Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Genç ve Güzel Kalmak için Okunacak Dualar Nelerdir?

Genç ve güzel kalmak için okunacak dualar nelerdir? Genç ve güzel kalmak için okunan duada niyet nasıl edilir? Yazımızdan ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 Genç ve Güzel Kalmak için Okunacak Dualar Nelerdir?

Genç ve güzel kalmak için Allah’a dua edilmelidir. Özellikle geceleri edilen dualar sonucunda kadınlar kendilerini daha güzel ve daha genç görür. Genç ve güzel kalmak için okunması gereken duaları usulüne uygun olarak okumakta yarar vardır. Bu sayede edilen dualar hemen kabul olur.

Genç Ve Güzel Kalmak İçin Hadisler

Gençlik ve güzellik konusunda Hz. Muhammed tarafından söylenen hadisler aşağıda şu şekilde yer alır:

 • “Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah kendi nimetini kulunda görmeyi sever; pislik ve kötülüğü sevmez.” (Kenz-ül Ummal)
 • “Kadınlar içerisinde en hayırlısı; ona baktığında sana neşe ve sevinç veren, kendisine bir şey emredecek olursan sana itaat eden, ondan ayrılacak olursan özel yaşantısı ve senin malın konusunda seni koruyan (sevmediğin şeyleri yapmayan)dır.” (Taberî)
 • “Hayırları yüzü güzel olanların yanında arayın.” (Ebû Ya’lâ)
 • “Elbisenizi yıkayınız. Saçlarınızı düzeltiniz. Dişlerinizi fırçalayınız. Tertemiz olmaya ve güzelleşmeye çalışınız.” (Camiu’s Sağir)

Ayrıca kocayı kendine köle etme duasına yazımızdan bakabilirsiniz.

Genç Ve Güzel Kalmak İçin Okunacak Ayetler

Gençlik ve güzellikle ilgili dini kaynaklarda oldukça sık bir şekilde görülen ayetler aşağıda şu şekilde yer alır:

 • “O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.” (Secde-7)
 • “Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.” (Tîn-4)
 • “Oralarda, huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var.” (Rahmân-70)
 • “Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve câriyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken, gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz!” (Nur-31)

Genç Ve  Güzel Kalmak İçin Allah’a Nasıl Dua Edilmeli?

Genç ve güzel olmak için dua edildiğinde öncelikli olarak kalplerin temiz olması gerekir. Kalbi temiz olanların yüzlerine kalplerinin yansıması vurur Bu sebepten dolayı akıllardaki kötülüğün yok edilerek Allah’a dua edilmesi gerekir. Bununla birlikte yapılan dualarda samimi ve içten olunmalıdır. Allah’a her türlü içten bir şekilde yalvarışlar günün birinde kabul olur.

Genç Ve Güzel Olmak İçin Etkili Dua

Gençlik ve güzellik konusunda dua etmek isteyenler için etkisi oldukça kuvvetli olan dua şu şekilde aşağıda yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir, Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim.
 • Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ. Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ. Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ. E lem yecidke yetîmen fe âvâ. Ve vecedeke dâllen fe hedâ. Ve vecedeke âilen fe agnâ. Fe emmâl yetîme fe lâ takher. Ve emmâs sâile fe lâ tenher. Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.
 • Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir, Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim.
 • Kul huvallâhu ehad. Allâhus samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
 • Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir, Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim.
 • İnnâ a’taynâkel kevser. Fe salli li rabbike venhar. İnne şânieke huvel ebter.
 • Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir, Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim.
 • Kul eûzu bi rabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs. (Amin)

Genç Ve Güzel Kalmak İçin Ne Yapılmalı?

Genç ve güzel kalınmasında öncelikli olarak Allah’ın verdiği bedene güzel bir şekilde bakmak gerekir. Bize bahşedilen bedene zararlı olan alışkanlıklardan uzak durulduğu takdirde bedene de güzellik ve gençlik gelir. Bunun dışında Allah’ın yasakladığı kötü alışkanlıklardan da kaçınmak gerekir. Hem dış görünüşe hem de organlara zarar veren kötü alışkanlıklar bedenin yaşlanmasına sebep olur. Bu sebepten dolayı sağlıklı beslenmek ve iyi alışkanlıklar edinmek gerekir.

Genç Ve Güzel Kalmak İçin Okunan Duada Niyet Nasıl Edilir?

Gençlik ve güzellik duası ederken neden güzel olunmak istendiği önemli bir noktadır. Allah’a dua edilirken edilen konularda niyetin iyi olması gerekir. Niyet iyi olduğu takdirde edilen duanın da kabul olma olasılığı artar. Bazı kadınlar evli erkeklerle arkadaşlık kurmak için güzellik duası edebilir. Böyle bir durumda dua elbette kabul olmaz. Allah’tan bir şeyler isterken saf ve temiz kalple istemek gerekir.

Genç Ve Güzel olmak İçin Söylenen Tılsımlı Sözler

Genç ve güzel olunurken etkili olan mucizevi sözler aşağıda şu şekilde yer alır:

 • Allah’ım kainatta bulunan bütün varlıklara en güzel biçimde şekil veren ve onların suretini en güzel şekilde tanzim eden yüceliğinin hakkı için, ben de güzellik duası maksadıyla dergah-ı izzetinde yönelmiş bulunmaktayım ve ben de senin yüce ve sonsuz merhametinle kendime güzellik talep etmekteyim. Biliyorum ki sen tasvir edenlerin en güzelisin ve biliyorum ki kendi kendine Musavvir esmasını verirken kainatı yoktan yaratan ve en güzel şekilde tanzim eden ilminin ve hikmetinin derinliği içerisinde bu esmayı kendine vermiş bulunmaktasın. Şimdi ben de bu esmanın hatırı için senden güzellik talep etmekteyim ve yapmış olduğum uygulamanın amacına ulaşması için sana en samimi duygularımla yönelmekteyim.

Genç Ve Güzel Olmak İçin Dilek Duası

Genç ve güzel görünmede dilek duaları da oldukça etkilidir. Aşağıda dilek duası şu şekilde yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • La ilahe illellahül melikül hakkul mübin. La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
 • Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. La ilahe illellahü sükran li ni´metih. La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih. Ve sübhanellahi tenzihen li azametih. Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab. Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab. Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab. Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab. Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab. Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake felebbeyte düaehü aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab. Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab. Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab. Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe rab. Dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
 • Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab. Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab. Inneke entel kerimül kebiru.
 • Hasbünellahü ve ni´mel vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

Kocayı kendinden soğutma duasını yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Genç Ve Güzel Kalmak İçin Yüze Nur Gelmesi

Gençlik ve güzellik için nur gelmesinde Allah’a dua edilmelidir. Dua edilirken Allah’tan temiz kalple istenildiği takdirde yüze nur gelir ve başkaları sizi güzel görmeye başlar. Bu nur için etikli olan şu sözler söylenmelidir:

 • İlahi, faziletine ulaşabilmek, feyzinden ve bereketinden faydalanabilmek ve senin sonsuz rahmetini ruhumda hissedebilmek için güzellik duası uygulamasını aziz ve mübarek kıldığın ayetlerle yine aziz ve mübarek kıldığın suyun üzerine okuyup o sudan yüzümü ve ruhumu nasiplendirdim. Bana nasibimi en hayırlı şekilde bahşet Allah’ım amin.
 • İlahi, güzelliğime güzellik ve parlaklığıma parlaklık katmak için, başka noktalarda arayış içerisine girmek ve başka yerlerde beyhude yere uğraşmak yerine, sadece senin kapına müracaat ederek senden güzellik duasını bana da yaşatmanı talep ediyorum. İçtiğim suya atmış olduğum mübarek kelimelerin hatırına ruhumu genişlet, yüreğime ferahlık serp ve yüzüme tatlılık ve şirinlik katarak beni Hazreti Yusuf’un güzelliği gibi bir güzelliğe ulaştır, amin.

Genç Ve Güzel Kalmak İçin Ya Şafi

Ya Şafi ismi, gençlik ve güzellik için söylenen isimlerdendir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu ismin 14 kere söylenmesi gerektiğidir. Fakat isim söylenmeden önce 3 kez besmele okunur. Daha sonra da 14 kez isim söylenir.  Ardından aşağıda yer alan sözler söylenir:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ya Kuddûs,
 • Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül hunsa.
 • Ya Nur,
 • Halekassemavati vel’arda bilhakkı ve savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasıyru.
 • Ya Musavvir,
 • Ellezı ahsene külle şey’in halekahu ve bedee halkal insani min tıyn. (amin)

POPÜLER YAZILAR

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz