Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Berhetiye Duasının Fazileti Azimeti ve Sırrı Nedir? 

Berhetiye duasının fazileti azimeti ve sırrı nedir? Terkabin isminin okunması sonucunda ne olur? Berhetiye duası neden önemli? Dua ile ilgili gerekli bilgilere yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

 Berhetiye Duasının Fazileti Azimeti ve Sırrı Nedir? 

Berhetiye duasının anlamına uygun bir şekilde okunması durumunda duayı okuyan kişilere, cinler hiçbir şekilde rahatsızlık veremez.  Duanın belli günlerde ve saatlerde okunması gerekir. Bunun dışında istenilen sayıda da okunması gerekir. Duanın usulüne uygun olarak okunmaması durumunda cinlerin musallat olma durumları vardır. Bunun için Berhetiye duasının anlamını ve faziletlerini iyi bir şekilde öğrenmek gerekir.

Berhetiye Duasının Anlamı

Berhetiye duası, her türlü kötülüklere ve cinlerin musallat olma durumlarına karşı okunması gereken duadır. Bu duanın gücü ve etkisi çok kuvvetlidir. Berhetiye duasının usulüne uygun bir şekilde okunması durumunda Allah herkesin yanında olur ve duayı okuyan kişilerin muradına ermesine yardımcı olur.

Berhetiye duasının okunmasına başlanmadan önce muhakkak gusül abdesti alınmalıdır. Daha sonra 2 rekat namaz kıldıktan sonra duayı hangi amaçla ve niyetle okuduğunuzu belli ederek duanın okuma aşamasını tamamlayabilirsiniz. İçten ve samimi bir şekilde okunan Berhetiye duası, her türlü şeytan ve cinlerin musallatından korunmak için etkili olur.

Yarasa büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Berhetiye Duasının Okunuşu

Berhetiye duasının adabına uygun bir şekilde okunması gerekir. Öncelikle duanın ne anlama geldiğini ve faziletlerinin neler olduğunu iyi bir şekilde öğrenmek gerekir. Bundan sonra duanın okunmasına geçmeden önce abdest alınmalı ve 2 rekât namaz kılınmalıdır. Aşağıda Berhetiye duasının okunuşu detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Azimetün min Allahü ve\’r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim\’es-selâm.
 • İlâ mülikil cinni ve\’ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain.
 • Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü\’r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye.
 • Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn.
 • Kerîrin Kerîrin.
 • Tetlîhin Tetlîhin.
 • Turânin Turânin.
 • Mezcelin Mezcelin.
 • Bezcelin Bezcelin.
 • Terkâbin Terkâbin.
 • Berheşin Berheşin.
 • Galmeşin Galmeşin.
 • Hutûrin Hutûrin.
 • Kalnehûdin Kalnehûdin.
 • Berşânin Barşânin.
 • Kezhirin Kezhirin.
 • Nemuşelhîn Nemuşelhîn.
 • Berhayûlen Berhayûlen.
 • Beşkeylahin Beşkeylahîn.
 • Kâzmezîn Kâzmezîn.
 • Engalelitin Engalelitîn.
 • Kabâratin Kabâratin.
 • Gayâhen Gâyahen.
 • Keydehûlen Keydehûlen.
 • Şemhâhirin Şemhâhirin.
 • Şemhahirin Şemhahirin.
 • Şemhahîrin Şemhahîrin.
 • Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin.
 • Beşârişin Beşârişin.
 • Tunîşin Tunîşin.
 • Şemhabarûhin Şemhabarûhin.
 • Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin.
 • Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim.
 • Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin.
 • Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim.
 • Sübhane men leyse kemislihi şey\’ün ve Hüve\’s-Semiû\’l-Basîr.
 • Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li\’s-semavati vel ardi i\’tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi\’r-rabbil alemîn.
 • Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune.
 • Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk.
 • Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale\’r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz.
 • İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmi.
 • El Meliki.
 • Ve hâdimihi meleki.
 • Ve hüddami hazel vefk.
 • Bi hakkı.
 • Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur\’ül Envâri.
 • Heyyen Heyyen.
 • El-vâhen El-vâhen.
 • E\’l-acele El-acele.
 • Es-sâate Es-sâate.

Berhetiye Duasında Geçen İsimler Kaç Defa Söylenir?

Berhetiye duasında telaffuz edilen isimlerin istenilen sayıda okunması gerekir. Çünkü, duanın kabul olmasında bu sayılar oldukça önemlidir. Bunun için Berhetiye duasını okunurken duanın içerisinde yer alan isimlerin aşağıda verilen sayıda okunması gerekir:

 • Berhetihin: 662
 • Keririn: 430
 • Tetlihin: 845
 • Turanin: 266
 • Mezcelin: 80
 • Bezcelin:42
 • Terkabin: 702
 • Berheşin: 507
 • Galmeşin: 1370
 • Huturin: 825
 • Kalnehudin: 195
 • Berşanin: 553
 • Kezhirin: 935
 • Nemuşelhin: 1026
 • Berhayulen: 254
 • Beşkeylahin: 962
 • Kazmezin: 154
 • Engalelitin: 1130
 • Kabaratin: 703
 • Gayahen: 1017
 • Keydehulen: 76
 • Şemhahirin: 1146
 • Bikehtahünihin: 112
 • Beşarişin: 803
 • Tunişin:365
 • Şemhabaruhin: 1750

Berhetiye Duası Neden Önemli?

Berhetiye duasının okunması sonucunda her türlü bela ve musibetlerden kurtulmuş olunur. Bunun yanı sıra bu duayı okuyanlar her zaman cinlerin ve şeytanların rahatsız etmelerine maruz kalmaz. Yani bu duaya cinler ve şeytanlar hiçbir şekilde karşı gelemez. Duanın etkisi oldukça kuvvetlidir. Okunduktan hemen sonra Allah bütün herkesin dualarını kabul eder. Duanın okunmasında önemli olan şey, içten ve samimi bir şekilde niyetlerin edilmesidir. Niyetlerin doğru amaçlar doğrultusunda edilmesi ile duanın kabul olması hemen gerçekleşir. Bunun için kötülüklerden korunmak isteyenler, duayı usulüne uygun bir şekilde abdest alarak okuyabilir.

Berhetiyyin İsmi Ne Anlama Gelir?

Berhetiyyin isminin dua esnasında istenilen sayıda okunması durumunda birçok yarar elde edilir. Örneğin; bu ismin 49 defa beyaz tabağa yazılması durumunda doğum esnasında çok zorlanan kadınlar doğumlarını kolay bir şekilde yapabilir. Bununla birlikte bu ismin günde düzenli bir şekilde 100 kere okunması durumunda ise maddi anlamda zorluk çekenlerin evlerine bolluk ve bereket gelir. Bunun yanı sıra Berhetiyyin isminin sağ elin içerisine 7 defa yazılması durumunda kişilerin zekâları çok güçlü bir şekilde çalışmaya başlar.

Keririn Ne Anlam İfade Eder?

Keririn isminin de her gün istenilen sayıda yazılması veya okunması durumunda birçok faydalar görülmeye başlanır. Örneğin; bu ismin her gün 100 defa okunması durumunda cinlerin musallat olması tamamen ortadan kalkar. Bununla birlikte bu ismin 21 defa değerli eşyaların üzerine yazılması durumunda o eşyaların hiçbir şekilde çalınma gibi durumu olmaz.

Bunun dışında beyaz bir tabağa 17 defa Keririn isminin yazılıp tabağın yıkandığı su ile 3 gün boyunca yüzünü yıkayan kişilere Allah her zaman sağlık ve şifa verir. Bunun yanı sıra bu ismin bir yiyeceğin üzerine 2 defa yazılıp evli çiftlerin eşlerine yedirmesi durumunda aralarındaki sevgi ve muhabbet bağları daha da artar.

Tetlihin İsminin Önemi

Tetlihin isminin temiz ve yeni bir tahta üzerine 13 defa yazılıp iletişimin ve bereketliliğin olmadığı yere koyulması durumunda evin içinde meydana gelen olumsuz durumlar tamamen ortadan kalkar ve eve her zaman bereket gelir. Bunun dışında bu ismin her gün düzenli bir şekilde toplamda 70 kere okunması sonucunda bu ismi okuyan kişi geri kalan hayatını ölene kadar zengin bir şekilde yaşamaya başlar. Bu yüzden bu yararlardan faydalanmak isteyen herkes,  her gün düzenli bir şekilde istenilen sayıda Tetlihin ismini dualarında geçirmeleri gerekir.

Turanin İsminin Yararları

Turanin isminin her gün düzenli bir şekilde 1000 defa okunması durumunda düşmanlardan ve kötülüklerden tamamen kurtulmuş ve uzaklaşmış olunur. Bununla birlikte bir beyaz kâğıda 2 defa bu ismin yazılması durumunda yapılan büyünün etkisi hemen ortadan kaybolur ve bu ismi düzenli bir şekilde istenilen sayıda okuyan kişilere hiçbir şekilde büyü yapılamaz. Yapılsa bile büyü etkisini göstermez ve tutmaz. Bu yüzden büyüden ve sihirden kurtulmak veya korunmak isteyenler, Turanin ismini her gün telaffuz etmelidir.

Mezcelin İsminin Tanımı

Mezcelin isminin her gün 50 defa okunup tövbe edilmesi durumunda Allah herkesin günahlarını affeder ve herkes günahlarını temizlemeden bu dünyadan ahirete gitmez.  Bunun dışında beyaz bir tabağa bu ismin 7 defa yazılması durumunda özellikle kadınların bütün istekleri ve dilekleri hemen kabul olur. Bu yüzden bu ismin fazileti oldukça önem arz eder.

Wicca büyüsü nedir, nasıl yapılır? Merak ediyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz.

Bezcelin Ne İfade Eder?

Bezcelin isminin de önemi oldukça büyüktür. Özellikle bu ismin her Perşembe güneşin doğuşundan önce kırmızı bir kâğıda yazılması sonucunda edilen bütün dualar ve niyetler Allah tarafından kısa sürede kabul olur. Önemli olan tek şey,  ismin içten ve samimi bir şekilde telaffuz edilmesidir. Bu sayede bütün dilekler gerçeğe dönüşür ve herkes muradına ermiş olur.

Terkabin İsminin Okunması Sonucunda Ne Olur?

Terkabin isminin her Cuma günü beyaz bir kâğıda “Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka” ayeti ile beraber yazılıp çalışılan yerin kapısının önüne asılması durumunda her zaman işler rast gider ve daha çok kazançlar elde edilir. Bu yüzden bolluk ve bereketin gelmesi için bu ismin bir kâğıda yazılıp işyerinin kapısına asılması oldukça önemlidir.

Berhetiye Duasından Önce Okunacak Etkili Dua

Berhetiye duasının okunmasından önce her türlü kaza ve kötülüklerden korunmak için okunması gereken etkili bir dua vardır. Bu duanın okunmasından hemen sonra Berhetiye duasının da okunması ile edilen duaların ve niyetlerin hepsi kabul olur. Aşağıda Berhetiye duasından önce okunacak etkili dua detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi\’tü enzeltehû fî kitâbik.

Yukarıda verilen dua iki kısımdan oluşur.  Bu duaların eksiksiz bir şekilde baştan sona doğru okunması sonucunda karşılaşılacak her türlü bela ve kötülüklerden uzak durulmuş ve korunmuş olunur.

POPÜLER YAZILAR

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz