Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Berhetiyye Duası Nasıl Okunur? Havas Ve Esrarı 

Berhetiyye duası nasıl okunur? Berhetiyye duası ne zaman edilir, neden okunur, ne işe yarar? Berhettiye duası bilgilerini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Berhetiyye Duası Nasıl Okunur? Havas Ve Esrarı 

Berhetiyye duası zor durumlarda kalındığında Allah’tan yardım istemek amacıyla yapılan bir duadır. Dua aynı zamanda cin çağırma işlemlerinde de oldukça etkilidir.

Berhetiyye Duasının Okunması

Berhetiyye duasının okunuşu aşağıda şu şekilde yer alır

 • Azimetün min Allahü ve’r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim’es-selâm.
 • İlâ mülikil cinni ve’ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü’r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibudaveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiyeBi izzeti Berhetihîn Berhetihîn. Kerîrin Kerîrin. Tetlîhin Tetlîhin. Turânin Turânin. Mezcelin Mezcelin. Bezcelin Bezcelin. Terkâbin Terkâbin. Berheşin Berheşin. Galmeşin Galmeşin. Hutûrin Hutûrin. Kalnehûdin Kalnehûdin. Berşânin Barşânin. Kezhirin Kezhirin. Nemuşelhîn Nemuşelhîn. Berhayûlen Berhayûlen. Beşkeylahin Beşkeylahîn. Kâzmezîn Kâzmezîn. Engalelitin Engalelitîn. Kabâratin Kabâratin. Gayâhen Gâyahen. Keydehûlen Keydehûlen. Şemhâhirin Şemhâhirin. Şemhahirin Şemhahirin. Şemhahîrin Şemhahîrin. Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin. Beşârişin Beşârişin. Tunîşin Tunîşin. Şemhabarûhin Şemhabarûhin. Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin. Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim. Sübhane men leyse kemislihi şey’ün ve Hüve’s-Semiû’l-Basîr. Ve Bi Hakkı Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li’s-semavati vel ardi i’tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi’r-rabbil alemîn. Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune. Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale’r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz. İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil El Meliki Ve hâdimihi meleki Ve hüddami hazel vefk Bi hakkı (İstek)Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur’ül EnvâriHeyyen Heyyen. El-vâhen El-vâhen. E’l-acele El-acele. Es-sâate Es-sâate.

Berhetiyye Duası Okunurken Neye Dikkat Edilmeli?

Berhetiyye duasının edilmesinde önemli noktalardan bir tanesi duanın içten ve samimi bir şekilde yapılmasıdır. Allah’a dua ederken kalpte herhangi bir kötülük bulunmaması gerekir. Kalbi kötü olanların ettiği dualar kabul olmaz. Bununla birlikte düşüncelerde de herhangi bir şekilde kötülük bulunmaması gerekir. Ayrıca dua edilirken ısrarcı olunmalıdır. Dua kabul olmuyor düşüncesi ile edilmemelidir. Dua ediminde ne kadar ısrarcı davranılırsa, Allah elbet bir gün duanın kabulü hayırlısı ise duayı kabul edecektir.

Dua ederken düşüncelerin ve kalbin temiz olmasının yanında dua edilen yerin ve bedenin de temiz olması gerekir. Bu sebepten dolayı dua edilmeden önce abdest alınmalıdır. Mümkünse gusül abdesti veya normal abdest alınarak beden temizliği sağlanmalıdır. Bununla birlikte dua edilen odanın da temiz olması gerekir. Temizlikle birlikte dua edilen ortamın sessiz olması da gerekir. Dikkatleri dağıtan ortamlarda dua edilmek yerine daha sessiz sakin yerlerde dua edilmesi önerilir.

Ayrıca Berhetiye duasının fazileti yazımızı inceleyebilirsiniz.

Berhetiyye Duası Neden Okunur?

Berhetiyye duasının edilme sebeplerinden bir tanesi sahip olunan dertlerden kurtulmaktır.  Maddi ve manevi her türlü sıkıntı içerisinde olanlar bu duayı ederek kendilerine çıkış kapısı açılmasını dileyebilir. Duanın kabul olması ile birlikte maddi sıkıntı içerisinde olanlar bu maddi sıkıntıdan kurtulur. Beklemedikleri yerden para gelir. Evlerinde daha bereketli ve kazançlı günler yaşarlar.

Bununla birlikte manevi anlamda sıkıntı içerisinde olanlar da içinde bulundukları durumdan kurtulabilir. Duayı edenlerin içerisine huzur dolar ve yaşanılan zor günlerin geride kalındığı görülür. Bununla birlikte cin çağırma işlemlerinde de bu dua edilir. Bu şekilde cinler gelerek onlarla iletişime geçmek mümkün olur.

Berhetiyye Duası Ne Zaman Edilir?

Berhetiyye duası için belirli bir vakit bulunmaz. Fakat genel olarak sabah saatlerinde sabah ezanı okunduktan sonra ya da gece uyumadan önce edilen duaların kabul olma durumu daha fazladır. Bununla birlikte namazlardan sonra da dualar edilebilir. Aynı şekilde namazların ardından dua edilmesi o duanın kabul olması açısından avantaj sağlar. Bununla birlikte akla gelinen her an dua edilebilir. Dua etmenin belirli bir zamanı bulunmaz.

Berhetiyye Duası Ve Cin Suresi

Berhetiyye duası okunarak sıkıntıların giderilmesinin yanında cin çağırma işlemleri de yapılabilir. Bunun için bu duanın edilmesi ile birlikte arkasından Cin Suresi okunmalıdır. Bu şekilde cinlerle iletişim kurulabilir. Cin Suresi aşağıda şu şekilde yer alır.

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden. Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan. Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben. Ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb’asallahu ehaden. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben. Ve enna kunna nak’udu minha meka’ıde lissem’ı femen yestemi’ıl’ane yecid lehu şihahaben resaden. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl’ardı em erade bihim rabbuhum reşeden. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden. Ve enna zanenna en len nu’cizallahe fiyl’ardı ve len nu’cizehu hereben. Ve enna lema semi’nelhuda amenna bihi femen yu’min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan. Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden. Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben. Ve en levistekamu ‘alettariykati leeskaynahum maen ğadekan. Lineftinehum fiyhi ve men yu’rıd ‘an zikri rabbihi yeslukhu ‘azaben sa’aden. Ve ennelmesacide lillahi fela ted’u ma’allahi ehaden. Ve ennehu lemma kame ‘abdullahi yed’uhu kadu yekunune ‘aleyhi libeden. Kul innema ed’u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden. Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden. Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden. Hatta iza reev ma yu’adune feseya’lemune men ed’afu nasıren ve ekallu ‘adeden. Kul in edriy ekariybun ma tu’adune em yec’alu lehu rabbiy emeden. ‘Almulğaybi fela yuzhiru ‘ala ğaybihi ehaden. İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden. Liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey’in ‘adeden.

Berhetiyye Duası Zararlı Mı?

Berhetiyye duasının insanlar için güzel yanlarının olmasının yanı sıra dua edilirken dikkatli olunması gerekir. Dua diğer dualara göre etkisi daha kuvvetli olan bir duadır. Kötü niyetler için edilen dua, edenlere ve edilenlere olumsuz etkiler yaratır. Bununla birlikte cin çağırmada da bu dua okunduğu için Berhetiyye duasının zararları görülebilir. Cinler gelerek insanlara kötülük yapabilir. Bu şekilde huzursuzluklar ve maddi- manevi anlamda olumsuzluklar ile karşı karşıya gelinir.

Cinlerin insanlar üzerinde zararları kimi zaman zannedildiğinden daha fazla olabilir. Cinlerin iyi niyetli olanlarının yanında kötü niyetli olanları da vardır. Bu kötü niyetli cinlerden kurtulmak için gece uyumadan önce Felak ve Nas suresi okunmalıdır. Bununla birlikte evden çıkmadan önce de dışarıda yer alan kötü niyetlilerden kurtulmak için bu dualar edilebilir. Bu şekilde cin suresi ve dualar ile kötü durumların etkisinden kurtulmak mümkündür.

Berhetiyye  Duasında İsimler Ve Sayılar

Aşağıda Berhetiyye duasının edilmesinin ardından isimlerin kaç kere söylenmesi gerektiği ile ilgili bilgiler yer alır. Bu bilgiler şu şekildedir.

 • Berhetihîn ismi toplamda 662 defa telaffuz edilmelidir.
 • Kerîrin ismi toplamda 430 defa telaffuz edilmelidir.
 • Tetlîhin ismi toplamda 845 defa telaffuz edilmelidir.
 • Turânin ismi toplamda 266 defa telaffuz edilmelidir.
 • Mezcelin ismi toplamda 80 defa telaffuz edilmelidir.
 • Bezcelin ismi toplamda 42 defa telaffuz edilmelidir.
 • Terkâbin ismi toplamda 702 defa telaffuz edilmelidir.
 • Berheşin ismi toplamda 507 defa telaffuz edilmelidir.
 • Galmeşin ismi toplamda 1170 defa telaffuz edilmelidir.
 • Hutûrin ismi toplamda 825 defa telaffuz edilmelidir.
 • Kalnehûdin ismi toplamda 195 defa telaffuz edilmelidir.
 • Berşânin ismi toplamda 553 defa telaffuz edilmelidir.
 • Kezhirin ismi toplamda 935 defa telaffuz edilmelidir.
 • Nemuşelhîn ismi toplamda 1026 defa telaffuz edilmelidir.
 • Berhayûlen ismi toplamda 254 defa telaffuz edilmelidir.
 • Beşkeylahin ismi toplamda 962 defa telaffuz edilmelidir.
 • Kâzmezîn ismi toplamda 154 defa telaffuz edilmelidir.
 • Engalelitin ismi toplamda 1130 defa telaffuz edilmelidir.
 • Kabâratin ismi toplamda 703 defa telaffuz edilmelidir.
 • Gayâhen ismi toplamda 1117 defa telaffuz edilmelidir.
 • Keydehûlen ismi toplamda 76 defa telaffuz edilmelidir.
 • Şemhâhirin ismi toplamda 1146 defa telaffuz edilmelidir.
 • Şemhahirin ismi toplamda 1165 defa telaffuz edilmelidir.
 • Şemhahîrin ismi toplamda 561 defa telaffuz edilmelidir.
 • Bikehtahûnihin ismi toplamda 112 defa telaffuz edilmelidir.
 • Beşârişin ismi toplamda 803 defa telaffuz edilmelidir.
 • Tunîşin ismi toplamda 365 defa telaffuz edilmelidir.
 • Şemhabarûhin ismi toplamda 1750 defa telaffuz edilmelidir.

Yukarıda yer alan isimler okunurken doğru ve anlaşılır bir şekilde okunmalıdır. Bununla birlikte verilen sayılar da tam olarak okunmalıdır.

Berhetiyye Duası Ve Faziletleri

Berhettiyye duası her türlü derde deva olarak okunabilir. Berhetiyye duasını edenler, hayatlarındaki mucizenin farkına varır. Dua sonucunda işler yoluna girer ve bol kazançlar elde edilir. Bununla birlikte hastalık durumlarında da bu dua oldukça etkilidir. Şifası olmadığı sanılan hastalıklarda Berhetiyye duası edilerek iyileşme sürecine gidilir. Ayrıca psikolojik olarak rahatlama etkisi de bulunur. Bu sebepten dolayı duanın akla gelindiğinde okunarak her türlü dertten kurtulabilir.

Ayrıca yarasa büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Berhettiye Duası İle Celp Yapma

Berhettiye duası ile celp yapılmasında duanın okunması gerekir. Daha sonra bu dua edilerek ardından celp için aşağıda yer alan şu sözler söylenmelidir.

 • Aksemtü aleyküm ya hüddame hazihil ayetiş şerifeti ve esme_i berhetiyeen tekunu muavinine li bi celbi fülanete ila fülan. Ve ilkai mehabbeten şehveti ve aşki fülanete fi kalbe fülan münkadine ve bi hudurihi müsriine bi hakkilellezi kale lissemavati vel ardı itiya tavhan ev kerhen kaleta ateyna taiin. İn kanet illa sayhaten vahideten fe izahüm cemiun ledeyna muhdarun. Ve innehü le kasemün lev ta; lemune azim. Elvahan, elvahan, elvahan, Elacele, elacele, elacele, Es saate, essaate, essaate.

Yukarıda yer alan sözlerin söylenmesinin ardından celp işlemi tamamlanır.

Berhettiye Duasını Kimler Okuyabilir?

Berhettiye duasının edilmesinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Duayı herkes her yaşta kolay bir şekilde edebilir. Dilenilen konuda dua edilebilir. Ayrıca duanın Arapça okunuşunu bilmeyenler duayı Türkçe mealinden okuyabilir.  Bu şekilde okunmasında da herhangi bir sakınca bulunmaz.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz