Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Kocayı Kendine Köle Etme Duası

Kocayı kendine köle etme duası nedir, nasıl okunmalıdır? Kocayı köle eden dua ile büyü yapılabilir mi? Gerekli ve gerçek bilgilere yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

 Kocayı Kendine Köle Etme Duası

Kocayı bağlamak ve her dediğini yaptırmak isteyenler, Allah’a dua etmelidir. Allah’a yapılan dualarda olabildiğince ısrarlı olunması gerekir. Bununla birlikte kocayı köle etmek için okunması gereken dualardan muhakkak abdest alınmalıdır. Abdestsiz bir şekilde dua okumak günah olarak kabul edilir. Bütün şartlara uyum sağlandıktan sonra istenilen duaları okuyarak  kocanızın  size köle olmasını kolay bir şekilde sağlayabilme şansını  elde edersiniz.

Kocayı Köle Etme Dualarının Okuma Biçimi

Allah’a dua edilirken uyulması gereken kurallardan bir tanesi de duaların ciddiyetle  yapılmasıdır.  Mümkün olduğunca ortamda ses ve müziğin olmaması gerekir. Sessiz ve huzurlu bir ortamda daha içten bir şekilde dua edilebilir. Bunun yanı sıra temizlik konusuna da dikkat edilmelidir. Kirli bir şekilde Allah’ın karşısına çıkılmamalıdır. Bununla birlikte gusül abdesti alınırsa daha iyi olur. Fakat gusül abdestinin alınması mümkün değilse, normal abdest alınarak da vücut temizliği sağlanmalıdır.

Kocayı kendine bağlamak için aşk büyüsüne yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

Kocayı Köle Eden Ayetler Nelerdir?

Kocayı köle etmek isteyenler, için dinimizde yer alan ayetlerden bazıları aşağıda şu şekilde yer alır:

 • Ve ezzin fin nâsi bil hacci ye’tuke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tîne min külli fecin amîyk,
 • Li yeşhedû menâfia lehüm,
 • Ve kâlel melikü’tûni bihî estahlishü li nefsû fe lemmâ kellemehû kâle innekel yevme ledeynâ mekînün emîn,
 • Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî,
 • İnnî veccehtü vechiye lillezî fetaras semâvâti vel erda hanifen ve mâ ene minel müşrikîn,
 • Hel etâ alel’insâni hiynün mined dehri lem yekün şey’en mezkûra,
 • İnnâ halaknel’insâne min nutfetin emşâcin nebtelîyhi fece’alnâhu semiy’an basîyrâ.

Yukarıda yer alan ayetler günün her saatinde söylenebilir. Fakat akşam saatlerinde söylendiği zaman daha iyi olur.

Kimler Kocayı Köle Etmek İçin Dua Edebilir?

Kocayı köle etmek isteyen herkes Allah’a bununla ilgili dua edebilir. Dua etmede herhangi bir kısıtlama durumu söz konusu değildir. Dua etmede din, yaş, ırk, vb. gibi sınırlamalar da bulunmaz. Allah’a yalvarmak ve ondan bir şeyler talep etmek isteyen herkes dua edebilir

Hangi Durumlarda Kocayı Köle Etmek İçin Dua Edilir?

Kocayı köle etme duası, eşine kötü ya da iyi davranan tüm insanlar için edilebilir. Bazı durumlarda kocalar eşlerine kötü davrandığı için kadınlar kocalarını kendilerine bağlamak amacıyla Allah’a dua eder. Bu şekilde duası kabul olanların kocaları, eşlerinin etrafında dört dönmeye başlar. Bunun yanı sıra kocası iyi davrandığı halde daha da etrafında köpekler gibi deli divane olmasını isteyen kadınlar da Allah’a dua edebilir.

Kocayı Köle Eden Etkili Dua

Kocasını kendine köle etmek isteyenler, için kuvvetli bir dua aşağıda şu şekilde yer alır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • Abese ve tevellâ. Yâ leyte beyni ve beyııeke bu’del meş-rikiyyeti. Fe bi’sel karin. Ke ennehiim humrün müstenfîre-tün ferret min kasveretin. Ke ennehiim yevme yeravneha lem yelbesu. Fe hel tera lehüm min bakiye. Felemma ra-aha teh-tezzii ke enneha cannün vellâ büdbira. Ve lem yuakkib. Tah-sebühüm cemian ve kulubühüm şetta. Levittala’te aleyhim levelleyte minhüm. Firaren ve le miiliet ru’ba. Kale haza fırakıı beyni ve beyııeke. Fî kulubihim marazün fezadehii-mullahii maraza.
 • Fe enneha muharremetün aleyhim erbaine seneten yetihune fîl ardı. Ve le kad ahidna ilâ âdeme min kablü fe nesiye. Kezalike yensi keza mehabbeti keza. Se-yühzemiil cemu “Sevgilinin İsmi” ve “Senin İsmin” yiivelluned diibür. Belis saatü mevidü-hüm vessaatü edha ve emerrii. Yevme yefırrul meru min ahihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi. Yevmeizin yasdurun nasü eştata eştata eştata. Kezalike yeştet filan min filan.
 • Fecealnahiim ehadise ve mezzeknahüm külle mümezzikin. Ve elkayna beyne hümül adavete vel bağzae beynehi’ıma filan ve filan. Femahavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mubsiraten. Kezalike yümhillahü mehabbeti filan inin kalbi filan velâ yeteanikan velâ yettefikan velâ yectemian velâ yeltekiyan hatta yelicel cemelü fi semmil hiyat. Ke ennehüm a’cazü nahlün haviye. Fe hel tera lehüm min bakiye.

Yukarıda yer alan duanın etkisi diğer edilen dualardan oldukça fazladır. Bunun yanı sıra kocayı köle etme büyüsü yapılırken de bu dua kullanılır.

Kocayı Köle Etme Duasının Etkileri

Kocasını köle etmek için dua edenlerin kocaları bir anda eşlerinin etraflarında olur. Onların her dediğini yaparlar. Hatta kadınlar, etraflarında köle olan kocalarına evin işlerinden yemeğine kadar olan her işi yaptırabilir. Kocalar sürekli eşlerini düşünmeye başlar. Onlar için hayattaki mutluluk eşlerinin mutluluğudur. Kocalar eşlerinin üstlerine düşer. Onların üzülmemesi için ellerinden geleni yaparlar. Bu şekilde eşler de kocalarına her dilediklerini dua sayesinde yaptırabilir.

Kocayı Kendine Bağlamak İçin Söylenecek Sözler

Özellikle ezan vakitlerinde kocayı bağlamak ve kendine aşık etmek isteyenler aşağıda yer alan sözleri söyleyerek Allah’tan dilekte bulunmalıdır. Bu sözler şu şekildedir:

 • Allah’ım senden kalbimdeki sıkıntıların çözümünü ve yüreğimdeki ukdenin en güzel şekilde aydınlığa kavuşmasını talep ediyorum, mübarek isimlerinin ve mübarek surelerinin vesilesiyle kapına gelmiş bulunuyorum. Sana içtenlikle iltica eden hiçbir kulunu geri çevirmediğin gibi bana da merhametinin güzelliği ile ihsanlarda ve nimetlerde bulunacağını bilmenin ferahlığı ve sevinci ile dergahı merhametine yönelmiş bulunuyorum. Duha Suresi’nin mukaddes hatırına ve içindeki derin manaların yüzü suyu hürmetine aşk duasını kabule karin eyle. Amin.

Bununla birlikte şu sözler de söylenebilir:

 • İlahi sana iltica eden kullarının masum arzuları ve güzel düşünceleri senin dergahı izzetinde her daim kabule karin olur, çünkü sen samimiyet içerisinde sana yönelen kullarını daima mutlu ve mesut kılarsın. Senin ilminin derinliği ve merhametinin zenginliği, bütün kullarına türlü türlü güzellikler bağışlamaya ve onları nimetler içerisinde yüzdürmeye kafidir. Ben de merhametinin sonsuzluğuna sığınarak ve senden güzellikler dileyerek aşk duasının dergahı merhametinde kabul edilmesini talep ediyorum. Amin.

Yukarıda verilen sözlerin okunması içten ve samimi bir şekilde yapılmalıdır. Bu şekilde Allah’a iyi ve temiz bir niyetle dua etmiş oluruz. Sözler söylenmeden önce dua etmek isteyenler için etkisi büyük olan bir dua aşağıda yer alır:

 • Vedduha
 • Velleyli iza seca
 • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
 • Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
 • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
 • Elem yecidke yetiymen feava
 • Ve vecedeke dallen feheda
 • Ve vecedeke ‘ailen feağna
 • Femmel yetiyme fela takher
 • Ve emmessaile fela tenher
 • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Kocayı Köle Eden Dua İle Büyü Yapılabilir Mi?

Kocasını köle etmek için büyü arayanlar,  dualarla birlikte büyü de yapılabilir. Hatta kocayı köle eden büyülerin etkisi kendini çok çabuk belli eder. Bunun için büyünün doğru ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Büyü yaptırmak isteyenlerin uzman bir medyuma başvurması tavsiye edilir. Çünkü büyüde yapılan hatalar ya da dualardaki eksiklikler sebebi ile büyünün tam tersi etki gösterme olasılığı da bulunur. Fakat uzmanlara yaptırılan büyü ile kocayı bağlamak son derece basit bir hale dönüşür.

Kocayı kendine bağlama büyüsünü de inceleyebilirsiniz.

Kesin Tutan Kocayı Köle Eden Dua

Aşağıda dua edildiğinde kabul görülen kocayı köle etme duası şu şekilde yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.
 • Ya Rahman,
 • Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.
 • Ya Rahim,
 • Fatırus semavati vel ard ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve minel en’ami ezvaca yezraüküm fıh leyse ke mislihı şey’ ve hüves semıul besıyr.
 • Ya Vedud,
 • Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.
 • Ya Lâtîf,
 • İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.
 • Ya Mücîb,
 • Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.
 • Bismillahirrahmanirrahim
 • El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (Amin)

Kocayı Köle Eden Duaların Vakti

Kocayı köle etmek için edilen dua günün her saatinde edilebilir. Fakat özellikle ezan okunurken, geceleri ve seher vaktinde edilen duaların kabul olma olasılığı daha fazladır. Bu sebepten dolayı sabah güneş doğmadan önce uyanarak dua edilmesi sonucunda Allah’ın izni ile dua kabul olur.

Çevirgel Duası ile Kocayı Köle Etme

Çevirgel duası edilerek giden koca yeniden döndürülebilir ve köle edilebilir. Etkili olan bu duanın bir kısmı şu şekildedir:

 • Elhamdülillâhi leke ya Allahü eşimin, gönlünü bana bağla, beni sevsin, aramızda muhabbet hasıl olsun. Elhamdülillâhi ya Allahü eşimin gönlünü muhabbetini çevirgel. Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan`ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için eşimin, gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil. Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm eşimin, gönlünü bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil. İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur`ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm. Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm. Ve bihürmeti İmanil mü`minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin in`amın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için eşimin, gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

POPÜLER YAZILAR

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Büyü Nasıl Yapılır?
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz