Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

İş İçin Kısmet Açma Duası, Bolluk ve Helal Rızık için Okunacak Dualar

İş için kısmet açma duası nedir, nasıl yapılır, neler okunmalıdır? Detaylı bilgilere sistemimiz içerisinden bakabilirsiniz.

 İş İçin Kısmet Açma Duası, Bolluk ve Helal Rızık için Okunacak Dualar

İş bulmak için kısmet açma duası, özellikle iş sahibi olmak isteyen ve uzun bir süredir iş bulamayan kişiler için umut kapısı olmaktadır. Bilindiği üzere İslam dinimizde, dini bütün müminlerin karşılaştıkları her türlü maddi ve manevi zorlukta okumaları tavsiye edilen pek çok dua bulunmaktadır. Özellikle iş için kısmet açma duası, milyonlarca işsiz vatandaşın bulunduğu şu zamanda, hayırlısı ile iş sahibi olmak isteyenlerin dillerinden düşmemektedir. Müslümanlar bu duaları can-ı gönülden okuyarak, el açıp Yüce Allah’a yalvararak O’nun rızasını kazanıp, gönüllerinden geçen muratlarına kavuşabilmektedir. Özellikle hayat şartlarının giderek ağırlaştığı şu günlerde bolluk ve helal rızık için okunacak dualar hakkında araştırma yapanların sayısı da giderek artmaktadır.

Yüce Allah, tüm müminlere kaldıramayacağı kadar yük yüklemezmiş. Bu sebeple bu kavramın inancı ile karşılaşılan zorluklarda isyan etmeyip sabrederek Allah’tan hayırlısını dilemek, dini bütün müminlerin yapması gereken eylemler arasında yer almaktadır. En hayırlı kazancın alın teri ile elde edilen helal kazanç olduğu unutulmamalıdır. Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de buyurmuştur: “Doğrusu, insan için kendi çalışmasından (gayretinden neticesinden) başka bir şey yoktur.” (Necm, 53/39). Bunun bilincinde olarak helalinden çalışıp Allah’a sığındıktan sonra rızkın artması, bereketlenmesi için tavsiye edilen bolluk bereketlik duaları bulunmaktadır.

Medyum nedir? İnceleyebilirsiniz.

İşlerin Açılması İçin Okunacak Dua

Ekonomik güçlükler her geçen gün insanların yeni sorunlarla boğuşmasına neden olmaktadır. Maddiyatın giderek önem kazandığı dünyada, zenginler daha da zenginleşmekte, hali vakti yerinde olanlar ise günden güne fakirleşmektedir. Tüm bunların yanı sıra çok zor şartlar altında, binbir borç içinde yaşamını ikame ettirmeye çalışan garip gurebalar da bulunmaktadır. Bu müminlerin okuması gereken bazı dualar İslam dinimizde tavsiye edilmektedir. Örneğin işlerin açılması için okunacak dua ile kazançların ve elde edilen paranın bereketinin artması sağlanabilmektedir. Kur’an-ı Kerim ayetlerine dayanan son derece tesirli bir dua olan bu dualar, maddi yaşama ilgili sayısız hikmete vesile olmaktadır. Bu yüzden işlerin açılması için okunması gereken duanın her daim okunup okutulması din alimleri tarafından da sık sık tavsiye edilmektedir.

İşlerin Açılması İçin Duanın Faydaları Nelerdir?

İşlerin açılması için dua uygulamaları özellikle esnaf vatandaşlar için tavsiye edilmektedir. Ticaretle uğraşan kişilerin hayırlı müşteri çekip kazançlarını bereketlendirmesi için din alimleri dua okunmasını tavsiye etmektedir. İşlerin açılması için alimler tarafından hem okunması hem de okutulması tavsiye edilen bu duanın faydaları şunlardan oluşmaktadır:

 • Bu duanın devamlı okunduğu evde geçim sıkıntısı olmaz.
 • Bu faziletli dua işyerlerinde bereketin ve müşterilerin artmasına vesile olur.
 • Ticaretle uğraşan kimselerin bu duası okuması durumunda yapacağı tüm alışverişleri hayırlı ve bol kazançlı olur.
 • Satılmayan bir mülk, bu duanın okunmasının ardından kolayca alıcı bulur.
 • Borcu olanların bu duayı düzenli olarak okuması durumunda borcunu ödemede eline olanaklar geçer.

İşlerin Açılması İçin Dua Nasıl ve Ne Zaman Okunmalıdır?

İbadetlerin ve özellikle dua okumalarının zamanı ve usulleri bulunmaktadır. Bereket dualarının sabah namazı ile öğle namazı arasındaki vakitte okunması tavsiye edilmektedir. Bereket ve bolluk duası uygulamasında özellikle ticaret erbabının güne başlarken bu tür dua okumalarında bulunması çok daha faydalı sonuçlara ulaşılmasına vesile olmaktadır.

Öte yandan dua etmek için abdest alma şartı olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla işlerin açılması için dua okunurken abdest almak zorunluluğu yoktur. Bu yüzden işlerinin bolluk yaşamasını isteyen kişiler, gün içinde dilediği vakitte ve aklına geldiği zamanlarda işlerin açılmasına yönelik dua uygulamalarını gerçekleştirebilmektedir. Fakat gusül abdesti alınması gerektiği durumlarda kişinin dua etmemesi daha doğru olmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir şart veya koşul bulunmadığı için müminin dilediği zaman dua okuması mümkündür.

İşlerin Açılması İçin Dua Okunuşu ve Sözleri

İslam alimlerinin işlerin açılması, bolluk ve bereketin gelmesi için okunması gereken duaları pek çok farklı şekilde tavsiye etmektedir. Ancak bu dualar arasında en etkili tesiri olduğu bilinen iki dua bulunmaktadır. Bunlardan ilki tek bir Kur’an-ı Kerim ayetine dayanan ve daha çok ticaret erbaplarının okuması tavsiye edilen duadır. Müminun Suresi 29. ayeti kerimesinden oluşan bu duanın okunuşu ve sözleri şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • “Ve kul rabbi enzilnî munzelen mubâreken ve ente hayrul munzilîn” (amin)

Bu ayeti kerimenin rızık bereket bolluk duası olarak her gün işe başlarken kişinin gönlünden ne kadar geçiyorsa okuması tavsiye edilmektedir. Güne bu dua ile başlayan kişilerin işleri hayırlı gitmekte ve kazançları artmaktadır. Bu duanın sabırlı bir şekilde gönülden iman edilerek edilmesinde fayda vardır. Öte yandan bu ayeti kerimenin yani Müminun Suresi 29. ayetinin Türkçe mealinin bilinmesi de duanın gönülden gelerek okunmasında faydalı olacaktır. Bu sebeple duanın Arapça usulüne uygun olarak okunmasından sonra esnaflara bu duanın bir de Türkçesinin okunması tavsiye edilmektedir. Müminun Suresi 29. ayeti kerimesinin Türkçe meali şu şekildedir:

 • “Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en hayırlısısın.” (Müminun-29)

İşlerin Bolluk ve Bereketli Olması İçin Dua

İşlerin açılması için okunması tavsiye edilen bir diğer dua ise, Haşr Suresi’nin son üç ayeti kerimesidir. Bu üç ayetin hikmetlerine dair Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) de beyanları bulunmaktadır. Çünkü bu ayetlerde Allah’ın isimleri yani esmalar geçmektedir. İşlerin açılması duası okunuşu şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
 • Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
 • Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)

Bu duanın her gün işe başlamadan önce gönülden gelecek bir şekilde okunması tavsiye edilmektedir. Bu sayede Allah’ın rızası kazanılarak işlerde bereketin artması söz konusu olabilmektedir. Ayrıca bu duanın en kalbi duygularla okunmasında duanın anlamını bilmek de faydalı olmaktadır. O yüzden Haşr Suresi’nin son üç ayetinden oluşan bu duanın Türkçe mealini bilmek ve bir kez de duayı Türkçe okumak önem teşkil etmektedir. Duanın Türkçe karşılığı ve anlamı şöyledir:

 • O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
 • O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
 • O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Haşr-22,23,24)

Çingene büyüsü nasıl yapılır? Yazımızdan bakabilirsiniz.

Karınca Bereket Duası Okunuşu

Karınca duası, halk arasında Hz. Süleyman döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğu söylenmektedir. Bu yüzden bolluk bereket para duası olarak çok yaygın bir şekilde okunan karınca bereket duası, Esmaül Hüsnaların bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket isteklerinden oluşmaktadır. İslami kurallara göre içeriğinde herhangi bir şekilde dine aykırı bir yönün bulunmayan duanın okunmasında sakınca görülmemektedir. Karınca bereket duasının okunuşu şu şekildedir:

 • “Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Duanın neye hizmet ettiğinden emin olmadan okumak istemeyenlerin içine sinmesi için karınca bereket duasının anlamı şöyledir:

 • “Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”

Borçtan Kurtulmak ve Rızkın Artması İçin Okunacak Dua

İslam dinimizde müminlerin sık sık okuması tavsiye edilen maddi manevi bolluk duası uygulamaları bulunmaktadır. Özellikle borçlarla boğuşan ve borçlarını ödeyerek kısa zamanda rahat bir nefes almak isteyen kişilerin hem kendilerinin okuyacağı hem de sevdiklerinin okuması tavsiye edilen dualardan bazıları ve Türkçe anlamları şu şekildedir:

 • “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”
 • Bolluk duasının anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)
 • “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”
 • Borçtan kurtulma duası anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

Sabah namazından sonra okunması tavsiye edilen bolluk ve borçtan kurtulma dualarından bir diğeri de Kur’an-ı Kerim’de geçen Ali İmran Suresi’nin 26. ayeti kerimesinden oluşmaktadır. Bu duanın okunuşu ve anlamı şöyledir:

 • (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.
 • (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

Yorumlar (1 Yorum)

 1. Nihal 2 Mayıs 2020 02:23

  Slmlar hocam benim iş konusunda çok bahtım kapalı.Ne zaman bir işe gircek olsam bir mâni çıkıyor.Ne yapmalıyım?

POPÜLER YAZILAR

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz