Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Aşık Etme Büyüsü Ritüeli Nasıl Yapılır?

Aşık etme büyüsü ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Aşık etme büyüsü ne kadar sürede etki eder? Aşık etme duası var mı? Ayrıntılı bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Aşık Etme Büyüsü Ritüeli Nasıl Yapılır?

Aşk büyüsü ritüeli hem erkeklerde hem de kadınlarda hızlı bir şekilde etki eder.

Aşık Etme Büyüsü Ritüelinin Sonuçları

Aşık etme büyüsü yaptıranlara etkiler şu şekildedir:

 • Platonik olarak aşık olanlar büyü ritüeli sonucunda aşklarına karşılık bulur.
 • İmkansız olarak görülen aşklar yaşanır.
 • Terk eden sevgililer geri döner ve yeniden aşık olur.
 • Terk eden kocalar geri döner ve ailelerine karşı daha sadık olur.
 • Aldatan eşler aldatmaktan vazgeçer ve yaptıklarına pişman olur.
 • Aşk acısı yaşayanların aşk acısı biter ve sevdiğine kavuşur.
 • Kim aşık edilmek isteniyorsa kolay ve hızlı bir şekilde aşık edilir.
 • İlgisiz olan kocalar ve sevgililer daha fazla ilgi göstermeye başlar.
 • Evinde sürekli huzursuzluk yaşayanların hayatlarına huzur gelir.
 • Çiftler arasındaki sevgi ve saygı bağları güçlenir.
 • İnsanların arasındaki muhabbet artar.

Uzakta Olanlara Aşık Etme Ritüeli

Uzakta olanı aşık etmek için kullanılması gerekilen malzemeler şu şekildedir:

 • İki tane kırmızı renkte mum alınmalıdır.
 • Büyü yapılacak kişiye ait resim alınmalıdır.
 • Bir tane boş bir kağıt alınmalıdır.
 • Bir adet kalem gerekmektedir.

Öncelikle beyaz kağıda aşağıda yer alan dua yazılmalıdır:

 • Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar tilke emaniyyühüm kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn.Bela men esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinün fe lehu ecruhu ınde rabbihı ve la havvfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Ve kaletil yehudü leysetin nesar ala şey’iv ve kaletin nesara leysetil yehudü ala şey’iv ve hüm yetlunel kitab kezalike kalellezıne la ya’lemune misle kavlihim fallahü yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun. Ve men azlemü mimmem menea mesacidellahi ey yüzkera fıhesmühu ve sea fı harabiha ülaike ma kane lehüm ey yedhuluha illa haifın lehüm fid dünya hızyüv ve lehüm fil ahırati azabün azıym. Ve lillahil meşriku vel mağribü fe eynema tüvellu fe semme vechüllah innallahe vasiun alım. Ve kalüttehazellahü veleden sübhaneh bel lehu ma fis semavati vel ard küllül lehu kanitün. Bedıus semavati vel ard ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun. Ve kalellezıne la ya’lemune lev la yükellimünellahü ev te’tına ayeh kezalike kalellezıne min kablihim misle kavlihim teşabehet kulubühüm kad beyyennel ayati li kavmiy yukınun. İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nezirav ve la tüs’elü an ashabil cehıym. Ve len terda ankel yehudü ve len nesara hatta tettebia milletehüm kul inne hüdellahi hüvel hüda ve leinitteba’te ehvaehüm ba’dellezı caeke minel ılmi ma leke minallahi miv veliyyiv ve la nasıyr. Ellezıne ateynahümül kitabe yetlunehu hakka tilavetih ülaike yü’minune bih ve mey yekfür bihı fe ülaike hümül hasirun. Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın. Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha adlüv ve la tenfeuha şefatüv ve la hüm yünsarun.

Daha sonra iki tane mum yakılmalıdır. Dua sesli bir şekilde okunmalıdır. Dua okunurken resmine bakılarak okunmalıdır. Ardından kâğıt mumların alevinde yakılmalıdır. Yakılan kağıdın külleri bir poşete konulmalıdır. Bu küller büyünün etkileri ortaya çıkıncaya kadar saklanmalıdır.

Büyü hem medyuma gidilerek hem de evde tek başına yapılabilir. Bu ritüelde dikkat edilmesi gereken nokta, duanın dikkatli ve doğru bir şekilde okunmasıdır. Büyü yapıldıktan yaklaşık 15 gün içerisinde uzaktaki kişi aşık olur ve arar.

Canbar Büyüsü Ritüeli İle Sevdiğini Aşık Etme

Aşk büyüleri içerisinde yapımı en zor olan büyülerden bir tanesi canbar büyüsüdür. Büyü için öncelikle ceylan derisi gerekmektedir. Bu büyü evde tek başına yapılmamalıdır. Alanında uzman bir insana gidilerek deneyimli medyumlardan yardım alınmalıdır. Ritüelin uygulama adımları şu şekildedir:

 • Bir adet ceylan derisi alınır.
 • Ceylan derisine kim aşık edilmek istenirse onun ismi yazılmalıdır.
 • Yazılan yazı çivi ile yazılır ve bu uygulama aşkın ömür boyu kalmasını sağlar.
 • Büyü yaklaşık olarak bir hafta içerisinde etkilerini göstermeye başlar.

Canbar büyüsü tuttuktan sonra aşağıda yer alan etkiler görülür:

 • Büyü yapılan psikolojik olarak kendini sürekli heyecanlı hisseder. Bununla birlikte özellikle geceleri kalp atışı ile uyanırlar.
 • Büyü yapılanda hem uzakta hem de yakında olsa da etkileri aynı sürede görülür.
 • Büyü terk eden sevgiliye yapıldığında geri adım atılır ve çok özlediğini söyler.
 • Canbar büyüsü sayesinde aldatanlar da pişman olur ve affedilmeleri için özür dilerler.

Ayrıca 24 saatte etkili aşk ritüeli bilgilerine bakabilirsiniz.

Aşık Etme Büyüsü Ritüeli İle 10 Günde İstediğinin Sevmesini Sağlama

10 günde sevdiğini aşık etmek isteyenlerin yaptırması gereken büyü adımları şu şekildedir:

 • Bir miktar kurşun alınmalıdır.
 • Kurşun ısıtılmalıdır.
 • Büyü yaptıranın üzerine çarşaf serilir ve kurşun dökülür.
 • Kurşun dökme işlemi 5 defa tekrarlanmalıdır ve bu şekilde işlem tamamlanır.

Büyü yapıldıktan sonra etkisi en geç 10 gün içerisinde kendini gösterir. Büyü için bir hocadan ya da bir medyumdan yardım alınmalıdır. Kurşun ısıtıldığında çok fazla sıcak olacağı için dökme işleminde dikkatli olunmalıdır. Aksi takdirde kazalar meydana gelebilir.

Çiçek Ritüeli ile Etkili Aşk Büyüsü

Aşkın en büyük temsilcisi olan çiçekler ile ilgili büyü için gerekli olan çiçekler şunlardır:

 • Karanfil
 • Kırmızı gül
 • Beyaz gül
 • Lale
 • Sümbül
 • Menekşe
 • Nergis

İhtiyaç duyulan tüm çiçeklerin yaprakları güzel bir şekilde ayrılmalıdır. Ardından bir yere bez serilmelidir ve çiçekler kurutulmak için bırakılmalıdır. Bu işlemi yaparken sevdiğinin aşık olması için dilekte bulunup dua edilmelidir. Ardından 15 gün içerisinde çiçeklerin tamamı kuruduktan sonra bir poşete koyulmalıdır. Bu poşet yastığın altına konulmalıdır. 15 gün bu şekilde uyulduktan sonra büyü etkilerini göstermeye başlar ve ortaya etkili bir aşk doğar.

Aşk Büyüsü Ritüelleri Başkaları Tarafından Bozulur Mu?

Aşk büyüsü yaptıranlar büyüyü bozdurmak için öncelikle alanında tecrübeli medyumlara gitmelidir. Burada yapılan büyü türüne uygun olarak büyü bozma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Fakat bir başkasının yaptığı aşk büyüsünü bozmak mümkün değildir. Diğer bir ifade ile, sizin yaptığınız aşk büyüsünü bir başkası gelip bozamaz.

Ortadaki aşkın bozulması için ayırma büyüsünün yapılması gerekmektedir. Ayırma büyüsünün belirtileri görülmeye başladıktan sonra medyuma gidilerek bu büyü etkisiz hale getirilebilir. Aşkları yok olup ayırma büyüsü yapılanlar aşağıda yer alan belirtileri göstermeye başlar:

 • Büyü yapılan her olaya agresif ve sinirli tavırlar sergiler.
 • İnsanlar gece uykularından korku ile uyanır.
 • Arası iyi olan çiftler birden birbirinden soğumaya başlar.
 • Büyü yapılanın içinde aşk ve sevgi duyguları ölür.
 • İnsanlar özlem duygularını kaybeder.
 • Daha önce ilgi gösterenler büyünün etkisi ile uzaklaşmaya ve soğumaya başlar.

Ayırma büyüsünün bu etkileri görüldüğünde aşk büyüsü yapılmalıdır. Aşk büyüsü ile etkiler tersine döner ve sevgililer eski mutluluklarına kavuşur.

Aşık Etme Büyüsü Ritüelinde Su Kullanılması

Aşık etmek için bir bardak su alınmalıdır. Ardından suya şu sözler söylenmelidir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün “sevdiğiniz kişinin adı” ve “Senin Adın” berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.

Daha sonra bu işlem 21 defa tekrarlanmalıdır. 21. kez okunduktan sonra kim aşık edilmek isteniyorsa onun ismi söylenir ve duanın bu kişiye ulaşması sağlanır. Bu ritüelin etkileri hemen görülmese de sabırlı ve sürekli bir şekilde her gün devam edilmelidir. Özellikle Perşembe ya da Cuma günleri yapıldığında etkileri daha hızlı görülmektedir.

Aşk Büyüsü Ritüelinde Sabun Kullanılması

Sabun aşk büyülerinde kullanıldığında ortaya kuvvetli bir aşk çıkmaktadır. Bunun için aşağıda yer alan adımlar yapılır:

 • Öncelikle bir adet beyaz sabun alınmalıdır.
 • Ardından sabunun üzerine aşık edilmek istenilenin ismi yazılmalıdır.
 • Daha sonra sabun evin bir köşesinde saklanmalıdır. Büyülü sabunun yerini kimse bilmemelidir.
 • Sabun büyülendikten sonra herhangi bir şekilde kullanılmamalıdır.

Sabun büyüsü erkeklere etki eden bir büyüdür. Büyü yapıldıktan sonra 5 gün içerisinde etkileri görülmeye başlar.

Aşk Büyüsü Ritüelinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Aşk büyülerinde de diğer büyülerde olduğu gibi dikkat edilmesi gerekilen durumlar yer alır. Bunlar şu şekildedir:

 • Büyü yapılmadan önce medyumların istedikleri malzemeler eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edilmelidir.
 • Büyünün tutacağına inanılmalıdır.
 • Aşk büyüleri yapıldıktan sonra sabırlı bir şekilde beklenmelidir. Büyü tutmuyor diye karamsarlık içerisine girilmemelidir.
 • Aşk büyülerinin bekleme aşamasında herhangi bir şekilde sevgili ya da aşık edilmek istenen kişi aranmamalıdır ve mesaj atılmamalıdır.
 • Büyü yaptırdıktan sonra özlem duyguları daha da artabilir. Bu durumda insanlar kendilerini durdurmalıdır ve özlemlerini asla dile getirmemelidir.
 • Büyüler uzman olanlara yaptırılmalıdır. Burada hatalar yapılması halinde geri dönüşü olmayan durumlar söz konusu olabilir. Giden sevgili geri dönmez ve nefret duyguları oluşmaya başlar.
 • Aşk büyüleri tuttuktan sonra dönem dönem büyü tazeleme ve bakım işlemleri yapılmalıdır. Bunların ne zaman yapılacağına medyumlar tarafından karar verilmektedir.

İstediğini Aşık Etme Ve Bağlama Ritüeli

Sevdiğinden karşılık alamayanlar ya da sevdiğinin ilgisiz olmasından şikayet edenler aşağıda yer alan adımları uygulamalıdır:

 • 10 adet boncuk alınmalıdır. Bunların rengi erkeklerin sevdiği renklerden olmalıdır.
 • Ritüelin uygulanacağı kişinin bileğine uygun uzunlukta ip alınmalıdır.
 • Boncukların her biri ipe tek tek geçirilirken sevdiğinin daha çok ilgi göstereceği ve onun da aşık olacağı düşünülmelidir. Bu arada düşünce gücünün önemi çok fazladır.
 • Boncukların tamamı ipe dizildikten sonra ipe sıkı bir şekilde düğüm atılmalıdır.
 • Daha sonra hazırlanan bileklik kim aşık edilmek isteniyorsa ona hediye edilmelidir.

Bilekliğin muhakkak sahibine ulaşması gerekmektedir. Bileklik takıldıktan sonra üç gün içerisinde etkiler görülür. İmkansız görülen aşklar gerçek olur ve insanlar hayatlarında gerçek aşkı bulur. Bileklik ritüeli evlerde kolay bir şekilde yapılabilir. Bunun için dışarıdan yardım alınmasına gerek yoktur. Kadınları aşık etmek isteyenler de onlara göre bileklik yapabilir.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

En Etkili Aşk Büyüsü Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask buyusu hangisidir
Aşk büyülerinde çeşitli ritüeller kullanılarak kuvvetli büyüler elde edilir. Bu büyüler ile birlikte insanlar kalıcı aşklar... Devamını oku

Ücretsiz Aşk Büyüsü Yapan Medyum

ucretsiz ask buyusu yapan medyum
Aşk büyüsünü her zaman medyum hocaları ücretsiz olarak yapmaz. Çünkü, aşk büyüsünün yapımında kullanılan malzemelerin bulunması... Devamını oku

Kocayı Kendine Aşık Etme Büyüsü 

kocayi kendine asik etme buyusu
Kocayı kendine aşık etme büyüsü ile evliliklerinde sorunlar ve problemler yaşayan eşler, aralıklarındaki buzları eriterek kocalarını... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz