Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Ayırma Büyüsü Ritüeli Nasıl Yapılır?

Ayırma büyüsü ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir, ne kadar sürede etkisini gösterir? Ayırma büyüsü zararları nelerdir? Gerçek ve ayrıntılı bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

 Ayırma Büyüsü Ritüeli Nasıl Yapılır?

Eşinizden veya sevgilinizden bir türlü ayrılamadığınız durumlarda ayırma büyüsü ritüellerine başvuruda bulunabilirsiniz. Ayırma büyüsü çeşitlerinden en etkilileri papaz ve nohutla yapılan ayırma büyüsü türleridir.

Etkili Ayırma Büyüsü Ritüeli

Aşağıda en etkili ayırma büyüsü ritüelinin nasıl yapıldığı detaylarıyla birlikte anlatılmaktadır:

 • Özellikle evliliğinizde veya ilişkinizde üçüncü kişinin araya girmesini istemiyorsanız ilk olarak Cuma günü yatsı namazını kıldıktan sonra eşinizle veya sevgilinizle aranıza giren kişinin ismini bir taşa yakıp göle atmanız gerekir.
 • Bu işlemden sonra 71 adet nohut alın ve bu nohutların üzerine nokta koyup bir kesenin içerisine koyun ve ağzını bağlayın.
 • Daha sonra üzerine Tebbet suresini okuyun.
 • Sabah namazından önce üçüncü kişinin adını 7 defa havaya ve 7 defa da toprağa söyleyip suyun üzerine üfleme yapınız.
 • En son olarak bir sonraki gün yatsı namazından sonra bir kağıda 3 tane üçgen çizin.
 • Üçgen çizdikten sonra üçgenlerin içerisine ilişkinize veya evliliğinize zarar veren üçüncü kişinin ismini yazın.
 • Bu kişinin sizden uzak olması için dualar ve niyetler ettikten sonra 10 gün içerisinde size zarar veren insan tamamen ortadan kaybolacaktır.

Karı-Kocayı Ayırma Büyüsü Ritüeli

Aşağıda evli çiftleri birbirinden ayırmak için etkili olan ritüelin yapım aşamaları tek tek anlatılmaktadır:

 • İlk olarak erkeğin veya kadının sağ ayağına giydiği ayakkabı alınır ve 3 gün saklanır.
 • 3 günün sonunda yatsı namazının kılınmasının ardından ayakkabının üzerine 360 defa “Ya Alim” ismi telaffuz edilmelidir.
 • Daha sonra ayakkabının üzerine 3 kez Cin suresi okunmalıdır.
 • Cin suresinin okunmasından sonra ayakkabının bir çalılığa asılarak 3 gün beklenmesi sağlanır.
 • 3 gün bekleme esnasında ayakkabının üzerine 3 kez “Ya Seyyid” ismi söylenir.
 • 3 günün geçmesinin ardından ayakkabı çalılıktan alınır ve kirli bir bezin içerisine koyulur.
 • Ardından ayakkabının üzerine 7 düğüm atılır ve “El firak vel firak, Gözden gönülden uzak, Sen icra eyle ya Hak, Yürüsün hükm-i Hallak, Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu” tılsımlı sözcüğü 3 defa okunur.
 • Bütün işlemlerin yapılmasından sonra ayakkabı evli çiftlerin evinin kapısına koyulur ve 1 hafta içerisinde karı koca arasında tartışmalar başlar.

Ayırma Büyüsü Ritüelinde Hangi Sözcükler Söylenir?

Aşağıda ayırma büyüsü ritüelinde kullanılan dualar sırasıyla verilmektedir:

 • Ayırma büyüsü ritüelinin yapımına başlandığında okunan ilk dua “Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem” dır.
 • Daha sonra yatsı namazının kılınmasının hemen ardından Fetih suresi okunur.
 • Fetih suresinin okunmasından sonra 312 defa “Ya Rakip” ismi söylenmelidir.

Ayırma Büyüsü Ritüelinde 9’lu Vefk

Aşağıda ayırma büyüsü ritüelinde yapılan 9’lu vefkin hazırlanma aşamaları en ince ayrıntısına kadar açıklanmaktadır:

 • 9’lu vefkin hazırlanması için ilk olarak Pazartesi günü kamer vaktinin ve dolunayın olduğu bir zamanın tercih edilmesi gerekir.
 • Daha sonra vefkin içerisine ayırmak istenen evli çiftler veya sevgililer hakkında bilgiler yazılır. Özellikle kişilerin adı, soyadı ve doğum tarihi gibi kişisel bilgiler yazılmalıdır.
 • Kişisel bilgilerin yazılmasından sonra vefk buhurla buhurlanmalıdır.
 • Ardından yazılan vefkin üzerine 41 defa Esmaül Hüsnalar ve ayetler okunmalıdır.
 • Hazırlanan vekfin evli çiftlerin veya sevgililerin evlerine koyulması durumunda 1 hafta içerisinde vefk etkisini gösterir ve çiftler arasında sorunlar oluşmaya başlar.

Ayrıca aşk büyüsü ritüeli bilgilerine de bakabilirsiniz.

Sevgilileri Ayırmak İçin Büyü Ritüeli

Aşağıda mutlu olan sevgilileri ayırmak için yapılan ritüelin hazırlama aşamaları adım adım sıralanmaktadır:

 • Öncelikle bir kağıda ayrılmasını istediğiniz kişilerin adını ve ayırma duasını yazmanız gerekir.
 • Daha sonra kağıt yakılır ve kül haline gelmesi sağlanır.
 • Oluşan küller ikiye ayrılır ve iki ayrılan küller farklı alanlara gömülmelidir.

Kağıda yazılması gereken dua şu şekildedir:

 • Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym.Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın.Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec’alellahü lehünne sebıla.Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma.İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim ve kanellahü alımen hakıma.

Eşi Akrabalardan Ayırma Ritüeli

Eşinizin akrabaları ile arasının açılması için aşağıda verilen duayı yemeğine 7 defa okuyup okunmuş yemeği hemen eşinize yedirmeniz gerekir. Bu ritüelin 40 gün boyunca aksatılmadan yapılması durumunda eşiniz ile akrabaları arasında anlaşmazlıklar meydana gelecektir. Yemeğin üzerine okunması gereken dua şu şekildedir:

 • Ve leysetit tevbetü lillezıne ya’melunes seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve lellezıne yemutune ve hüm küffar ülaike a’tedna lehüm azaben elıma.Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en terisün nisae kerha ve la ta’duluhünne li tezhebu bi ba’dı ma ateytümuhünne illa ey ye’tıne bi fahışetim mübeyyineh ve aşiruhünne bil ma’ruf fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey7ev ve yec’alellahü fıhi hayran kesıra.Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te’huzu minhü şey’a e te’huzunehu bühtanev ve ismem mübına.Ve keyfe te’huzunehu ve kad efda ba7duküm ila ba’dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza.Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla.Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda’neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahıyma.

İlişkisi Olan Erkekleri Kadınlardan Ayıran Büyü Ritüeli

Aşağıda ilişkisi olan erkeklerin başka kadınlara bakmasını engellemek için yapılması gereken ritüel yer almaktadır:

 • İlk olarak ayrılmasını istediğiniz erkeğin ve kadının bir adet resmini alın.
 • Daha sonra fotoğrafların üzerine 7 defa ayırma duasının okunması gerekir.
 • Ardından bir tane mum yakın ve mumun altına okunmuş fotoğrafları koyun.
 • Eriyen mumu ve fotoğrafları alın ve ortadan ikiye kesin.
 • En son olarak fotoğrafları tek tek farklı yerlere gömün.
 • Bu sayede ayırmak istediğiniz kişiler 1 hafta içinde ayrılacaktır.

Aşağıda fotoğrafların üzerine okunması gereken ayırma büyüsünün okunuşu verilmektedir:

 • Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba’di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef’a ferıdatem minellah innellahe kane alımen hakıma.Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba’di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım.

Kocayı Sevgilisinden Ayırma Ritüeli

Kocanızı metresinden ayırmak istemeniz durumunda aşağıda verilen adımları tek tek uygulamanız gerekir:

 • İlk olarak bir yumurta alın ve yumurtanın bir tarafına ayırma duasını yazın.
 • Daha sonra yumurtanın diğer kısmına ise eşinizin ve metresinin adını yazın.
 • İsimleri yazdıktan sonra yumurtayı gece yarısından sonra kırın ve toprağın altına gömün.
 • Bu sayede kocanız metresinden hemen ayrılır.

Aşağıda yumurtanın üzerine yazılması gereken ayırma duası yer alır:

 • Lir ricali nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune ve lin nisai nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune mimma kalle minhü evkesür nasıybem mefruda.Ve iza hadaral kısmete ülül kurba vel yetama vel mesakınü ferzükuhüm minhü ve kulu lehüm kavlem ma’rufa.Velyahşellezıne lev teraku min halfihim zürriyyeten dıafen hafu aleyhim felyettekullahe velyekulu kavlen sedıda.İnnellezıne ye’külune emvalel yetama zulmen innema ye’külune fı bütunihim nara ve seyaslevne seıyra.

Eski Sevgiliyi Yeni İlişkisinden Ayırma Ritüeli

Aşağıda eski sevgilinizin yeni ilişkisini bitirmek istemeniz durumunda yapmanız gereken ayırma ritüeli verilmektedir. Bu ritüelin yapım aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Öncelikle ayırma ritüelinin dolunay zamanında yapılması gerekir.
 • Bu zamanda eski sevgilinizin yeni aşkının fotoğrafını almanız gerekir.
 • Daha sonra 11 defa fotoğrafın üzerine ayırma duasını okuyun.
 • Duayı okuduktan sonra fotoğrafı yakın ve denize atın.
 • Bu vesile ile eski sevgilinizin yeni ilişkisi de 1 hafta içerisinde bitmiş olacaktır.

Aşağıda fotoğrafın üzerine okunacak etkili dua şu şekildedir:

 • Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham innellahe kane aleyküm rakıyba.Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habise bit tayyibi ve la te’külu emvalehüm ila emvaliküm innehu kane huben kebıra. Ve in hıftüm illa tuksitu fil yetama fenkihu ma tabe leküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba’ fe in hıftüm ella ta’dilu fe vahıdeten ev ma leleket eymanüküm zalike edna ella teulu. Ve antün nisae sadükatihinne nıhleh fe in tıbne leküm an şey’im minhü nefsen fe küluhü henıem merıa.Ve la tü’tüs süfehae emvalekümülletı cealellahü leküm kıyamev verzükuhüm fıha veksuhüm ve kulu lehüm kavlem ma’rufa. Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah fe in anestüm minhüm ruşden fedfeu ileyhim emvalehüm ve la te’küluha israfev ve bidaran ey yekberu ve men kane ğaniyyen felyesta’fif ve men kane fekıyran felye’kül bil ma’ruf fe iza defa’tüm ileyhim emvalehüm fe eşhidu aleyhim ve kefa billahi hasıba.

Evlileri Ayırmak İçin Büyü Ritüeli

Evli çiftleri ayırmak için aşağıda verilen duanın bir kağıda yazılarak karı kocanın evlerinin kapısına koyulması gerekir. Etkili olan dua şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim,
 • Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allahümme inni esabet ya kadümü ya daimü yasekde yeus yabudu ya semedü ya hayyümü ya kayyümü ya zel celali ve ikram fiin teccihan fevui hasilla hala ihake ilahu aleyni teveknül tüve hüverabbilazim.

Yorumlar (1 Yorum)

 1. Jemal 2 Mayıs 2020 00:34

  Hocam lütfen cevaplarinizi bekleyorum bana yardimci olun.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayrılık Büyüsü Nedir, Ayrılık Büyüleri Nasıl Yapılır?

ayrilik buyusunu kimler yapabilir
Ayrılık veya ayırma büyüsü, günümüzde en çok tercih edilen kara büyüler arasında yer almaktadır. Her ne... Devamını oku

Soğutma Büyüsü Nedir, Soğutma Büyüleri Nasıl Yapılır?

sogutma buyuleri nasil yapilir
Soğutma büyüsü yapılması amacı evli iki insanın arasının bozulmasını sağlamaktır. Soğutma büyüsü tehlikeli büyüler arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Evli Çiftlerin Arasını Bozmak için Yapılan Büyüler Nelerdir?

evli ciftlerin arasi nasil bozulur
Evli çiftlerin arasını bozmak ve onların boşanmalarını sağlamak amacı ile üçüncü kişiler tarafından yapılan kara büyüler... Devamını oku

Resimle Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır?

resimle ayirma buyusu
Resimle yapılan ayırma büyüsü doğru bir şekilde yapıldıktan sonra ayrılmasını istediğiniz evli çiftleri veya sevgilileri kısa... Devamını oku

Ayırma Büyüsü için Gerekli Malzemeler Nelerdir?

ayirma buyusu icin gerekli malzemeler
Ayırma büyüsünün yapılmasında birçok amaçlar ve sebepler bulunmaktadır.  Bu büyüyü genellikle ilişki içerisinde olup karşı taraftan... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz