Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Ceylan Derisine Yazılan Vefk İle Aşk Büyüsü 

Ceylan derisine yazılan vefk ile aşk büyüsü nasıl yapılır? Ceylan derisine yazılan vefk nasıl olur? Ceylan derisine yazılan vefk büyüsü bozulabilir mi? Büyü bilgilerine yazımızdan bakabilirsiniz.

 Ceylan Derisine Yazılan Vefk İle Aşk Büyüsü 

Ceylan derisine yazılan vefkler, genellikle büyü yapmak için kullanılır. Vefkler çoğunlukla medyum hocasının bilgileri ve tecrübeleri doğrultusunda yazılır. Vefklerin kişiye özel hazırlanması sonucunda büyü yapan kişiler, hazırlanan vefkleri evde veya kıyafetlerinde taşımalıdır.  Bu sayede yapacakları büyünün etkisi kolay bir şekilde görülebilir.

Ceylan Derisine Yazılan Vefk Nasıl Olur?

Vefkler, büyü yapılma esnasında medyum hocası tarafından yazılır.  Yazılan vefkler, büyünün yapılacağı kişinin kişisel bilgileri ve ayetler doğrultusunda hazırlanır. Bu sayede bilgilerin  medyum hocasına doğru  bir şekilde verilmesi durumunda vefkler hazırlanarak büyünün yapılmasına zemin  hazırlanır.

Vefkler, beyaz veya gri bez üzerine yazılır. Vefk yazarken medyum hocası çok dikkatli bir şekilde odaklanmalıdır. Vefkin hatasız yazılması durumunda büyünün etkisi daha çok kendini göstermeye başlar. Bu sayede yaptığınız büyü her zaman başarılı bir şekilde karşı tarafa ulaşır.

Büyü bozdurmak günah mı? İnceleyebilirsiniz.

Vefk Kelimesinin Manası

Vefk, büyü yapılmak için hazırlanan yazılar bütünlüğüdür. Vefkin yazılmasında uyulması gereken kurallar vardır. Özellikle vefkler yazılırken yazıların çok düzgün ve orantılı olması gerekir. Yani bütün yazılan vefkler birbirleri ile eşit olmalıdır.

Vefkler genellikle kare ve çember şekillerinin içerisine yazılır. Bu geometrik şekillerin içerisine yazılan vefklerin büyüklükleri her zaman birbirlerine denk olmalıdır. Doğru yazılan vefkler, her zaman büyünün tutmasında çok büyük etki sağlar. Bu yüzden vefk hazırlatmak isteyenler, muhakkak işinde uzman olan medyum hocalarına gitmelidir. Medyum hocası vefkleri Havas ve Ledün ilmine göre hazırlamaktadır.

Ceylan Derisine Yazılan Vefkin Özellikleri

Ceylan derisine yazılan vefklerin özelliklerine uygun şekilde yazılması gerekir. Bu özelliklere uygun yazılan vefkler büyünün etkisini göstermesinde büyük rol oynar. Aşağıda vefklerin özellikleri detaylı bir şekilde verilmektedir. Bu özellikleri şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Vefkler her zaman kırmızı veya mavi renklerle yazılır.
 • Bununla birlikte vefkler çoğunlukla bez veya ceylan derisi üzerine yazılmaktadır.
 • Vefkler, her zaman büyünün yapılacağı kişilere özel hazırlanır. Yani vefkler, büyünün yapılacağı kişilerin kişisel bilgileri çerçevesinde medyum hocası tarafından yazılır.
 • Bunun dışında vefk yazıları her zaman iki yönde yazılır. Hiçbir şekilde sağdan sola veya yukarıdan aşağıya doğru tek yönde yazılmaz.

Yukarıda verilen vefklerin özelliklerine dikkat edildiği zaman hazırlanan vefkler, büyünün yapılmasında büyük katkı sağlar. Bu özelliklere uygun vefkler yazdırmak isteyenler, medyum hocasına müracaat etmelidir.

Ceylan Derisine Yazılan Vefk Hangi Amaçla Ortaya Çıkar?

Ceylan derisine yazılan vefkler, her zaman büyülerin tutmasında çok önemli bir konuma sahiptir. Aşağıda ceylan derisine yazılan vefklerin hangi amaçlar doğrultusunda meydana  getirildiği yer alır. Bu amaçlar şu şekildedir:

 • Aralarında problemler olan evli çiftlerin yeniden bir araya gelerek evliliklerini kurtarması için  yazılır.
 • Bununla birlikte ayrılan sevgililerin de yeniden barışması amacı ile vefk yazılır.
 • Aynı zamanda ceylan derisine yazılan vefkler, kısmetleri kapalı olan kişilerin kısmetlerini açmak için de yazılabilir.
 • Bunun dışında istediğiniz bir insanın size aşık olmasını veya bağlanmasını istediğiniz zaman da medyum hocasına giderek vefk yazdırabilirsiniz.
 • Bunun yanı sıra vefkler, kişilerin yaşamlarında daha çok olumlu olayların meydana gelmesi için de yazdırılabilir.

Yukarıda verilen amaçlar ve niyetler doğrultusunda vekf yazdırmak isteyen herkes, vefk yazma konusunda bilgisi ve donanımı olan medyum hocasına gitmelidir. Medyum hocasının birçoğu her zaman vefkleri ceylan derisi üzerine yazar. Bu detaya çok dikkat etmek gerekir.

Ceylan Derisine Yazılan Vefk Büyüsü Bozulabilir Mi?

Ceylan derisine yazılan vefk büyüsünün bozulması mümkündür. Bunun için bazı yöntemlerin yapılması gerekir. Bu yöntemlerin uygulanmasında muhakkak medyum hocasına gidilmelidir. Vefk ile yapılan büyünün bozulması için iki yöntem uygulanır. Bu yöntemlerden biri, kurban kesmek veya yeni bir vefk hazırlamaktır. Bu yönteme arkaik metot adı verilir. Arkaik metodun yapılmasının sonucunda bazı zararlar meydana gelebilir. Örneğin; yapılan büyü bozulurken, büyünün etkisinden uzaklaşılan kişinin yakın çevresine arkaik metot ile büyünün etkisi geçebilir. Bu yüzden arkaik metodu kullanarak vefk ile yapılan büyünün bozulması için çok iyi düşünülmelidir.

Bunun dışında vefk ile yapılan büyünün bozulmasında Kuran-ı Kerim’den bazı surelerin ve  ayetlerin okunması gerekir. Bu surelerin okunması sonucunda büyü hemen etkisini uzaklaştırır ve bir daha hiçbir şekilde bu sureleri okuyan kişilere büyü etki etmez. Aşağıda vefk ile yapılan büyünün bozulmasında okunması gereken sureler sırasıyla verilmektedir:

 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Rahman Suresi: Ve-ssemâ-i ve-ttârik, Vemâ edrâke mâ-ttârik, Ennecmu-śśâkib, İn kullu nefsin lemmâ ‘aleyhâ hâfiz, Felyenzuri-l-insânu mimme hulik, Hulika min mâ-in dâfik, Yahrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib, İnnehu ‘alâ rac’ihi lekâdir, Yevme tublâ-sserâ-ir, Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir, Ve-ssemâ-izâti-rrac, Vel-ardi żâti-ssad, İnnehu lekavlun fasl, Vemâ huve bil-hezl, İnnehum yekîdûne keydâ, Ve ekîdu keydâ, Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveydâ.
 • Abese Suresi: Abese ve tevella. En caihul’a’ma. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra. Emma menistağna. Feente lehu tesadda. Ve ma ‘aleyke ella yezzekka. Ve emma men caeke yes’a. Ve huve yahşa. Feente ‘anhu telehha. Kella inneha tezkiretun. Femen şae zekerehu. Fiy suhufin mukerremetin. Merfu’atin mutahheretin. Bieydin seferetin. Kiramin bereretin. Kutilel’insanu ma ekferehu. Min eyyi şey’in halekahu. Min nutfetin halekahu fekadderehu. Summessebiyle yesserehu. Summe ematehu feakberehu. Summe iza şea enşerehu. Kella lemma yakdı ma emerehu. Felyenuril’insanu ila ta’amihi. Enna sabebnelmae sabben. Summe şakaknel’arda şakkan. Feenbetna fiyha habben. Ve ‘ineben ve kadben. Ve zeytunen ve nahlen. Ve hadaika ğulben. Ve fakiheten ve ebben. Meta’an lekum ve lien’amikum. Feiza caetissahhatu. Yevme yefirrulmer’u min ehıyhi. Ve ummihi ve ebiyhi. Ve sahıbetihi ve beniyhi. Likullimriin minhum yevmeizin şe’nun yuğniyhi. Vucuhun yevmeizin musfiretun. Dahıketun mustebşiretun. Ve vucuhun yevmeizin ‘aleyha ğaberetun. Terhekuha kateretun. Ulaike humulkeferetulfeceretu.

Ceylan Derisi İle Yapılan Canbar Büyüsü

Ceylan derisi ile yapılan canbar büyüsünün yapılmasındaki amaç, ayrılan sevgilileri veya evli çiftleri bir araya getirerek ömür boyu beraber yaşamalarını sağlamaktır. Canbar büyüsünün doğru ritüeller ile yapılması durumunda büyü etkisini hemen göstermeye başlar. Üstelik büyünün etki gücü çok kuvvetlidir.  Bu büyünün etkisi altında kalan sevgililer veya evli çiftler hiçbir şekilde bir daha ayrılmaz.

Ceylan derisi ile yapılacak olan canbar büyüsünün muhakkak medyum hocasına gidilerek yapılması gerekir. Medyum hocasının hazırlayacağı vefkler sonucunda büyünün yapım aşaması başarılı bir şekilde tamamlanır. Bu sayede sizi terk edip giden kişiyi geri döndürmüş olursunuz.

Ceylan Derisi İle Yapılan Canbar Büyüsü Herkese Uygulanabilir Mi?

Ceylan derisi ile yapılan canbar büyüsü, herkese yapılabilir. Özellikle, bu büyü ayrılan evli çiftlere, nişanlılara, sözlülere veya sevgililere yapılır. Büyünün yapılmasının sonucunda birbirlerinden bir süre ayrı kalan çiftler, büyünün etkisi sayesinde bir daha ayrılmamak üzere  sonsuza kadar bir araya gelir.  Bunun sonucunda da ilişkiler daha güzel hale dönüşür.

Canbar büyüsünü yaptırmak isteyen herkes, kesinlikle medyum hocasına gitmelidir. Çünkü, medyum hocası büyünün yapılması için ceylan derisi ile kişiye özel vefkler hazırlar.  Bu vefkler sayesinde büyünün yapım işlemleri tamamlanmış olur.

Ceylan Derisi İle Yapılan Canbar Büyüsünün Yapılışı

Canbar büyüsünün yapılmasında istenilen şartların yerine getirilmesi sonucunda büyünün yapım aşaması doğru bir şekilde gerçekleşebilir. Büyünün yapılmasından sonra ayrılan evli çiftler veya sevgililer yeniden bir araya gelebilir. Aşağıda canbar büyüsünün yapım aşamaları sırasıyla verilmektedir:

 • İlk olarak gusül abdesti alınarak 4 rekât hacet namazı kılınmalıdır.
 • Daha sonra 999 kez “Ya Şedidel Batşi” esması okunmalıdır.
 • Bu esmanın okunmasının ardından medyum hocasına geri dönmesini istediğiniz kişinin resmini çizdirmelisiniz.
 • Resmin çizim aşamasının tamamlanmasının ardından resmin ortasına bir daire çizilir ve dairenin içerisine  büyünün  yapılacağı kişinin ve annesinin  adı yazılır.
 • Daha sonra büyüyü yapan insan, kendi resminin ortasına da bir daire çizerek annesinin ve kendinin adını yazmalıdır.
 • Bundan sonra Besmele çekilerek 1000 kere “Ya Vedüd” esması okunmalıdır.
 • Bu işlemin ardından bir beyaz kâğıda “Ey Allah’ın her çeşit mahluku! Bilin ki şu iki insan birbirine yazgılıdır. Bu iki kişi birbirine ölümsüz bir aşkla bağlanmış ve kenetlenmiştir. Böyle biline ve öylece hareket edile! Bu bilginin aksine hareket edenler lanetlenir” tılsımlı sözcüğünün yazılması gerekir.
 • Hazırlanan resim ve yazılı vefki evin bir köşesine asarak büyünün yapım aşaması tamamlanmalıdır.

Yukarıda verilen canbar büyüsünün doğru bir şekilde yapılmasının ardından yaklaşık olarak 1  veya 2 hafta sonra sizi bırakıp  giden  sevgiliniz veya eşiniz size  geri dönecektir.

En kolay etkili aşk büyüsü nasıl yapılır? Yazımızdan bakabilirsiniz.

Ceylan Derisi İle Yapılan Canbar Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

Ceylan derisi ile yapılan canbar büyüsünün tamamlanmasın ardından karşı tarafta 1 hafta sonra büyünün etkisi görülmeye başlar. Aşağıda canbar büyüsünün doğru ritüeller ile yapılmasının ardından meydana gelen değişimler detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • Canbar büyüsünün yapılmasının ardından sizi bırakıp giden sevgiliniz veya eşiniz size geri dönerek bir ömür boyu bağlanır.
 • Bununla birlikte büyünün etkisinde kalan taraf, büyünün etkisi ile size olan pişmanlığını ve üzüntüsünü belli eder.
 • Bunun dışında canbar büyüsünün etkisinde olanlar, yakın çevresini veya ailesini umursamayarak sadece size geri döner ve sizinle ölene kadar beraber olmak ister.

Yukarıda verilen belirtiler ve etkiler doğrultusunda canbar büyüsünü yapanlar, kendilerine geri dönmesini istediği kişileri geri getirerek onların bağlanmalarını ve yeniden aşık olmalarını sağlar.  Bunun sonucunda mutsuz giden ilişkiler veya evlilikler çözüme kavuşmuş olur.

Ceylan Derisi İle Yapılan Canbar Büyüsünün Özellikleri Nelerdir?

Canbar büyüsünün yapılmasında istenilen özelliklere dikkat etmek gerekir. Bu özellikler doğrultusunda büyünün yapılması durumunda giden sevgili veya eş kolay bir şekilde geri döndürülür. Aşağıda canbar büyüsünün özellikleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır:

 • Canbar büyüsü, kesinlikle ceylan derisi ile yapılır.
 • Bununla birlikte ceylan derisine farklı ve sembolik resimler çizilerek canbar büyüsü hazırlanır.
 • Aynı zamanda canbar büyüsü yaklaşık olarak 7-14 gün arasında etkisini gösterir.
 • Canbar büyüsünün yapılmasında iyi niyetlerin edilmesi gerekir.

Yukarıda verilen özellikler doğrultusunda canbar büyüsünün hazırlanması sonucunda etkisini güçlü bir şekilde gösterir. Bu sayede ayrılan çiftler veya eşler yeniden bir araya gelerek sonsuza kadar mutlu  bir şekilde yaşar.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

En Ağır Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? En Etkili Aşk Büyüleri

en agir ask buyusu nasil yapilir
Bilinen en ağır aşk büyüsünün yapılışı, kendini tamamen aşk büyülerine adamış kişilerin merak ettiği konular arasında... Devamını oku

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

Büyü Bozulurken Fiziksel ve Ruhsal Hissedilenler ve Yaşananlar

buyu nasil bozulur
Büyünün bozulması sırasında fiziki ve ruhsal açıdan hissedilenler, pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Resimle Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

resimle ask buyusu nasil yapilir
Resimle yapılan aşk büyüsü, bağlama ve aşık etme büyülerinin arasında en etkili olan büyülerden birisidir. Bu... Devamını oku

Mezar Toprağıyla Yapılan Aşk Büyüsü

mezar topragiyla ask buyusu nasil yapilir
Mezar toprağına yapılan büyüler ile özellikle aşk konularında güzel gelişmeler elde edilebilir. Bu büyülerin yapılmasında kullanılan... Devamını oku

Kör Kütük Aşık Etme Duası

kor kutuk asik etme duasi etkileri
Kör kütük aşık etme duası geçmiş zamandan günümüze kadar etkisini göstermeye devam etmektedir. Bu duanın doğru... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz