakia suresinin okunacak yeri de temiz olmalıdır. Bütün şartların yerine getirilmesi durumunda yoksulluk çekenlere Allah her zaman bereket kapılarını açar. Önemli olan Allah’a güvenmek ve tevekkül etmektir.

Kesin Tutan Zenginlik Duası

Zengin olmak isteyenlerin kesin olarak okuması gereken bazı dualar vardır. Aşağıda zengin olmak isteyenlerin kesin olarak zengin olmalarını sağlayacak duaların okunuşları sırasıyla verilmektedir.  Bu dualar şu şekildedir:

 • “Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.”
 • “Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa bi yedikel hayr inneke ala külli şey’in kadır. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab.”
 • “Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb.”

Yukarıda verilen duaların özellikle her Cuma günü sabah ve akşam kılınan namazlardan sonra okunması durumunda fakirlik ve yoksulluk yaşayan herkesin kısa süre sonra Allah dualarını kabul ederek bu kişilerin ekonomik kazançlar sağlamaları için güzel işlerin kapısını açar. Bu sayede herkes evine ekmek götürerek ailesinin ve çocuklarının yüzünü güldürmüş olur.

Yorumlar (1 Yorum)

 1. Hasan öztürk 15 Mayıs 2020 00:03

  Ben aileçek kaza yaptım herşeyimi kaybettim herşeyim ipotekli kredilerimi ödeyemiyorum elimi hangi işe attıysam ters gidiyor hangi esmayı ayeti duayı devamli okuyacam yardımcı olursanız

POPÜLER YAZILAR

Ankara’da Ünlü Büyücü Medyumlar 

ankarada en iyi buyucu
Katagori: Büyü
Ankara’da adını duyuran medyumlar vardır. Bu medyumlar başarıları ve çeşitli büyüleri sayesinde herkesin tercih ettiği kişiler... Devamını oku

Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız, Büyü Yapıldıysa Ne Yapılmalı?

buyu-nasil-anlasilir
Kişinin üzerinde büyü olduğunun anlaşılması, her ne kadar birtakım belirtilere göre mümkün olabilirken genellikle uzmanlık isteyen... Devamını oku

İzmir Medyum Hocalar ve Yorumları

izmir en iyi medyum
Katagori: Büyü
İzmir’de büyü yapılmasında işinde ehli olan medyum hocalarının seçilmesi her zaman tavsiye edilir. Çünkü, büyü yapma... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz