Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Rüyada Define Yeri Görmek İçin Okunacak Dualar

Rüyada define yeri görmek için hangi dualar okunmalıdır? Rüyada define yeri görmek mümkün mü? Rüyada define yeri hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Rüyada Define Yeri Görmek İçin Okunacak Dualar

Rüyada define görmek isteyenler, dua okuyarak definelerin yerlerini görebilme şansına sahip olabilir. Define görmek için dua edilerek yatılması gereklidir.

Rüyada Define Yeri Bulmak İçin Okunacak Ayetel Kürsi

Rüyasında define yerini merak edenlerin Ayetel Kürsi okumaları gereklidir. Fakat duanın okunmasından önce abdest alınması önerilir. Dinimizde dua edilmeden önce düşüncelerin ve bedenin temiz olması gerekliliği bulunur. Bu sebepten dolayı dua edilmeden önce abdest alınmalıdır. Hatta imkân varsa dua edilmeden önce gusül abdesti de alınabilir. Bu şekilde bedensel olarak bütün kötülüklerden arınılmış olunur. Abdest alındıktan sonra besmele çekilmesi gerekir. Daha sonra Ayetel Kürsinin belirli bir sayıda okunması gerekir. Bu surenin okunmasında istenilen sayı 7’dir. Aşağıda Ayetel Kürsi yer alır. Bu dua şu şekildedir:

 • Allahû la ilahe illa hûvel hayyûl kayyum, la te’huzûhu sinetûv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya’lemû ma beyne eydihim ve ma halfehûm, ve la yûhıytune bi şey’im min ilmihi illa bi ma şa’, vesia kûrsiyyûhûs semavati vel ard, ve la yeudûhu hıfzuhûma ve hûvel aliyyûl azim.

Yukarıda verilen surenin okunması durumunda rüyada define yerini bulmak isteyenler, amaçlarına ulaşabilir.

Kurşun nasıl dökülür? Kurşun dökmek ve döktürmek caiz mi? Yazımız içerisinden inceleyebilirsiniz.

Horoz İle Define Yeri Bulmak

Define yerini öğrenmek isteyenler için başvurulacak yöntemlerden bir tanesi de horozlardır.  Horozlar ile define yerlerini bulma gibi bir inanış hâkimdir. Bunun için “Ebced” kelimesinin harflerinin ilk dört tanesinin bir levhaya yazılması gereklidir. Daha sonra bu levhanın horozun boynuna asılması istenir. Deneyenlere göre horoz levhayı definenin olduğu yere bırakır. Bu şekilde insanlar nerede define varsa bu durumdan haberdar olabilir. Horozların haber bildirme özelliğinden faydalanılarak define yerlerinin keşfi sağlanabilir Bu şekilde insanlar define avcılığı yapabilir.

Define Yeri Bulmak İçin Dua Ederken Söylenmesi Gereken Sözler

Dua edilirken dileğin kabul olması için bir takım etkili sözlerin söylenmesi duanın kabul olmasını arttıran bir durumdur. İnsanlar define bulmak için dua ederken aşağıda yer alan sözleri de dualarında söyleyebilir. Bu sözler şu şekildedir:

 • Allah’ım tılsımların ve uygulamaların sahibi sensin, kudretin ve hikmetin sahibi sensin, faziletin ve izzetin sahibi yine sensin, sonsuz ilminin ve sonsuz derinliğinin bize armağan etmiş olduğu varlık hazineleri elbette ki senin kapına gelmekte; çünkü bu hazineler senin kapından çıkmakta ve senin rahmet hazinenden insanlara dağıtılmaktadır. İşte rahmet hazinene müracaat eden aciz bir kul olarak sana arz etmiş olduğum Şems Suresi’nin mübarek ayeti kerimesi hatırına, göndermiş olduğun peygamberlerin işlemiş oldukları sevaplar ve güzellikler hakkı için, sevgili kullarının ve kendine sevgili addettiğin evliyaların yüzü suyu hürmetine, yaratmış olduğun kainatta isteklerine ve arzularına boyun eğmiş olan mümin kullarının hürmetine, istek duamı kabul eyle, bana faziletini yoldaş eyle, beni güzellikler içerisinde bir ömre mazhar eyle, amin.

Yukarıda verilen sözlerin duanın  okunması  esnasında söylenmesi durumunda define bulmak  için okunan  duaların  kabulü daha çabuk bir şekilde gerçekleşir.

Su İle Define Yerinin Bulunmasını İstemek

Suyun dua etme konusunda oldukça etkili bir tesiri bulunur. Dinde de suyun saflık anlamı vardır. Bu sebepten dolayı suya yapılan duaların kabul olma durumu daha fazladır. Bu yüzden define bulmak isteyenler de suya dua ederek isteklerini Allah’a yöneltebilir. Aşağıda su ile istekte bulunurken söylenecek dua yer alır. Bu dua şu şekildedir:

 • Allah’ım senden başka gidilecek kapı olmadığını fark eden bahtiyar kullar, elbette ki senin dergahına yönelmek dışında her eylemin gereksiz ve her işlemin lüzumsuz olduğunu fark edecektir; su gibi berrak olan kalbimdeki niyeti sana sunmak maksadıyla işte bir bardak dolusu suyu senin dergahına getirmişim. Suyun kalbine hükmeden adaletinin ve hikmetinin insanları bahtiyar kıldığı bu evrende, sana yönelen hiç kimsenin mutsuz olmadığını ve seni bilen yüreklerin tamamen dolu olduğunu bilmenin heyecanı ile istek duamı sana arz ediyorum.

Define  Yerini Bulmak İçin İstihareye Yatmak

İstihareye yatmak istenilen bir durumun rüyalarında görülmesi için Allah’a dua etmektir. Uyumadan önce abdest alınması gereklidir. Abdest alındıktan sonra namaz kılınarak Allah’a dua edilmelidir. Daha sonra ne dilenmek isteniyorsa o dilenir. Bu şekilde rüyada görmek istenilen Allah tarafından dilenirse insanlara gösterilir. Define yeri görmek isteyenler de istihareye yatarak rüyalarında define görme şansını elde edebilir.

Etkili Define Görme Duası

Define görmede etkili bir dua arayanlar için aşağıda duanın okunuşu yer alır. Bu dua şu şekildedir:

 • Ya Rahman,
 • Ya Rahim,
 • Ya Kadir,
 • Ya Azim,
 • Ya Vedud,
 • Ya Mucib,
 • Ya Melik,
 • Ya Semi,
 • Ya Basir,
 • Ya Latif,
 • İnna fetahna leke fetham mübına.
 • Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma.
 • Ve yensurakellahü nasran azıza.
 • Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma.
 • Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma.
 • Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra.
 • Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma.
 • İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra.
 • Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla.
 • İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma. (amin)

Rüyasında Define Görenler Ne Anlam İfade Eder?

Rüyasında define görenler için değişik rüya tabirleri bulunur. Bu yorumlar bazı zamanlarda zenginliği ifade ederken bazı zamanlarda da kötü olayların yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Bu sebepten dolayı rüyada define görmenin her zaman zenginlik ifade etmeyeceğinin de bilinmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra rüyasında define görenler rüyalarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için internette ya da kitaplarda yer alan rüya tabirlerine başvurabilir.

Zenginlik Duası İle Define Yeri  Bulma

Rüyasında define görerek zengin olmak isteyenler için aşağıda etkili bir dua yer alır. Bu dua şu şekildedir:

 • Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahiym. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Ve kul rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Kul rabbi enzilni münzelen mübaraken ve ente hayrul münzilin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel düa’. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah muhammedün rasulüllah. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürrriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbena efrığ aleyna hayran ve teveffena müslimin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Fe se yekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim. Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah. Ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram. Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn.

Rüyada Define Görmek Mümkün Mü?

Rüyada define görmek bazı kişiler için mümkün olarak görülmese de aslında mümkündür. İçten yapılan dualar ve Allah’tan kalpten istemeler ile birlikte rüyada bir yerde define olup  olmadığı görülebilir. Burada önemli olan insanlardaki niyettir. İyi ve doğru bir şekilde niyet ile Allah’a dua edilmesinin ardından bütün kapıların açılması beklenir.

Ayrıca eşlere yapılan büyü nasıl anlaşılır ve bozulur? Yazımıza da bakabilirsiniz.

İsmi Azam Duası İle Define Bulma

Define bulmak isteyenler için İsmi Azam duasının da okunması tavsiye edilir. Çünkü bu dua birçok isteğin yerine gelmesi için yapılan dualar arasında yer alır. Dua şu şekilde aşağıda yer alır:

 • Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard, Yâ zel celali vel ikram. Ya Hayyu,Ya Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid, ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad. Elif Lâm Mim, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim. Yâ zel celâli vel ikram. Yâ Erhame’r-Rahimin. Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe, illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled, ve lem yekün lehü küfüven Ehad. Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh, lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir. Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi.  Lâ ilâhe  illallahu Vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir. Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

Yukarıda verilen İsmi Azam duasının doğru bir şekilde  okunması sonucunda definenin  yerini bulmak isteyenlerin  dilekleri ve duaları gerçekleşebilir.

Yorumlar (1 Yorum)

 1. murat 23 Şubat 2020 13:35

  Hocam selamlar ateş gözüken yerde define olma ihtimali varmı ayrıca geçmişte bir çoban bir taşı bulmuş ama işlem yapmamış bu taşın yerini rüya da nasıl buluruz muhtemelen içinde altın var

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz