Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Düşmanları Kahreden Dua, Esma, Zikir ve Okunacak Ayetler 

Düşmanları kahreden dua, esma, zikir ve okunacak ayetler hangileridir? Kötülere ve düşmanlara karşı etkili dua hangisi? Yazımızdan bakabilirsiniz.

 Düşmanları Kahreden Dua, Esma, Zikir ve Okunacak Ayetler 

Düşmanlara karşı her zaman Allah’a sığınıldığında Allah kötü düşünceli insanlardan sizi korur. Bunun için her gün Kuran-ı Kerim’de yer alan düşmanlara ve kötülüklere karşı okunması gereken ayetlerin ve duaların edilmesi gerekir.  Bu ayetlerin ve duaların muhakkak abdestli ve içten bir şekilde okunmasında yarar vardır.

Kötülere Karşı Okunması Gereken Dua

Kötülere ve düşmanlara karşı her zaman onların enerjisinden ve yapacakları davranışlardan korunmak için Allah’a dua edip yardım istemek gerekir. Bu sayede Allah kendisine sığınan herkesin duasını kabul eder. Aşağıda kötülere ve düşmanlara karşı okunması gereken dua detaylı bir şekilde yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahim,
 • Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike. Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike. Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi. Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ. Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Yukarıda verilen duanın her gün 7 defa okunması durumunda bütün kötülüklerden ve kötü düşünceli insanların şerrinden korunmuş ve uzaklaşmış olursunuz.

Ayrıca düşmanı kahreden çok kuvvetli duaya yazımızdan bakabilirsiniz.

Esmaül Hüsna İle Dua Etme

Esmaül Hüsna ile dua ederek kötülüklerden ve düşmanlardan kurtulmak mümkündür. Çünkü, Allah her duasında kendi adını geçiren herkesin dualarını daha çabuk bir şekilde kabul eder. Bunun için Esmaül Hüsna ile dua etmeden önce ilk olarak farz veya nafile namazının kılınması gerekir. Daha sonra eller yukarı doğru açılarak Allah’a karşı içten ve samimi bir şekilde dua edilmelidir. Allah’ın 99 isminin de dualarda geçirilmesinden sonra Allah sizi her zaman düşmanlarınızdan ve şerden korur. Duanın edilmesinden sonra da en son olarak salavat getirilmelidir. Bütün bunların sonucunda her zaman hayatınızda Allah tarafından korunmuş olursunuz.

Düşmanlara Karşı Okunacak Dua

Düşmanlarınızın kahrolması ve bir daha sizle hiçbir şekilde uğraşmaması için her gün düzenli bir şekilde okumanız gereken dua vardır. Bu duanın içten ve samimi bir şekilde okunmasından sonra düşmanlarınız sizden bir ömür boyu uzak durur. Düşmanların acı çekmesi için okunması gereken dua aşağıda şu şekilde verilmektedir:

 • Vessemai zatilbüruci.
 • Velyevmilmev’udi.
 • Ve şahidin ve meşhudin.
 • Kutile ashabül’uhdudi.
 • En nari zatelvekudi.
 • İz hüm ‘aleyha ku’udün.
 • Ve hüm ‘ala ma yef’alune bilmü’miniyne şühudün.
 • Ve ma nekamu minhüm illa en yü’minu billahil’aziyzilhamiydi.
 • Elleziy lehu mülküssemavati vel’ardı vallahü ‘ala külli şey’in şehiydün.
 • İnnelleziyne fetenülmü’miniyne velmü’minati sümme lem yetubu felehüm ‘azabü cehenneme ve lehüm ‘azabülhariykı.
 • İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel’enharü zalikelfevzülkebiyrü.
 • İnne batşe rabbike leşediydün.
 • İnnehu hüve yübdiü ve yü’ıydü.
 • Ve hüvelğafurülvedudü.
 • Zül’arşilmeciydü.
 • Fa”alün lima yüriydü.
 • Hel etake hadiysülcünudi.
 • Fir’avne ve semude.
 • Belilleziyne keferu fiy tekziybin.
 • Vallahü min veraihim muhıytun.
 • Bel hüve kur’anün meciydün.
 • Fiy levhın mahfuzın.

Düşmanlar İçin Kuvvetli Dua

Düşmanların uzaklaşması ve onların yapacakları kötülüklerden korunmak için ilk olarak Allah’ın fiili sıfatlarından olan Mukaddim ve Muahhir isimlerinin istenilen sayıda söylenmesi gerekir. Edilecek duadan önce bu iki ismin toplamda her gün 184 kere söylenmesi durumunda Allah bütün düşmanlarınızın şerrinden sizi korur. Bunun sonucunda da Allah’ın koruması altında olup hayatınızı düşmanlarınızdan uzak bir şekilde devam etmiş olursunuz. Bu yüzden bu iki ismin her gün dualardan önce 184 defa okunmasında yarar vardır.

Kötülüklere Karşı Edilecek Dua

Düşmanın kötülüklerinden ve verdiği zararlardan korunmak için etkili olan bir sürü dualar vardır. Bu duaların içten bir şekilde okunması sonucunda Allah herkesin yanında olur ve dualarını kabul eder. Bunun için aşağıda verilen duanın okunarak düşmanlardan uzaklaşması sağlanabilir. Bu dua şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm,
 • Messethümül be’sâü veddarrâü, innâ erselnâ aleyhim hâsıbâ, feahaznahüm ahze azizin muktedirin ve ye’tîhi’l mevtü min külli mekânin, feleyse lehul yevme hâhünâ hamımün, velâ ta’âmun illâ min ğislîn.

Rafi Esması İle Dua Etme

Rafi esması ile duaların edilmesi sonucunda Allah düşmanlarınızın kalplerine her zaman korku ve şüphe duygusu verir. Bu sayede düşmanlarınız korku dolu hayat yaşayarak size karşı kötülükler yapmaktan vazgeçer. Her gün 351 defa dualardan önce Rafi isminin zikredilmesi ile düşmanların ve kötülüklerin sizden uzaklaşması için okuduğunuz duanın etkisi daha kuvvetli olur. Bunun sonucunda da Allah katında dualarınız kısa sürede kabul olur ve bütün belalardan kurtulmuş olursunuz. Bu isimlerin zikredilmesinden önce muhakkak farz ve nafile namazının kılınması gerekir. Aynı zamanda abdestin alınması da istenilen şartların arasındadır.

Yunus Suresi İle Dua Etme

Yunus suresinin okunması durumunda sonsuza kadar bütün düşmanlarınızın kötülüklerinden uzaklaşmış olursunuz. Bununla birlikte size yapılan bütün kötülüklerin her zaman bir karşılığı olur ve Allah düşmanlarınızı cezalandırır. Bu yüzden her gün 75 defa Yunus suresini okuyup Allah’a sığınmanız gerekir. Bu surenin kesinlikle içten ve samimi bir şekilde okunmasında yarar vardır. Çünkü, Allah her zaman kalpten edilen duaları kabul eder. Aşağıda Yunus suresinin okunuşu verilmektedir:

 • Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakım,
 • E kane linnasi aceben en evhayna ila racülim minhüm en enzirin nase ve beşşirillezıne amenu enne lehüm kademe sıdkın ınde rabbihim kalel kafirune inne haza le sahırum mübın,
 • İnne rabbe kümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yüdebbirul emr ma min şefıın illa mim ba’di iznih zalikümüllahü rabbüküm fa’büduh efela tezekkerun,
 • İleyhi merciuküm cemıa va’dellahi hakka innehu yebdeül halka sümme yüıydühu li yecziyellezıne amenu ve amilus salihati bil kıst vellezıne keferu lehüm şerabüm min hamımiv ve azabün elımüm bima kanu yekfürun,
 • Hüvellezı cealeş şemse dıyaev vel kamera nurav ve kadderahu menazile li ta’lemu adedes sinıne vel hısab ma halekallahü zalike illa bil hakk yüfassılül ayati li kavmiy ya’lemun,
 • İnne fıhtilafil leyli ven nehari ve ma halekallahü fis semavati vel erdı le ayatil li kavmiy yettekun,
 • İnnellezıne la yercune likaena ve radu bil hayatid dünya vatmeennu biha vellezıne hüm an ayatina ğafilun,
 • Ülaike me’vahümün naru bima kanu yeksibun,
 • İnnellezıne amenu ve amilus salihati yehdıhim rabbühüm bi ımanihim tecrı min tahtihimül enharu fı cennatin neıym,
 • Da’vahüm fıha sübhanekellahümme ve tehıyyetühüm fıha selam ve ahıru da’vahüm enil hamdü lillahi rabbil alemın,
 • Ve lev yüaccilüllahü lin nasiş şerratı’calehüm bil hayri le kudiye ileyhim ecelühüm fe nezerullezıne la yercune likaena fı tuğyanihim ya’mehun,
 • Ve iza messel insaned durru deanna li cembihı ev kaıden ev kaima felemma keşefna anhü durrahu merra keel lem yed’una ila durrim messeh kezalike züyyine lil müsrifıne ma kanu ya’melun,
 • Ve le kad ehleknel kurune min kabilküm lemma zalemu ve caethüm rusülühüm bil beyyinati ve ma kanu li yü’minu kezalike neczil kavmel mücrimın,
 • Sümme cealnaküm halaife fil erdı mim ba’dihim li nenzura keyfe ta’melun,
 • Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne la yercune likaene’ti bi kur’anin ğayri haza ev beddilh kul ma yekunü lı en übeddilehu min tilkai nefsı in ettebiu illa ma yuha ileyy innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym.

İnşirah Suresi İle Dua Etme

İnşirah suresinin her gün yatsı namazından sonra 7 defa okunması durumunda Allah bütün düşmanlarınızı sizden sonsuza kadar uzaklaştırır. Bu sayede düşmanlarınızın kahrolmasını sağlamış olursunuz. Aşağıda İnşirah suresinin okunuşu yer alır:

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • Elem neşrah leke sadrek,
 • Ve vada’na ‘anke vizreke,
 • Elleziy enkada zahreke,
 • Ve refa’na leke zikreke,
 • Feinne me’al’usri yüsren,
 • İnne me’al’usri yüsren,
 • Feiza ferağte fensab,
 • Ve ila rabbike ferğab.

Ücretsiz tarot falı bakan medyumu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Düşmanı Yenmek İçin Okunacak Dua

Düşmanını yenmek ve galip gelmek için okumanız gereken dualar vardır. Bu duaların okunması durumunda düşmanlarınızla yaptığınız her mücadeleyi başarılı bir şekilde kazanarak onlardan intikamınızı ve öcünüzü almış olursunuz. Aşağıda düşmanın yenilmesinde etkili olan dua yer alır:

 • Allah’ım, hamdin hepsi Sana mahsustur. Senin kabzettiğini bast edecek, senin bast ettiğini de kabzedecek, dalâlete attığını hidayet edecek, hidayet ettiğini dalâlete atacak, engellediğini verecek, verdiğini engelleyecek, uzaklaştırdığını yakınlaştıracak, yakınlaştırdığını da uzaklaştıracak yoktur.
 • Allah’ım, üzerimize bereketlerini, rahmetini, fazlını ve rızkını bast et.
 • Allah’ım, senden, değişmeyecek ve zail olmayacak daimî nimet dilerim.
 • Allah’ım, korku gününde senden emn- ü emniyet dilerim. Allah’ım, bize verdiklerinin ve bizden menettiklerinin şerrinden sana sığınmaktayım.
 • Allah’ım, imanı bize sevdir, onu kalplerimizde tezyin et; küfrü, fışkı ve isyanı bize çirkin göster; bizleri rüşde erenlerden eyle.
 • Allah’ım, mahzun olmadan ve fitnelere uğramadan, canımızı Müslüman olarak al ve salihlere ilhak eyle.
 • Allah’ım, Din Günü’nü ve peygamberlerini yalanlayan ve senin yolundan (insanları) alıkoyan kâfirleri kahret, onların üzerine azabını geçir ey Hakiki Mabûd. Amîn.

Düşmanların Acı Çekmesi İçin Okunacak Dua

Düşmanlarınızın acı çekmesi ve size karşı yaptıkları kötülüklerden pişman olması için etkili olan bir dua vardır. Bu duanın kalpten okunması durumunda düşmanlarınızın her geçen gün daha da acı çektiğini göreceksiniz. Aşağıda düşmanların acı çekmesinde okunacak dua detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Allâhümme bi-satveti ceberûti gahrike. Ve bi-sür’ati iğâseti nasrike ve bi-ğayratike li-intihâki hurumâtike. Ve bi-himâyetike li-meni’htemâ bi-âyâtike. Neselüke yâ Allâhu yâ Garîbü yâ Semîu yâ Mücîbü yâ Serîu yâ Cebbâru yâ Mütekkebbiru yâ Gahhâru yâ Şedîdü’l batşi. Yâ men lâ yu’cizühü gahru’l cebâbirati velâ ya‘zumu ‘aleyhi helâkü’l mütemerridîne mine’l mülûki’l ekâsirati ve’l-a‘dâi’l fâcirati en-tec‘ale keyde men kâdenî fî nahrihî ve mekra men mekeranî ‘âiden aleyhi ve hufrate men hafera lî vâgı‘an hüve fîhâ. Ve men nesabe lî şebekete’l hıdâ‘i ic‘alhü yâ Seyyidî müsâgan ileyhâ ve müsâden fîhâ ve esîran ledeyhâ.

Yukarıda verilen duanın her gün gece yatmadan önce 7 defa okunması gerekir.

Yorumlar (1 Yorum)

 1. Tulay 14 Mayıs 2020 17:50

  Hocam iyi günler eşimin bana bağlanması için bir dua varmı bide arabamız Bi zalimin elinde geri vermiyor geri almak için bir dua varmı

POPÜLER YAZILAR

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz