Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Hamura Büyüsü Nedir, Hamura Büyüleri Nasıl Yapılır?

Hamura büyüsü nedir, ne kadar sürede etki eder ve nasıl yapılır? Hamura büyüsünü kimler yapabilir? Hamura büyüsü zararlı mı? Büyü ile ilgili merak edilenlere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

 Hamura Büyüsü Nedir, Hamura Büyüleri Nasıl Yapılır?

Hamura büyüsü karşı tarafı aşık etmek amacıyla yapılan büyüdür. Bu büyünün etkisi diğer aşk büyülerine oranla daha etkilidir. Hamura büyüsünü yaptırmak isteyenler, medyum hocasına gidebilir.

Hamura Büyüsünün Uzmana Yaptırılması

Hamura büyüsü, birilerinin aşık olması amacıyla yapılır. Bu etkiyi yaratmak için büyünün karşı tarafın düşüncelerini yönlendirme ile gerçekleşir. Bu sebepten dolayı bu zihin yönlendirme sürecinde oluşabilecek en küçük hata bile büyüde ciddi sorunların oluşmasına sebep olabilir. Bu sorunların oluşmaması için büyünün alanında gerçekten uzman ve iyi olanlara yaptırılması gerekir. Büyünün nitelikli medyumlara yaptırılmasının ardından oldukça kalıcı bir etki ile karşılaşılır. Diğer bir ifade ile belirtilmek gerekirse, büyünün bozulması için büyü bozma işleminin yapılması gerekir. Bu işlem yapılmadığı sürece büyünün etkisi devam eder.

Ekmek büyüsü nedir, ekmek büyüleri nasıl yapılır? İnceleyebilirsiniz.

Hamura Büyüsünde Etkili Aşk Duası

Hamura büyüsü yapılırken çeşitli aşk duaları ve aşk sözleri de sözlenir. Burada amaç bu etkili cümleler ile istenilen kişinin aşık edilmesidir. Bu sayede aşık olma ve bağlanma durumları kolay bir şekilde gerçekleşmiş olur.  Aşağıda büyü sırasında edilebilecek etkili bir aşk duası yer alır. Bu dua şu şekildedir:

 • La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide li davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza. Ve nasıyetihi hatta etesarrafü fihi kema üıbbü minhü ve hüve melhuzü bi cemiı ru’bi ver rehbi ya ehadü ya ehadü ya ehadü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ce ala kaffeti rasulihi ecmeine ve selemle teslimen kesira.

Hamura Büyüsünün Etkileri

Hamura büyüsünün yapılmasının ardından kime yapıldıysa, onda birtakım değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklerden biri, bir anda aşık olma duygusudur. Daha önce herhangi bir şekilde duygusal anlamda bir şeyler hissetmeyenler dahi bir anda aşık olur. Sürekli sevdiğini düşünmeye başlar. Bu sürecin ardından bağlılık hissi oluşur. Birden bağlanmaya başlar. Hatta rüyasında sürekli sevdiğini görür. Gözü sevdiğinden başkasına bakmaz. Bu sebepten dolayı Hamura büyüsünün etkilerini görmek oldukça kolaydır. Büyünün tutmasının ardından sayılan bu etkiler gözlemlenmeye başlanır.

Hamura Büyüsünün Yapılma Vakti

Hamura büyüsünün yapılma zamanından bahsedilecek olunursa, en son başvurulması gereken büyü olarak bilinen bir büyü türüdür. Bunun sebebi etkisi oldukça fazladır. Herhangi bir çözüm bulunamaması durumunda Hamura büyüsü yaptırılabilir. Hamura büyüsünün yaptırılmasında belli bir vakit yoktur. İstenildiği zamanda büyünün yapılması için medyum hocasına gidilebilir.

Hamura Büyüsü Kaç Günde Kendini Belli Eder?

Hamura büyüsünün tutma zamanı büyüyü yapan medyuma göre hızlanabilir. Burada güzel ve doğru yapılmış büyüler yaklaşık olarak bir hafta içerisinde etkisini göstermeye başlar. Bununla birlikte 15 gün boyunca beklemekte de fayda vardır. Bu süre zarfında büyünün belirtileri ortaya çıkar. Büyünün etkili bir şekilde tutması sonucunda sevdiğiniz insan size aşık olur ve  size deliler gibi bağlanır.

Hamura Büyüsü İle Bağlanma Durumu

Hamura büyüsünün etkilerinden biri olan bağlanma durumu büyüde edilen çeşitli etkili bağlanma duaları ile de gerçekleştirilebilir. Bağlanma duaları ile birlikte hamura büyüsünün yapılmasından sonra etkisi hemen görülmeye başlar. Bunun sonucunda da istediğiniz kişiyi kendinize bağlayabilirsiniz. Yaklaşık bir gün içerisinde etkisini gösteren dua aşağıda şu şekilde yer alır:

 • Ya Rahman,
 • Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
 • Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.
 • Ya Rahim,
 • Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.
 • Ya Azim,
 • İnna fetahna leke fetham mübına . Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma. Ve yensurakellahü nasran azıza. Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma. Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma. Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma. İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra. Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla. İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma.
 • Ya Mucib,
 • El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Hamura Büyüsü Nasıl Yapılır?

Hamura büyüsünün yapılmasında büyünün yapılacağı insanın düşüncelerine etki edilerek büyü işlemi gerçekleştirilir. Burada düşüncelere karşı tarafı ne kadar çok sevdiği ifadesi hipnoz edilmeye çalışılır. Bu şekilde büyü işleminin sonucunda sanki daha önceden aşık olunmuş hissi oluşur. Büyü yapılırken çeşitli dualar ya da tılsımlı sözler de söylenebilir. Tılsımlı sözcüklerin ve  duaların okunmasından sonra istediğiniz insanı  kendinize  aşık  ederek hayatınızı bir ömür boyu güzel  bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Hamura Büyüsü Neden Doğru Yapılmalı?

Hamura büyüsünde soyut olan düşüncelere etki edilmeye alışıldığı için büyüsünün dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Büyüde yapılan yanlışlıkların önüne geçilmemesi durumunda büyü yapılanın yanlış kişiye aşık olmasına da sebep olunabilir. Burada zihne doğru telkinler verilmesi gereklidir. Bu sebepten dolayı beyine söylenen her sözün düzgün bir ifade ile söylenmesi önemlidir.

Ayrıca cin mektubu nedir, ne işe yarar? Yazımıza da bakabilirsiniz.

Hamura Büyüsünde Etkili Sözler

Hamura büyüsünde dilek dileme sözleri ya da duaları da yapılabilir. Aşağıda etkisi çok fazla olan bir dilek duası yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahiym Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahiym Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulülla Ve kul rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Kul rabbi enzilni münzelen mübaraken ve ente hayrul münzilin Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel düa’ Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah muhammedün rasulüllah Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Rabbena heb lena min ezvacina ve zürrriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Rabbena efrığ aleyna hayran ve teveffena müslimin Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Fe se yekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah Ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn.

Hamura Büyüsünde Dualar Nasıl Edilmeli?

Hamura büyüsünde edilen duaların içten ve samimi bir şekilde yapılması durumunda kabul olma olasılıkları artar Büyülerde edilen dualarda daha fazla dikkatli olunması gerekir. Çünkü normalde büyülerin yapılması din tarafından hoş karşılanmaz. Fakat büyülerde edilen duaların samimi bir şekilde edilmesi gereklidir. Bunun yanı sıra karşı tarafı aşık etmek için dua etmeden önce bedensel ve ruhsal olarak temiz olunmasına da büyük önem verilmesi gereklidir. Bu konuda da dikkatli olunup gerekli temizliğin yapılması büyük önem taşır.

Hamura Büyüsünün Bozulması

Hamura büyüsünün bozulması sadece uzman medyumlar tarafından yapılabilir. Evde insanlar büyü bozma işlemleri denememelidir. Büyü yapmak kadar büyü bozma işlemi de oldukça zorlu süreçler içerir. Hamura büyüsünün bozulmasının ardından büyü yapılan eskisi gibi aşık olma duygusunu hissetmez. Bunun aksine karşı tarafa karşı oldukça nötr bir şekilde davranır. Ona karşı hissettiği bağlılık duygusu ortadan kalkar. Büyü bozulduktan sonra bu etkilerin gözlemlemesi hemen gerçekleşir. Büyünün tutması için beklenen süre kadar beklemeye gerek yoktur. Hamura büyüsünün bozulması zihne bu sefer soğuma sözcükleri söylenerek gerçekleştirilir. İşlem çok fazla uzun sürmez. Dikkat edilmesi gereken nokta sözcüklerin güzel ifadelerle söylenmesidir.

POPÜLER YAZILAR

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

En Etkili Aşk Büyüsü Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask buyusu hangisidir
Aşk büyülerinde çeşitli ritüeller kullanılarak kuvvetli büyüler elde edilir. Bu büyüler ile birlikte insanlar kalıcı aşklar... Devamını oku

Ücretsiz Aşk Büyüsü Yapan Medyum

ucretsiz ask buyusu yapan medyum
Aşk büyüsünü her zaman medyum hocaları ücretsiz olarak yapmaz. Çünkü, aşk büyüsünün yapımında kullanılan malzemelerin bulunması... Devamını oku

Kocayı Kendine Aşık Etme Büyüsü 

kocayi kendine asik etme buyusu
Kocayı kendine aşık etme büyüsü ile evliliklerinde sorunlar ve problemler yaşayan eşler, aralıklarındaki buzları eriterek kocalarını... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz