Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Sevdiğinin Rüyasına Girme ve Kendini Gösterme Ritüeli

Sevdiğinin rüyasına girme ve kendini gösterme ritüeli nasıl yapılır ve kaç günde etkisini gösterir? Riyaya girmek için gerekli dualara ve yapılması gerekenlere içeriğimizden bakabillirsiniz.

 Sevdiğinin Rüyasına Girme ve Kendini Gösterme Ritüeli

Özellikle sevdiğinizin rüyasına girmek için alfa dalgalarınızı kullanmanız gerekir. Alfa dalgaları beynin arınmış ve sakin olduğu zamanlarda aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Enerji Ritüeli İle Sevdiğinin Rüyasına Girmek

Öncelikle enerji ritüeli ile sevdiğiniz insanın rüyasına girmek istiyorsanız, karşı tarafın uykuda olduğu bir zamana denk gelmeniz gerekir. Daha sonra sessiz bir odaya geçerek gevşemeye başlayın. Vücudunuzun iyice sakinleştiği ve rahatladığı bir anda 20 defa nefes alıp verin. Ardından rüyasında görünmek istediğiniz kişiyi gözünüzde canlandırmaya başlayın. Karşı tarafın iki kaşının ortasında yer alan noktaya odaklanmaya çalışın. Bu şekilde karşı tarafın hafızasına girdiğinizi fark etmiş olacaksınız. Yani bu kişi o an sizi rüyasında görecektir.

Sevdiğinin Rüyasına Girmede Etkili Olan Telepatik Ritüeli

Aşağıda telepatik yöntem ile bir kişinin rüyasına nasıl girilebileceği detaylarıyla birlikte anlatılmaktadır:

 • İlk olarak sessiz bir odaya geçin ve gözlerinizi kapatın.
 • Daha sonra sevdiğiniz insan ile beraber bir araya geldiğinizde neler yapabileceğinizi hayal edin ve gözünüzde canlandırın.
 • Ardından bu hayalleri karşı tarafın da düşündüğünü farz edin.
 • Düşüncelerinizin karşı tarafa da gittiğini hayal ederek telepatik yöntem ile sevdiğinizin rüyasına girmiş olursunuz.

El Habir Ritüeli İle Rüyada Kendini Gösterme

El Habir esması ile sevdiğiniz kişinin rüyasında yer almak mümkündür. Bunun için öncelikle abdestli bir şekilde 812 defa El Habir esmasını zikretmeniz gerekir. Esmanın telaffuz edilmesi esnasında ise sevdiğinizin rüyasında yer almak için iyi dileklerde bulunun. Esmayı 812 kere okuduktan sonra hemen ardından 7 defa Kevser suresini okuyunuz. Bu sayede istediğiniz kişinin rüyasında yer almış olacaksınız.

Sevdiğine Kendini Göstermek İçin Celb Ritüeli

Aşık olduğunuz kişiye rüyasında kendinizi göstermek istiyorsanız, celb ritüelini uygulayabilirsiniz. Bu ritüelin uygulanması için öncelikle 33 defa “kaddu nevme —matlubun ismi— ala muhabbeti —kendi isminiz— ve ıshki bi hurmetis suretil Fatiha” sözlerinin telaffuz edilmesi gerekir. Daha sonra hemen 3 defa da Fatiha suresini okuduğunuz an sevdiğinizin rüyasına girme şansını elde edersiniz. Celb ritüelinin daha etkili sonuçlar göstermesi için en son olarak aşağıda verilen duanın okunmasında fayda vardır. Bu duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr. Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti ömer ibni fatma fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete ömer ibni fatma fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete ömer ibni fatma fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya allahü ya allah.

Kendini hatırlatma sürekli düşünmesini sağlama ritüeli hakkında bilgilere de bakabilirsiniz.

Sevdiğinin Rüyasına Girmek İçin Dua Etme

Aşağıda sevdiğinizin rüyasına girmede etkili olan duanın nasıl okunması gerektiği ile ilgili detaylar açıklanmaktadır:

 • Duayı okumaya geçmeden önce içinizden sevdiğinizin rüyasına girmek için iyi niyetlerde bulunun.
 • Daha sonra sevdiğinizi gözünüzde canlandırın.
 • Hemen ardından 336 defa “Ya Musavvir” esmasını telaffuz etmeniz gerekir.
 • Esmanın okunmasından sonra da en son olarak 33 defa Fatiha suresini okumanız gerekir.
 • Ritüelin etkili sonuç göstermesi için aynı zamanda “La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül halimül kerim. Bismillahillezi lailahe illa hüvel aliyyül halim. Sübhanallahi Rabbil arşil azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ke ennehüm yevme yeravne ma yuaduune lem yelbesuune illa saten min neharin, belagün fehel yühlekü illal-kavmül-fasikuun. Allahümme inni es’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike ves-selamete min külli ismin vel-ğanimete min külli birin vel-fevze bil cenneti ven-necate minen-naar. Allahümme la deda’li zenben illa ğaferteh, vela hemen illa ferecteh, velaa deynen illa kadayteh, veha haceten min havaicid-dünya vel-ahireti illa kadayteha birahmetike ya Erhamerrahimin.” duasını okumalısınız.
 • Bu sayede sevdiğiniz kişinin rüyasına o an girmiş olursunuz.

Sevdiğinin Rüyasına Girmek İçin Dua Okumada İstenilen Şartlar

Aşağıda sevdiğinizin rüyasına girmek için okuyacağınız dua ile ilgili talep edilen şartlar en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır:

 • İstenilen duanın okunması için karşı taraf ile duygusal bir bağınızın olması gerekir.
 • Duayı okumaya başlamadan önce zihninizi boşaltmanızda yarar vardır.
 • Duanın kimsenin olmadığı sessiz bir yerde okunması gerekir.
 • Okunacak duanın gece yarısından sonra okunması tavsiye edilir.
 • Duayı okurken karşı tarafın ismi ile annesinin ismi de zikredilmelidir.

Ya Latif Ritüeli İle Sevdiğinin Rüyasına Girme

Ya Latif ritüeli ile sevdiğinizin rüyasında yer almak için ilk olarak gece yatmadan önce 9 defa “E lâ ya’lemü men halak, ve hüvel latıyfül habiyr.” ayetini okumanız gerekir. Ayeti okuduktan sonra “Ya Latif” esmasını da zikretmeniz gerekir. En son olarak aşağıda verilen duanın okunması gerekir. Bu sayede sevdiğinizin rüyasında yer alırsınız. Okunması gereken dua şu şekildedir:

 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan. Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

Hilal Ritüeli İle Sevdiğinin Rüyasına Girmeyi Dileme

Aşağıda hilal ritüeli ile sevdiğinin rüyasına nasıl girileceği detaylarıyla birlikte yer almaktadır:

 • Ayın hilal şeklini aldığı bir zamana denk gelmeniz gerekir.
 • Daha sonra sessiz bir ortamda mum yakın ve sevdiğinizin rüyasında yer almak istediğinizi bir kağıda yazınız.
 • Kağıda dileklerinizi yazdıktan sonra mum ışığında dileklerinizi tekrar ederek okuyun.
 • İşlemlerin yapılmasından sonra dileğinizi yazdığınız kağıdı yakın veya bir toprağın altına gömün.
 • En son olarak mumu söndürmeye başlayın.
 • Bir hafta sonra istediğiniz kişi sizi rüyasında görür ve sizi hemen arar.

Kristal Ritüeli İle Rüyada Sevdiğini Aşık Etme

Aşağıda kristal ritüelinin nasıl yapılması gerektiği adım adım açıklanmaktadır:

 • İlk olarak kristal alın ve sevdiğiniz kişinin resminin üzerine bırakın.
 • Sessiz bir odaya geçerek ışıkları söndürün.
 • Işıkları söndürdükten sonra kırmızı mumun üzerine gül yağını sürün ve mumu yakın.
 • Mumu yaktıktan sonra sevdiğinizin resmine dikkatli bir şekilde odaklanıp bakın.
 • Daha sonra bir elma alın ve elmanın kabuklarını soymaya başlayın. Soyma işlemini elmanın kabukları bitene kadar koparmadan tüm bir şekilde yapın.
 • En son olarak içinizden çıkardığınız mor ışığın karşı tarafa geçtiğini hayal edin ve gözünüzün önüne getirin.
 • Bu sayede sevdiğiniz kişi ile uzaktan telepatik bağ yöntemi ile iletişim kurarak karşı tarafın rüyasına girmeyi başarmış olursunuz.

Sevdiğinin Rüyasına Girmek İçin Okunacak Etkili Dua

Aşağıda sevdiğinizin rüyasında yer almak için okunması gereken en etkili dua yer almaktadır. Bu duanın abdestli bir şekilde okunması gerekir. Duayı gece yarısından sonra 1 hafta boyunca okumanız sonucunda sevdiğiniz kişinin rüyasına girerek onun size aşık olmasını sağlayabilirsiniz. Duanın okunuşunu şu şekilde verebiliriz:

 • İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune. Eve abaunel’evvelune. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune. Leakilune min şecerin min zakkumin. Femaliune minhelbutune. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi. Feşaribune şurbelhiymi. Haza nuzuluhum yevmeddiyni. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune. Efereeytum ma tumnune. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune. Efereeytum ma tahrusune. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune. İnna lemuğremune. Bel nahnu mahrumune. Efereeytumulmaelleziy teşrebune. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune. Efereeytumunnarelletiy turune. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz