Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Evli Çiftlerin Arasını Bozmak için Yapılan Büyüler Nelerdir?

Evli çiftlerin arasını bozmak için yapılan büyüler nelerdir? Evli çiftlerin arası nasıl bozulur? Ayrılık büyüsünü hangi hoca yapar? Ayrılık büyüsü ne kadar sürede etki eder? Gerçek bilgiler için yazımızı okuyunuz.

 Evli Çiftlerin Arasını Bozmak için Yapılan Büyüler Nelerdir?

Evli çiftlerin arasını bozmak ve onların boşanmalarını sağlamak amacı ile üçüncü kişiler tarafından yapılan kara büyüler vardır. Bu büyülerin sonucunda evli çiftler aralarında tartışmalar yaşar ve birbirlerinden ayrılma kararı alır. Böylece mutlu evlilikler sonsuza kadar bitmiş olur.

Kara Büyüler İle Evli Çiftleri Ayırma

Kara büyülerin bir başkası tarafından evli çiftlere yapılmasından sonra çiftler arasında kavga ve tartışmalar meydana gelir. Bunun sonucunda da geri dönüşü olmayan ayrılıklar yaşanır. Özellikle evli çiftlere kara büyülerin arasında en çok yapılan büyü soğutma büyüsüdür. Bu büyü sayesinde evli çiftler birbirlerinden nefret eder ve aralarındaki sevgi bağı tamamen yok olur. Böylece boşanma kararı alınır ve ayrılan çiftler büyüyü yapan kişiye bağlanarak ona gider.

Yapılan bu kara büyülerin bozulmasında her zaman işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir. Çünkü kara büyülerin etkisi bütün büyü türlerinden oldukça kuvvetlidir.

Evliliklerde Kocaları Soğutan Büyü

Evliliklerde başka kadınlar tarafından evli adamlara aşık olma durumları meydana gelebilir. Bu durumun sonucunda da aşık olan kadın evli adamı karısından ayırmak için soğutma büyüsü yapma yolunu dener. Bu büyünün işinde uzman medyumlar tarafından yapılmasından sonra erkekler eşlerinden bir anda soğumaya başlar ve onlarla cinsellik anlamında da ciddi derecede sorunlar yaşamaya başlar. Artık eşlerini arzulamak yerine büyüyü yapan kişiye aşık olur ve ona bağlanır. Bunun sonucunda evli olan adam evini ve karısını terk ederek aşık olduğu kadına gider. Soğutma büyüsü sayesinde böylece mutlu evlilikler bitmiş olur.

Evliliklerde Kadınları Soğutan Büyü

Bazı durumlarda erkekler eşlerinden ayrılmak ister. Çünkü artık evliliklerde sevgi ve saygı kalmamış olabilir. Fakat erkeklerin eşleri bu duruma sıcak bakmaz ve evliliklerini kurtarmak için devam etmek ister. Kocalar da karılarını kendilerinden soğutmak ve ayrılmalarını sağlamak amacı ile soğutma büyüsüne başvurur.

Bu büyü sayesinde kadınlar kocalarından aniden soğur ve ondan boşanmak ister. Bu vesile ile erkekler de istedikleri amaca ulaşarak artık mutsuz giden evliliklerine son verir.  Kadınlara soğutma büyüsünün yapılması için kesinlikle işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir. Bu sayede büyü kısa sürede ve etkili bir şekilde yapılarak sonuçlar gösterir.

Evli Çiftlere Yapılan Ayırma Büyüsünün Uygulanışı

Evli çiftlerin ayrılması için yapılan ayırma büyüsü oldukça kuvvetli etkiler göstermeye başlar. Bu büyünün doğru uzmanlar eşliğinde yapılmasından sonra mutlu giden evlilikler her zaman ayrılıklarla sonlanır. Ayırma büyüsünün yapılmasında her zaman kötü niyet yatar.  Aynı zamanda bu büyünün yapılmasında intikam ve kıskançlık duygusu da yer alır. Bu yüzden büyünün uygulanmasında şeytani varlıklardan da faydalanılır.

Bu büyünün evli çiftlere yapılmasının ardından çiftler arasında herhangi bir sebepten dolayı tartışma çıkar ve eşler arasında ayrılıklar meydana gelir. Bu sayede büyüyü yapan kişi amacına ulaşmış olur. Ayırma büyüsünün evli çiftlere yapılmasını isteyenler, işinde ehli olan medyumlara giderek mutlu giden evlilikleri bitirip evli çiftlerden istedikleri kişiyi kendilerine bağlayabilir.

Ayrıca eşlerin arasını düzeltmek için anında etkili aşk duası bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Evli Çiftlere Yapılan Ayırma Büyüsünü Bozma

Evli çiftlere yapılan ayırma büyüsünün etkisinin yok olması için muhakkak işinde uzman olan medyumlara gitmek gerekir. Çünkü bu büyünün yapımında cinlerin de çağrılmasından dolayı büyünün bozulması sadece uzman ve profesyonel medyumlar yapmaktadır. Büyünün bozulmasında medyum hocaları ilk olarak rabıta bakımı yaparak büyünün gerçekten yapılıp yapılmadığına bakar. Büyünün olması durumunda büyünün etkisini yok etmek için yeni bir büyü hazırlar.

Bunun dışında ayırma büyüsünün bozulmasında dualar ve ayetlerle hazırlanan vefkler de oldukça etkilidir. Bu vefklerin kıyafetlerde veya evde saklanması durumunda evli çiftlere yapılan ayırma büyüsünün etkisi hemen yok olur.

Aşağıda ayırma büyüsünün bozulmasında hazırlanan vefklerde yazılan dualar ve ayetler yer alır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın. Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun.
  • Yasin Suresi: Yâsîn, VeI Kur’ân-iI hakîm, İnneke IemineI mürseIîn, AIâ sırâtın müstakîm, TenzîIeI azîzirrahîm, Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn, Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn, İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn, Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn, Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn, innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm, İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn, Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn, İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn, KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn, KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn, Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn, KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm, KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn, Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn, İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn, Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn, Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn.
  • Ayetel Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
  • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
  • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Evli Çiftlere Yapılan Ayırma Büyüsünün Etkileri

Evli çiftlere yapılan ayırma büyüsünün doğru ritüellerle uygulanmasından sonra kısa sürede ve etkili bir şekilde belirtilerini göstermeye başlar. Bu büyünün yapılmasının hemen ardından evli çiftler arasında sorunlar meydana gelir. Herhangi bir sebepten dolayı birbirleriyle tartışmaya başlarlar ve büyük derecede kavgalar ortaya çıkar. Bu durumun sonucunda da evli çiftlerin birbirlerinden soğumaları meydana gelir.

Özellikle erkeklere yapılan ayırma büyüsü sonucunda erkekler evlerini terk ederek başka kadınlara gitme eğiliminde bulunur. Cinsel anlamda da eşinden soğur ve artık eşiyle yan yana kalmak istemez. Bu gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda muhakkak işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir. Böylece yapılan büyüler kısa sürede bozulur ve eşler eski mutluluklarına geri döner.

Evli Çiftleri Kavga Ettiren Büyü

Evli çiftlerin arasını bozmak isteyenler büyü yöntemine başvurur. Yapılan büyülerin sonucunda evli çiftler aniden kavga etmeye başlar ve birbirlerine karşı nefret duygusu içerisinde olur. Bunun sonucunda da boşanmalar meydana gelir.

Evli çiftlerin ayrılmasını etkili olan büyünün yapılması için evli çiftlerin fotoğraflarının üzerine toplamda 1378 defa “kale haza firaku beyni ve beynek” duası okunmalıdır. Bu duanın okunmasından sonra ayrılacak çiftler hakkında niyetlerin de edilmesi ile yapılan büyünün etkisi hemen kendini göstermeye başlar. Bunun sonucunda da evli çiftler birbirlerinden boşanma kararı alır.

Eşler Birbirinden Nasıl Soğutulur?

Eşleri birbirinden ayırmak için yapılan soğutma büyüsü her zaman kişiye özel olarak yapılır. Bu büyünün yapılmasında genellikle kötü niyetler yer alır. Soğutma büyüsü hem muska hem de vefk çalışmaları ile de yapılabilir.  Bu durum işinde uzman olan medyumun kararına kalmıştır.

Eşleri ayırmak için yapılan soğutma büyüsünün etkili olmasında hazırlanan vefkler önemli bir konuma sahiptir.  Bu vefklerin hazırlanması genellikle kumaşın veya kâğıdın üzerine Arapça ile Süryanice dilinde yazılan yazılarla ortaya çıkar. Bu sayede hazırlanan vefklerin 11 gün boyunca evde saklanması durumunda evli çiftler arasında tartışmalar ve kavgalar meydana gelir. Böylece evlilikler boşanma ile bitmiş olur.

Evli Çiftleri Ayırmak İçin Okunacak Dua

Evli çiftleri ayırmak için yapılan soğutma büyüsünün yanında aynı zamanda duaların da etkisi oldukça fazladır. Sevdiğiniz insanın evli olması durumunda onun evliliğinin bozulması için uzaktan da dualar okuyarak boşanmalarına vesile olabilirsiniz. Bu duaların içten ve samimi bir şekilde edilmesi sonucunda ayırmak istediğiniz evli çiftleri kolay bir şekilde ayırabilirsiniz. Bu duaların okunmasını muhakkak evli çiftlerin fotoğraflarının üzerine yapmanız gerekir.  Bunun sonucunda edilen duaların etkisi direkt olarak çiftlerin üzerine yansır ve kısa sürede ayrılmaları sağlanır.

Kimler Soğutma Büyüsü Yaptırabilir?

Soğutma büyüsünü herkes yaptırabilir. Özellikle evli insanlara karşı aşk duygusu yaşayan kişiler kıskançlık ve öfke duygusundan dolayı soğutma büyülerine başvuruda bulunur. Bu sayede aşık oldukları adamın veya kadının evliliklerini dağıtarak kendilerine gelmesine vesile olurlar.

Soğutma büyüsünün işinde uzman ve profesyonel olan medyumlara yaptırılmasından sonra evli çiftlerin arası tamamen bozulur ve boşanmalar meydana gelir. Bunun sonucunda da istediğiniz kişiyi eşinden ayırarak onların size gelmesine yardımcı olursunuz. Dileyen herkes işinde uzman olan medyumlara giderek soğutma büyüsünü istedikleri evli çiftlere doğru amaçlar ve niyetler doğrultusunda yaptırabilir.

POPÜLER YAZILAR

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Büyü Nasıl Yapılır?
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayrılık Büyüsü Nedir, Ayrılık Büyüleri Nasıl Yapılır?

ayrilik buyusunu kimler yapabilir
Ayrılık veya ayırma büyüsü, günümüzde en çok tercih edilen kara büyüler arasında yer almaktadır. Her ne... Devamını oku

Soğutma Büyüsü Nedir, Soğutma Büyüleri Nasıl Yapılır?

sogutma buyuleri nasil yapilir
Soğutma büyüsü yapılması amacı evli iki insanın arasının bozulmasını sağlamaktır. Soğutma büyüsü tehlikeli büyüler arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Resimle Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır?

resimle ayirma buyusu
Resimle yapılan ayırma büyüsü doğru bir şekilde yapıldıktan sonra ayrılmasını istediğiniz evli çiftleri veya sevgilileri kısa... Devamını oku

Ayırma Büyüsü için Gerekli Malzemeler Nelerdir?

ayirma buyusu icin gerekli malzemeler
Ayırma büyüsünün yapılmasında birçok amaçlar ve sebepler bulunmaktadır.  Bu büyüyü genellikle ilişki içerisinde olup karşı taraftan... Devamını oku

Ayırma Büyüsünün Yan Etkileri ve Belirtileri Nelerdir? 

ayirma buyusu nasil yapilir
Ayırma büyüsü, geçmişten günümüze kadar uygulanan kara büyülerin arasında yerini alır. Bu büyünün yapılması sonucunda mutlu... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz