Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Çok Etkili Deli Gibi Aşık Etme Duası 

Çok etkili aşık etme duası hangisidir, nasıl okunur? Aşık etme duası ne kadar sürede etkisini gösterir? Aşık etme ile ilgili ayrıntılara yazımız içerisinden ulaşabilirsiniz.

 Çok Etkili Deli Gibi Aşık Etme Duası 

Deli gibi aşık eden aşık etme duasının istenilen şartlar altında okunması durumunda duanın kabul olması hemen meydana gelir. Bu duanın okunmasından sonra yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde dua etkisini hemen göstermeye başlar. Böylece dilediğiniz insanın size aşık olmasını ve bağlanmasını sağlamış olursunuz.

Deli Gibi Aşık Eden Sözler

Deli gibi aşık etme duasının okunması esnasında bazı tılsımlı sözlerin söylenmesi gerekir. Bu sözler söylendikten sonra size aşık olmasını istediğiniz kişi için etiğiniz dualar daha etkili ve kısa zamanda sonuçlarını göstermeye başlar. Özellikle deli gibi aşık eden duanın okunması esnasında iyi niyetlerin edilmesinin ardından Kıyamet suresinin 3. ayeti okunmalıdır. Bu ayetin okunmaması durumunda dua etkisini hiçbir şekilde gösteremez. Bunun için aşk duasını okuduktan hemen sonra Kıyamet suresinin 3.ayetini de muhakkak okumalısınız.

Deli Gibi Aşık Etme Duasının Kabul Olması

Deli gibi aşık etme duasının kabul olmasında uyulması gereken şartlar vardır. Bu şartlara uyum sağlandıktan sonra kısa sürede edilen dua kabul olur ve sevdiğiniz insanın yanınızda olmasını sağlayabilirsiniz. Deli gibi aşık etme duasının kabul olması için duanın muhakkak abdestli bir şekilde okunması gerekir. Bununla birlikte duanın her zaman içten ve samimi bir şekilde okunması durumunda da dua hemen kabul olur. Aynı zamanda duanın okunduğu yer de çok temiz olmalıdır. Böylece bütün koşullara uyum sağlandıktan sonra duanın kabul olması meydana gelir.

7 Günde Deli Gibi Aşık Eden Dua

Deli gibi aşık etme duasının istenilen şekillerde ve zamanlarda okunması durumunda duanın kabul olma süresi 7 gün içerisine meydana gelir. Bu sayede 1 hafta içerisinde platonik olarak aşk beslediğiniz kişinin size deliler gibi bağlandığını ve aşık olduğunu görmüş olursunuz. Bu duanın 7 gün içerisinde kabul olması için Allah’a gönülden inanarak dua etmeniz gerekir. Bu sayede duaların kalpten okunması ve iyi niyetler doğrultusunda edilmesi sonucunda bütün dilekler Allah huzurunda kabul olur.

Deli Gibi Aşık Etme Duasında Ne Kullanılır?

Deli gibi aşık etme duasında kullanılan malzemeler vardır. Bu malzemelerin eksiksiz bir şekilde kullanılmasından sonra duanın etki etmesi kolay bir şekilde meydana gelir. Deli gibi aşık etme duasının okunması için sıcak bir bardak sütün alınması gerekir. Sıcak süt alındıktan sonra sütün içerisine dualar ve tılsımlı sözcükler okunur. Bunun sonucunda da sütün içilmesinden sonra duanın etkisi kendini göstermeye başlar.

Deli Gibi Aşık Etme Duasının Okunuşu

Deli gibi aşık etme duasının okunmasına geçmeden önce ilk olarak sessiz bir odaya geçip kıbleye dönecek şekilde yere oturunuz. Daha sonra sıcak sütü alarak sütün üzerine aşağıda verilen tılsımlı sözcükleri okuyunuz:

 • “İlahi, besmele-i şerifin hatırı için kalbimdeki samimi niyeti ve ruhumdaki aşk acısının meydana getirmiş olduğu içtenliği esas alarak bana ruhumun rahatlaması ve huzur bulması için aşık etme duasının gerçekliğini nasip eyle, bana karşı tarafı en güzel şekilde elde etmek ve onun sevgisine ve muhabbetine nail olabilmek için yapmam gereken en güzel duanın kabulünü göstererek beni bahtiyarlık ve saadet içerisinde yaşat. Sevda ve sevgi, muhabbet ve aşk senin kontrolünde ve denetiminde olduğu için bizi bahtiyar kıl Allah’ım, amin.”

Yukarıda verilen tılsımlı sözcüğün okunmasının hemen ardından 7 defa Kıyamet suresinin 3. ayetini de okumanız gerekir. Ayeti okuduktan sonra sütün soğumasını beklemelisiniz. Süt soğuduktan sonra sütü 7 yudumda bitirerek duanın etkisinin gösterilmesine vesile olabilirsiniz. Bu sayede kısa sürede karşınızdaki insanı kendinize deli gibi aşık edebilirsiniz.

Ayrıca 24 saatte hızlı aşk duası bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Kısa Sürede Nasıl Deli Gibi Aşık Edilir?

Kısa sürede karşınızdaki insanın size aşık olmasını istiyorsanız, 3 günde etkisini gösteren aşık etme duasını okumanız gerekir. Bu duanın okunmasına geçmeden önce ilk olarak gusül abdesti alınarak 4 rekat namaz kılınmalıdır. Daha sonra aşağıda verilen deli gibi aşık etme duasının içten ve samimi bir şekilde okunması gerekir. Bu dua şu şekildedir:

 • Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr.

Sevgiliyi Deli Gibi Aşık Etmek

Sevgilinizin size eskisinden daha çok bağlanmasını istiyorsanız, okunması gereken dualar vardır. Bu duaların istenilen şartlar doğrultusunda okunması durumunda sevgiliniz size eskisinden daha çok bağlanır ve sürekli sizinle birlikte olmak ister. Aşağıda sevgiliyi bağlamak için okunması gereken deli gibi aşık etme duası detaylı bir şekilde yer alır:

 • Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Deli Gibi Aşık Etme Duasında Önemli Noktalar

Deli gibi aşık etme duasının kabul olması için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.  Özellikle duanın okunması sırasında içten ve samimi bir şekilde Allah’a yönelerek yardım istemek gerekir. Bunun dışında deli gibi aşık etme duasının okunmasının ardından şükür namazının da kılınması gerekir. Bütün bunların dışında hiçbir şekilde büyü ve harama bulaşmamak da duaların kabul olmasında çok önemli faktörlerdir. Edilen duaların kabul olması için her zaman kalbin temiz tutulması gerekir. Bu sayede dualarınız kabul  edilir ve sevdiğiniz insana kavuşmuş olursunuz.

Deli Gibi Aşık Etme Duasını Okumadan Önceki Süreç

Deli gibi aşık etme duasının okunmasına geçmeden önce ön hazırlıkların yapılması gerekir. Aşağıda bu ön hazırlıkların nasıl yapılması gerektiği ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır:

 • İlk olarak abdest alınmalıdır.
 • Daha sonra sabah veya akşam bu duanın okunması sağlanmalıdır.
 • Duanın okunması esnasında iyi niyetlerin ve dileklerin sesli bir şekilde söylenmesi gerekir.
 • Ardından Allah’ın adlarından olan Vehhab, Rezzak, Kadir, Vasi, Reşid isimleri telaffuz edilmelidir.
 • Daha sonra Fatiha ve İhlas sureleri okunmalıdır.
 • En son olarak da ““Allah’ım hayırlısı ise sevdiğimi bana nasip eyle” sözü söylenerek duanın okunması tamamlanmalıdır.

Yukarıda verilen adımların eksiksiz bir şekilde uygulanmasından sonra deli gibi aşık etme duasının okunmasının hemen ardından 7 gün içerisinde sevdiğiniz insanın size köpekler gibi aşık olduğunu ve sizinle yan yana olmak için planlar yaptığını fark edeceksiniz.

Deli Gibi Aşık Eden En Etkili Dua

Deli gibi aşık eden dualarının arasında en etkili dualar vardır. Bu etkili duaların okunması sonucunda kısa sürede platonik olan aşklar karşılık bulmaya başlar. En etkili aşk duasının okunmasına geçmeden önce muhakkak abdest alınması gerekir. Abdest alınmadan okunan dualar hiçbir şekilde kabul olmaz. Aşağıda deli gibi aşık eden en etkili duanın okunuşu yer alır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.

Bakara Suresi İle Deli Gibi Aşık Etme

Bakara suresinin düzenli bir şekilde sabah ve akşam okunmasından sonra kısa sürede aşık olduğunuz insanın da size aynı duyguları hissettiğini göreceksiniz. Aşağıda Bakara suresinin okunuşu ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun.

POPÜLER YAZILAR

Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız, Büyü Yapıldıysa Ne Yapılmalı?

buyu-nasil-anlasilir
Kişinin üzerinde büyü olduğunun anlaşılması, her ne kadar birtakım belirtilere göre mümkün olabilirken genellikle uzmanlık isteyen... Devamını oku

İzmir Medyum Hocalar ve Yorumları

izmir en iyi medyum
Katagori: Büyü
İzmir’de büyü yapılmasında işinde ehli olan medyum hocalarının seçilmesi her zaman tavsiye edilir. Çünkü, büyü yapma... Devamını oku

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Muhabbet Esmaları ve Duaları

en-etkili-ask-buyusu
En kuvvetli aşk büyüsü yapılışı sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdığı büyü... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Duası Ritüeli ile Sevdiğine Kavuş

ask ritueli nasil yapilir
Aşk ritüelleri ve aşk duaları ilişkilerde ve evliliklerde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmaktadır.... Devamını oku

En Etkili Aşk Duası Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask duasi hangisidir
Aşık etme duaları sayesinde garantili bir şekilde karşılıksız aşklara çözümler bulunabilir. İstenilen aşk dualarının okunmasında dikkat... Devamını oku

Kadını Kendine Aşık Etme Duası

kadini kendine asik etme duasi
Kadınları aşık eden ve bağlayan duaların okunmasında her zaman dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz