Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Bereket Duası, Rızık, Kısmet, Şans ve Para Ritüeli

Bereket duası, rızık, kısmet, şans ve para ritüeli nedir, nasıl yapılır? Şans ve bereket ritüeli nasıl uygulanır? Ritüel hakkında gerçek ve detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Bereket Duası, Rızık, Kısmet, Şans ve Para Ritüeli

Bereket ve kısmet ritüelleri Şamanizm dönemine dayanmaktadır.  Bereket duası, rızık, kısmet, şans ve para için aşağıda yer alan uygulamalar yapılabilir:

 • On dokuz başak ritüeli yapılabilir.
 • Kristal suyu ile bereket ritüeli yapılabilir.
 • Bereket yastığı ritüeli yapılabilir.
 • Bereket kesesi ritüeli yapılabilir.

On Dokuz Başak Ritüeli

On dokuz tane başak yardımı ile yapılan ritüel için öncelikle 19 adet başak alınmalıdır. Ardından bu başaklar ip yardımı ile bağlanmalıdır. Daha sonra başakların ucundan kesilip cüzdana konulmalıdır. Kalan başaklar ev ya da ofiste 7 gün boyunca saklanmalıdır. 7 gün bittikten sonra başaklar alınıp dağıtılmalıdır.

Bereket Kesesi Ritüeli Nasıl Yapılır?

Bereket keseleri oluşturarak yapılan para ritüelinde aşağıda yer alan malzemeler kullanılmaktadır:

 • Kristalden yapılmış bir adet kase gerekmektedir.
 • Çörek otu gerekmektedir.
 • Ritüelde akik taşı kullanılmaktadır.
 • Pirinç gerekmektedir.
 • Ritüelde defne yaprağı kullanılmaktadır.
 • Bir miktar karanfil ve karabiber kullanılmakladır.
 • Bir adet mor renkte ip kullanılmaktadır.

Bir kase içerisine malzemeler konulmalıdır. Ardından bir adet ip alınmalıdır. Bu ipe 8 tane düğüm atılmalıdır. İp aynı zamanda kasenin içerisinde olmalıdır.  Saksı içerisinde bulunan çiçeğin yanında ipin ucu kesilerek dikilmelidir. Burada önemli olan nokta, çiçeğin solmamasıdır. Çiçek solmadığı ve canlı kaldığı sürece ritüeli uygulayanın hayatında para ve bereket olur.

Karınca Duası İle Eve Bereket Gelmesi

Bereket ve bolluk için karınca duası aşağıda yer almaktadır:

 • Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Duayı etmeden önce abdest alınmalıdır. 2 rekât hacet namazı da kılındıktan sonra dua edilebilir.

Evdeki Bereketi Arttıran Para Ritüeli

Para ve kazancın artmasını sağlayan ritüelin uygulanmasında aşağıda yer alan malzemeler kullanılmaktadır:

 • Bir adet mor renkte karton alınmalıdır.
 • Bir adet mor renkte mum kullanılmaktadır.
 • Bir bardağın içerisine su konulmalıdır.
 • İki adet kağıt gerekmektedir. Kağıtlardan ikisine de 520 sayısı yazılmalıdır.

Uygulamaya öncelikle mumun yakılması ile başlanmaktadır. Mum yanar vaziyetteyken el ile kalp şekli yapılmalıdır. Burada mor renkte güzel enerjinin ortaya çıktığı hayal edilmelidir.  Daha sonra Allah’tan hayırlı ve bereketli kazançların gelmesi için dua edilmelidir.  Bir bardak su alınarak içilmelidir. Ardından mumun söndürülmesi gerekmektedir.  Bu uygulama günün her saatinde yapılabilir. Uygulama ne kadar çok tekrar edilirse eve gelen bereket de o kadar fazla olur.

Hızlı Etki Eden Bereket Duası

Hemen para getiren bereket duası aşağıda yer almaktadır:

 • Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.
 • Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami. Enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu. Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu. Ve in kâne kâriben yessirhü. Ve in kâne kalîlen kessirhü. Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.
 • Elhakümüt tekasür. Hatta zürtümülmekabir. Kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemun. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn. Le teravünnelcehıym. Sümme leteravünneha aynelyakıyn. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym. Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.

Dua günün her saatinde yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, her bir paragrafın 41 defa okunmasıdır.  Duanın okunmasından kısa bir süre sonra beklenmedik yerlerden para gelmeye başlar. Borcu olanlar kısa bir süre içerisinde borçlarını öder.

Ayrıca her ortamda saygı, sevgi, ilgi görme ve çok beğenilme ritüelini inceleyebilirsiniz.

Para Ritüeli Uygulanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Maddi açıdan iyileşmek için yapılan ritüellerde önemli olan noktalardan bir tanesi, yapılan ritüelin kimseye söylenmemesidir. Birçok enerji inanışlarında istenen şeyin bir başkası ile paylaşılması o enerjinin azalmasına ya da yok olmasına sebep olmaktadır. Para ritüellerinde ele para geçtikten sonra başkası ile paylaşılmalıdır. Bunun yanı sıra ritüeller uygulanırken aşamalarında hata yapılmamalıdır ve o enerjinin gerçekten para ile geleceğine inanılmalıdır.

Aralık Ayında Yapılan Bereket Ritüeli

Yılın 12. ayında yapılan para ritüeli için ayın 12. günü seçilmelidir.  Bunun için 12 Aralıkta bir adet kağıt alınmalıdır. Ardından bu kağıda 12 dakika süresince istenilen para ve bereketli olaylar yazılmalıdır. Daha sonra bu yazılanlar üzerine düşünülmelidir. Yazılan olayların bir gün gerçekleşeceğine inanılmalıdır. Ardından gözler kapatılmalıdır ve “paranın gelmesine izin veriyorum” denmelidir. Bu şekilde para enerjisi çağrılmalıdır.  Dilekler dilendikten sonra insan kendi için teşekkür etmelidir. Bu aşama ile ritüel son bulmaktadır.

Sıkıntıdan Kurtaran Ve Şans Veren Dua

Darda olanlara şans verip hayatlarına bereket getiren dua şu şekildedir:

 • Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahiym. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Ve kul rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Kul rabbi enzilni münzelen mübaraken ve ente hayrul münzilin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel düa’. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah muhammedün rasulüllah. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürrriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel haşirin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbena efrığ aleyna hayran ve teveffena müslimin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Fe se yekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram* Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn.

Şans Getirme Ritüelinin Uygulanması

İnsanlara uğur getiren ritüellerden bir tanesi ada çayı ile yapılan ritüeldir. Bu uygulamada aşağıda yer alan malzemeler de kullanılmaktadır:

 • Ritüel için erkek kuvars kristali gerekmektedir.
 • Yeşil mum kullanılmaktadır.
 • Bir adet örtü kullanılmaktadır. Bu örtünün rengi de yeşil olmalıdır.

Ritüelin uygulanması için Jüpiter döneminde dolunay gerçekleşmesi gerekmektedir. Jüpiter gezegeneler arasında maddi açıdan bolluk ve bereket getiren bir gezegendir. İlk olarak mum yakılmalıdır. Mumun yaydığı yeşil ışık etrafında para ve şans dilenmelidir. Daha sonra kuvarsın içerisine adaçayı yağı koyulmalıdır. Ardından üzeri yeşil renkteki örtü ile kapatılmalıdır. Bu kap mumun yanına koyulmalıdır. Mumdan yayılan enerji ile kaptaki enerji birleşerek para enerjisi ortaya çıkmaktadır.

Ritüeli uygularken olacağına son derece inanılması gerekmektedir. İnançsızca yapılan uygulamalar etki etmemektedir. Bununla birlikte bu işlem 21 gün yapılmalıdır. 21 günün sonunda enerji ortaya çıkar ve insanlar beklemedikleri yerlerden para geldiğini görür. Sadece para değil, şans açısından da oldukça bereketli bir dönem başlar. Kısmetinin kapalı olduğuna inananlar bu uygulama ile kısmetlerini açalar.

Üzüm İle Şans Ritüeli

Üzüm yiyerek şans elde etmek isteyenler 12 tane üzüm yemelidir. Bu üzümlerin her biri aylara bölünmelidir. Diğer bir ifade ile belirtmek gerekirse, yılın her bir ayında bir adet üzüm yenmelidir. Bu ritüel dünyanın birçok ülkesinde denenmiş ve sonuçlar alınmış bir uygulamadır.

Ağaç Dikerek Şans Elde Etme

Şansını açmak için ağaç dikenler bu işlemlerini evlendikleri gün yapmalıdır. İsveç’te oldukça yaygın bir şekilde yapılan bir ritüeldir. Evlenen insanlar evlerinin önüne ağaç diker. Bu şekilde hem evlerine hem de iş hayatlarına bereketli günlerin geleceğine inanılır. Bununla birlikte ağaç büyüdükçe varsa çocuklarının hayatlarına da şans gelmiş olur. Özellikle meyve veren ağaçların daha çok bereket getirildiğine inanılır. Ağaçlar meyve verdikçe bu meyveler başkası ile paylaşılır ve daha kısmetli bir hayatın geleceğine inanılır.

Kırmızı Ve Beyaz İplerle Şans Ritüeli

Şansının açılacağına inanışta kırmızı ve beyaz ipler daha çok Trakya bölgesinde uygulanan bir ritüeldir. Baharın ilk gelişinin ardından insanlar bileklerine takmak için kırmızı ve beyaz renklerle bir bileklik yapar.  Bir adet beyaz bir adet kırmızı renkte ip alınır. Daha sonra ipler birbirinin üzerine doğru bağlanır. İşlem bileğin boyutuna göre uygulanmalıdır. Bileklik takıldıktan sonra leylek görene kadar çıkarılmaz. Leylek görenlerin kısmetinin açılacağına ve bereketli bir dönemin geleceğine inanılır. Bu ritüel ülkemiz dışında Balkan ülkelerinde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

Mavi Boncuk Ritüeli

Nazar boncuğu birçok gelenekte uğursuzlukları ve nazarı engeller ve şanslı dönemlerin yaşanmasını sağlar. Evlerde ve iş yerlerinde girişlerde mavi boncuk bulundurulduğunda o mekanın daha kısmetli ve bereketli olunacağına inanılır.  Bereket duası­, rızık, kısmet, şans ve para için aynı zamanda nazar duaları da edilebilir. Birçok takı firması mavi renkte ya da nazar boncuğu deseninde takılar da tasarlamaktadır. Bu takıların takılması ile de nazarın gideceği ve şansın geleceği inanışı yer alır.  Mavi boncuk ritüelinin temeli Şamanizm inanışında da yer almaktadır. Yeni doğmuş çocukların yakalarına da mavi boncuk takılır. Bu da aynı şekilde kötü gözlerin uzaklaşması içindir.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz