Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Cifir İlmi Nedir, Cifir İlmi Nasıl Öğrenilir?

Cifir ilmi nedir, cifir ilmi nasıl öğrenilir? Cifir ilminin hükmü nelerdir? Celcelutiye ne anlama gelir? Merak edilen sorularınızın cevaplarına yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

 Cifir İlmi Nedir, Cifir İlmi Nasıl Öğrenilir?

Cifir ilmini, Yahudiler ve Hıristiyanlar esas amacına uygun olmayan şekilde kullanmaya başlamıştır. Cifir ilminde Arap alfabesinin üzerine yeni harfler eklenerek ufak değiştirmeler yapılmıştır. Bu sayede yapılan büyüler, bu ilmin etkisinde kalınarak meydana getirilmiştir.

Cifir İlminin Tanımı

Cifir ilmi, eski zamanlarda bütün ilim insanları tarafından ilgi görmüştür. Bu ilim peygamberler tarafından da uygun olarak görülür. Cifir ilmi ile ilgili yazılar, peygamberlerin kitaplarında detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Yıllar geçtikçe medyum hocaları cifir ilmini büyülerin yapılmasından önce hesaplama amaçlı kullanmıştır. Aşağıda Cifir ilminin ne kadar faydalı olduğu ile ilgili hadis-i şerif yer alır:

 • “Ebcedi ve tefsirini öğreniniz! Vey olsun câhil âlime! Elif, Allah ve İlellah’tır. Yahud Allah isminden bir harftir. “Ba” Allah’ın hâlk ve icadıdır. “Cim”, Allah’ın behçetidir. “Dal” ise, Allah’ın dinidir.”

Yukarıda yer alan hadiste de anlaşılacağı üzere Cifir ilminin aynı zamanda Kuran- Kerim hakkında detaylı bilgiler vermesinden dolayı çok kutsal bir ilim olarak tarihe adını yazdırdığı ifade edilmiştir.

41 düğüm büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan bakabilirsiniz.

Ebced İlminin Kapsamı

Ebced ilminde kişisel bilgiler doğrultusunda hesaplamalar yapılarak büyünün yapılmasına zemin hazırlanmasında oldukça önemlidir. Ebced hesabı, Arap alfabesinin ifade ettiği rakamlar doğrultusunda yapılır.  Yani ebced ilminde Arap alfabesi ile rakamlar bir araya getirilerek bağdaştırılmıştır. Bu durumu bütün âlimler, edebiyatçılar ve şairler olumlu bir şekilde karşılamıştır.

Ebced ilmi, eski zamanlarda peygamberlerin kitaplarında da yerini almıştır. Peygamberlerin kitaplarında ebced ilmi hakkında birçok hadisler ve ayetler yer alır.

Ebcedler Nelerdir?

Eski zamanlarda ebced ilmi oldukça takip edilen ve araştırılan bir ilim dalıdır. Bu ilim sayesinde önceden bazı bilgilerin öğrenilmesi gerçekleşebilir. Örneğin; zamanında İstanbul’un fethi ile ilgili ebced ilmi sayesinde bilgiler elde edilmiştir. Aşağıda bu durum Kuran-ı Kerim’de yer alan bir hadis-i şerifte şu  şekilde dile getirilmiştir:

 • “Kur’ân-ı Kerimde geçen ‘Beldetün tayyibetün’ (Sebe, 34:15) doğrudan Mekke’ye işaret eder. Şeddesiz 8 harfi ile hicretin 8. senesinde fethedileceğine işaret eder. Aynen vaki olmuştur. Mekke’den sonra “Güzel belde” peygamberimizin “güzel ordu ve güzel asker” tarafından fethedileceği müjdelenen ikinci beldedir. Bu da ebced hesabı ile yine şeddesiz 857 eder. Bu sene hicrî 857 senesidir. İnşallah bu fetih bizlere nasip olacaktır.”

Yukarıda verilen hadis-i şerifte zamanında yapılan ebced hesabı ile İstanbul’un fethinin ne zaman gerçekleşeceği önceden öğrenilmiştir.

Vefkte Cifirden Nasıl Yararlanılır?

Cifir ilmi, eski zamanlardan günümüze kadar olan süreçte vefk ilminde, astronomide ve define bulmada kullanılmıştır. Vefkin hazırlanmasında cifir hesabı yapılırken karelerin içerisinde yer alan harflerin rakamlarla ilişkilendirilmesi yapılır. Yani rakamların değerleri harflerle denk getirilerek hesaplama işlemi yapılır. Bunun sonucunda önceden meydana gelecek durumların bilgisi cifir hesabı yapılarak öğrenilebilir.

Vefkin Hazırlanmasında Okunacak Cifir Duası

Özellikle medyum hocaları vefk veya büyü hazırlarken cifir ilminden yararlanır. Bu ilimden yararlanan medyum hocaları hazırladıkları vefkin veya büyünün üzerine bazı dualar okumak  zorundadır. Bu duaların okunmasından sonra yapılan vefkin veya büyünün etkisi çok güçlü bir hale dönüşür. Aşağıda medyum hocasının vefk ve büyü hazırlarken okuması gereken dualar sırasıyla verilmektedir:

 • Alemlere rahmet kıldığın elçin Hz. Muhammed’le, Rahmet Kitabı olarak gönderdiğin Kur’ân’a iman ettik. Bizi yüceltici bu inanç üzerinde yaşat. Bu inanç üzerinde öldür. Bizi Kur’â’nı, hayat düzeni edinmek için öğrenen ve öğretenlerden kıl. Bütün yeryüzü varlıklarını insanlar için, biz insanları da kendi zatına ibadet etmemiz için yarattın.
 • Bizi sevdiğin, sana seni görür gibi ibadet eden, yaptığı her işi Kuran çizgisinde güzel yapmaya çalışan kullarından kıl. Görevlerini yapan ama yalnızca sana güvenen ve sabır gösteren kullar arasına kat. Sevdiğin yürekten tövbeler ederek arınan kullarından eyle. Sevdiğin hak sever, hayırsever, sosyal adaletçi kullarına kat. Bütün zalimlere karşı/ tüm mazlumlardan yana kaleler gibi saf tutarak mücadele veren kullarından eyle. Bize sevdiklerini sevdirt. Rahman ve Rahim olan Mevlamız! Ey Mülkün Maliki olan Allah’ımız!

Yukarıda verilen cifir dualarının okunmasından sonra yapılan vefkin ve büyünün etkisi artar.

Cifir İlmi Hakkında Yapılan Yorumlar

Eski zamanlarda cifir ilminin kullanılması ile birlikte Kuran-ı Kerim’de yer alan harflerin hepsine denk gelen rakamlarla bir bağlantısı vardır. Kuran-ı Kerim’de yazılan bütün hadislerin, ayetlerin ve surelerin önceden cifir hesabı yapılarak oluşturulması sağlanmıştır. Bu sayede Kuran-ı Kerim’deki bütün yazılan yazıların önemli ve kutsal bir anlamı bulunmaktadır.  Bu yazılar rakamlarla ilişkilendirilerek insanlara bilgi amaçlı meydana getirilmiştir.

Cifir İlminin Hükmü Nelerdir?

Cifir ilmi, Arap dilinin ve alfabesinin kullanılması sonucunda oluşturulmuş bir ilimdir. Bu ilim sayesinde Arap harfleri rakamlarla denk getirilerek eskiden Kuran-ı Kerim’de yer alan sayıların hepsinin bir anlam ifade etmesine vesile olmuştur. Bunun  sonucunda da  Kuran-ı Kerim’de bulunan surelerin ve ayetlerin başlarındaki rakamlar insanlık  için önemli olayları ve durumları anlatarak insanların önceden bilgi edinmeleri sağlanmıştır.

Cifir Hesabı Nasıl Yapılır?

Cifir hesaplanmasının yapılmasında harflere denk gelen rakamlar kullanılır. Bu rakamlar sayesinde önemli zamanlar ve olayların ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Cifir hesabının yapılmasında Arap alfabesinden yararlanılır. Arap alfabesi toplamda 28 harften meydana gelir ve bu 28 harf toplam 6 rakam ile birbirlerinin arasında ilişki içerisinde olur. Böylece eski zamanlarda bütün âlimler, şairler ve edebiyatçılar cifir hesabı ile eserlerini tarihle bağdaştırabilmiştir.

Celcelutiye Ne Anlama Gelir?

Celcelutiye, Hz. Ali’nin en çok bilinen kasidelerinden birisidir. Bu kaside tamamen cifir hesabı yapılarak meydana getirilmiştir. Kasidenin ilk beytiyle son beytine kadar olan sırada bütün her şey cifir hesabı yapılarak kasidenin sırası ve anlamları oluşturulmuştur. Anlaşıldığı üzere, cifir ilminin bütün kasidelerde, ayetlerde, surelerde önemli bir etkisi vardır. Cifir ilminde kullanılan harflerin ve rakamların hepsinin mucizevi bir anlamı da vardır. Bu anlamın önemini anlamak için cifir ilmi hakkında yazılan hadis-i şeriflere bakmakta yarar vardır. Bu hadis-i şerifler aynı zamanda Kuran-ı Kerim hakkında da detaylı bilgiler verir.

Şirinlik duası nedir, şirin gözükme duası nasıl yapılır? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Cifir İlmi Hakkında Âlimlerin Yorumları

Cifir ilminin varlığını bazı insanlar yok saymıştır. Bu yüzden birçok alimler ve ilim insanları cifir ilminin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu yaptıkları yorumlarında ve hadis-i şeriflerinde dile  getirmiştir. Aşağıda cifir ilmi hakkında âlimlerin yaptıkları yorumlar detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • “Ehl-i hakikatin çok ileri giden bir kısmı, Kuran-ın kelimâtında pek çok münâsebâtı ve sâir âyetlere, cümlelere bakan vücûhları (yönleri), alâkaları göstermişler. Hususan ulemâ-i ilm-i hurûf (edebiyatta uzman kişiler) daha ileri gidip, bir harf-i Kur’ân’da bir sayfa kadar esrârı (sırları) , ehline beyân ederek ispat etmişler.”
 • “Cifir ve ebced bir ilim dalıdır. Allah’ın gelecek ve geçmişle ilgili koyduğu bazı sırların anlaşılması ve şifrelerin çözülmesi için kullanılmaktadır. Fakat bunlar gaybı bilmek değildir; sadece okumasını bilmektir. Çince bir yazıyı bilmeyen birisi resme bakıyorum zanneder; halbuki bu dili bilenler çok manalar anlayacaktır.”
 • “Elbette nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir.” Hem o Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, cezâlet ve belâgat-ı Kur’âniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden remzen anlattırıyor ki: “Ulûm ve fünûnun en parlağı olan belâgat ve cezâlet, bütün envâıyla âhirzamanda en mergup bir suret alacaktır. Hattâ insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için, en keskin silâhını cezâlet-i beyandan ve en mukavemetsuz kuvvetini belâgat-ı edâdan alacaktır.”
 • “İşte ebced ve cifir ilmi de Allah’ın geçmişe ve geleceğe yönelik koyduğu bazı şifreleri öğrenme ve okuma sanatıdır.”
 • “Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alâkam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler, belki kendilerini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz, hamiyet namına bana karşı tarafgirâne, rakibâne vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek, gayet fena bir hatadır. Çünkü, sabıkan ispat edildiği gibi, siyaset-i dünya ile hiç alâkadar değilim. Yalnız, bütün vaktimi ve hayatımı hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye hasr ve vakfetmişim. Madem böyledir; bana eziyet verip rakibâne ilişen adam düşünsün ki, o muamelesi zındıka ve imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer.”
 • “Eğer beni çürütmek ve efkâr-ı âmmeden düşürtmek, iskat ettirmekten muradları, tercümanlık ettiğim hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye ait ise, beyhudedir. Zira Kur’ân yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan, yalnız kendi görmez; başkasına gece yapamaz.”
 • “Bu ilim dalının özünü Hz. Ali (r.a) Peygamber Efendimiz (asm)’den almıştır. Bu nedenle bu ilmin kaynağı vahye dayanmaktadır. Hz. Ali (ra) aldığı bu sırları bazı kaide ve kurallarla belirlemiştir. Özellikle seyyidler sülalesinin bildiği söylenen bu kuralları kemaliyle ahir zamanda geleceği müjdelenen Mehdi’nin bilebileceği söylenmiştir.”
 • Şu nefiy zamanında görüyorum ki, hodfuruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar, bana tarafgirâne, rakibâne bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alâkadarım!”

Yukarıda verilen alimlerin yorumları doğrultusunda cifir ilminin önemi açık bir şekilde ifade  edilmiştir.

Cifir İlminin Sureler İle İfade Edilmesi

Cifir ilminin öneminin ve kutsallığının ne kadar fazla olduğu Kuran-ı Kerim’de yer alan bazı  surelerde açıklanmıştır.  Bu surelerde ifade edildiği üzere her olayın ve rakamların birbirleri ile bir bağlantısı olduğu cifir ilminde açık bir şekilde anlatılmaktadır. Aşağıda cifir ilminin Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerde nasıl dile getirildiği yer alır. Bu sureler şu şekildedir:

 • “İzz b. Abdusselam’ın bildirdiğine göre: Hz. Ali, Şura Suresinin başında yer alan “Hâ-Mim-Ayın-Sin-Kaf” şifreli harflerden, Muaviye ile kendisi arasında vuku bulan hadiseleri çıkarmıştır.”
 • “ Allah hiçbir kimseye gaybden haber verme hususunda ilmi bir yetenek vermemiştir. Peygamberimizin dediği gibi, “ Gaybın anahtarı beştir. Onları ancak Allah bilir.”
 • “Allah tarafından gayb’ı bilme kudreti Peygamberlere ve bazı din Alimlerine verilmiş bir özeliktir.”
 • “Hz. İsa, “ Ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Çamurdan kuş şeklinde bir şey yaparım, ona üflerim, Allah ın izniyle hemen kuş oluverir”  Kurandan  Yusuf dedi ki, “Size rızık olarak verilen yemek size gelmeden önce onu size haber veririm. Bu Rabbin bana öğrettiği şeylerdendir.” Hz Musa ve Hızır da gaybi bilgiye muttali olanlardandı.”
 • “Hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Bu 5 husus mutlak Gayb’dır.
 • “Ve bunu Allah haricinde kimse bilemez.”
 • “ Kıyametin ilmi Allah katındadır. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez.”

Yorumlar (1 Yorum)

 1. Ali 20 Mart 2020 10:30

  Ticaretde hiç basarili deyilm elimi neye atsam kuruyor ayle huzumda yok

POPÜLER YAZILAR

Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız, Büyü Yapıldıysa Ne Yapılmalı?

buyu-nasil-anlasilir
Kişinin üzerinde büyü olduğunun anlaşılması, her ne kadar birtakım belirtilere göre mümkün olabilirken genellikle uzmanlık isteyen... Devamını oku

İzmir Medyum Hocalar ve Yorumları

izmir en iyi medyum
Katagori: Büyü
İzmir’de büyü yapılmasında işinde ehli olan medyum hocalarının seçilmesi her zaman tavsiye edilir. Çünkü, büyü yapma... Devamını oku

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

ledun ilmi nedir
Ledün ilmini bilenler, hadislerde yer alan bütün sırları ve bilgileri kolay bir şekilde anlar. Ledün ilmine... Devamını oku

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Hoca ve Alim Birinden El Almak Ne Demek? Her İsteyen El Alabilir Mi?

hocadan el almak
Alim ya da hocadan el almanın tanımı, günümüzde manevi ilimler ile ilgilenen herkesin merak ettiği konulardan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku

Kahve Falı Ritüeli ile Kahve Telvesi Okuma İlmini Öğrenin

kahve fali ritueli nasil yapilir
Kahve falı ritüelinde fincanın ve tabağın yorumlanması için öncelikle kahve pişirme işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz