Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Hızlı ve Çabuk Tutan Aşk Duası

Hızlı ve çabuk tutan aşk duası var mı, hangisi? En hızlı aşk duası nasıl okunmalıdır? Aşık etme duaları kaç günde etkisini gösterir? Gerçek bilgiler için yazımızı okuyabilirsiniz.

 Hızlı ve Çabuk Tutan Aşk Duası

Hızlı tutan aşk duaları sayesinde insanlar sevdiklerine kısa sürede kavuşmuş olur. Bu duaların okunmasının uygun bir şekilde yapılmasından sonra dualar etkilerini çabucak göstermeye başlar. Böylece platonik aşklar hemen karşılık bulur.

Aşk Duaları Hızlı Mıdır?

Hızlı etki gösteren aşk duaları sayesinde istediğiniz insanı kendinize kolay bir şekilde aşık edebilirsiniz. Bu duanın okunmasından sonra aynı zamanda sizi terk etmiş giden eşinizi veya sevgilinizi de hızlı bir şekilde geri döndürebilirsiniz. Bu yüzden aşk dualarının en hızlı tutanı okumakta yarar vardır.

Dileyen herkes işinde uzman olan medyumlara giderek en hızlı etki gösteren aşk dualarının neler olduğunu öğrenip hemen okuma işlemlerine başlayabilir. Bu sayede sevdiğiniz insanla mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşama imkânını elde etmiş olabilirsiniz.

Gideni Geri Döndüren Aşk Duası

Sevgilinizin veya eşinizin ortada belli bir sebep yokken sizi bırakıp gitmesinden dolayı ne yapacağınızı bilemediğiniz zamanlarda kesinlikle ilk olarak Allah’a sığınmanız gerekir.  Bu yüzden sevgilinizin veya eşinizin geri dönmesi için okumanız gereken duaları ellerinizi Allah’a açarak okumanızda yarar vardır. Bu sayede kısa sürede Allah sizi sevdiğinize geri kavuşturmuş olur.

Bu duaların okunmasında her zaman samimi ve içten olmak gerekir. Aynı zamanda duaların abdestli bir şekilde okunmasında yarar vardır. Aşağıda sevgilinizin veya eşinizin geri dönmesinde okunması gereken dua yer alır:

 • Vemin âyâtihî en halaka lekum min enfusikum azvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh (Rahmeten),İnne Fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn ( Yetefekkerûne).

Muhabbeti Arttırmak İçin Okunacak Aşk Duası

Evliliğinizde veya ilişkinizde muhabbeti arttırmak için okumanız gereken dualar vardır. Bu duaları her gün düzenli bir şekilde okumanız durumunda evliliğinizde veya ilişkinizde her zaman sevgi ve muhabbet kavramları artmaya başlar. Muhabbet duasının okunmasından önce muhakkak gusül abdesti alınmalıdır. Bununla birlikte kalbin de her zaman temiz olması gerekir. Aynı zamanda dua okurken edilen niyetlerin de doğru olması durumunda muhabbet duasını okuyarak eşinizle veya sevgilinizle aranızda olan sevgi ve muhabbet bağını güçlendirmiş olursunuz.

Dileyen herkes muhabbet duasını istenilen koşullara uygun olarak okuyabilir.  Aşağıda muhabbeti arttırmak için okunması gereken dualar ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • Yâsîn, VeI Kur’ân-iI hakîm, İnneke IemineI mürseIîn, AIâ sırâtın müstakîm, TenzîIeI azîzirrahîm, Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn, Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn, İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn, Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn, Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn, innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm, İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn, Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn, İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn, KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn, KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn, Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn, KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm, KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn, Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn, İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn.
 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

Hemen Kabul Olan Aşk Duası

Hızlı bir şekilde etkisini gösteren aşk duaları vardır. Bu duaların istenilen vakitlerde ve sayılarda okunması durumunda sevdiğiniz insanla aranızdaki sevgi bağını sağlamış olursunuz. Bu duanın okunması her zaman düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Aynı zamanda hızlı tutan aşk duasının etkisinin göstermesinde duanın kalpten okunması da çok önemlidir. Bütün bu şartların dikkate alınmasından sonra okunan hızlı aşk duaları sayesinde sevdiğiniz insana kısa sürede kavuşmuş olursunuz.

Aşağıda hızlı etki gösteren aşk duası verilmektedir:

 • Allahümme inni es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha ala meğaliki ebvabis semai lil fethi te fettahet ve es’elüke bi esmailekelleti iza duiyet biha alel basevedderai lil keşfi te’keşşefet ve es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha la ebvabil üsri lil yüsri te’yesseret ve es’elüke bi esmaikelleti iza duiyet biha alel emvati lil nuşiri teneşşeret ecib duana bi rahmetike ya erhamer rahimin vel hamdulillahi rabbil alemin.

Ayrıca garantili denenmiş aşk duası bilgilerine bakabilirsiniz.

Aşk Duasının Amacı

Aşk duasının okunmasında birçok sebepler vardır. Fakat bu duaların okunmasında en büyük amaç, platonik olarak duyulan aşkların karşılıklı bir hale dönüştürülmesidir.  Bunun dışında aşk dualarını okuyanlar, kendilerini terk etmiş giden sevgililerini ve eşlerini geri döndürmek amacı ile de okuyabilir. Bu amaçlar doğrultusunda okunan aşk duaları sayesinde aşık olduğunuz kişi size deliler gibi bağlanır.

Bunun dışında sizi bırakıp giden eşiniz veya sevgiliniz pişman olmuş bir şekilde size geri döner ve sizi bir daha asla yalnız bırakmaz. Bütün bunların sonucunda da mutlu bir şekilde evliliğinize veya ilişkinize devam etmiş olursunuz.

Aşk Duasında Önemli Hususlar Nelerdir?

Aşk duasında dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Çünkü bu duaların etkilerinin çok kuvvetli olmasından dolayı duaların doğru bir şekilde etkilerini göstermesi için önemli noktalara dikkat etmekte yarar vardır.

Aşk dualarının okunmasının yapılması için ilk olarak haram işlerden uzak durmak gerekir. Yani aşk dualarını okuyacak kişilerin hiçbir koşulda büyü işi ile uğraşmamasında yarar vardır. Bunun dışında aşk dualarının okunmasında her zaman Allah’ın varlığına inanmak gerekir. Bütün bunların yanı sıra her zaman içten ve samimi olmak da en önemli noktalardan birisidir. Bütün bu unsurlara dikkat edildiğinde aşk dualarının okunması gerçekleşebilir. Bunun sonucunda da edilen niyete göre aşk duaları etkilerini göstermeye başlar.

Dinimizde Aşk Duasının Yeri

Aşk duasının dinimizde yeri oldukça büyüktür. Çünkü okunan aşk duaları Kuran-ı Kerim’de yer alan dualardandır. Bu yüzden aşk dualarının okunması her zaman sevap olarak kabul edilir. Özellikle aşk dualarının okunmasında esmaların da kullanılması daha büyük bir önem taşır. Çünkü Allah’ın adlarından birinin bile telaffuz edilmesi her zaman daha etkili sonuçlar ortaya koyar.

Bunun için platonik olarak duyulan aşkların karşılık bulmasında büyü gibi haram yolları ve günah yolları denemek yerine her zaman Allah’a sığınarak dua etmek daha doğru bir yoldur. Aynı zamanda dualar sayesinde insanların kalpleri her zaman sevgi ve hoşgörü içerisinde olur. Dileyen herkes sevdiği insana kavuşmak için aşk dualarını gönül rahatlığı ile okuyabilir.

Aşk Duasından Samimi Olmanın Önemi

Aşk dualarında içten ve samimi olmak oldukça önemlidir. Çünkü sevdiğiniz ve aşık olduğunuz insanın size de aynı duyguları beslemesi için her zaman kendinizden emin olmanız gerekir. Bütün bunların sonucunda okunan aşk duaları sayesinde sevdiğiniz insana kısa sürede kavuşmuş olursunuz.

Aşk dualarının okunmasında samimi olmanın yanında aynı zamanda kalbin de çok temiz olması gerekir. Yani bu duaları okuyan kişiler hiçbir zaman art niyetli ve kötü düşünceli olmamalıdır. Bu sayede iyi niyetle edilen bütün aşk duaları Allah tarafından hemen kabul olur ve duayı okuyanlar sevdiklerine kavuşur. Bu sayede sonsuza kadar bir ömür boyu mutlu ilişkiler ortaya çıkar. Bunun için aşk dualarını okuyanların muhakkak içten ve samimi olması gerekir.

Aşk Duasında Niyet Nasıl Edilir?

Aşk duasında edilen niyetler çok önemlidir. Çünkü niyetlerin doğru olması sonucunda dualar etkilerini göstermeye başlar. Aşk dualarının okunmasından önce niyetlerin nasıl edilmesi gerektiği iyi bir şekilde öğrenilmelidir. Aşk dualarında niyetlerin edilmesi için aşağıda verilen adımların sırasıyla yapılması gerekir. Bu adımlar şu şekildedir:

 • Aşk dualarının okunmasından önce ilk olarak sessiz ve sakin bir yere geçiniz.
 • Daha sonra kıbleye yönünüzü dönünüz.
 • Ardından ayakta olacak şekilde ellerinizi yukarıya doğru kaldırınız ve gözlerinizi kapatınız.
 • Bundan sonra 21 defa Besmele çekiniz.
 • Besmele çektikten sonra gözleriniz kapalı bir şekilde içinizden aşık edeceğiniz kişi hakkında iyi niyetlerde bulununuz.
 • Niyetinizi içten ve samimi bir şekilde ettikten sonra aşk duasını okumaya başlayabilirsiniz.

Yukarıda verilen adımların yapılmasından sonra niyet aşaması başarılı bir şekilde tamamlanmış olur.

Aşk Duasının Okunma Aşamaları Nelerdir?

Aşk duasının okunmasından önce muhakkak Besmele ile birlikte niyetlerin edilmesi gerekir. Niyetler edildikten sonra ilk olarak kıbleye dönecek şekilde yere oturunuz ve gözleriniz açık olmalıdır. Bu pozisyonu aldıktan sonra içinizden iyi dileklerde bulunarak toplamda 7 defa aşağıda verilen Duha suresini doğru bir şekilde okuyunuz:

 • Velleyli iza seca.
 • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.
 • Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.
 • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.
 • Elem yecidke yetiymen feava.
 • Ve vecedeke dallen feheda.
 • Ve vecedeke ‘ailen feağna.
 • Femmel yetiyme fela takher.
 • Ve emmessaile fela tenher.
 • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Yukarıda verilen Duha suresinin 7 defa okunmasının ardından aşağıda verilen duayı da hemen ardından okumanız gerekir. Bu dua şu şekildedir:

 • “Allah’ım senden kalbimdeki sıkıntıların çözümünü ve yüreğimdeki ukdenin en güzel şekilde aydınlığa kavuşmasını talep ediyorum, mübarek isimlerinin ve mübarek surelerinin vesilesiyle kapına gelmiş bulunuyorum. Sana içtenlikle iltica eden hiçbir kulunu geri çevirmediğin gibi bana da merhametinin güzelliği ile ihsanlarda ve nimetlerde bulunacağını bilmenin ferahlığı ve sevinci ile dergahı merhametine yönelmiş bulunuyorum. Duha Suresi’nin mukaddes hatırına ve içindeki derin manaların yüzü suyu hürmetine aşk duasını kabule karin eyle. Amin.”

Yukarıda verilen duanın da içten ve samimi bir şekilde okunmasından sonra aşk duasının okunma aşamaları başarılı bir şekilde tamamlanmış olur. Bu sayede sevdiğiniz kişiye kısa sürede kavuşma şansını elde etmiş olursunuz.

POPÜLER YAZILAR

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Muhabbet Esmaları ve Duaları

en-etkili-ask-buyusu
En kuvvetli aşk büyüsü yapılışı sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdığı büyü... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Duası Ritüeli ile Sevdiğine Kavuş

ask ritueli nasil yapilir
Aşk ritüelleri ve aşk duaları ilişkilerde ve evliliklerde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmaktadır.... Devamını oku

En Etkili Aşk Duası Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask duasi hangisidir
Aşık etme duaları sayesinde garantili bir şekilde karşılıksız aşklara çözümler bulunabilir. İstenilen aşk dualarının okunmasında dikkat... Devamını oku

Kadını Kendine Aşık Etme Duası

kadini kendine asik etme duasi
Kadınları aşık eden ve bağlayan duaların okunmasında her zaman dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz