Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...
 • Anasayfa >
 • Gizli ilimler >
 • Cifir Nasıl Hesaplanır Ve Yapılır, Cifir İlmi Hesabı Nasıl Yapılır?

Cifir Nasıl Hesaplanır Ve Yapılır, Cifir İlmi Hesabı Nasıl Yapılır?

Cifir nasıl hesaplanır ve yapılır, cifir ilmi hesabı nasıl yapılır? Cifir ilmi ile ilgili merak edilen ayrıntılara yazımız içerisinden ulaşabilirsiniz.

 Cifir Nasıl Hesaplanır Ve Yapılır, Cifir İlmi Hesabı Nasıl Yapılır?

Cifir hesabı yapılırken değişik harfler ve rakamlar kullanılır. Hesaplama kelimelerin kökeni Arapça’dır. Bu hesaplamalar sonucunda önceden bazı bilgiler elde edilir ve insanlar ona göre hareket eder. Birçok alim ve yazarlar da cifir ilmi hakkında yorumlar söylemiştir.

Cifir Nasıl Hesaplanır?

Cifir hesabında kullanılan harfler ve rakamlar aşağıda şu şekilde yer alır:

 • Elif: 1,
 • Ba: 2,
 • Cim:3,
 • Dal:4,
 • He: 5,
 • Vav: 6,
 • Ze: 7,
 • Ha: 8,
 • Tı: 9,
 • Ya: 10;
 • Kef: 20,
 • Lam: 30,
 • Mim: 40,
 • Nun: 50,
 • Sin: 60,
 • Âyn: 70,
 • Fe: 80,
 • Sad: 90;
 • Kaf: 100,
 • Rı: 200,
 • Şın: 300,
 • Te: 400,
 • Se: 500,
 • Hı: 600,
 • Zel: 700,
 • Dad: 800,
 • Zı: 900,
 • Ğayın:

Cifir ilmi nedir, cifir ilmi nasıl öğrenilir? Yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Cifir Ve Burç

Aşağıda cifir hesabının burçlar üzerinde nasıl olduğu ile ilgili bilgiler yer alır. Bu bilgiler şu şekildedir:

 • A=1 B=2 C=3 Ç=3 D=4 E=5 F=8 G=8 Ğ=4
 • H=8 I=10 İ=10 J=3 K=4 L=6 M=4 N=2 O=7
 • Ö=7 P=2 R=8 S=0 Ş=0 T=4 U=7 Ü=7 V=6 Y=10 Z=7
 • 1: Koç
 • 2: Boğa
 • 3: İkizler
 • 4: Yengeç
 • 5: Aslan
 • 6: Başak
 • 7: Terazi

Cifir Hakkında Kaynaklarda Yapılan Alıntılar

Aşağıda bazı kaynaklardan alınmış cifir ile ilgili kaynaklardan yapılan alıntılar yer alır. Bu alıntılar şu şekildedir:

 • Resulüllah (S.A.S) efendimizin vefatıyla başlayan fitnelerin önü arkası kesilmiyordu. Daha Peygamberimizin hayatındayken Müslüman oldukları söylenen bazı kimseler onun vefatıyla dinden dönüyorlar ve böyle başlayan savaşlar, bu fitnelerin önünü kesemiyordu. Resulullah’ın bir ifadesiyle “Kırılan fitne kapısı” kapanmayacaktı. Allah Resulünün övgülerle yücelttiği, Kuran’dan kendilerinden Allah’ın memnuniyetinin işaretleriyle tanınan aşerei mübeşşereden olan Ömer, Osman, Ali (ranhum) teker teker şehit ediliyorlar ve kan damlayan kılıçlar kınlarına bir türlü girmiyordu. Onunla da yetinmedi, Allah Resulünün çok seviyorum dediği sevgili torunları; Resulullah’ın nesebini taşıyacak olan Hasan ve Hüseyin (r.a) şehit ediliyor ve yine onların torunları olan Zeyt ve Cafer es-Sadık, halkın Allah Resulünün nesebine olan teveccühleri sonucunda halifelerin mevkilerinin elden gitme korkusuna kapılmalarıyla bu masum Peygamber torunlarını rahat bırakmamaları ve nihayet gerginlikler sonucu savaş meydanlarında buluşarak ölmeleri,Müslümanların akan kanının hiç kurumayacağını gösteriyordu.
 • Bu fırkanın başı Ebu’l Hattab b. Zeynep el-Esede adında biridir. Bu şahıs İmam Cafer es-Sadık devrinde yaşamış olup onun propagandasını yapmakta idi. Bu da sapıtarak kendisinin peygamber olduğunu, Cafer es-Sadık’ın da tanrı olduğunu iddia etmek suretiyle küfre batmış ve nihayet bütün haram olan şeylerin yapılmasına izin vermiştir. Buna mensup olanlar farzları yerine getirmenin ağırlığından kendisine şikâyette bulunarak kolaylık göstermesini istemişler, o da bütün haramları helal saymış, hatta birbirleri için yalancı şahitlik etmelerine de müsaade etmiş ve imamı tanıyan insana haram olan şey helal olur demiştir.

Cifir İle İlgili Ayetler

Dinde cifir ile ilgili yapılan ayetler şu şekildedir:

 • “ Allah hiçbir kimseye gaybden haber verme hususunda ilmi bir yetenek vermemiştir. Peygamberimizin dediği gibi, “ Gaybın anahtarı beştir. Onları ancak Allah bilir.”
 • “ Kıyametin ilmi Allah katındadır. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez.”
 • “Hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Bu 5 husus mutlak Gayb’dır.”
 • “Ve bunu Allah haricinde kimse bilemez.”
 • “Allah tarafından gayb’ı bilme kudreti Peygamberlere ve bazı din Alimlerine verilmiş bir özeliktir.”
 • “Hz. İsa, “ Ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Çamurdan kuş şeklinde bir şey yaparım, ona üflerim, Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir” Kurandan Hz. Yusuf dedi ki, “Size rızk olarak verilen yemek size gelmeden önce onu size haber veririm. Bu Rabbin bana öğrettiği şeylerdendir. Hz. Musa ve Hızır da gaybi bilgiye muttali olanlardandı.”

Şura Suresinde Cifirin Tanımı

Cifir yorumlanırken Şura Suresi şu şekilde ifade eder:

 • “İzz b. Abdusselam’ın bildirdiğine göre: Hz. Ali, Şura Suresinin başında yer alan “Hâ-Mim-Ayın-Sin-Kaf” şifreli harflerden, Muaviye ile kendisi arasında vuku bulan hadiseleri çıkarmıştır.”

Enbiya Suresinde Cifirin Anlamı

Cifir yorumlanırken Enbiya Suresi şu şekilde ifade edilir:

 • “Andolsun Zikir’den sonra Zebur’da da: yeryüzüne iyi kullarım vâris olacaktır” mealindeki âyetten İbn Kemal, Sultan Selim’in Mısır’ın Osmanlı ülkesine ilhak tarihini çıkarmıştır. Surede Tevrat yerinde kullanılan “ez-Zikr” kelimesi, cifir hesabı ile konunun düğümünü çözen anahtar kelimedir. Surede “ez-Zikr’den sonra” tabiri kullanılmıştır. Bu kelimenin ebced değeri (okunmayan lâm hariç) 921’dir. Mısır’ın fetih tarihi ise, hicrî 922’dir. Demek ki âyet işârî mânâsıyla hicrî 921’den sonra fethin gerçekleşeceğini ifade etmiştir.”

Cifir Büyüsünde Edilen Dua

Cifir büyüsünde etkili olan ve her türlü dert için edilen dua şu şekilde aşağıda ye alır:

 • Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm ve Sorgulama Günü’nün Mâliki olan Allah’ımız! Sana hamd ederiz. Ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden isteriz. Bizi kendilerini nimetlendirdiğin Peygamberlerinin yoluna erdir.
 • Onların yoluna girmedikleri için öfkene uğramış ve sapmışlarından kılma. Güzel örnek kıldığın Elçin Muhammed’e salât ederiz. Şanı Yüce olan Rabbimiz!
 • Alemlere rahmet kıldığın elçin Hz. Muhammed’le, Rahmet Kitabı olarak gönderdiğin Kuran’a iman ettik. Bizi yüceltici bu inanç üzerinde yaşat. Bu inanç üzerinde öldür. Bizi Kuranı, hayat düzeni edinmek için öğrenen ve öğretenlerden kıl. Bütün yeryüzü varlıklarını insanlar için, biz insanları da kendi zatına ibadet etmemiz için yarattın.
 • Bizleri egemenliğine boyun eğen, Kuranı emirlerine ve yasaklarına uyan böylece yalnızca sana ibadet eden kullarından kıl. Dünya hayatını âhiret gayesiyle yaşama şuuruna erdir.
 • Bizi sevdiğin, sana seni görür gibi ibadet eden, yaptığı her işi Kuran çizgisinde güzel yapmaya çalışan kullarından kıl. Görevlerini yapan ama yalnızca sana güvenen ve sabır gösteren kullar arasına kat. Sevdiğin yürekten tövbeler ederek arınan kullarından eyle. Sevdiğin hak sever, hayırsever, sosyal adaletçi kullarına kat. Bütün zalimlere karşı/ tüm mazlumlardan yana kaleler gibi saf tutarak mücadele veren kullarından eyle. Bize sevdiklerini sevdirt. Rahman ve Rahim olan Mevlamız! Ey Mülkün Maliki olan Allah’ımız!

Katip Çelebi’nin Cifir Hakkında Yorumu

Aşağıda Katip Çelebi’nin cifir üzerine söyledikleri yer alır:

 • “Cifir ve ebced bir ilim dalıdır. Allah’ın gelecek ve geçmişle ilgili koyduğu bazı sırların anlaşılması ve şifrelerin çözülmesi için kullanılmaktadır. Fakat bunlar gaybı bilmek değildir; sadece okumasını bilmektir. Çince bir yazıyı bilmeyen birisi resme bakıyorum zanneder; hâlbuki bu dili bilenler çok manalar anlayacaktır.”
 • “İşte ebced ve cifir ilmi de Allah’ın geçmişe ve geleceğe yönelik koyduğu bazı şifreleri öğrenme ve okuma sanatıdır.”
 • “Bu ilim dalının özünü Hz. Ali (r.a) Peygamber Efendimiz (asm)’den almıştır. Bu nedenle bu ilmin kaynağı vahye dayanmaktadır. Hz. Ali (ra) aldığı bu sırları bazı kaide ve kurallarla belirlemiştir. Özellikle seyyidler sülalesinin bildiği söylenen bu kuralları kemaliyle ahir zamanda geleceği müjdelenen Mehdi’nin bilebileceği söylenmiştir.”

Bediüzzaman’ın Cifir Hakkında Düşüncesi

Bediüzzaman cifir konusunda görüşlerini şu şekilde ifade eder:

 • “Şu nefiy zamanında görüyorum ki, hodfuruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar, bana tarafgirâne, rakibâne bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alâkadarım!”
 • “Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alâkam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler, belki kendilerini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz, hamiyet namına bana karşı tarafgirâne, rakibâne vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek, gayet fena bir hatadır. Çünkü, sabıkan ispat edildiği gibi, siyaset-i dünya ile hiç alâkadar değilim. Yalnız, bütün vaktimi ve hayatımı hakaik-i imaniye ve Kuraniyeye hasr ve vakfetmişim. Madem böyledir; bana eziyet verip rakibâne ilişen adam düşünsün ki, o muamelesi zındıka ve imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer.”
 • “Eğer beni çürütmek ve efkâr-ı âmmeden düşürtmek, iskat ettirmekten muradları, tercümanlık ettiğim hakaik-i imaniye ve Kuraniyeye ait ise, beyhudedir. Zira Kuran yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan, yalnız kendi görmez; başkasına gece yapamaz.”

41 düğüm büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan bakabilirsiniz.

Cifir Büyüsü Yapılırken Söylenen Sözler Nelerdir?

Aşağıda büyülerde oldukça etkili olan sözler yer alır. Bu sözler şu şekildedir.

 • Yönetim mevkilerini ve malları dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Hayırlar senin tasarrufundadır. Her şeye gücü yeten ancak sensin.
 • Taşınır ve taşınmaz tüm varlıkların biricik Maliki sensin. Bize kullanma hakkını veren de sensin.
 • Senden istiyoruz. Bizleri koyduğun yasalar çizgisinde kazanan, kullanan, yatırıma yönelten, bölüşen ve bölüştüren kullarından eyle. Bizleri, öz canlarımız yanı sıra toplumumuz için de çalışanlardan kıl. Bizleri dosdoğru konuşan, sözleri ve sözleşmelerinin gereğini yapan güvenilir kullarından eyle. Kalplerimizi birleştir, kardeşlik duygularımızı pekiştir. Danışma ve dayanışma içinde olan ve de yardımlaşan kullarından kıl. Şirketleşme bilincimizi geliştir. Birleşerek büyüyenlerden eyle. Bizleri borçlanarak büyüme sevdasından, faizli kredi dilenciliğinden kurtar.
 • Yüceliği Hak’ta ve gücü hakka inanan halkta gören şuurlu kullardan eyle.
 • Bizlere sağlık ver, müteşebbis kıl. İslâmî ölçüler içinde kazanmanın cihad olduğu gerçeğini kavrat.
 • Başarılara erdir. Bütün nimetleri Sen’den bilen kullarından eyle. Şımarıklıktan, lüks harcama düşkünlüğünden ve gösteriş budalalığından koru.
 • Yüceliklerle vasıflı olan Yaratıcımız! Bize ver, verme duygularımızı ve gücümüzü de arttır. Vermenin vicdanî zevkine erdir. Vermek için çalışmanın ve vermenin Firdevs Cenneti’ne götüreceğini bilenlerden eyle.
 • Bizi insanların temel haklarını ve özgürlüklerini ve maddi menfaatlerini gözetenlerden kıl.
 • İnsanların haklarına tecavüz yolları olduğu için yasakladığın faizden, içki-kumar fuhuş işletmeciliğinden, karaborsacılıktan, emeği sömürüden, hırsızlık türlerinden, kamu mallarını yağmalamak ve yağmalatmaktan ve borsa entrikalarından uzaklaştır. Gereksiz ve kalitesiz üretime yönelmekten, faydasız tüketimi teşvikten ve aldatıcı reklamlar yapmaktan bizleri koru.
 • Allahım ! Bizi şer odaklarından koru. İç çekişmelerden muhafaza eyle. Bizi sana ve yasalarına inanmayanlarla deneme. Zalimleşen inkârcılara boyun eğdirtme. Bizi Kuran’la cihad edenlerden eyle.
 • Bizi adalet savaşçılarından kıl. Karşıtlığımızı/ öfkemizi adaletsizliğimize sebep kılma. Bizi düşmanları için de adalet isteyenlerden eyle. Zalimlerin ırkımızdan, inancımızdan olanlarına da meyl ettirme.
 • Bizi barışa çağıranlardan kıl. Kuran güvercinleri olarak kanat açtır. Sevgi elçileri kıl; yardım elçileri kıl.

POPÜLER YAZILAR

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

ledun ilmi nedir
Ledün ilmini bilenler, hadislerde yer alan bütün sırları ve bilgileri kolay bir şekilde anlar. Ledün ilmine... Devamını oku

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Hoca ve Alim Birinden El Almak Ne Demek? Her İsteyen El Alabilir Mi?

hocadan el almak
Alim ya da hocadan el almanın tanımı, günümüzde manevi ilimler ile ilgilenen herkesin merak ettiği konulardan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku

Kahve Falı Ritüeli ile Kahve Telvesi Okuma İlmini Öğrenin

kahve fali ritueli nasil yapilir
Kahve falı ritüelinde fincanın ve tabağın yorumlanması için öncelikle kahve pişirme işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz