Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Whatsapptan Ücretsiz Su Falı Ve Yıldızname Falı Bakan Medyum

Whatsapptan ücretsiz su falı ve yıldızname falı bakan medyum var mı, hangisi? Ne zaman whatsapptan ücretsiz bakım yapılır? İçeriğimizden bakabilirsiniz.

 Whatsapptan Ücretsiz Su Falı Ve Yıldızname Falı Bakan Medyum

Whatsapptan ücretsiz su falı ve yıldızname falı bakan medyumların sayısı oldukça azdır. Çünkü, özellikle su falına ve yıldızname falına bakmak için donanımların ve tecrübenin olması gerekir. Bu fallar, diğer büyüler gibi kolay yollarla yapılabilecek bir şey değildir. Bu yüzden su ve  yıldızname falına baktırmak isteyenler, Bestami hocaya müracaat edebilir.

Whatsapptan Ücretsiz Görüşmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Whatsapp üzerinden ücretsiz su falı ve yıldızname falına baktırmak isteyenler, ilk olarak Bestami hocanın Whatsapp iletişim hattına kendilerini tanıtıcı bir şekilde mesaj atmalıdır. Bununla birlikte Bestami hocaya niçin su ve yıldızname falına bakılmasının istendiği belirtilmelidir. Son olarak medyum Bestami hocaya adınızı, anne adınızı ve doğum tarihi bilgilerinizi verdikten sonra su ve yıldızname falınızın ücretsiz bir şekilde bakılması gerçekleştirilir.

Voodoo büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan bakabilirsiniz.

Ne Zaman Whatsapptan Ücretsiz Bakım Yapılır?

Whatsapptan ücretsiz bakımın yapılması için ilk olarak medyum hocası ile iletişime geçerek  fal bakmak için randevu almanız gerekir. Medyum Bestami hoca kendi için müsait olduğu zamanları belirleyerek size özel ücretsiz bir şekilde Whatsapp üzerinden su ve yıldızname falına bakar. Su ve yıldızname falının Whatsapptan bakılması için muhakkak medyum hocasına bir adet fotoğrafınızı göndermeniz gerekir. Bu sayede medyum hocası fotoğrafınız ve kişisel bilgileriniz ile sizin yıldız haritanızı oluşturarak ileriki zamanlarda ne gibi durumlarla karşılaşacağınızı önceden haberdar eder.

Whatsapp Üzerinden Ücretsiz Bakım

Whatsapp üzerinden ücretsiz bakım yapılarak su ve yılzdızname falına bakılması gerçekleştirilebilir. Bu işlemin yapılmasında fal baktıranların yıldız, burç ve astroloji haritaları ortaya koyulur. Bu sayede özellikle insanların doğum tarihleri ve saatleri ile karakteristik özellikler meydana getirilir. Fal bakma işlemlerinin yapılmasında bütün bakımlar her zaman Bestami hoca tarafından ücretsiz bir şekilde tamamlanır. Fakat, medyum hocalarının birçoğu fal bakma işlemini ticarete dökerek herkesten para talep eder. Bunun için ücretsiz fal baktırma imkânından yararlanmak isteyenler, Bestami hocaya Whatsapp üzerinden ulaşabilir.

Whatsapp Üzerinden Ücretsiz Yıldızname Bakma

Whatsapp üzerinden ücretsiz yıldızname bakmak mümkündür. Bunun için ilk olarak Whatsapp üzerinden medyum Bestami hocaya ulaşmak gerekir. Hocaya ulaştıktan sonra medyum hocasına annenizin, babanızın ve kendi adınızı, doğum bilgilerinizi vermelisiniz. Bu bilgiler sayesinde Bestami hoca ebced hesabı yapar. Bu hesaba göre fal baktıranların hayatları medyum hocası tarafından önceden bilinebilir. Bestami hocanın Havas ve Ledün ilmi konusunda yeterli derecede donanımı olduğu için su ve yıldızname falının bakılmasında da bu ilim alanlarına hâkim olan medyum Bestami hocaya gidilmelidir.

Whatsapptan Ücretsiz Yıldızname Bakılmasında Hangi Bilgiler Elde Edilir?

Whatsapptan ücretsiz yıldızname bakılmasında baktıran kişinin gelecekteki hayatında karşı karşıya kalacağı olumlu veya olumsuz durumların hepsi tek tek ortaya çıkar. Olumsuz durumların meydana gelmesinde alınacak önlemlerin neler olduğu da açık bir şekilde yıldıznamede çıkar. Bununla birlikte kişinin hayatında yaşayacakları olayların nasıl etki edeceği de net bir şekilde yıldızname bakılmasından sonra ortaya çıkar. Bütün bu bilgilerin  elde  edilmesi tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleşir.  Bunun için yıldıznameye ücretsiz bir şekilde baktırmak isteyenler, işinde uzman olan medyum Bestami hocaya başvuruda bulunabilir.

Whatsapp Üzerinden Yıldızname Bakımında Önemli Noktalar

Whatsapp üzerinden yıldızname bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlara dikkat edildikten sonra medyum Bestami hoca, ücretsiz bir şekilde yıldıznameye bakarak kişinin hayatında gelecekte ne gibi değişimlerin meydana geleceğini bildirir. Bu bilgilerin elde edilmesinde Bestami hocaya istenilen kişisel bilgilerin Whatsapp üzerinden iletilmesi gerekir. Özellikle yıldıznameye bakılması için kişinin doğum tarihi, doğum saati, anne ve babasının adı gereklidir. Bu bilgiler doğrultusunda medyum hocası kişiye özel yıldız haritası oluşturarak onların gelecekleri hakkında bilgiler verir.

Whatsapp Üzerinden Su Falı Bakma

Whatsapp üzerinden su falına bakmak mümkündür. Fakat, bunun için ilk önce uzaktan medyum hocası ile doğru bir şekilde iletişime geçmek gerekir. Özellikle su falına baktırmak isteyenler, işinde uzman olan medyum hocalarını tercih etmelidir. Çünkü, su falına bakılmasında üstün güçlerin ve hislerin olması gerekir. Bu özelliklere sahip olmayan medyum hocasının su falına bakması doğru sonuçlar elde etmenizde etkili olmaz. Bunun için su falı konusunda daha önceden birçok çalışmaları olan medyum Bestami hoca ile iletişime geçmelisiniz.

Bestami hoca, suyun üzerine Kuran-ı Kerim’den ayetler, esmalar, dualar okuyarak suyun yüzeyinde şekillerin oluşmasına yardımcı olur. Daha sonra bu şekiller, fal baktıranın gelecekteki hayatı üzerine yorumlanarak bir sonuca varılır. Dileyen herkes, medyum Bestami hocaya ulaşarak Whatsapp üzerinden su falına ücretsiz bir şekilde baktırabilir.

Whatsapp Üzerinden Su Falına Bakmada Okunacak Dua

Whatsapp üzerinden su falına baktırmak isteyenler, Bestami hocaya ulaşarak ücretsiz bir şekilde gelecekleri hakkında önceden bilgiler elde edebilir. Bestami hoca su falına bakarken suyun üzerine Kuran-ı Kerim’de yer alan çok özel ayetleri, esmaları,  duaları okur. Bu duaların ve ayetlerin okunması ile suyun yüzeyinde şekiller ortaya çıkar. Bu şekiller sayesinde su falı baktıran kişinin hayatında meydana gelecek değişimler ifade edilir. Medyum hocasının su falına bakarken suyun üzerine okuduğu dualar aşağıda verilmektedir:

 • Bakara Suresi: Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki Süleyman ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer’i ve zevcih ve ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahırati min halakıv ve le bi’se ma şerav bihı enfüsehüm lev kanu la’lemun. Ve lev ennehüm amenu vettekav le mesubetüm min ındillahi hayr lev kanu ya’lemun.Ya eyyühellezıne amenu la tekulu raına ve kulünzurna vesmeu ve lil kafirıne azabün elım. Ma yeveddüllezıne keferu min ehlil kitabi ve lel müşrikıne ey yünezzele aleyküm min hayrim mir rabbiküm vallahü yehtessu bi rahmetihı mey yeşa’ vallahü zül fadlil azıym. Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne’ti bi hayrim minha ev misliha e lem ta’lem ennellahe ala külli şey’in kadır. E lem ta’lem ennellahe lehu mülküs semavati vel ard ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr. Em türıdune en tes’elu rasuleküm kema süile musa min kabl ve mey yetebeddelil küfra bil ımani fe kad dalle sevaes sbil. Vedde kesırum min ehlil kitabi lev yerudduneküm mim ba’di ımaniküm küffara hasedem min ındi enfüsihim mim ba’di ma tebeyyene lehümül hakk fa’fu vasfehu hatta ye’tiyellahü bi emrih innellahe ala külli şey’in kadır. Ve ekıymus salate ve atüz zekah ve ma tükaddimu li enfüsiküm min hayrin teciduhü ındellah innellahe bi ma ta’melune besıyr. Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar tilke emaniyyühüm kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn. Bela men esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinün fe lehu ecruhu ınde rabbihı ve la havvfün aleyhim ve la hüm yahzenun.
 • Ayet El Kürsi: Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Kevser Suresi: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Mendel Duası: Şeyşeruhin, Baruhin,Taruhin,maruhin,yaruhin. Ecibu eyyühel ervahül ulviyetti ven nariyyeti vel maiyyeti vel havaiyyeti vet turabiyyeti ves sahabiyyeti vel ğamiyyeti ves sufliyyeti ecibu minel kenayisi vel harabati vel amarati vel ardil münkatiati vel hanadiki vel mekabiri bihakki fatihatül arşi elmelik Taykal ve bi-hakki seyyid Meytatarun elhakimü aleyküm Elvahan Elvahan Elvahan Elacele Elacele Elacele Essaate Essaate Essaate.
 • Cin Suresi: Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden.

Sarımsak büyüsü nedir, sarımsak büyüleri nasıl yapılır? Yazımız içerisinden öğrenebilirsiniz.

Whatsapptan Su Falı Gizemi

Whatsapp üzerinden su falına baktırmak oldukça zordur. Çünkü, su falının bakılmasında bu alanda çok donanım ve tecrübe edinmek gerekir. Falın bakılmasında hüddamlardan da yardım alındığı için ruhen iletişimlerin ve hislerin çok kuvvetli olmasında yarar vardır. Bütün bu özelliklere sahip olduktan sonra su falına bakarken özel tılsımlı sözcüklerin, ayetlerin ve esmaların suyun üzerine okunması gerekir. Bu tılsımlı dualar ve sözcükler okunduktan sonra suyun üzerinde değişik şekiller meydana gelir. Şekiller kişinin gelecekte yaşayacağı durumların neler olduğunu ifade eder. Bu şekillerin gizemli anlamlarını anlamak için de bilgili olmak gerekir. Bu yüzden su falına bakılmasında muhakkak profesyonel medyum Bestami hocaya gidilmelidir.

Whatsapptan Ücretsiz İsim Falına Bakma

Whatsapptan ücretsiz isim falına bakılabilir. Bunun için isteyenler, Bestami hoca ile iletişime geçebilir. Medyum hocası Whatsapp üzerinden isim falına baktıracak kişinin ismini alır. Daha sonra kişinin baş harfinden başlayarak isimleri oluşturan harfleri yorumlamaya başlar. Her harfin farklı bir anlamı ve önemi vardır. Bu harflerin baştan sona yorumlanmasından sonra kişinin karakteristik özellikleri ve gelecekteki yaşantıları ile ilgili yorumlar ortaya koyulur.

İsim falına baktırmak isteyenler,  muhakkak bütün harflerin anlamlarını en ince ayrıntısına kadar bilen medyum hocasını seçmelidir. İşinde ehli olan medyum hocasının seçilmesinden sonra isim falına doğru bir şekilde bakılır. Bunun sonucunda da isim falı baktıranların ileriki zamanlarda karşılaşacakları durumlar ayrı ayrı açıklanır. Üstelik medyum Bestami hoca isim falına Whatsapptan ücretsiz bir şekilde bakar. Bu imkândan yararlanmak isteyenler, zaman kaybetmeden medyum Bestami hocaya mesaj göndermelidir.

Yorumlar (2 Yorum)

 1. Omriye çakır​ 28 Kasım 2020 01:22

  Güzel bir site teşekkürler

 2. Zubeyda 10 Ocak 2020 20:37

  Merhaba,
  Fiyatlarınızı öğrene bilirmiyim
  Teşekkürler

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

ledun ilmi nedir
Ledün ilmini bilenler, hadislerde yer alan bütün sırları ve bilgileri kolay bir şekilde anlar. Ledün ilmine... Devamını oku

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Hoca ve Alim Birinden El Almak Ne Demek? Her İsteyen El Alabilir Mi?

hocadan el almak
Alim ya da hocadan el almanın tanımı, günümüzde manevi ilimler ile ilgilenen herkesin merak ettiği konulardan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku

Kahve Falı Ritüeli ile Kahve Telvesi Okuma İlmini Öğrenin

kahve fali ritueli nasil yapilir
Kahve falı ritüelinde fincanın ve tabağın yorumlanması için öncelikle kahve pişirme işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz