Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Define Bulma Duası, Definenin Yerini Belli Eden Dualar

Define bulma duası nedir, nasıl okunmalıdır, ne kadar sürede işe yarar? Ayrıca zengin olmak için okunacak sözler nelerdir? Define ile ilgili gerekli bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Define Bulma Duası, Definenin Yerini Belli Eden Dualar

Define bulmak isteyenler, hazine duası ya da zengin olma duası edebilir. Bunun yanı sıra İsmi Azam duası da her türlü dileği yerine getiren duadır.

Karınca Duası İle Define Bulma

Karınca duası ile birlikte insanların hayatları daha bereketli olur. Dua edildikten sonra define bulmak içine Allah’a yalvarılır. Aşağıda karınca duasının okunuşu yer alır. Bu dua şu şekildedir:

 

 • Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Yukarıda verilen duanın okunması sonucunda define bulmak daha kolay hale gelir.

Ayrıca rüyada define yeri görmek için okunacak dualar yazımıza bakabilirsiniz.

Define Bulmak için Rüyaya Yatma

Define bulmak isteyenler, Allah’a bunun için dua ederek rüyalarında definenin yerini görebilir.  Dua etmeden önce abdest alınarak namaz kılınır. Burada beden ve ruhun temiz olması oldukça önemli bir unsur taşır. Abdest ve namazın ardından define yerinin rüyada görülmesi için uykuya yatılır. Bu şekilde define yeri rüyada görülebilir.

Allah’a İçten Bir Şekilde Dua Ederek Define Bulma

Allah’a içten yalvarılarak zenginlik ve bereket talep edilip define bulunabilir. Bunun için etkisi yüksek olan dua aşağıda şu şekilde yer alır:

 • Ey, kulların acımadığı kimseye acıyan; Ey, kentlerin kabul etmediği kimseyi kabul eden; Ey, kendisine muhtaç olanları küçültmeyen; Ey sürekli kendisinden bir şeyler isteyenleri nasipsiz bırakmayan; Ey, kendisine doğru kılavuzluk edenleri reddetmeyen; Ey, ithaf olunan küçük şeyi de kabul buyuran; Ey, hoşnutluğunu kazanmak için yapılan az ameli de ödüllendiren; Ey, az amele büyük karşılık veren; Ey kendisine yaklaşana yaklaşan; Ey kendisinden yüz çevireni kendisine doğru çağıran; Ey nimeti değiştirmeyen, cezalandırmakta acele etmeyen; Ey, iyiliği kat kat artıran, kötülüğü bağışlayıp ortadan kaldıran! Arzular, kereminin sonuna ulaşmadan hacetlerine kavuştu; dilek kapları bol bağışınla hemen doluverdi; sıfatlar, seni anlatamadan dağılıp gitti. Çünkü her yücenin üstünde en yüce yücelik ve her ululuğun üstünde en onurlu ululuk sana aittir. Her büyük, senin katında küçüktür; her onurlu, senin onurunun yanında hakirdir.
 • Senden başkasına gidenler eli boş geri döndüler; senden başkasını arayanlar hüsrana uğradılar; senden başkasına konuk olanlar mahvolup gittiler ve senin fazlından nimet isteyenlerin dışında diğer nimet isteyenler kıtlığa duçar oldular.
 • Kapın isteyenlerin yüzüne açık; ihsanın dileyenler için mubah; imdadın imdat isteyenlere yakındır. Sana ümidi olanların ümitleri boşa çıkmaz; ihsanını isteyenleri mahrum bırakmazsın; mağfiretini dileyenleri azabına duçar etmezsin.
 • Sana karşı gelip muhalefet edenlerden rızkını esirgemezsin; seninle düşmanlık edenlere ilminle davranırsın; kötülük yapanlara iyilik yapmak âdetindir; haddi aşanlara mühlet vermek sünnetindir. O kadar mühlet verirsin ki, mühletine aldanarak, hakka geri dönmez, batıldan el çekmezler. Oysa sen, emrine dönmeleri için onlara mühlet verir; saltanatının sürekliliğine güvendiğin için onları hemen cezalandırmazsın. Sonuçta; saadet ehlinden olanları saadete kavuşturur, şekavet ehlinden olanları şekavetle baş başa bırakırsın. Hepsi de sonunda hükmüne dönecek, emrine boyun eğecektir. Uzun süre onlara mühlet verişin saltanatını gevşetmez; onları cezalandırmakta acele etmeyişin aleyhlerindeki açık kanıtını geçersiz kılmaz.
 • Kanıtın bütünüyle anlatılmaktan çok daha yüce; büyüklüğün künhüyle belirlenmekten çok daha yüksek; nimetin tamamıyla sayılmaktan çok daha fazla ve ihsanın en azının bile şükrü yerine getirilmekten çok daha büyüktür. Suskunluk, seni övme gücünü almış benden; çekingenlik, seni ululamaktan âciz kılmış beni. Yapabileceğim en fazla şey, Allah’ım, aczimi itiraf etmektir. Bu yüzden kapına gelmiş, ihsanını dilenmekteyim.
 • O halde, Muhammed ve âline salat eyle ve râz-u niyazımı işit; duamı kabul buyur; günümü başarısızlıkla sonuçlandırma; isteklerim hususunda reddetme beni; katından ayrılışıma ve tekrar sana dönüşüme değer ver. Hiç kuşkusuz, sen, dilediğini yapmakta güçlük çekmez, istenenden âciz kalmazsın. Çünkü sen, her şeye kadirsin. Günahlardan sakınmamız, itaate güç bulmamız ancak yüce ve büyük Allah’ın yardımıyladır.

Dua Edilerek Define Bulmak Mümkün Mü?

Dinde de yer aldığı gibi duanın açamayacağı kapı yoktur. Dua edilerek birçok işlerin gerçekleşmesini sağlamak mümkündür. Bu sebepten dolayı dua edilerek define yeri  bulmak mümkündür. Burada önemli olan nokta içten ve samimi bir şekilde dua edilmesidir. Böyle yapılan dualar Allah katında daha kıymetli bir yere sahiptir. Bu sebepten dolayı her an Allah’a dua edilerek dilekler istenebilir. Bunun sonucunda define bulmak isteyenler,  Allah’a sığınarak O’ndan yardım ister ve  Allah  da  her zaman  herkesin yanında olur.

Zengin Olmak İçin Okunacak Sözler

Zengin olmayı isteyenler, Allah’a birtakım sözler söyleyerek yalvarabilir. Bu sözler aşağıda şu şekilde yer alır:

 • “Allahümme Ya Ğaniyyü, Ya Hamidü, Ya Mübdiü Ya Mu’idü, Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.”

Define Bularak Parayı Getiren Dua

Aşağıda define bulmak ve paranın gelmesi için dua yer alır. Bu dua şu şekildedir:

 • Amennerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü allelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Namaz Kıldıktan Sonra Bereket İçin Dua

Namazın kılınmasından hemen sonra aşağıda yer alan dua edilerek sonunda define bulmak için Allah’a yalvarılabilir.

 • Amennerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü allelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Kurşun nasıl dökülür, caiz mi? İnceleyebilirsiniz.

Define Bulmada Okunması Gereken Etkili Dua

Aşağıda define bulmak için etkili bir dua yer alır. Bu dua edilerek ardından define yeri Allah’tan istenebilir.

 • Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin ve itaatin üzere sabit kıl.
 • Allah’ım! Kulun ve elçin Hz Muhammed’in senden istediği bütün hayırlardan bende istiyorum. Kulun ve elçin Hz Muhammed’in sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum, beni de muhafaza et Allah’ım!
 • Allah’ım! Beni işlerin en güzeline ve ahlakın en güzeline eriştir. Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlaktan beni koru. Bu kötülüklerden de beni ancak sen korursun.
 • Allah’ım Senden bol rızık, faydalı ilim, ve her derdime deva istiyorum
 • Allah’ım! Dini ve dünyevi hayatım, ailem ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.
 • Allah’ım Senden hidayet takva, iffet, ve gönül zenginliği vermeni niyaz ediyorum.
 • Allah’ım! Senden Müslüman bir kalp ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum.
 • Allah’ım Senden hayırlar işlemeyi kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevindirmeyi beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum.
 • Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden, ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
 • Allah’ım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslam’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.
 • Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana sığınırım.
 • Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
 • Allah’ım! Günahtan, cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden sana sığınırım.
 • Allah’ım! Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görünmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.
 • Allah’ım Sen bana uzun ömür, bol rızık ver, çocuklarımı da Salih kişilerden eyle,
 • Allah’ım! Vücuduma, gözüme, kulağıma, ve tüm bedenime sağlık ve afiyet ihsan eyle.
 • Allah’ım! Bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve beni kanaatkar eyle .
 • Allah’ım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma.
 • Allah’ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza et.
 • Allah’ım! Şeytanın şerrinden, kötü insanların şerrinden sana sığınırım. Ya rabbi! Senden, bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden sana sığınırım. Senden ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınırım.
 • Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, bizi dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru.
 • Allah’ım! Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle.
 • Allah’ım! Dualarımızı kabul et.

Define Ararken Edilecek Dua

Define arama işleminde edilmesi gereken dua aşağıda yer alır:

 • Aksemtü Aleyküm ya ımaras sakinine biha tevekkelü vecrü hazihi’l cerideti ila mekanil defaini vel habiseti minez zehebi vel fıddati ecibü ve akbelü veshabü vemşü bi hakkı akşin akşin ehşin ehşin şehmeşin şeltaşin esriü bi hakkı hazihi’l esmai elvahan elvahan elvahan el acel el acel el acel essaatü essaatü essaatü barakellehü fiküm ve ahsenellehü ilevküm.

Define Duası Okunması

Define konusunda etkisi çok fazla olan duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Yâ Hâdiyel mudilîne, ve yâ Râhimel müznibîne ve yâ mükılle aserâtil âsirine, irham abdike vel hataral azîmi. Ve lil-müslimîne küllihim ecma’ine, vec’alnâ minel ahyâil merzûkîne, en’amte aleyhim minennebiyyîne vessıddıkîne veşşühedâi vessâlihîne, âmin, yâ Rabbel âlemine, velhamdülillâhi rabbil âlemine.

Edilebilecek diğer bir dua ise aşağıda verilmektedir:

 • Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, la ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in’ dallahil islam, ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe’innallahe seriul hisâb

Yorumlar (1 Yorum)

 1. nurullah 15 Nisan 2020 19:43

  selamun aleykuım hocam kısa bır sorum olacak sızlere yılan derısı kAFASı gozu yakılarak ve bundanda surme yapılıp goze cekılerek defıne ararken etkısı varmıdır ?

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz