Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Ruh Eşini Kendine Çekme Ruh Eşini Bulmak için Aşk Ritüeli 

Ruh eşini kendine çekme ruh eşini bulmak için aşk ritüeli nasıl yapılır, okunacak dualar nelerdir? Ruh eşini bulmak için yapılması gerekenler hakkında bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Ruh Eşini Kendine Çekme Ruh Eşini Bulmak için Aşk Ritüeli 

Ruh eşini bulmak ve hayatına davet etmek için ritüel çeşitleri en yaygın haliyle 5 türdedir. Ruh eşini kendine çekme ve ruh eşini bulma için uygulanacak ritüeller şu şekildedir:

 • Vadim Zeland ritüeli,
 • Duyuru ritüeli,
 • Çizim kalpleri ritüeli,
 • Kırmızı çamaşır ritüeli,
 • Terlik ritüeli.

Vadim Zeland Ritüeli İle Ruh Eşini Bulma

Ruh eşini arayanlar Vadim Zeland tekniğinde kalem ve kağıt kullanmalıdır. Kağıda öncelikle ne kadar güzel olunduğu ve erkeklerin çektiği yazılmalıdır. Ardından bir bardak su alınmalıdır. Bu su avuçların içerisine dökülmelidir. Bu sırada avuçlarda hissedilen enerji ile ruh eşinin geleceğine inanılması gerekir. Bu adımdan sonra su içilmelidir. Bu işlem sabah ve akşam birer kez tekrarlanmalıdır.

Duyuru Ritüeli İle Ruh Eşini Bulma

Ruh eşini bulmada yardımcı olan duyuru ritüeli için bir kağıt alınmalıdır. Bu kağıt daire şeklinde kesilmelidir. Daha sonra dairenin içerisine ne kadar şanslı olunduğu ve ruh eşinin gelip bulacağı yazılmalıdır. Ardından daire şeklindeki kağıt pencerelere ve sokaktaki duvarlara yapıştırılmalıdır.

Erkekleri Aşık Etmek İçin Hangi Dua Okunur?

Erkeklere aşk duygusunu veren dua şu şekildedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Çizim Kalpleri Ritüeli İle Ruh Eşini Bulma

Hayatının aşkını bulmak isteyenler çizim kalpleri tekniği ile kendilerine erkekleri çekmektedir. Bu yöntem için öncelikle bir adet kalem alınmalıdır. Bu kalemin mucizeleri yaratacağına inanılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile kalemin sahip olunan diğer kalemlerden farklı olduğu düşünülmelidir.

Kalem ile bir kağıda yarım kalpler çizilmelidir. Fakat bu yarım kalpler birbirine dönük olarak bitişik bir halde olmalıdır. Ardından kağıda ruh eşi ile ilgili bir masal yazılmalıdır.  Masalla birlikte nasıl tanışmak istenildiği ve nasıl biri ile tanışılacağı da yazılmalıdır. Daha sonra çizilen kalbin yanına sonsuzluk işareti çizilmelidir. Bu işaret aşkın ömür boyu kalıcı olmasını sağlar.

Ruh Eşini Bulmak İsteyenlere Kırmızı Çamaşır Ritüeli

Kırmızı çamaşır ritüeli ile erkekleri çekmek için öncelikle bir adet kırmızı çamaşır alınmalıdır. Burada önemli olan nokta kırmızı rengi gerçek anlamda sevilmesidir.  Daha sonra bu çamaşır yıkanmalı ve avizeye ya da evin penceresine asılmalıdır. Ritüelin daha çabuk etki etmesini isteyenler odanın içerisinde aşk şarkıları da açabilir.

Ayrıca ilişkiye zarar veren kötü niyetli 3. kişiyi uzaklaştırmak hakkında yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Terlik Ritüeli İle Ruh Eşini Bulma

Ruh eşini arayanlar terlik ritüelinde terliklerini 3 gün boyunca koridorda tutmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, terliği kimse giymemelidir. 3 gün geçtikten sonra gece 12’yi geçince kapıya çıkılmalıdır. Terlikler elde olmalıdır. Daha sonra terlikler giyilerek dört ayak üstünde durulması gerekmektedir. Enerji ile dolan bu terlikler yapılan aktivitelerde gün boyunca taşınmalıdır.  Gün boyu karşılaşılan erkekler terliklerin enerjileri ile aşık olacaktır.

Ruh Eşini Bulup Aşık Eden Dua

Ruh eşini arayanlar ve kendilerine aşık etmek isteyenler için dua aşağıda yer almaktadır:

 • Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr.

Erkekleri Gül İle Kendine Çekme

Gül ritüeli ile erkekleri çekmek için alınan güllerin rengi önemli değildir. Güller seçildikten sonra aşağıda yer alan uygulamalar yapılmalıdır:

 • Etrafta dikkatleri dağıtan herhangi bir eşyanın ya da kişinin olmaması gerekmektedir.
 • Bir aynanın karşısına geçilmelidir. Aynanın temiz ve aydınlık olması önemlidir.
 • Ayna karşısında elde çiçek tutulmalıdır.
 • Elde çiçek varken sevgili ile yapılacak anılar düşünülmelidir. Burada nasıl bir karşılaşma olacağı da hayal edilebilir. Zihinde olan güzel şeyler aynaya yansır.
 • Daha sonra dua edilebilir. İyi ve hayırlı insanlar ile karşılaşmak için dua edildiği zaman bu güzel duygular da iyi enerji olarak geri döner.
 • Vücutta meydana gelen enerji yükselmesinin farkına varılmalıdır. Kötü enerjilerinin tamamının vücuttan uzaklaştığı hissedilmelidir.
 • Okunan dualar ve sözler 3 defa tekrarlanmalıdır. Her tekrarlamada söylenenlere biraz daha inanılması gerekmektedir.
 • Elde tutulan gülün 3 gün boyunca taşınması gerekmektedir. Burada dikkatli olunması gereken nokta, gülün çantada taşınmasıdır.

Çiftlerin Mutlu Olması İçin Uygulanacak Ritüel

Hayatındaki insanla mutluluğu yakalamak isteyenler ilk olarak gece yarısı geçtikten sonra saçı kaynak su ile yıkanmalıdır.  Ardından mumlar yakılmalıdır.  Burada mumların kırmızı renkte olmasına dikkat edilmelidir. Yakılacak mum sayısı 3 adettir.  Daha sonra 7 defa mutlu olunacağı söylenmelidir. Bir adet tarak alınmalıdır. Tarakla saçlar taranmalıdır. Ardından söylenen sözler 7 defa daha tekrarlanmalıdır.  Sözler söyledikten sonra verene teşekkür edilmelidir ve uykuya geçilmelidir.

Ruh Eşini Bulmak İçin Yapılan Büyüler

Ruh eşini arayanlar büyü yaptırmak için aşk ve bağlama büyülerine başvurulabilir. Bu alandaki büyülerden bir tanesi kaşık büyüsüdür. Kaşık büyüsünde iki adet tahta kaşık kullanılır. Ardından bu kaşıkların her birine aşk sözleri söylenir. Daha sonra kaşıklar çiftlerin her birine verilir ve bu kaşıklarla tatlı yiyeceklerin yenmesi istenir.

Aşk büyülerinde etkili olan diğer bir büyü türü ise resim büyüsüdür. Medyuma gidildiğinde aşık etmek istenilen kişinin resmi götürülmelidir. Resme bakarak tılsımlı sözler söylenir ve büyü o aşık edilmek istenene ulaşır. Aşk büyüleri uzakta olan birine dahi tutmaktadır. Burada dikkat edilmesi geren nokta, büyü yaptırmak için gidilen medyumların bu alanda deneyimli olması gerekmektedir. Daha önce medyumluk eğitimi almış ve aşk büyüleri konusunda çok sayıda başarılı büyüler yapmış medyumlara gidilmelidir.

Ruh Eşinin Kısa Sürede Gelmesi İçin Okunacak Dua

Ruh eşini arayanlar kısa sürede bulabilmek için aşk duaları ile Allah’tan yardım isteyebilir. Aşağıda etkisi çok kısa sürede görülen bir dua yer almaktadır:

 • Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

Ruh Eşini Bulmada Dikkatli Olunması Gereken Noktalar

Ruh eşini bulurken önemli noktalar arasında öncelikle inanmak vardır. İyi insanlar ile karşılaşılıp mutlu olunacağına inanılması gerekmektedir. Bunun dışında hayırlı insanlar ile tanışmak için dua edilmelidir. Aşk ritüellerinde kırmızı rengin önemi de büyüktür. Kullanılan mum, kalem, vb. gibi eşyalarda kırmızı renk kullanılmalıdır. Ritüellerin uygulanmasında ortamın da loş ortam olması önemlidir. Mumların yakılıp etrafta aşk enerjisi yaratılmalıdır.  Ayrıca aşk şarkıları da açılarak aşk enerji çağırılabilir.

Erkekleri Aşık Eden Yüzük Ritüeli

Erkekleri aşık eden ritüellerden olan yüzük ritüelinde bir adet kırmızı yüzük kullanılmalıdır. Daha sonra bu yüzük bir beze sarılmalıdır ve çantada taşınmalıdır.  Yüzüğün sürekli olarak yanında taşınmasına dikkat edilmelidir. Yabancı insanlar bu yüzüğü görmemelidir. Bu ritüel Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günlerinde yapılabilir. Ruh eşini kendine çekme ve ruh eşini bulmak için bu günlerde sabahtan akşama kadar yüzük ile olunmalıdır.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Muhabbet Esmaları ve Duaları

en-etkili-ask-buyusu
En kuvvetli aşk büyüsü yapılışı sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdığı büyü... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Duası Ritüeli ile Sevdiğine Kavuş

ask ritueli nasil yapilir
Aşk ritüelleri ve aşk duaları ilişkilerde ve evliliklerde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmaktadır.... Devamını oku

En Etkili Aşk Duası Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask duasi hangisidir
Aşık etme duaları sayesinde garantili bir şekilde karşılıksız aşklara çözümler bulunabilir. İstenilen aşk dualarının okunmasında dikkat... Devamını oku

Kadını Kendine Aşık Etme Duası

kadini kendine asik etme duasi
Kadınları aşık eden ve bağlayan duaların okunmasında her zaman dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz