Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Karı Koca Arasını Bozmak için Yapılan Büyüler

Karı koca arasını bozmak için hangi büyüler yapılır? Karı koca arasını bozan büyüyü kim yapar? Karı koca arası nasıl bozulur? Merak edilen bilgiler için yazımızı okuyunuz.

 Karı Koca Arasını Bozmak için Yapılan Büyüler

Karı kocanın arasını bozmak için yapılan büyüler her zaman kötü niyetle uygulanır. Bu büyülerin yapılmasında yakın çevredeki insanlar veya aileler rol oynar. Sizin evliliğinizde gözü kalmış insanlar aranızı bozarak evliliğinize zararlar verebilir. Bu yüzden büyülerin yapılması durumunda muhakkak işinde uzman olan medyumlara gitmek gerekir.

Karı Kocayı Ayıran Büyünün Belirtileri

Karı kocayı ayırmak için yapılan ayırma büyülerinin doğru uzmanlar tarafından uygulanmasından sonra bazı belirtiler göstermeye başlar. Özellikle eşlerin birbirlerine karşı olan sevgi ve bağlılık duygusu tamamen ortadan kalkar. Bunun dışında eşler birbirlerine karşı cinsel anlamda da isteksiz olur. Bu durumların dışında sürekli olarak birbirlerine karşı nefret ve tiksinti duygusu içerisinde olurlar. Bunun sonucunda da birbirlerine karşı kavga ve tartışma çıkararak huzursuzluk yaratırlar. Böylece boşanmak için gerekli işlemleri başlatırlar.

Karı Kocayı Birbirinden Soğutma

Karı kocayı birbirinden soğutmak için yapılan büyüler her zaman çok tehlikelidir. Çünkü bu büyülerin yapılmasında şeytanlardan ve cinlerden de yardım alındığı için soğutma büyüleri her zaman etkili sonuçlar ortaya koyar. Eşleri birbirinden soğutmak için yapılan büyülerin sonucunda evli çiftler ani bir kararla birbirinden ayrılmak ister.

Bunun dışında çiftlerden biri büyüyü yapan kişiye aşık olur ve onunla bir arada olmak için yuvasını terk eder. Bunun sonucunda da aldatma durumları meydana gelir. Bu gibi durumların yaşanmasından sonra evli çiftler birbirlerinden boşanır ve hayatları boyunca sonsuza kadar bir araya gelmeyerek hayatlarına devam eder. Bu büyünün yapılmasının anlaşılmasından sonra muhakkak işinde uzman olan medyumlara gidilip büyünün bozdurulması gerekir.

Karı Kocayı Ayırma Büyüsü Etkili Mi?

Karı kocayı ayırmak için yapılan ayırma büyüsünün etkisi oldukça kuvvetlidir. Çünkü bu büyünün yapılması şeytani varlıklarla birlikte gerçekleşir. İşinde uzman olan medyumlara ayırma büyüsünün yaptırılmasından sonra kısa sürede etkisini gösterir ve mutlu giden evlilikler aniden bitmiş olur. Bunun sonucunda da evli çiftler arasında herhangi bir bağ kalmaz ve sonsuza kadar birbirlerinin yüzünü görmek istemeyecek konuma gelirler.

Bu yüzden bu büyünün yapılması oldukça kötü sonuçlar meydana getirir.  Ayırma büyüsünün kendilerine yapıldığını anlayan evli çiftler işinde ehli ve profesyonel olan medyumlara giderek büyünün bozulması için gerekli çalışmaları başlatmalıdır. Bu sayede büyü kısa sürede bozulur ve evli çiftler eski mutluluklarına geri döner.

Kocalara Yapılan Soğutma Büyüsü

Evliliklerde kocalara yapılan soğutma büyüsü genellikle eşleri tarafından uygulanır. Çünkü çoğu zaman evdeki huzursuzluklardan ve sevgisizliklerden dolayı kadınlar eşlerinden ayrılmak ister. Fakat kocalar bu durumu sürekli erteleyerek eşlerinden ayrılmaz ama aynı zamanda eşlerini aldatma yoluna da başvurur. Bu gibi durumlarda kadınlar eşlerinin boşanması için kendilerinden soğutma büyülerine başvurur. Bu büyü sayesinde erkekler eşlerinden aniden soğur ve onları artık istemediklerini söyler. Bunun sonucunda da boşanma aşaması meydana gelir.

Bu soğutma büyüsünün yapılmasında muhakkak işinde uzman olan medyumlara gidilmesinde yarar vardır. Çünkü kısa sürede büyülerin tamamlanmasında tecrübeli ve bilgili medyumlara ihtiyaç vardır.

Ayrıca kara büyü etkileri ve belirtilerine yazımızdan bakabilirsiniz.

Kadınları Kocalarından Soğutmak İçin Neler Yapılır?

Kadınların kocalarından soğumaları için yapılan büyüler boşanmalara sebep olur. Bu soğutma büyüsünün yapılması erkekler tarafından gerçekleşir. Yani kocaların eşlerinden boşanmak istemelerine rağmen kadınların bu duruma sıcak bakmamasından dolayı erkekler de son çare olarak kendilerinden soğutma büyüsüne başvurur. Bu sayede erkekler eşlerinin kendilerinden soğumasını sağlayarak kısa sürede boşanma işlemlerine geçer.

Bunun sonucunda evliliklerde meydana gelen ilgisizlik ve sevgisizlik yüzünden eşler boşanır ve herkes hayatına daha mutlu bir şekilde devam etmeye başlar. Bu büyünün yapılmasında muhakkak işinde uzman olan medyumlar tercih edilmelidir.

Karı Kocayı Ayırma Büyüsünün Uygulanışı

Karı kocayı ayırma büyüsünün uygulanması her medyum tarafından farklı şekillerde meydana gelir. Bu yüzden bu büyünün yapılmasında işinde uzman ve donanımlı olan medyumların seçilmesinde yarar vardır. Ayırma büyüsünün yapılmasında çeşitli vefkler veya muskalar hazırlanır. Bu muskalar ve vefkler her zaman kişiye özel olarak yapılır.

Aynı zamanda ayırma büyüsünün yapılmasında çiftlerin özel eşyaları veya resimleri de kullanılır. Büyünün yapılmasında istenilen adımların doğru bir şekilde uygulanmasından sonra 1 hafta içerisinde büyü etkisini gösterir ve mutlu giden evlilikler bitmiş olur. Ayırma büyüsünün yapılmasından sonra evli çiftler birbirlerinden ayrılmak ister ve boşanmak için gerekli işlemleri başlatırlar.

Karı Kocayı Ayırma Büyüsünü Yok Etme

Karı kocayı ayırmak için yapılan soğutma veya ayırma büyülerinin bozulmasında muhakkak medyumlara gidilmesi gerekir. Çünkü bu büyünün yapılmasında şeytani varlıklardan yardım alındığı için cinlerin veya şeytanların etkilerini yok etmede de medyumların desteği gereklidir. Bunun için eşlerin kendilerine yapılan ayırma büyüsünün bozulmasında en donanımlı medyuma gitmelerinde yarar vardır.

Medyumlar bu büyünün bozulması için vefkler hazırlar. Vefklerin evde veya kıyafetlerde 1 hafta boyunca saklanması durumunda çiftlere yapılan ayırma büyüsünün etkisi tamamen yok olur ve aynı zamanda cinlerin etkisi de komple uzaklaşır. Bunun sonucunda da mutsuz giden evlilikler yeniden toparlanır ve eşler birbirlerine eskisinden daha çok bağlanır.

Aşağıda ayırma büyüsünün bozulmasında hazırlanan vefklere yazılan dualar verilmektedir. Bu dualar şu şekildedir:

  • Abese Suresi: Abese ve tevella. En caihul’a’ma. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra. Emma menistağna. Feentelehu tesadda. Ve ma ‘aleyke ella yezzekka. Ve emma men caeke yes’a. Ve huve yahşa. Feente ‘anhu telehha. Kella inneha tezkiretun. Femen şae zekerehu. Fiy suhufin mukerremetin. Merfu’atin mutahheretin. Bieydin seferetin. Kiramin bereretin. Kutilel’insanu ma ekferehu. Min eyyi şey’in halekahu. Min nutfetin halekahu fekadderehu. Summessebiyle yesserehu. Summe ematehu feakberehu. Summe iza şea enşerehu. Kella lemma yakdı ma emerehu. Felyenzuril’insanu ila ta’amihi. Enna sabebnelmae sabben. Summe şakaknel’arda şakkan. Feenbetna fiyha habben. Ve ‘ineben ve kadben. Ve zeytunen ve nahlen. Ve hadaika ğulben. Ve fakiheten ve ebben. Meta’an lekum ve lien’amikum. Feiza caetissahhatu. Yevme efirrulmer’u min ehıyhi. Ve ummihi ve ebiyhi. Ve sahıbetihi ve beniyhi. Likullimriin minhum yevmeizin şe’nun yuğniyhi. Vucuhun yevmeizin musfiretun. Dahıketun mustebşiretun. Ve vucuhun yevmeizin ‘aleyha ğaberetun. Terhekuha kateretun. Ulaike humulkeferetulfeceretu.
  • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun.
  • Yasin Suresi: Yâsîn, VeI Kur’ân-iI hakîm, İnneke IemineI mürseIîn, AIâ sırâtın müstakîm, TenzîIeI azîzirrahîm, Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn, Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn, İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn, Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn, Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn, innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm, İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn, Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn, İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn, KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn, KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn, Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn, KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm, KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn, Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn, İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn, Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn, Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn, İnnî izen Iefî daIâIin mübîn, İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn.

Karı Kocayı Küstüren Büyü

Karı kocayı küstüren büyülerin yapılmasında her zaman üçüncü kişiler etkili olur. Bu büyülerin yapılmasından sonra evli çiftler birbirlerinden ayrılmaz ama aralarında soğukluk olup birbirlerinden uzaklaşmaya başlar. Bunun sonucunda da evli çiftler birbirlerinden nefret eder ve birbirlerinden tiksinmeye başlar. Bu büyünün yapılması için işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir. Medyumlar evli çiftlerin özel eşyalarından veya resimlerinden 1 adet ister. Bu malzemelerin üzerine okunan dualar ve ayetler sayesinde evli çiftlerin arası bozularak birbirlerine küsmeye başlar. Böylece büyüyü yapan kişi amacına ulaşmış olur.

Karı Kocayı Küstüren Büyünün Bozulması

Karı kocayı küstüren büyünün yapılmasından sonra evli çiftlerin çevresi ve aileleri tarafından büyünün yapıldığı anlaşılabilir. Bu durumun sonucunda çiftlerin davranışlarında farklılıklar gören yakın çevre veya akrabalar işinde yetenekli olan ve daha önceden bu büyüyü bozmuş olan medyumlara gitmelidir. Medyumlar da araları bozulan evli çiftlerin yakınlarının veya akrabalarının talepleri üzerine büyü bozma işlemlerine başlar.

Bu büyünün bozulması için vefkler veya yeni bir büyü hazırlanır. Bunun yanı sıra büyünün bozulması dualarla ve ayetlerle de gerçekleşebilir. Örneğin; aralarında küslük olan çiftlerin resimleri üzerine dualar veya sureler okunarak evli çiftlerin arası düzeltilir. Bunun sonucunda da aralarında küslük olan çiftler yeniden barışarak bir araya gelir.

Dualar İle Seven Eşleri Ayırma

Büyü yapılmadan dualar ile de evli çiftlerin arasını açmak ve bozmak kolay bir şekilde yapılır. Bunun için ilk olarak bu konuda daha önceden çeşitli çalışmalar yapmış medyumları bulmak gerekir. Daha sonra işinde uzman olan medyumlar aralarının bozulmasını istenilen evli çiftlerin fotoğraflarını ister. Bu fotoğrafların üzerine bir gece boyunca evli çiftlerin ayrılması için dualar ve ayetler okur. Bundan sonra da niyetler edildikten sonra dua okuma aşaması tamamlanmış olur. Bu sayede evli çiftlerin arasında aniden tartışmalar meydana gelir ve mutlu giden evliliklerini sonlandırmak isterler. Bunun sonucunda da boşanma işlemleri başlatılır.

POPÜLER YAZILAR

Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız, Büyü Yapıldıysa Ne Yapılmalı?

buyu-nasil-anlasilir
Kişinin üzerinde büyü olduğunun anlaşılması, her ne kadar birtakım belirtilere göre mümkün olabilirken genellikle uzmanlık isteyen... Devamını oku

İzmir Medyum Hocalar ve Yorumları

izmir en iyi medyum
Katagori: Büyü
İzmir’de büyü yapılmasında işinde ehli olan medyum hocalarının seçilmesi her zaman tavsiye edilir. Çünkü, büyü yapma... Devamını oku

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayrılık Büyüsü Nedir, Ayrılık Büyüleri Nasıl Yapılır?

ayrilik buyusunu kimler yapabilir
Ayrılık veya ayırma büyüsü, günümüzde en çok tercih edilen kara büyüler arasında yer almaktadır. Her ne... Devamını oku

Soğutma Büyüsü Nedir, Soğutma Büyüleri Nasıl Yapılır?

sogutma buyuleri nasil yapilir
Soğutma büyüsü yapılması amacı evli iki insanın arasının bozulmasını sağlamaktır. Soğutma büyüsü tehlikeli büyüler arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Evli Çiftlerin Arasını Bozmak için Yapılan Büyüler Nelerdir?

evli ciftlerin arasi nasil bozulur
Evli çiftlerin arasını bozmak ve onların boşanmalarını sağlamak amacı ile üçüncü kişiler tarafından yapılan kara büyüler... Devamını oku

Resimle Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır?

resimle ayirma buyusu
Resimle yapılan ayırma büyüsü doğru bir şekilde yapıldıktan sonra ayrılmasını istediğiniz evli çiftleri veya sevgilileri kısa... Devamını oku

Ayırma Büyüsü için Gerekli Malzemeler Nelerdir?

ayirma buyusu icin gerekli malzemeler
Ayırma büyüsünün yapılmasında birçok amaçlar ve sebepler bulunmaktadır.  Bu büyüyü genellikle ilişki içerisinde olup karşı taraftan... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz