Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Aşk Duası Nedir, En Etkili Aşk Duası Nasıl Yapılır?

Aşk duası nedir, nasıl yapılır, neler okunmalıdır? Aşk duasının etki süresi ne kadardır? Dua ile ilgili bilgiler için yazımızı inceleyebilirsiniz.

 Aşk Duası Nedir, En Etkili Aşk Duası Nasıl Yapılır?

En kuvvetli aşk duası uygulamaları, özellikle sevdikleri kişilerin kendilerine sırılsıklam aşık olmasını dileyen kişilerin araştırdıkları konular arasında yer almaktadır. Ancak aşk duası uygulamalarında da diğer dua çalışmalarında olduğu gibi İslami ve ilmi usullere dikkat edilmesi temel şarttır. Bu sayede aşk duası çok daha kısa sürede kabul görüp hızlı sonuçların alınmasına vesile olabilmektedir. Dolayısıyla günümüzde sevdiklerine kavuşmak, sevdikleri kişiler ile mutlu mesut bir yuva kurmak isteyen kadın ve erkekler en etkili aşk duası nasıl yapılır sorusunun yanıtlarını aramaktadır.

Aşk duası deneyenler, bu tür manevi çalışmaların insanlar üzerinde ne kadar kuvvetli tesirinin olduğunu ilk elden tecrübe etmiş kişilerdir. Hatta bu alanda manevi ilimleri yakından takip eden kimseler, günümüzde pek çok gönül bağının ve hatta evliliğe varan mutlu birlikteliklerin kaynağının bu tür aşk duası uygulamaları olduğunu iyi bilmektedir. Bu sebeple tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde de insanların gönüllerindeki sevgi ve aşk pınarlarını akıtacak aşk duaları en çok araştırılan manevi çalışmalar arasında yerini almaktadır.

Ayrıca kendine aşık etme büyüsü yazımızı inceleyebilirsiniz.

Aşık Etme Duası Gerçekten Etkili Midir?

İslam dininde müminlerin içinde bulundukları her türlü olumsuz durumda, çaresizken ve umut ışığı ararken dua etmeleri tavsiye edilmiştir. Hatta ilmi kaynaklarda bu durumda olanlar için okunması tavsiye edilen pek çok dua bulunmaktadır. Dolayısıyla aşık etme duası nedir sorusunun yanıtını merak edenler için açıklamak gerekirse, sevdikleri kişinin kendilerine aşık olmasını dileyen kimselerin uyguladığı bir dua çalışmasıdır.

Aşık Etme Duası Yapan Günaha Girer Mi?

Pek çok kişi aşık etme duası hakkında internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Özellikle sevdiklerine manevi yoldan kavuşmak isteyen ve sevdikleri kişilerin de kendilerine sırılsıklam aşık olmalarını amaçlayan kadın ve erkekler aşık etme dualarına büyük ilgi göstermektedir. Bu yüzden aşık etme duası günah mı sorusu da sık sık gündeme gelmektedir.

Manevi çalışmaların dua amaçlı olması o çalışmaları İslam’ın kurallarına aykırı hale getirmemektedir. Bu nedenle adı üstünde aşk duası bir dua türüdür dolayısıyla günah unsuru teşkil etmemektedir. Aşık etme duasında bulunan kadın ve erkeklerin amacı gönül eğlendirip hoş vakit geçirmek değildir. Amaç hayırlı bir kısmet bulup ilişkiyi evlilik gibi kutsi bir netice ile sonlandırmaktır.

Aşık Etme Duasını Kimler Yapar?

Aşık etme duası uygulamaları, meşru bir mesele içine alınmaktadır. Bu sebeple özellikle kara sevdaya düşen ve sevdiği insanlardan ilgi görmek isteyen kişiler aşık etme dualarına başvurmaktadır. Ancak en etkili aşık etme duaları sadece tek taraflı aşk yaşayan kimselerce icra edilmemektedir. Bu kişilerin anne ve babaları, kardeşleri gibi sevenleri tarafından da aşık etme duası uygulanabilmektedir.

Örneğin sevdiği tarafından terk edilen kızının ağlamalarına ve kendini bitap duruma düşürmesine dayanamayan annesi, kızı için sevdiğine aşık etme duası uygulamasında bulunabilmektedir. Bu sebeple kadın ve erkek, genç ya da yaşlı demeden hemen hemen herkes aşık etme duası yapabilmektedir.

Kimler İçin Aşık Etme Duası Yapılmaz?

Aşık etme duası hem kadınlar hem de erkekler tarafından karşı cins için yapılabilen bir duadır. Bu duanın özü nikah düşebilecek kişilere karşı yapılabileceği gerçeğidir. Dolayısıyla herkese yönelik aşık etme duası yapılması hem mümkün değildir hem de yapıldığı takdirde çok büyük manevi sorumluluklar ve tehlikeler içerebilmektedir.  Bu sebeple aşk bağlanma duası okumalarının yapılmaması gereken kişiler şunlardır:

 • Başkasının nikahlısı olan kadın ve erkekler
 • Nikah düşmeyecek kadar yakın akrabalar
 • Putperest ya da müşrik olan kadın ve erkekler
 • Süt kardeş olan erkek ya da kadınlar

Aşık Etme Duası Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Aşık etme duaları, esasında birbirinden farklı dualardan oluşmaktadır. Manevi ilimlerde yüksek ilmi birikimler sahip alimler, çevrelerinde aşık etme duası uygulaması yapacak kişilere birtakım tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu tavsiyeler içinde aşık etme duası okuma zamanı da yer almaktadır.

Alimlerin tavsiyelerine göre aşık etme duası farz namazlardan sonra secdeden kalkmadan yapılmalıdır. Bütün farz namazlar geçerli olsa da özellikle ikindi namazı sonrasını en uygun zaman dilimi olarak buyurmaktadır. Eğer kişi namaz kılmadan bu duayı icra etmek istiyorsa da muhakkak aşık etme duası abdestli olarak okumalıdır.

En Etkili Aşık Etme Duası Hangisidir?

Bilindiği üzere dini ilimler arasında pek çok faydalı ve faziletli dua bulunmaktadır. Aşık etme duası esasında Kur’an-ı Kerim’deki bir suresinin dua hükmünde okunması şeklinde icra edilebilmektedir. Asrı saadet döneminden beri aşk konusunda ortaya atıla müşkülatlar için icra edilen bu sure okumasının 21 defa peş peşe olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

En etkili aşık etme duası olarak ilim kitaplarında yer alan ve tavsiye edilen bu sure Necm Suresi’dir. Necm Suresi toplamda 62 ayetten oluşan uzun bir suredir. Bu sebeple 21 kere peş peşe okunması epey bir zaman alabilmektedir. Fakat belirlenen sayıda hiç ara vermeden okunması dua çalışmasının çok faziletli gerçekleşmesini sağlayacağından tavsiye edilmektedir. Necm Suresi’nin Arapça okunuşu şu şekildedir:

“Bismillahirrahmanirrahim

Ven necmi iza heva. Ma dalle sahıbukum ve ma ğava. Ve ma yentıku anil heva. İn huve illa vahyuy yuha. Allemehu şedidul kuva .Zu mirrah festeva . Ve huve bil ufukıl a’la. Summe dena fe tedella. Fe kane kabe kavseyni ev edna. Fe evha ila abdihi ma evha. Ma kezebel fuadu ma raa. Efe tumarunehu ala ma yera. Ve le kad raahu nezleten uhra. Inde sidratil munteha. Indeha cennetul me’va . İz yağşes sidrate ma yağşa. Ma zağal besaru ve ma tağa.Le kad raa min ayati rabbihil kubra. E fe raeytumul late vel uzza. Ve menates salisetel uhra. E lekumuz zekeru ve lehul unsa.Tilke izen kısmetun dıyza.İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda.Em lil insani ma temenna. Fe lillahil ahıratu ve ula . Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey’en illa mim ba’di ey ye’zenellahu li mey yeşau ve yerda. İnnellezine la yu’minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa.Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey’a. Fe a’rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya. Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a’lemu bi men alle an sebilihi ve huve a’lemu bi menihteda.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna. Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a’lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a’lemu bi menitteka .E fe raeytellezi tevella.Ve a’ta kalilev ve ekda.Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera. Em lem yunebbe’ bima fi suhufi musa. Ve ibrahimellezi vefa. Ella teziru vaziratuv vizra uhra. Ve el leyse lil insani illa ma sea. Ve enne sa’yehu sevfe yura. Summe yuczahul cezael evfa. Ve enne ila rabbikel munteha. Ve ennehu huve adhake ve ebka.Ve ennehu huve emate ve ahya.Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa . Min nutfetin iza tumna. Ve enne aleyhin neş’etel uhra.Ve ennehu huve ağna ve akna. Ve ennehu huve rabbuş şı’ra.Ve ennehu ehleke adenil ula.Ve semude fema ebka. Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa. Vel mu’tefikete ehva. Fe ğaşşaha ma ğaşşa. Fe bi eyyi alai rabbike tetemara. Haza nezirum minen nuzuril ula. Ezifetil azifeh. Leyse leha min dunillahi kaşifeh . E fe min hazel hadisi ta’cebun. Ve tadhakune ve la tebkun. Ve entum samidun .Fescudu lillahi va’budu.” ( amin )

Necm Suresi’nin okunuşunda Türkçe mealinin okunması tavsiye edilmemektedir. Bu sebeple Arapça usulüne uygun olarak belirtilen sayıda okunması çok büyük faydalar göstermektedir.

Birine kendine bağlamak için esma, zikir ve okunacak dualara bakabilirsiniz.

Aşık Etme Esması Nasıl Yapılır?

Sevdiklerinin de kendilerine aşık olmasını isteyen kimseler aşık etme esması uygulamalarını da merak etmektedir. Bağlama duası uygulamalarından biri olan aşık etme esmasında 3 esma ile 3 sure birlikte okunmaktadır. Duanın icra edilişi şu şekilde yapılmaktadır:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ya Rahman
 • Kul hüvallahü ehad
 • Allahüs samed
 • Lem yelid ve lem yuled
 • Ve lem yekün lehu küfüven ehad
 • Ya Vedud
 • Velleyli iza seca.
 • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.
 • Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.
 • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.
 • Elem yecidke yetiymen feava.
 • Ve vecedeke dallen feheda.
 • Ve vecedeke ‘ailen feağna.
 • Femmel yetiyme fela takher.
 • Ve emmessaile fela tenher.
 • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.
 • Ya Mucib
 • Elem neşrah leke sadrek
 • Ve vada’na ‘anke vizreke
 • Elleziy enkada zahreke
 • Ve refa’na leke zikreke
 • Feinne me’al’usri yüsren
 • İnne me’al’usri yüsren
 • Feiza ferağte fensab
 • Ve ila rabbike ferğab
 • (amin)

Duanın sözlerini bir kere okumak yeterlidir. Fakat sünnete uyarak 3 defa peş peşe okunması da duanın daha çabuk bir şekilde tesir etmesini ve kabul olmasında faydalı olmaktadır. Dua sözlerinin ezbere okunması gerekmemektedir. Bu nedenle yazıya döküp okuma yapılması ya da internet üzerinden okunarak takip edilmesi mümkündür.

Sevdiğini Aşık Etme Duası

En kuvvetli sevdiğini aşık etme duası okunuşu şu şekildedir:

 • Rabbim! Sen önce seni seveni, sonrada beni sevmesini nasip et.Amin.
 • Allah’ım sen güller kadar güzel eyle sevgimi, varsa karşılığı kavuştur bizi, yoksa karşılığı sen kalbimden çıkarması nasip eyle! Amin.
 • Sen gönlümdeki kişiyi hakkıma hayırlı eyle. Ya da hakkımda hayırlı olanı gönlüme yar eyle! Amin.
 • Rabbim! Sen her şeyin en iyisini bilen en iyisini verensin. Sen sevdiğimi benim helalım, beni de onun helalı olmayı nasip etle! Amin.
 • Allah’ım sen bizi senden başkasına mecbur bırakma. Senden başkasına minnet ettirme. Amin.
 • Allah’ım öyle bir sevgi nasip etki bize öleceğimiz zaman bile ağzımızda hep senin adın olsun. Amin.
 • Rabbim! Yuvamıza bereket ver, ömrümüze saadet ver, rızkımızı helal eyle! Gönlümüzü iman aşkıyla doldur. Amin.
 • Ya Rabbim! Sen bizi iki cihanda da birbirimize hayırlı eyle. Bu dünyada da ahirette de birbirimize eş nasip eyle! Amin.

POPÜLER YAZILAR

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Muhabbet Esmaları ve Duaları

en-etkili-ask-buyusu
En kuvvetli aşk büyüsü yapılışı sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdığı büyü... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Duası Ritüeli ile Sevdiğine Kavuş

ask ritueli nasil yapilir
Aşk ritüelleri ve aşk duaları ilişkilerde ve evliliklerde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmaktadır.... Devamını oku

En Etkili Aşk Duası Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask duasi hangisidir
Aşık etme duaları sayesinde garantili bir şekilde karşılıksız aşklara çözümler bulunabilir. İstenilen aşk dualarının okunmasında dikkat... Devamını oku

Kadını Kendine Aşık Etme Duası

kadini kendine asik etme duasi
Kadınları aşık eden ve bağlayan duaların okunmasında her zaman dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz