Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Aşk Vefki Nedir, Aşk Vefki Nasıl Yapılır?

Aşk vefki nedir, aşk vefki nasıl yapılır ve ne kadar sürede etki eder? Aşk vefkini kimler yapabilir? Aşk vefki ile muska arasındaki farklar nelerdir? Ayrıntılara yazımız içerisinden ulaşabilirsiniz.

 Aşk Vefki Nedir, Aşk Vefki Nasıl Yapılır?

Aşk vefki, kişiye özel olarak hazırlanır. Bu vefkin hazırlanmasında ebced hesabı yapılır. Ebced hesabına uygun olarak aşk vefki hazırlanır. Vefk hazırlanırken dualar ve tılsımlı sözcükler yazılır. Bunun sonucunda vefkin sürekli olarak taşınması veya içilmesi durumunda istenilen şeyler yerine getirilir. Vefkin hazırlanmasında Havas ilmini bilen hocaların tercih edilmesi gerekir.

Aşk Vefkinin Tanımı

Aşk vefki, genellikle karşılık bulunmayan ilişkiler için yapılır. Bununla birlikte aşk vefkini evliliklerinde sorunlar yaşayan evli çiftler de yaptırarak evliliklerini kurtarabilir. Aşk vefkinin yapılmasından sonra etkisini göstermesi için evde veya kıyafetlerin içerisinde saklanması gerekir.

Bunun dışında vefkler, yemeklere veya içeceklere de katılarak uygulanabilir. Bu uygulama sayesinde vefkin etkisi anında kendini göstermeye başlar. Aşk vefkini yazdırmak isteyenler, daha önceden vefk hazırlama ve yazma konusunda tecrübeli olan medyum hocalarını tercih etmelidir.

Ayrıca her daim genç kalmak için okunacak dualara yazımızdan bakabilirsiniz.

Aşk Vefkinin Dindeki Yeri

Aşk vefkinin yapılmasında iyi niyet söz konusu olduğu zaman dinde bu durum günah olarak karşılanmamıştır. Yani vefk hazırlanırken Allah’a yalvarıp O’na sığınarak elinizi açıp dua ettiğinizde dinde bu durumun bir sakıncası olmadığı dile getirilmiştir. Vefk hazırlama işleminde her zaman Allah’ın varlığının ve gücünün unutulmaması ve O’na her daim  inanılması durumunda vefkler dinde her zaman  caiz olarak görülür. Bu yüzden vefk hazırlama aşamasında vefki hazırlayacak kişinin muhakkak ruhen güçlü duygularının olması gerekir.

Aşk Vefkinde Okunacak Dua

Aşk vefki hazırlanırken işinde uzman olan medyum hocası, vefke Kuran-ı Kerim’den dualar ve sureler yazar.  Ebced hesabı yapıldıktan sonra kişiye özel olarak hazırlanan ve yazılan aşk vefki duasını medyum hocasından aldıktan sonra dileklerinizin gerçekleşmesi için duayı her gün düzenli bir şekilde okumanız gerekir.

Özellikle hazırlanan vefk duasının kılınan namazlardan sonra edilmesi isteklerin daha çabuk sürede gerçekleşmesini sağlar. Bu sürelerde aşk vefki duasını okuyup Allah’a sığındığınız zaman istediğiniz insanın sizin aşkınıza karşılık göstermesine yardımcı olabilirsiniz. Aşağıda aşk vefkinin hazırlanmasından sonra özellikle 1 hafta boyunca sürekli olarak okunması gereken dualar sırasıyla verilmektedir:

  • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
  • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
  • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın. Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun, Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun, Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt vallahü mühıytum bil kafirın, Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim innellahe ala külli şey’in kadiyr, Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun, Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun, Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislih ved’u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn, Fe illem tef’alu ve len tef’alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah üıddet lil kafirın, Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun, İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha fe emmellezıne amenu fe ya’lemune ennehül hakku mir rabbihim ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza mesela yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra ve ma yüdıllü bihı illel fasikıyn.
  • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Aşk Vefki Konusunda Önemli Noktalar

Aşk vefkinin hazırlanmasında ve yazılmasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Özellikle vefki hazırlayacak hocanın muhakkak Arapçayı çok iyi bir şekilde bilmesi gerekir. Bununla birlikte Kuran-ı Kerim’de yer alan bütün sureleri ve ayetleri her koşulda bilmelidir. Aynı zamanda aşk vefki hazırlanırken ebced hesabı yapılacağı için vefki yazacak kişinin  ebced hesabının nasıl yapılacağını çok net bir şekilde öğrenmesi gerekir.

Bunun dışında Havas ilminin bütün detaylarına da hakim olmak gerekir. Özellikle vefki hazırlayacak hocanın evren ve vefk ilmi hakkında çok donanımlı olmasında yarar vardır. Bunun için aşk vefki hazırlatmak isteyenler, vefk yazma konusunda uzman olan hocaları seçmelidir.

Aşk Vefkinin Tutma Vakti

Aşk vefkinin tutma zamanı vefki yazan kişinin donanımına ve tecrübesine göre değişkenlik gösterir. Örneğin; vefki hazırlayan medyum hocasının daha önceden vefk hazırlama konusunda uzmanlaşmış olması vefkin tutma zamanını kısaltır. Genel olarak yazılan vefkler 7 gün içerisinde etkisini göstermeye başlar. Vefkin etkisini göstermesi için aynı zamanda istenilen duaların da her gün okunması gerekir.

Ayrıca vefk hazırlanırken vefkin hangi sayıda yapılacağı da vefkin tutma süresini etkiler.  Yani vefkin fazla sayılarda yapılması daha çok zaman alacağı için tutma süresi de otomatik olarak biraz uzar. Bu yüzden sürecin daha kısa zamanda gerçekleşmesi için işinde profesyonel olan hocaların seçilmesinde yarar vardır.

Aşk Vefki Kaç Defa Yaptırılır?

Aşk vefkinin yapılmasında belli bir sayı veya limit sınırı yoktur. Dileyen herkes istedikleri konuda ve türde vefk hazırlatarak amaçlarına ulaşabilir. Vefkler, edilen niyete göre birçok farklı türde yazılır. Bununla birlikte her vefk farklı sayılarda da yazılır. Örneğin; vefkler genellikle üçlü, dörtlü, altılı olarak yazılmaya başlanır. Bu sayıların miktarına medyum hocası karar verir. Vefkin hazırlanması kişiye özel yapıldığı için vefkte kullanılan malzemeler de her zaman farklı olur. Kişinin ebced hesabı yapılarak hangi sayıda, hangi türde ve hangi malzemeler ile vefk yazılacağına karar verilir.

Aşk Vefkinin Uygulanışı

Aşk vefkinin yapılmasında uygulanacak tekniklerin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Aşk vefkinin yazılmasına başlanmadan önce vefki yazdıran kişinin yıldızına bakılır. Bu yıldıza göre vefkin hangi zamanda yazılacağı belirlenir. Vefkin yazma aşamasının uygun zamana denk getirilmesinden sonra vefk kağıdının üzerine geometrik şekiller çizilir ve bu şekillerin içerisine birbirlerine bağlanacak aşıkların kişisel bilgileri ve isimleri yazılır. Daha sonra vefkin  üzerine niyetler edildikten sonra 3 adet İhlas  ve 1  adet  Fatiha sureleri okunur.

Bütün işlemlerin tamamlanmasının ardından yazılan vefk medyum hocasından alınarak evde kimsenin göremeyeceği bir yerde saklanmalıdır. Vefkin evde veya kıyafetlerde 7 gün boyunca saklanması süresinde istenilen duaların da bir hafta boyunca okunması gerekir. Bu sayede vefkin etkisi 1 hafta sonrasında kuvvetli bir şekilde ortaya çıkar ve aşık olan çiftler birbirlerine kavuşmuş olur.

Güzel ve şirin görünme duasına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Aşk Vefki Büyü Mü?

Aşk vefkini, yapılan büyü ile karıştırmamak gerekir. Çünkü, hazırlanan bütün vefkler büyü grubunun içerisinde hiçbir şekilde yer almaz. Vefkler tamamen Rahmani yollarla yapıldığı için büyüden farklıdır. Büyünün yapılması ile Allah’tan başka güçlerine inanılma durumu ortaya çıkar. Bu yüzden büyü dinen günah olarak kabul edilir. Fakat vefkin hazırlanmasında her zaman Kuran-ı Kerim’de yer alan ayetlerin ve duaların kullanılmasından dolayı vefk hazırlamanın hiçbir sakıncası yoktur. Aynı zamanda vefk hazırlandıktan sonra Allah’a sığınarak O’ndan medet umma durumu da söz konusudur.

Aşk Vefki İle Muska Arasındaki Farklar

Aşk vefki ile muska arasında bazı farklar meydana gelir. Özellikle muskalar büyü yolu ile hazırlandığı için doğa üstü varlıkların yardımı ile yapılır. Vefkler, ise tamamen kişisel bilgiler ve dualar ile oluşturulur. Bunun dışında muskaların enerjileri ve etkileri birkaç süreden sonra kaybolabilir. Fakat, vefklerin hazırlanmasında evrensel enerjilerden yararlanıldığı için  kainatın yok oluşuna kadar etkisini göstermeye  devam eder. Bu yüzden insanların istedikleri kişileri kendilerine aşık edip bağlamaları için aşk vefki hazırlatmaları tavsiye edilir. Çünkü, aşk vefki hem kalıcı hem de dinimizce de uygun görülen bir uygulama çalışması olduğu için etkisini daha çok yansıtır. Büyüde bu durumun olması söz konusu bile olamaz.

Aşk Vefkinde İnanmanın Önemi

Aşk vefkinin yapılmasında inanmanın önemi elbette vardır. Fakat, bütün vefkler kurallarına uygun bir şekilde yazıldığı zaman zaten her koşulda etkisini göstermeye başlar.  Aşk vefkini yaptıracaklar, ettikleri niyet doğrultusunda vefklerini yaptırdıklarında yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde yansımalarını hissettirmeye başlar. Bununla birlikte vefkin yazılmasında kullanılan esmaül hüsnaların ve ayetlerin 7 gün boyunca okunması sonucu da aşk vefkinin tesiri daha  güçlü bir şekilde ortaya çıkar.

Aşk vefkinin istenilen şartlar doğrultusunda yazılması durumunda dilediğiniz her şey gerçeğe dönüşür. Örneğin; kendinize kimin aşık olmasını istiyorsanız, o kişi size deliler gibi bağlanır. Bunun sonucunda da aşkınıza karşılık bulup sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Vefk Nedir? Vefk Taşımak, Tılsım Yaptırmak Günah Mıdır?

Vefk yaptırıp taşımanın günah olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Manevi ilimler... Devamını oku

Vefk ve Muska Arasındaki Fark Nedir? Vefkler Büyü Müdür?

vefk nedir
Vefk ve muska uygulamaları arasındaki farklar manevi ilimler ile ve özellikle havas ilimleriyle yakından ilgilenen kişilerin... Devamını oku

Vefk, Celp, Tılsım, Dua ve Büyü Arasındaki Fark Nedir?

vefk nedir
Vefk, celp, tılsım, dua ve büyü manevi uygulamalarının farkları, maneviyatın ve ruhani işlemlerin insan yaşamında ne... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Muhabbet Vefki Kaç Günde Etki Eder Tutar? 

muhabbet vefki nasil yapilir
Muhabbet vefkinin tutma süresi, vefkin hazırlandığı kişinin özelliklerine göre farklılıklar gösterir. Çünkü, muhabbet vefki, kişisel bilgiler... Devamını oku

Vefk Neden Gömülür, Suya Atılır ve Yakılır?

vefk neden suya atilir
Vefklerin gömülmesi, suya atılması ve yakılması vefk geleneklerinden bir tanesidir. Her şeyi yapmanın belli bir kuralı... Devamını oku

Vefk Neden Etki Etmez, Vefkler Neden Tutmaz?

vefk neden etki etmez
Vefklerin etki etmemesi özellikle vefk yapan hocaların ne yaptıklarını bilmedikleri durumlarda söz konusu olur. Daha önceden... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz