Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Ayrılan Sevgilinin Aramasını ve Mesaj Atmasını Sağlayan Ritüel

Ayrılan sevgilinin aramasını ve mesaj atmasını sağlayan ritüel nedir, nasıl yapılır, kaç günde etkisini gösterir? Ayrılan kişinin geri dönmesi için yapılması gerekenleri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Ayrılan Sevgilinin Aramasını ve Mesaj Atmasını Sağlayan Ritüel

Ayrılan sevgilinin yeniden mesaj atması için ritüeller aracılığı ile istediğinizi elde edebilirsiniz. Ayrılan kişi ister erkek ister kadın olsun, bu ritüeller kuralına uygun şekilde yapıldığı sürece, göreceksiniz ki en kısa sürede etki ederler. Ayrılan sevgiliniz size geri yeniden dönecek ve ilişkiniz önceden olduğundan bile daha güzel olacak. Ritüelleri yapmak kolaydır. Pek çoğunu evinizden çıkmadan halledebilirsiniz. Hem de para harcamanıza, eşyalar satın almanıza da gerek yoktur. Bu nedenle ritüeller sıkça tercih edilen geri döndürme yöntemleridir.

Ayrılan Sevgilinin Geri Dönmesi için Ritüel

Ayrılan sevgiliyi döndürme yollarını arıyor ancak bir türlü bulamıyor musunuz? Merak etmeyin, aşağıdaki ritüel sayesinde sevgiliniz size geri dönecek. Ancak biraz sabırlı olmanızda fayda var. Çünkü ritüeller her zaman anında etkili olamayabilirler. Ritüel etkileri herkes üzerinde farklı hissedilebilir. Sevgilinizin geri dönmesi için her akşam akşam namazından sonra şu duayı 11 kere okumanız yeterli olacaktır:

İslevhel yevme bimâ kuntum tekfurun

El yevme nâhtimu âlâ efvâhihim ve tukellimunâ eydihim ve teşhedu erculuhum bimâkânu yeksibun

Velev neşâu letâmesnâ âlâ â’yunihim festebekus sîrâtâ fe ennâ yubsirun

Velev neşâu le mesâhnâhum âlâ mekânetihim femestetâu mudiyyev ve lâ yârciun

Ve men nuâmmirhu nunekkishu fil halki efelâ yâ’kilun

Ve mâ âllemnâhuş şi’râ ve mâ yembeği lehu in huve illâ zikruv ve kur’ânum mubin

Li yunzira men kâne hâyyen ve yehikkâl kâvlu âlel kâfirin

E ve lem yerav ennâ halâknâ lehum mimmâ amilet eydinâ en’amen fehum lehâ mâlikun

Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakubuhum ve minhâ ye’kulun

Ve lehum fihâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurun

Vettehâzu min dunillâhi âlihetel leâllehum yunsarun

Lâ yesteti’une nâsrahum vehum lehum cundum muhdarun.

Giden Sevgiliyi Kendine Yeniden Aşık Etme Ritüeli

Kendine yeniden aşık etme için giden sevgilinizin isim soy ismini bir kağıda yazın. Daha sonra kağıdın diğer yüzünü çevirerek aşağıdaki duayı 15 kere yazın:

Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym

Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun

Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun

Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun

Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn

E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm.

Kağıdı yastığınızın altına koyup uyuyun.

Giden Kız Arkadaşınızı Kendinize Döndürme Ritüeli

Kendine döndürme ritüeli sayesinde giden kız arkadaşınız size kör kütük aşık olarak geri dönecek. Bu ritüel için kız arkadaşınızın saçından bir tel almanız gerekecek. Saç telini bir kumaşın içine sarın ve kumaşı suyun içine atın. Kumaş suyun içinde iken şu duayı 88 kere okuyun:

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun

Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun

Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn

E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab* e fe la ta’kılun

Vesteıynu bis sabri ves salah* ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn.

Saç teli ile birlikte suyu saksıya dökün.

Ayrıca kayınvalideniz sizi sevsiz aranız iyi olsun ritüeli hakkında bilgilere de bakabilirsiniz.

Giden Sevgiliyi Pişman Etme Ritüeli

Sevgiliyi pişman etme ritüeli sayesinde giden sevgiliniz size gittiğinden daha büyük bir hızla geri dönecek. Bu ritüel içi yalnızca dua okumanız gerekir. Ancak sabırlı olmanız lazım. Çünkü ritüel etkilerini ortalama 30 gün içinde göstermeye başlamaktadır. Duayı sabah namazından sonra 10 kere okuyabilirsiniz:

Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun

Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım

Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la ta’lemun

Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn

Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım

Kale ya ademü embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a’lemü ğaybes semavati vel erdı ve a’lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun.

Mesaj Atmasını Sağlayan Ritüel

Mesaj attıran ritüel sayesinde giden sevgili size geri mesaj atmaya başlar. Bu ritüel ayrıca giden arkadaşlar için de yapılabilir. Arkadaşınız artık sizinle konuşmuyorsa bu ritüeli uygulamaya başlayabilirsiniz. İlk önce bir peçete alın. İçine kendi saç telinizden koyun ve peçeteyi katlayın. Peçeteyi dua okuduktan sonra toprağa gömeceksiniz. Dua şu şekildedir:

Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn

Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym

Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun

Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı.

Sevgiliniz Size Tamamen Bağlansın Ritüeli

Sevgiliyi kendine bağlama ritüeli sayesinde sevgilinizin gözü sizden başka kimseyi görmez olur. Aranızda güzel bir bağ olur. Bu bağı kurmak için 2 adet kalın ip kullanmanız gerekir. İpleri birbirine sarın. Ve sarma sırasında şu duayı 5 kere tekrar edin:

Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun

Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun

Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun

Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım

Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la ta’lemun

Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn

Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım.

Eşi Eve Bağlama Ritüeli

Eve bağlama büyüsü yaptığınız zaman eşiniz evden çıkmak bile istemez. Ailesine bağlı bir insan haline gelir. Büyüyü yaparken etrafın karanlık olması gerekir. Cuma akşam namazında sonra şu duayı okuyarak onu kendinize bağlayabilirsiniz:

Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun

Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun

Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın

Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun

Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun

Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın

Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr

Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.

Ayrılık Sonrası Geri Döndürmek için Ritüel

Ayrılıktan sonra ritüel uygulayarak sizden ayrılan kişiyi geri getirmek istemez misiniz? Cevabınız evetse bu isteğinizi yalnızca dua okuyarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu ritüel için akşam yatmadan önce 3 kere şu duanın okunması yeterlidir:

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur

Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te’mürune bil ma’rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü’minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü’minune ve ekseruhümül fasikun

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn.

Aldatan Sevgili için Pişman Ettiren Ritüel

Aldatan sevgiliye ritüel yaparak sizi aldatan kişiyi aldattığına pişman edebilirsiniz. Bu ritüel için aldatan kişinin bir parça kıyafetine ihtiyaç duyacaksınız. Kişinin kıyafetine kendi isim ve soy isminizi yazdıktan sonra kıyafete şu duayı yazın:

Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn

Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym

Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun

Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun

Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun

Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn.

Mesaj Atmayan Kişiye Mesaj Attıran Ritüel

Mesaj atmasını sağlayan dua okuyarak sizden uzaklaşmış kişiyi bile hizaya getirebilirsiniz. Bunun için bir kağıda şu duayı yazdıktan sonra amin demeniz yeterli olur:

İllâ rahmetem minnâ ve metâân ilâ hin

Ve izâ kile lehumutteku mâ beyne eydikum ve mâ hâlfekum leâllekum turhâmun

Ve mâ te’tihim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânu ânhâ mu’ridin

Ve izâ kile lehum enfiku mimmâ razekakumullâhu kâlellezine keferu lillezine âmenu enut’imu mel lev yeşâullâhu at’âmehu in entum illâ fi dâlâlim mubin

Ve yekulune metâ hâzel vâ’du in kuntum sâdikin

Mâ yenzurune illâ sayhatev vâhîdeten te’huzuhum vehum yehissimun

Felâ yestetiune tâvsiyetev ve lâ ilâ ehlihim yârciun

Ve nufihâ fis suri fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilun

Kâlu yâ veylenâ mem beâsenâ mim merkâdinâ hâzâ mâ veâder rahmânu ve sadekâl murselun

İn kânet illâ sayhâtev vâhîdeten feizâ hum cemi’ul ledeynâ muhdarun

Fel yevme lâ tuzlemu nefsun şey’ev velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ’melun

İnne ashâbel cennetil yevme fi şuğulin fâkihun

Hum ve ezvâcuhum fi zilâlin alel eraiki muttekiun

Lehum fihâ fâkihetuv ve lehum mâ yeddeun.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

En Ağır Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? En Etkili Aşk Büyüleri

en agir ask buyusu nasil yapilir
Bilinen en ağır aşk büyüsünün yapılışı, kendini tamamen aşk büyülerine adamış kişilerin merak ettiği konular arasında... Devamını oku

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

Büyü Bozulurken Fiziksel ve Ruhsal Hissedilenler ve Yaşananlar

buyu nasil bozulur
Büyünün bozulması sırasında fiziki ve ruhsal açıdan hissedilenler, pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Resimle Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

resimle ask buyusu nasil yapilir
Resimle yapılan aşk büyüsü, bağlama ve aşık etme büyülerinin arasında en etkili olan büyülerden birisidir. Bu... Devamını oku

Mezar Toprağıyla Yapılan Aşk Büyüsü

mezar topragiyla ask buyusu nasil yapilir
Mezar toprağına yapılan büyüler ile özellikle aşk konularında güzel gelişmeler elde edilebilir. Bu büyülerin yapılmasında kullanılan... Devamını oku

Kör Kütük Aşık Etme Duası

kor kutuk asik etme duasi etkileri
Kör kütük aşık etme duası geçmiş zamandan günümüze kadar etkisini göstermeye devam etmektedir. Bu duanın doğru... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz