Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Kocayı Kendinden Soğutma Duası

Kocayı kendinden soğutma duası hangisidir, nasıl okunur ve ne kadar sürede etki eder? Kocayı kendinden soğutmak için neler yapılmalıdır? Yazımız içerisinden öğrenebilirsiniz.

 Kocayı Kendinden Soğutma Duası

Kocayı kendinden soğutmak isteyenler, Allah’a içten bir şekilde dua edilebilir. Bu şekilde dua edilerek kocanın eşinden soğuyarak ondan ayrılmak isteme durumu gerçekleşir. Duaların edilmesinde aynı zamanda istenilen şartların da yerine getirilmesi gerekir. Özellikle duaların okunmasından önce kesinlikle abdest almak gerekir. Abdestsiz bir şekilde Allah’a yalvarmanın sonucunda duaların kabul olması gerçekleşmez.

Kocayı Kendinden Soğutmak İçin Nasıl Dua Edilmeli?

Kocanın soğuması için dua edilmeden önce kalbin temiz olması gerekir. Kötü kalpli insanların dualarının Allah katında kabul olma olasılığı düşüktür. Bu sebepten dolayı olabildiğince iyilik yapıp insanlara karşı kötü düşünülmemesi gerekir. İyi kalpli ve düşünceli insanların duaları Allah katında kabul olunan dualar arasındadır.

Bunun yanı sıra dua edilmeden önce vücudun da temiz olması gerekir. Bu sebepten dolayı abdest alındıktan sonra dua edilmesi Allah katında daha makbuldür.  Bedensel temizliğin yanında dua edilecek mekânın da uygun olması gerekir. Temiz ve sessiz bir yerde dua edilmesi önerilir.

Hamur büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan bakabilirsiniz.

Kocayı Soğutma Duası Kaç Defa Yapılmalı?

Soğutma dualarının sayılarının, olması gerektiği gibi yapılması gerekir. Özellikle belirli sayılarda edilmesi gereken duaların yanlış ya da eksik sayıda edilmesi duanın kabul olmasını engelleyebilir. Soğutma duası için istenen süre toplamda yedi gündür. Duanın bir hafta boyunca edilmesi gerekir. Ayrıca her gün akşam saatlerinde dua edilmelidir. Akşamları edilen duanın kabul olma olasılığı daha fazladır. Ayrıca dua bir hafta boyunca edilirken günde 3 defa yapılmalıdır. Bu verilen sayılara uyulmasına özen gösterilmesi gereklidir. Aksi takdirde duanın etkilerinde farklı sonuçlar oluşabilir.

Cuma Günü Okunan Dualar İle Kocayı Soğutma

Cuma günü edildiğinde her türlü dileğin dilenebildiği dua aşağıda şu şekilde yer alır:

  • “Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.”

Yukarıda verilen duanın Cuma günleri özellikle kılınan namazlardan sonra edilmesi durumunda istediğiniz dua kabul olur ve kocanızın sizden uzaklaşması veya soğuması gözle görülebilir.

Kocayı Soğutma Duası Neden Yapılır?

Soğutma duası genellikle mutsuz evliliklerde ve ilişkilerde yapılır. Özellikle boşanmak istemeyen insanlar için soğutma duaları etkilidir. Güzel giden evliliklerden ziyade olumsuz davranışlar gösteren birçok eş bulunur. Bu eşler genellikle evlilikte son derece huzursuz davranışlar sergiler ve evliliğin bitmesine sebep olur. Yapılan araştırmalar sonucunda da evliliklerin huzursuzluklardan dolayı bitmesi toplumun büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Özellikle ilişkilerini inatla devam ettirmeyi seçenler için eşlerden diğeri, kendinden soğuması için Allah’a dua eder. Yapılan duaların kabul olmasının ardından da eşler birbirinden soğumaya başlar ve evliliği sonlandırmak ister. Bu noktada da duaların etkisinin ne kadar kuvvetli olduğunu görürüz.

Denenmiş Kocayı Soğutma Duası

Soğutma dualarının içerisinde denenmiş ve etkisinin görüldüğü kuvvetli bir dua aşağıda şu şekilde yer alır:

  • Yâ Allâhü yâ ehadü yâ evvelü yâ âhıru yâ latıyfü mîm yâ mâlikel mülki yâ mâlike yevmid dîni yâ muhyî yâ mümiytü sâd yâ samedü râ yâ rabbel erbâbi yâ rahmânü yâ rahıymü kef yâ keriymü he yâ hâdî ente hüve lâ ilâhe illâ ente ye yeveh âhiyyen şerâhiyyen heyâ dûğ yâ aliyyü yâ azıymü tı yâ tâlibü yâ tâlibü yâ tâhiru sin yâ semiy’u yâ sübbûhu yâ hayyü yâ kayyûmü nûn yâ nûras semâvâti vel erdı ve nûral envâri küllihâ ve münevvirihâ yâ nâfiu Es’elükel hüdâ vel afâfe vel ğınâ vettükâ ve es’elükel afve vel âfiyete ve es’elüke rizkan dêran ve ıyşen kâran ve amelen bâran ve ilhâkan bi ıbâdıkes sâlihiyn Ve es’elüke en tüsalliye alâ seyyidinâ muhammedin abdike ve nebiyyike ve habîbike ve rasûlike ve alâ seyyidinâ ibrâhîme haliylike ve en tüsellime aleyhimâ ve alâ âlihimâ ve alel enbiyâi vel mürseliyne veş şühedâi ves sâlihıyne ve en tu’tıyenî sü’lî min hayrid dünyâ vel âhırati hattâ elkâke ve ente râdın annî ve an cemiy’ıl müslimiyne vel mü’miniyn Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn.

Yukarıda verilen duanın belirli bir sayıda okunması gerekir. Bu sayı 3’tür. 3 kez bu duanın okunmasının ardından eşlerden biri soğumaya başlar. Önceden ayrılmak istemeyenler, bile duanın etkisi ile ayrılma kararı alır. Bu şekilde eşlerden diğerinin işi kolaylaşmış olur. Dua denenip etkisi çok fazla görüldüğü için soğutma dualarının arasında yer alan önemli dualardandır.

Hüsnalar İle Kocayı Soğutma

Allah’a edilen dualarla birlikte her türlü dileğin kabul olmasını sağlayan İsmi Azam duası da oldukça etkili bir duadır. Bu dua aşağıda şu şekilde yer alır:

  • Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi,ya Rabbi. Lâ ilâhe  illallahu Vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir. Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

Kocayı Soğutma Duası Tehlikeli Mi?

Soğutma dualarının yanlış kişiye ya da yanlış zamanda okunması durumunda istenmeyen sonuçlar ile karşılaşılabilir. Ayrıca dua edilirken söylenenlerin de dikkatli bir şekilde okunmasında fayda vardır. Özellikle Arapça edilen dualarda bir sözcüğün yanlış okunması yanlış anlama gelebilir. Burada da dikkat edilmesi gereken nokta, Arapça’nın iyi bir şekilde bilinmediği durumlarda dualar Türkçe bir şekilde okunabilmesidir. Böylece duaların yanlış anlamda söylenmesi gibi bir durum da söz konusu olmaz.

Bununla birlikte birinin soğuması için edilen dualar kuvvetli dualardır. Gerçekten buna ihtiyacı olanlar dua etmelidir. Aksi takdirde duanın gerçekleştiği an karşı taraftaki insan soğuduğu için artık duygusal anlamda bir şey hissetmesi zor bir durumdur.

Hemen Etkisini Gösteren Kocayı Soğutma Duası

Soğutma dualarının edilmesinin ardından tüm dualar anında tutmaz. Bazı duaların kabul olması için zamanları vardır ya da dua hiçbir zaman kabul olmaz. Fakat Allah’ın hemen kabul ettiği o an kabul olan dualar vardır. Bu dualardan bir tanesi aşağıda şu şekilde yer alır:

  • Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike. Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda’lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.

Yukarıda verilen duanın edilmesinin ardından Allah’tan kimin soğuması isteniliyorsa, onun ismi verilerek dua edilmelidir. Her kapıyı açan yaratan bu duanın da kabulünü gerçekleştirecektir. Yeter ki burada da her duada olduğu gibi içten ve samimi duygular ile dua edilsin.

Vefk ilmi nedir? İnceleyebilirsiniz.

Kocayı Soğutma Duasının Fiziksel Etkileri

Birinin soğuması için dua edildiği zaman dua edilen kişi, fiziksel olarak rahatsızlıklar hissetmeye başlar. Bu rahatsızlıklardan bir tanesi gece rüyada sürekli kabus görme durumudur. Özellikle akşamları uykudayken rüyasında kötü şeylerin görülmesi soğuma duasının etkileri arasında yer alır.

Bununla birlikte karın ya da kasıklarda ağrı da meydana gelebilir. Ayrıca soğuma duası kime edildiyse, o insanda sinirlilik ve gerginlik durumu söz konusu olur. Daha önce kolay sinirlenmeyenler dahi en ufacık bir şeyde sinirlenebilir. Özellikle evli insanlar eşlerine karşı duanın etkisiyle daha da agresif tavırlar sergileyebilir. Bu sebepten dolayı dua edildikten sonra gerginlik artacağı için çifterin daha dikkatli olması gerekebilir.

Kocayı Soğutmak İçin Kuran-ı Kerim’den Okunacak Diğer Dualar

Kocanızın sizden soğumasını istediğinizde Kuran-ı Kerim’den de ayetler ve dualar okumanız gerekir.  Bu ayetlerin ve duaların okunmasından sonra kocanızın sizden soğumasını sağlayarak boşanma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kuran-ı Kerim’den okunacak duaların muhakkak  abdest alınarak okunması gerekir. Abdestsiz edilen dualar hiçbir şekilde kabul olmaz. Aşağıda kocayı soğutmak için okunacak dualar verilmektedir. Bu dualar şu şekildedir:

  • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiuellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın, Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun.
  • Ayet El Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
  • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz