Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Büyü Bozmak İçin Ne Yapılır? Büyü Bozma Ayetleri Ve Duaları

Büyü bozmak için neler yapılır, okunması gereken dualar nelerdir? Büyüyü kimler bozabilir? Büyü fark edilirse ne yapmalı? Büyü ile ilgili detaylar yazımız içerisindedir.

 Büyü Bozmak İçin Ne Yapılır? Büyü Bozma Ayetleri Ve Duaları

Yapılan büyülerden korunmak ya da büyülerin bozulması için Kuran-ı Kerim’de yer alan dualar ve ayetler büyülerin etkisini ortadan kaldırır. Bu duaların büyünün yapılmadan önce edilmesi durumunda büyünün etki etmesi zordur. Özellikle istenilen duaların veya  ayetlerin her gün düzenli bir şekilde okunması  sonucunda  hiçbir şekilde büyü tutmaz  ve cinler musallat olamaz.

Bakara Suresi İle Büyü Bozma

Bakara Suresi ile büyü bozma gerçekleşebilir. Bakara suresini okuyanlardan büyünün etkisi hemen yok olur. Allah’a içten bir şekilde yapılan bu dua ile büyülerden korunmak da mümkündür. Aşağıda dua şu şekilde yer alır:

 • Elif lam mim,
 • Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn,
 • Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun,
 • Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun,
 • Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun,
 • ilahüküm ilahüv vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahıym,
 • İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun,
 • Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym,
 • La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha vallahü semıun alım,
 • Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat ülaike ashabün nar hüm fıha halidun,
 • Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih la nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr,
 • La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih va’fü anna vağfir lena verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.

Yukarıda verilen Bakara suresinin ayetlerinin  düzenli bir şekilde sabah ve akşam okunması durumunda yapılan bütün büyülerin etkisi üzerinizden uzaklaşır ve her zaman büyüye karşı korunmuş olursunuz.

Ayrıca ledün ilmi nedir? Yazımızı inceleyebilirsiniz.

Büyü Nasıl Fark Edilir?

İnsanların kendilerine yapılan büyülerin fak edilmesi davranışsal olarak değişiklerin olması ile mümkündür. Örneğin yaşamında sakin bir yapıya sahip olan birisi, büyüden sonra inanılmaz derecede gergin ve sinirli bir hal alır. Bununla birlikte birinden hoşlanmayan kişi yapılan büyünün etkisi ile hoşlanmadığı insanı sevmeye başlar. Eğer birinden nefret ediyorsa, ona aşık olur. Özellikle bağlanma büyülerinde büyüler kuvvetli ve çabuk etki gösterdiği için belirtiler ve etkiler gözle görülür bir şekilde fark edilebilir.

Büyü Bozmada Etkili Sözler

Büyü bozmak için dua edilmesinin ardından aşağıda yer alan sözlerin de söylenmesi ile birlikte büyü bozma işlemi daha da kuvvetlenir. Bu sözler şu şekildedir:

 • İlahi Felak Suresinin hatırı için ve okumuş olduğum besmelenin yüzü suyu hürmetine, bana veya çevremdeki insanlara yapılan bütün kötü enerjileri iptal edip hükümsüz hale getir, bizi masum insanların kervanına ilhak eyle ve şimdiye kadar sana müracaat eden bütün masum insanların faziletiyle bizi donat. Merhametinin sonsuzluğuna iltica ediyoruz ve Felak Suresinin 3. ayetine sığınarak senden en güzel şekilde yardım umuyoruz, bizi rahmetin ve şefkatin ile donattığın kulların kervanına katarak bize merhametini yoldaş eyle ve bizi bütün kötülüklerden muhafaza eyleyip güzellikler ile ihsanlarda bulun, amin.

Yukarıda verilen sözlerin dua edilmesinden hemen sonra okunması durumunda büyünün bozulması daha kolay bir şekilde gerçekleşmiş olur. Bunun sonucunda büyünün etkisinde kalanlar, dualarla birlikte verilen sözü okuyarak büyünün etkisini yok edebilir.

Felak Suresi İle Büyüden Korunma

Felak Suresi okunduğu zaman büyüler etki etmez. Aşağıda duanın okunuşu şu şekilde yer alır:

 • Kul, euzu birabbil felâk,
 • min şerri ma hâlak,
 • ve min şerri gasikin iza vakab,
 • ve min şerrin neffasâti fil ukad,
 • ve min şerri hâsidin iza hased.

Yukarıda verilen Felak suresinin her gün sabah ve akşam okunması durumunda yapılan büyü etkisini büyünün yapıldığı kişiden hemen uzaklaştırır ve  bu sureyi okuyanlara bir daha hiçbir şekilde herhangi bir büyü yapılamaz.

Nas Suresi İle Büyüden Korunma

Nas Suresi ile büyüden korunmak için akşamları uyumadan önce ya da gündüz evden çıkmadan önce aşağıda verilen dua okunmalıdır. Bu dua şu şekildedir:

 • Kul, euzu birabbin nâs,
 • melikin nâs,
 • ilâhin nâs,
 • min şerril vasvasil hannas,
 • ellezi yuvesvisu fi sudûrin nâs,
 • minel cinneti ven nâs.

Büyünün Etkisinin Kendiliğinden Kaybolması Nasıl Olur?

Büyünün etkisinin herhangi bir şey yapmadan kaybolması doğa olaylarında mümkündür. Yangın, deprem ve sel gibi doğada kendiliğinden olan afetlerde büyü bozulur. Bununla birlikte doğum anında da büyünün etkisi ortadan kalkar. Bazı zamanlarda doğa olayları dışında da büyü kendiliğinden etkisini kaybeder. Bu olaylardan bir tanesi felçlik durumudur. Felç geçiren insana yapılan büyü kendiliğinden yok olur.

Büyünün kendiliğinden yok olmasının ardından herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaz. Büyünün etkisinden dolayı oluşan davranışlar da yapılmamaya başlanır. Böylece büyü tamamen etkisini yitirir.

Kötü İnsanlardan Ve Büyüden Korunma Duası

Aşağıda her türlü kötülüklerden korunmak için yapılabilecek dua yer alır. Bu dua şu şekildedir:

 • Allah’ım yaradılışımı güzel takdir ettiğin gibi, ahlakımı da güzel eyle.
 • Kulağımdan ve gözümden beni ölünceye kadar faydalandır. Dinimde ve bedenimde bana sağlık ve güvenlik ver. Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et.
 • Allah’ım bana öğrettiğinden beni faydalandır. Fayda verecek bilgiyi bana öğret ve ilmimi arttır.Fayda vermeyen ilimden, korku duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, insanı maddi ve manevi huzursuzluğa düşüren açlıktan, hıyanetten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan, sıkıntılı yaşlılıktan. Sana sığınırım.
 • Allah’ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınıyorum. Senden, kurtuluşu, yasaklardan uzak durmayı, tok gözlülüğü istiyorum.
 • Allah’ım gücümün tükenişini, çaremin bitişini ve insanların gözünde değersiz görülüşümü yalnız sana şikâyet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kime havale ediyorsun? Beni bütün kabalığıyla karşılayacak bir düşmanıma mı, yoksa işimi elime verdiğim bir yakınıma mı? Sen bana kızgın olmadıktan sonra başkasının düşmanlığına hiç önem vermem. Allah’ım sen razı oluncaya kadar senin rızanı dilemeye devam edeceğim.
 • Allah’ım, senden iffetli yaşamayı; dünyam, dinim, aile fertlerim ve malım hakkında sağlığı ve güvenliği istiyorum. Eksiklerimi ört, korkumu güvenliğe çevir. Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek günah ve felaketlere karşı beni koru.
 • Allah’ım, her zorluğu kolaylaştırmakla bana lütufta bulun. İki hükmünden en hayırlısını benim için tercih et. Benim için takdir ettiğini hayırlı eyle. Öyle ki geciktirdiğin şeyin acele gelmesini, acele getirdiğinin de gecikmesini istemeyeyim. Senden doğru yolda kararlılığı istiyorum. Verdiklerine şükretmeyi istiyorum. Doğru bir dil selim bir kalp istiyorum.
 • Allah’ım beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle. Kalbimi iki yüzlülükten, eylemlerimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü vefasızlıktan temizle. Şüphesiz Sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin.
 • Allah’ım, bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bize dini musibet verme. Dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma. Bizi, bize acımayanların saldırılarına teslim etme.
 • Allah’ım, yalnız sana teslim oldum. Yalnız sana inandım. Yalnız sana güvendim. Yüzümü yalnız sana çevirdim. Bana sevgini ve sevgisi senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et.
 • Allah’ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, kalp katılığından, gafletten, başkasına yük olmaktan, miskinlikten sana sığınıyorum. Fakirlikten, inkârcılıktan, nankörlükten, günahkârlıktan, gerçeğe ters düşmekten, ikiyüzlülükten, işitsinler diye iş yapmaktan sana sığınırım.
 • Allah’ım, hoşnutken de, öfkeli iken de, içten ve samimi söz söylemeyi senden diliyorum. Fakirlikte de, zenginlikte de, iktisatlı olmayı senden diliyorum.

Kurşun dökmek nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Ayet El Kürsi İle Büyüden Korunma

Ayet el Kürsinin büyüden korunmak için okunması durumunda büyü yapanların büyüleri tutmaz. Aşağıda bu dua şu şekilde yer alır:

 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
 • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
 • ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
 • velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
 • velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Yukarıda verilen Ayet el Kürsi, her türlü bela ve kötülüklerden korunmak veya  kurtulmak için çok   etkili olan  bir suredir. Bunun için Ayet el Kürsinin her zaman evden çıkmadan önce okunması gerekir.

Büyü Fark Edilirse Ne Yapılmalı?

Büyünün fark edilmesinin ardından büyünün direkt olarak suya atılması gerekir. Su büyünün negatif enerjisini alarak onun etkisiz olmasına yardımcı olur Büyünün suya atılmasından önce büyüden korumak için edilecek dualar edilmelidir. Duaların samimi ve içten bir şekilde okunması gerekir. Duaların edilmesinin ardından büyü suya bırakılarak etkisinden kurtulmuş olunur.

Büyüden Korunmak İçin Nasıl Dua Edilmeli?

Büyünün etkisinden korunmak için duaların içten ve samimi bir şekilde yapılması gerekir. Bununla birlikte dua etmeden önce muhakkak abdest alınmalıdır. Bedenin ve zihnin temiz bir şekilde olması duanın kabul edilmesinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca dua edenin olabildiğince temiz zihinde ve ruhta olması gerekir. Çünkü Allah iyilik ile uğraşanların yanında yer alıp onların dualarını kabul eder.  Bu yüzden her zaman kalbimizi  temiz tutarak insanlara yardımda bulunmalıyız.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Uzaktan Yapılan Büyü Nasıl Anlaşılır, Büyü Nasıl Çözülür?

Uzak mesafeli icra edilen büyünün anlaşılması ve bozulması, büyünün etkilerinden şüphe eden kişilerin en çok merak... Devamını oku

Kendimize Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız? Üzerimde Büyü var mı?

Buyu-yapıldıgını-anlamak
Birinin bize büyü yapıp yapmadığı anlamak için birtakım belirtilere dikkat etmek ve özellikle manevi ilimler konusunda... Devamını oku

Büyü Bozulurken Fiziksel ve Ruhsal Hissedilenler ve Yaşananlar

buyu nasil bozulur
Büyünün bozulması sırasında fiziki ve ruhsal açıdan hissedilenler, pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Garantili Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

garantili medyum hoca var mi
Medyumların güvenilir olup olmadıkları konusunda dikkatli olunması gerekir. Güvenilir olmayan medyumlara herhangi bir şekilde büyü yaptırılmamalıdır.... Devamını oku

Soğukluk İçin Yapılan Büyü Nasıl Bozulur?  

sogukluk icin yapilan buyu nasil bozulur
Çiftler arasında soğukluğa sebep olan büyüler dua ile ya da büyü bozma işlemleri ile bozulabilir. Büyünün... Devamını oku

Nazar ve Büyü Bozma Ayetleri Nelerdir, Duası Nasıl Yapılır?

nazar ve buyu nasil bozulur
Nazar ve büyünün bozulmasında ayet  ve  duaların  okunması gerekr.  Duaların ve  ayetlerin okunması sonucunda nazardan ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz